Суверенитът служи като критерий за разграничаване на държавата,от останалите обществени организацииДата28.02.2022
Размер13.48 Kb.
#113360
суверенитет
Свързани:
суверенитет 1

Суверенитет

Суверенитът служи като критерий за разграничаване на държавата,от останалите обществени организации


--От къде произлиза терминът?- Суверен,суверенен,суверенитет) още от 13век насам,първоначално във франция,по късно в англия ,испания , 14 в италия , 17век в германия
Всичките идват от латинското „Суперос“-значението на суверенитета е върховенството на държавата
първоначално се възприема като върховенство на едно лице или институция и постепенно като върховенство на самата държава( по отношение на другите организации и други власти)
Първият автор,който дава обосновка на суверенитета е Жан Буден,той засяга двете страни на суверенитета ,1) като вътрешно могъщество и като 2) външна независимост
От тази гледна точна суверенитета е абсолютно и вечно могъщество на една държава.Сув. е качество на държавата,най важният,конституивен елемент на държавата.
--На кого принадлежи суверенитета? – Според това ,кой е носителят на сув.,може да има 3 вида държава(3 форми на държавата) – монархия(върховната власт е в ръцете на едно лице),аристокрация(когато тя принадлежи на определено отбрана група хора),народна(когато определено мнозинство има тази власт)
Суверенитет се опраделя като качество на властта(суверенитета е приспособен като федеративно устройство на държавата).Ако сув. Е върховен,то тогава как се разпределя властта на различни институции и органи.Затова се приема ,че властта се разпределя без да се губи сув. На държ.
Жан жак Русо и неговия договор 18в идея за народния сув.(преди това се смята монарха за върховен носител на властта)  след това се счита че сув. Принадлежи на народа и именно той разполага с сув.на властта ,същите обаче като подвластни на закона представляват поданници и са длъжни да се съобразяват с разпорежданията на закона.
От идеята за нар.сув се достига до идеята за пряката демокрация(тя е пряк израз на нар.сув)
--Какви характеристики притежава сув.? –1)той се характ.с върховенство(Власт ,която стои над други власт) 2)единственост(изключителност) 3) неограниченост-върховната власт е неотговорна(не отговаря пред друга институция) 4)самопроизволна(самодостатъчно)не се произвежда от някоя друга власт 5)непрехвърлим(неделим) – на разделяне подлежи самата държ.власт , но не и върховната власт
--Кой е носителят на сув.? – 1)държавен сув.- когато говорим за държ сув. ние имаме предвид сув.като качество на държ. Държ сув. изразява самата прир на държ , показва нейната независимост в отнош.с др. държ 2)народен сув. – в този случай субекта е самият народ(гражданите взети в тяхната цялост) можем да кажем,че той е неочуждаем,непрехвърлим и неделим, няма как отделна част от народа да си присвоява упражняването на нар.сув. (*принцип,който легитимира самата държ власт.,тази власт вече не се извежда по силата на традицията,тя не се обосновава със силата или харизмата на една отделна личност, това е властта ,която произлиза от самия народ,от гражданите) . Съвременната държ.се основава на принципа на нар.сув.-властта принадлежи на народа. 3)нац сув.-идеята за нац.сув е резултат на френската бурж.рев.-става дума за известно разделяне на термините на народ и нацията – нацията е суверен , но тя може да бъде представлявана.
--суверенитетът в ЕС(съвместим ли е проблема за сув.на държ,когато държ участват в такива наднационални организации)

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница