Строителни продукти и елементи, за които не се изисква изпитване Продукти от клас а 1страница1/3
Дата23.04.2017
Размер0.51 Mb.
#19801
  1   2   3


Приложение № 6 към чл. 14, ал. 10

Строителни продукти и елементи, за които не се изисква изпитване
Таблица 1

Продукти от клас А 1


№ по ред

Строителен продукт

Описание

1

2

3

1.

Керамзит

-

2.

Експандиран перлит

-

3.

Експандиран вермикулит

-

4.

Минерална вата*
5.

Пеностъкло

-

6.

Бетон

Готови смеси, сглобяеми армирани и предварително напрегнати продукти.

7.

Бетон с добавъчни продукти (плътни и леки минерални добавъчни продукти, без топлоизолация) в т.ч. за сглобяеми елементи.

Може да съдържа примеси и добавки (PFA), оцветители и други продукти,

8.

Автоклавни газобетонни елементи

Елементи, произведени от хидравлични свързващи вещества, като цимент и/или вар, комбинирани с фини продукти (силициеви материали, доменна шлака), продукти, образуващи шупли, в т.ч. сглобяеми елементи

9.

Фиброцимент

-

10.

Цимент

-

11.

Вар

-

12.

Доменна шлака/пулверизирана летлива пепел

-

13.

Минерални добавъчни продукти

-

14.

Желязо, стомана, неръждаема стомана

В нераздробен вид

15.

Мед и медни сплави

В нераздробен вид

16.

Цинк и цинкови сплави

В нераздробен вид

17.

Алуминий и алуминиеви сплави

В нераздробен вид

18.

Олово

В нераздробен вид

19.

Гипс и гипсови мазилки

Може да съдържа добавки (забавители, пълнители, влакна, оцветители, гасена вар, вещества, задържащи въздух и вода, пластификатори), плътни добавъчни вещества (естествен или натрошен пясък), леки добавъчни вещества (перлит, вермикулит).

20.

Разтвор с неорганични свързващи вещества

Разтвор за хастар/мазилка и разтвори за подова изравнителна замазка на база едно или повече неорганични свързващи вещества, като цимент, вар, цимент за зидария и гипс

21.

Елементи от глина

Елементи от глина или други глиненести продукти, със или без пясък, гориво или други добавки, в т.ч. тухли, плочки, павета и елементи от огнеупорна глина (например за облицовка на комини)

22.

Калциево-силикатни елементи

Елементи, произведени въз основа на смес на вар и естествени силициеви продукти - пясък, силициев чакъл или камъни, или смес от тези продукти. Може да съдържат оцветители.

23.

Продукти от естествен камък и шисти

Обработен или необработен елемент, произведен от естествен камък (магмени, седиментни или метаморфозни скали) или шисти

24.

Гипсови елементи

Блокчета и други елементи от калциев сулфат и вода, които могат да съдържат влакна, пълнители, добавъчни продукти и други добавки и да са оцветени с пигменти.

25.

Мозайка

Готови бетонни мозаични плочки и подови настилки, които се оформят на работната площадка

26.

Стъкло

Топлинно уякчено, химически устойчиво, многослойно и армирано стъкло

27.

Стъклокерамика

Стъклокерамика в кристална и остатъчна фаза на стъклото

28.

Керамика

Продукти от пресован прах и екструдирани продукти (емайлирани или неемайлирани)

Забележки:

1. Строителните продукти се класифицират от клас А1, когато са:

а) произведени само от един или повече продукти по табл. 1 и нито един от тях не съдържа хомогенно разпределен органичен продукт, превищаващ с 1 % теглото или обема на строителния продукт (определяща е по-ниската стойност);

б) произведени от някои от продуктите по табл. 1 с покрития от неорганичен слой.

2. В случаите, когато продуктите са изработени чрез залепване на един или повече продукти по табл. 1, те се определят като продукти с клас по реакция на огън А1, при условие че количеството лепило е по-малко от 0,1 % от теглото или обема на продукта (определяща е по-ниската стойност).

3. Това приложение не се отнася за панелни (изолационни) продукти с един или повече органични слоеве, както и за продукти, съдържащи органични компоненти, които не са хомогенно разпределени (с изключение на случаите, в които се използва лепило).

* С точка на топене над 1000 °С съгласно БДС ЕN 13162 “Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия. Изисквания”.Таблица 2

Дървесни плоскости от класове по реакция на огън B, D и E

Продукт

EN стандарт на продукта

Състояние след завършване (6)

Мини-мална плът-ност, kg/m3

Мини-мална дебелина, mm

Клас по реакция на огън (с изклю-чение на настилки)

Клас по реакция на огън (за настилки)

Плоча от дървени частици, слепена с цимент (1)

EN 634-2

Без въздушна междина зад плоскостта

1000

10

B-s1, d0

Bfl-s1

Дървес-

новлакнеста плоскост твърда (1)EN 622-2

Без въздушна междина зад дървената плоскост

900

6

D-s2, d0

Dfl-s1

Дървес-

новлакнеста плоскост твърда (3)EN 622-2

Със затворена

въздушна междина не повече от 22 mm зад дървената плоскост900

6

D-s2, d2

-

Плоча от дървени частици (1), (2), (5)

EN 312

Без въздушна междина зад дървената плоскост

600

9

D-s2, d0

Dfl-s1

Дървес-

новлакнеста плоскост твърда и със средна твърдост (1), (2), (5)EN 622-2 EN 622-3

MDF

плоскост (1), (2), (5)EN 622-5

OSB

плоскост (1), (2), (5)EN 300

Шперплат (1), (2), (5)

EN 636

Без въздушна междина зад дървената плоскост

400

9

D-s2, d0

Dfl-s1

Плоскост от масивно дърво (1), (2), (5)

EN 13353

12

Лененовлак-неста плоскост (1),(2),(5)

EN 15197

Без въздушна междина зад дървената плоскост

450

15

D-s2, d0

Dfl-s1

Плоча от дървени частици (3), (5)

EN 312

Със затворена или отворена въздушна

междина не повече от 22 mm зад дървената плоскост600

9

D-s2, d2MDF

плоскост (3), (5)EN 622-2 EN 622-3

MDF (3), (5)

EN 622-5

OSB

плоскост (3), (5)EN 300

Шперплат (3), (5)

EN 636

Със затворена или отворена въздушна

междина не повече от 22 mm зад дървената плоскост400

9

D-s2, d2Плоскост от

масивно дърво (3), (5)EN 13353

12

Плоча от дървени частици (4), (5)

EN 312

Със затворена

въздушна междина зад

дървената плоскост600

15

D-s2, d0

Dfl-s1

Дървес-

новлакнеста плоскост, със

средна твърдост (4), (5)


EN 622-3

MDF

плоскост (4), (5)EN 622-5

OSB

плоскост (4), (5)EN 300

Шперплат (4), (5)

EN 636
400

15

D-s2, d1

Dfl-s1

Плоскост от

масивно дърво (4), (5)EN 13353

D-s2, d0

Лененовлак-неста плоскост (4), (5)

EN 15197
450

15

D-s2, d0

Dfl-s1

Плоча от дървени частици (4), (5)

EN 312

С отворена въздушна междина зад дървената плоскост600

18

D s2, d0

Dfl-s1

Дървес-

новлакнеста плоскост със

средна твърдост (4), (5)


EN 622-3

MDF

плоскост (4), (5)EN 622-5

OSB

плоскост (4), (5)EN 300

Шперплат (4), (5)

EN 636
400

18

D s2, d0

Dfl-s1

Плоскост от масивно

дърво (4), (5)EN 13353

Лененовлак-неста плоскост (4), (5)

EN 15197
450

18

D-s2, d0

Dfl-s1

Плоча от дървени частици (5)

EN 312

Състояния от всякакъв вид

600

3

E
OSB плоскост (5)

EN 300

MDF плоскост (5)

EN 622-5
400

3

E

Efl

250

9

E

Efl

Шперплат (5)

EN 636
400

3

E

Efl

Дървес-

новлакнеста плоскост твърда (5)EN 622-2
900

3

E

Efl

Дървес-

новлакнеста плоскост със

средна твърдост (5)


EN 622-3
400

9

E

Efl

Дървес-

новлакнеста плоскост мекаEN 622-4
250

9

E
(1) Продуктът е монтиран без въздушна междина върху продукти с клас по реакция на огън A1 или A2-s1, d0 и с минимална плътност 10 kg/m3 или върху продукти най-малко с клас по реакция на огън D-s2, d2 и с минимална плътност 400 kg/m3.

(2) Може да бъде изпълнена подложка за изолация на продукта от целулоза най-малко с клас по реакция на огън Е, при условие че е монтирана върху дървената плоскост (това не се отнася за случаите, когато продуктът се използва за настилки).

(3) Продуктът е монтиран върху продукт с клас по реакция на огън най-малко A2-s1, d0 и с минимална плътност 10 kg/m3клас, като между продуктите е оставена въздушна междина.

(4) Продуктът е монтиран върху продукт с клас по реакция на огън най-малко D-s2, d2 и с минимална плътност 400 kg/m3, като между продуктите е оставена въздушна междина.

(5) В т.ч. фурнирни панели и панели на основата на фенол и меланин (с изключение на случаите, когато продуктите се използват за настилки).

(6) Парна бариера с дебелина до 0,4 mm и с маса до 200 g/m2 може да бъде монтирана между дървената плоскост и подложката, ако между тях няма въздушна междина.


Таблица 3

Гипсокартонени плочи с класове по реакция на огън А2 и B


Гипсокар-тонена плоча

Номи-нална дебелина на плочата, mm

Гипсова сърцевина

Грамаж на хартията (1),

g/m2Материал

Клас по реакция на огън

(с изклю-чение на подовите покри-тия)плът-ност, kg/m3

клас по реакция на огън

Съгласно EN 520 (с

изключе-ние на

перфори-раните

плочи)


 6,5 < 9,5

≤800

A1

≤ 220

Всяко изделие на

A2-s1, d0

> 220 ≤320

дървена основа с плътност > 400 kg/

m3 или всяко

изделие с клас

най-малко A2-s1, d0B-s1, d0
 9,5

 600

≤ 220

Всяко изделие на

дървена основа с плътност > 400 kg/

m3 или всяко изделие с

клас най-малко A2-s1, d0 или всеки изолационен материал с клас най-малко E-d2. Монтажът се извършва в съответствие с метод 1A2-s1, d0

> 220 < 320

B-s1, d0

(1) Определя се в съответствие с EN ISO 536, като съдържанието на органични добавки е не повече от 5 %.

Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница