Су “Св. Климент Охридски”, Физически факултет Кандидатмагистърски изпитен тест по физика 2 05. 2015 гДата24.10.2018
Размер51.5 Kb.
#95233
ТипЗадача
СУ “Св. Климент Охридски”, Физически факултет

Кандидатмагистърски изпитен тест по физика

2

7.05.2015 г.З
O1

O2
адача 1.
Две махала – математично с дължина l и еднородна пръчка с дължина l се люлеят около точките си на окачване (означени съответно с О1 и О2 ). Кое махало има по-малък период?

l
Задача 2. Оръдие с маса M изстрелва в хоризонтално направление снаряд с маса m, който излита със скорост v0 спрямо оръдието. Колко е скоростта на оръдието спрямо Земята след изстрела?
А) Б) В) Г)

Задача 3. Малка шайба се намира в полусферична яма с радиус R. Коефициентът на триене между шайбата и стените на ямата е k = 1. На каква най-голяма височина h над дъното на ямата може да бъде поставена шайбата, така че да остане в равновесие?


R
h


Задача 4. Уравнението на термодинамичен процес с идеален газ има вида . Кое е уравнението на същия процес в променливи T и p?

А) Б) В) Г)


Задача 5. Частица с енергия в покой Е0 = 1 GeV се движи със скорост v = 0,6c. Колко е кинетичната енергия на частицата в гигаелектронволти?

Задача 6. Запишете израз за ъгъла на дифракционна разходимост при преминаване на монохроматична светлина с дължина на вълната λ през процеп с широчина d.

Задача 7. Колко нанометра приблизително е дължината на вълната λ на светлината, излъчена при преход между състояния на водородния атом с главни квантови числа n1 = 3 и n2 = 2 съответно? Константата на Ридберг е R = 1,1.107 m–1.

Задача 8. Ракета се изстрелва от земната повърхност вертикално нагоре. Движението на ракетата започва в момента време t = 0, като скоростта и се мени с времето по закона

v =At3 . Ракетата изминава разстояние 400м за 4s от началото на движението. Определете константата A.


Задача 9. Два автомобила с маси съответно 1000 kg и 2000 kg се движат в противоположни посоки по праволинеен път с еднакви по големина скорости v=15m/s спрямо пътя. С каква по големина и посока скорост спрямо пътя се премества техният общ център на масите?
Задача 10. Лазер излъчва светлина с дължина на вълната λ = 450 nm и с мощност

P =5.10–3 W. Колко фотона N излъчва лазерът за време t = 1 s? Скоростта на светлината е

c = 3.108 m/s, а константата на Планк е h = 6,63.10–34 J.s.


Задача 11. Идентифицирайте продукта Х в следната ядрена реакция:

4He + 9Be → 12C + X
Задача 12. Напишете конфигурацията на електроните в електронната обвивка на атом с атомен номер Z=11 в основно състояние.

Задача 13. Каква е големината на вектора на пълния момент на импулса на електронната обвивка на атома в условията на Задача 12?

Задача 14. В кой случай на комптъново разсейване отместването на дължината на вълната е най-голямо?

A) разейване на 00 Б) разейване на 900 В) разсеване на 1800


Задача 15. Амперметър с вътрешно съпротивление r = 0.5 Ω има обхват на измерване 0–1А. Нарисувайте как трябва да се свърже външен резистор и определете неговата стойност, така че обхватът на измерване да стане 0–3A.

Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница