Сухопътни войски командване на сухопътните войскиДата24.10.2018
Размер56.5 Kb.
СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ

КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

гр. София, п.к. 1606, бул. “Генерал Тотлебен” № 34ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО

ОСПОРВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ,

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ.


 1. (1) Тези правила се прилагат относно подадените жалби срещу индивидуални административни актове, издадени от командирите/началниците на военни формирования от Сухопътни войски, предложения относно дейността на Сухопътни войски, предложения за подобряване на дейността и сигнали за злоупотреба с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица от Сухопътни войски, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

 1. Тези правила се прилагат относно сигнали за нарушения на Етичния кодекс.

 2. Подадените жалби срещу индивидуалните административни актове се разглеждат по реда на глава шеста от АПК, а предложенията и сигналите – по реда на глава осма от АПК.

 1. (1) Постъпилите жалби, предложения и сигнали се регистрират, след което се представят за резолюция на командира на военното формирование.

(2) Постъпили анонимни жалби, предложения и сигнали се регистрират и се оставят без движение.

 1. Жалбите и сигналите не могат да се разглеждат и решават от длъжностните лица, срещу чиито действия са подадени

 2. (1) Командирът на военното формирование назначава със заповед за всеки конкретен случай комисия за разглеждане на жалба, предложение или сигнал.

(2) В комисията задължително взема участие юрист и експерти по предмета на жалбата, предложението или сигнала.

 1. Комисията събира, обобщава и анализира всички необходими доказателства за изясняване на обстоятелствата по случая, приема обясненията и възраженията на заинтересованите лица.

 2. Всички длъжностни лица, имащи отношение към подадените жалба, предложение или сигнал, са длъжни да оказват съдействие на комисията, като й предоставят в указания срок исканите документи, сведения и обяснения.

 3. Комисията изготвя протокол, в който отразява установената фактическа обстановка във връзка с подадените жалба, предложение или сигнал, наличие на данни за нарушение и предложение до командира на военното формирование за решение по жалбата или сигнала.

 1. Командирът на военното формирование взема решение по жалбата, предложението или сигнала и организира изпълнението на взетото решение в законоустановените срокове.

 2. Проектът на решението по жалбата, предложението или сигнала се изготвя от юриста, участвал в комисията.

 3. Председателят на комисията организира съобщаването на решението на подателя на жалбата, предложението или сигнала и на заинтересованите лица.

 4. След приключване на административното производство преписката се окомплектова с всички, относими към жалбата, предложението или сигнала документи и се архивира в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация.

 5. Командирът на военното формирование осигурява защитата на лицата, подали сигнала, съгласно чл.108, ал.2 от АПК.

 6. На страницата на Сухопътни войски в интернет се поддържа следната информация:

  1. електронен адрес и телефон за подаване на сигнали;

  2. информация за установен конфликт на интереси в СВ;

  3. правила за управление и отдаване под наем на движими вещи - частна държавна собственост и за извършване на услуги;

  4. информация за всички провеждани процедури за обществени поръчки, възлагани от СВ и търгове за недвижими имоти за отдаване под наем;

  5. правила за предоставяне на достъп до обществена и нформация.Каталог: moduls -> files -> files
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> З а п о в е д на командира на сухопътните войски
files -> Първа. Общи положения ч
files -> Тръжна документация
files -> Тарифа за таксите, които се събират от военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на министерството на отбраната
files -> Първа. Общи положения ч
files -> Заповед на командира на сухопътните войски
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница