Стр от република българияДата28.10.2018
Размер119 Kb.

Стр. от

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА :

инициатива на „ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ” АД,

за ползване на описаните по-долу водни обекти:

1. Цел на заявеното използване:

Изграждане на линейна инфраструктура

2. Воден обект – предмет

на използванетоІ. Река Провадийска на km 39,7 ÷ km 39,9 от транзитен газопровод и на km 39,6 ÷ km 39,8 от газопровод за връзка с националната газопреносна система (пресичане №12);

ІІ. Река Главница на km 44,1 ÷ km 44,3 от транзитен газопровод и на km 44,0 ÷ km 44,2 от газопровод за връзка с националната газопреносна система (пресичане №13);

ІІІ. Река Главница на km 45,7 ÷ km 45,9 от транзитен газопровод и на km 45,7 ÷ km 45,9 от газопровод за връзка с националната газопреносна система (пресичане №14);

ІV. Река без име, ляв приток на р. Главница на km 47,7 ÷ km 47,9 от транзитен газопровод и на km 47,8 ÷ km 48,0 от газопровод за връзка с националната газопреносна система (пресичане №15).

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

1. Временна земна дига, която осигурява пропускането

на водата и се изгражда по време на строителството;

2. Противоерозионни диги от напълнени с грунт

контейнери от затворен тип (габиони), на склоновете

на брега, за предотвратяване отнасянето и свличането

на земна маса в изкопа;

3. Транзитен газопровод, газопровод за връзка с

националната газопреносна система и обслужващи

телекомуникационни кабели, положени в защитни

тръби;

4. Затежнители ПТБК-1400 (полимерно-текстилни

контейнери (чували)), чугунени пръстеновидни

затежнители 1420 с тегло 2,2 t или затежнители

УБО-1420 за осигуряване на газопроводите против

изплуване;

5. Конструкция от почвозадържащи бариери с глинен

екран в основата и нетъкан синтетичен материал в

горната част;

6. Пространствена полимерна решетка (георешетка) за

укрепване на крайбрежните склонове, след засипване

на газопроводите.

4. Място на използване на водния обект, населено място и ЕКАТТЕ

І. Река Провадийска на km 39,7 ÷ km 39,9 от транзитен газопровод и на km 39,6 ÷ km 39,8 от газопровод за връзка с националната газопреносна система (пресичане №12)

1. Транзитен газопровод с географски координати:

- десен бряг

43° 06' 39.39" с.ш.

27° 29' 39.50" и.д.

Надморска височина 18,00 m

- ляв бряг

43° 06' 40.11" с.ш.

27° 29' 42.38" и.д.

Надморска височина 17,89m
2. Газопровод за връзка с националната газопреносна

система с географски координати:

- десен бряг

43° 06' 39.27" с.ш.

27° 29' 43.42" и.д.

Надморска височина 17,89m

- ляв бряг

43° 06' 38.56" с.ш.

27° 29' 40.56" и.д.

Надморска височина 18,00m
с. Бозвелийско, общ. Провадия, обл. Варна

ЕКАТТЕ 05102
ІІ. Река Главница на km 44,1 ÷ km 44,3 от транзитен газопровод и на km 44,0 ÷ km 44,2 от газопровод за връзка с националната газопреносна система (пресичане №13);

1. Транзитен газопровод с географски координати:

- десен бряг

43° 06' 42.84" с.ш.

27° 26' 46.88" и.д.

Надморска височина 27,92 m

- ляв бряг

43° 06' 41.11" с.ш.

27° 26' 45.36" и.д.

Надморска височина 28,99m
2. Газопровод за връзка с националната газопреносна

система с географски координати:

- десен бряг

43° 06' 42.65" с.ш.

27° 26' 48.40" и.д.

Надморска височина 27,92m

- ляв бряг

43° 06' 40.88" с.ш.

27° 26' 46.84" и.д.

Надморска височина 28,20m

с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна

ЕКАТТЕ 73506

ІІІ. Река Главница на km 45,7 ÷ km 45,9 от транзитен газопровод и на km 45,7 ÷ km 45,9 от газопровод за връзка с националната газопреносна система (пресичане №14);

1. Транзитен газопровод с географски координати:

- десен бряг

43° 06' 54.47" с.ш.

27° 25' 51.12" и.д.

Надморска височина 30,00 m

- ляв бряг

43° 06' 56.81" с.ш.

27° 25' 51.36" и.д.

Надморска височина 30,99m

2. Газопровод за връзка с националната газопреносна

система с географски координати:

- десен бряг

43° 06' 54.85" с.ш.

27° 25' 49.74" и.д.

Надморска височина 30,45m

- ляв бряг

43° 06' 57.06" с.ш.

27° 25' 49.97" и.д.

Надморска височина 30,99m

с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна

ЕКАТТЕ 73506

ІV. Река без име, ляв приток на р. Главница на km 47,7 ÷ km 47,9 от транзитен газопровод и на km 47,8 ÷ km 48,0 от газопровод за връзка с националната газопреносна система (пресичане №15)

1. Транзитен газопровод с географски координати:

- десен бряг

43° 07' 59.89" с.ш.

27° 25' 53.99" и.д.

Надморска височина 58,64 m

- ляв бряг

43° 08' 01.10" с.ш.

27° 25' 55.27" и.д.

Надморска височина 59,00m

2. Газопровод за връзка с националната газопреносна

система с географски координати:

- десен бряг

43° 08' 01.02" с.ш.

27° 25' 53.38" и.д.

Надморска височина 59,09m

- ляв бряг

43° 08' 02.22" с.ш.

27° 25' 54.65" и.д.

Надморска височина 58,62m
с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна

ЕКАТТЕ 73506


5. Проектни параметри на използването:

Транзитен газопровод с диаметър 1400,

газопровод за връзка с националната газопреносна

система с диаметър 1400 и обслужващи

телекомуникационни кабели в непосредствена близост

до транзитния газопровод.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водния обект:

- Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти;

- Да се извърши пълна рекултивация на засегнатите терени в срока определен за приемане на обекта.

7. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтерeсованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, гр.Варна, ул. “Александър Дякович” 33
Срок – 14 дни от датата на обявяването.ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район


Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org
Каталог: UserFiles -> File -> 2014
2014 -> Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
2014 -> Република българия министерство на околната среда и водите
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> Местоположение
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница