Св. Климент ОхридскиДата13.09.2016
Размер69.7 Kb.
#9586


Професор д.п.н. Николай Борисов Попов

Преподавател по сравнително образование в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ФНППСПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

СЪДЪРЖАНИЕ:КНИГИ 3

научна редакция на книги 4

СТУДИИ, ГЛАВИ ОТ КНИГИ 4

ПУБЛИКАЦИИ В ЕНЦИКЛОПЕДИИ 5

СТАТИИ 6

ДОПИСКИ 9

ПУБЛИКАЦИИ в on-line издания 10


Списъкът съдържа 84 заглавия, от които:

 • 13 книги (на български език)

 • 10 научни редакции на книги (на английски език)

 • 8 студии и глави от книги (2 на български и 6 на английски език)

 • 3 публикации в енциклопедии (2 на английски и 1 на немски език)

 • 39 статии (16 на български, 14 на немски, 8 на английски и 1 на португалски език)

 • 7 дописки (6 на български език и 1 на английски език)

 • 4 публикации в on-line издания (на английски език)

Списъкът е актуален към м. септември 2010 г.


КНИГИ


 1. Попов, Н., Г. Бижков. Образователни структури и учебни планове - Сравнителен анализ. Университетско издателство “Св. Климент Охридски” и ЦИУУ, София, 1989, 75 с.

 2. Бижков, Г., Н. Попов. Сравнително образование. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 1994, 304 с.

 3. Попов, Н., Р. Таулова. Образованието в Австрия. Фондация “Отворено Общество”, София, 1996, 134 с.

 4. Таулова, Р., Н. Попов. Образованието в Германия. Фондация “Отворено Общество”, София, 1996, 120 с.

 5. Попов, Н., Г. Бижков. Образователни системи в Европа. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 1997, 255 с.

 6. Попов, Н. Американското образование. Бюро за педагогически услуги, София, 1998, 160 с.

 7. Бижков, Г., Н. Попов. Сравнително образование. II издание. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 1999, 337 с.

 8. Попов, Н. Началното образование: Сравнение на структурните аспекти в 90 страни. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2001, 159 с.

 9. Попов, Н. Световното сравнение: предизвикателство в сравнителното образование. Бюро за педагогически услуги. София, 2002, 136 с.

 10. Попов, Н. Американското образование. II издание. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София, 2002, 159 c.

 11. Попов, Н., М. Михова. Букварът в славянските страни: сравнително изследване. Бюро за педагогически услуги. София, 2003, 120 с.

 12. Попов, Н. Съвременната образователна система в България. Бюро за педагогически услуги. София, 2004, 200 с.

 13. Попов, Н., М. Пиронкова. Образователната система в България. Бюро за педагогически услуги. София, 2007, 288 с.

научна редакция на книги


   1. Popov, N. (Editor) Comparative Education in Teacher Training. Bureau for Educational Services, Sofia, 2002, 61 pages.

   2. Popov, N. (Editor) Comparative Education in Teacher Training. Volume 2. Bureau for Educational Services, Sofia, 2003, 68 pages.

   3. Popov, N. & Penkova, R. (Editors) Comparative Education in Teacher Training. Volume 3. Bureau for Educational Services, Sofia, 2005, 64 pages.

   4. Popov, N., Wolhuter, C., Heller, C., Kysilka, M. (Editors) Comparative Education and Teacher Training. Volume 4. Bureau for Educational Services, Sofia, 2006, 324 pages.

   5. Popov, N., Wolhuter, C., Leutwyler, B., Kysilka, M., Černetič, M. (Editors) Comparative Education, Teacher Training and New Education Agenda. Volume 5. Bureau for Educational Services, Sofia, 2007, 248 pages.

   6. Wolhuter, C., Popov, N. (Editors) Comparative Education as Discipline at Universities World Wide. Bureau for Educational Services, Sofia, 2007, 144 pages.

   7. Wolhuter, C., Popov, N., Manzon, M., Leutwyler, B. (Editors) Comparative Education at Universities World Wide. Second Edition. Bureau for Educational Services, Sofia, 2008, 360 pages.

   8. Popov, N., Wolhuter, C., Leutwyler, B., Kysilka, M., Ogunleye, J. (Editors) Comparative Education, Teacher Training, Education Policy and Social Inclusion. Volume 6, Bureau for Educational Services, Sofia, 2008, 272 pages.

   9. Popov, N., Wolhuter, C., Leutwyler, B., Mihova, M., Ogunleye, J., Bekiroğulları, Z. (Editors) Comparative Education, Teacher Training, Education Policy, Social Inclusion and Child Psychology. Volume 7, Bureau for Educational Services, Sofia, 2009, 400 pages.

   10. Popov, N., Wolhuter, C., Leutwyler, B., Mihova, M., Ogunleye, J. (Editors) Comparative Education, Teacher Training, Education Policy, School Leadership and Social Inclusion. Volume 8, Bureau for Educational Services, Sofia, 2010, 472 pages.

СТУДИИ, ГЛАВИ ОТ КНИГИ


 1. Бижков, Г., Н. Попов. Историческо развитие и съвременно състояние на проблема за диагностика на готовността на децата за училище. (Глава първа, с. 11-29). В: Диагностика на готовността на децата за училище. Авторски колектив с науч. рък. Г. Бижков. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 1996, 249 с.

 2. Popov, N. A Comparative Study of Higher Education Acts in Bulgaria, Hungary, Poland, Romania and Russia. ISRE Newsletter, Vol. 7, Spring 1999, No 2, pp. 4 -34.

 3. Popov, N. A Review of the System of Higher Education in Bulgaria. Discussion Series, Volume 1, 2000, No 4, Civic Education Project, Budapest, 14 pages.

 4. Bishkov, G., Popov, N. The Educational System in Bulgaria. In: Educational Systems of Balkan Countries: issues and trends. Ed: N. Terzis. Balkan Society for Pedagogy and Education, Publishing House Kyriakidis Brothers, Thessaloniki, 2000, pp. 29-80.

 5. Попов, Н. Приносът на проф. Генчо Пирьов за развитието на сравнителното образование в България. В: Генчо Пирьов столетникът - учен, психолог, педагог. Веда Словена, София, 2001, с. 100-112.

 6. Popov, N. History of Bulgarian Comparative Education. In: Wolhuter, C., Popov, N. (Eds.) Comparative Education as Discipline at Universities World Wide. Bureau for Educational Services, Sofia, 2007, pp. 95-110.

 7. Popov, N. The Bulgarian Comparative Education Society. In: Masemann, V., Bray, M. & Manzon, M. (eds.) Common Interests, Uncommon Goals: Histories of the World Council of Comparative Education Societies and its Members. Hong Kong: Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong, and Dordrecht: Springer, 2007, pp. 268-277.

 8. Popov, N. Comparative Education in Bulgaria. In: Wolhuter, C., Popov, N., Manzon, M., Leutwyler, B. (Eds.) Comparative Education at Universities World Wide. Second Edition. Bureau for Educational Services, Sofia, 2008, pp. 27-34.

ПУБЛИКАЦИИ В ЕНЦИКЛОПЕДИИ


1. Popov, N., Bishkov, G. Bulgaria. In: PIRLS 2001 Encyclopedia. International Association for the Evaluation of Educational Achievement, International Study Center, Boston College, 2002, pp. 15-22.

2. Popov, N. Bulgarien. In: Die Schulsysteme Europas. Hrsg: H. Döbert, W. Hörner, B. von Kopp, W. Mitter. Grundlagen der Schulpädagogik, Band 46. Schneider Verlag Hohengehren, 2002, S. 61-74.3. Popov, N. Bulgaria. In: The Education Systems of Europe. W. Hörner et al. (eds.). Springer, 2007, pp. 147-165.

СТАТИИ


 1. Попов, Н. Сравнителен анализ на обучението по роден език и литература според учебните планове на някои страни. Български език и литература, 1988, кн. 2, с. 49-54.

 2. Попов, Н. Сравнителен анализ на учебните планове в началните училища на някои страни. Начално образование, 1989, кн. 4, с. 32-39.

 3. Попов, Н. Приносът на Петър Нойков за развитието на българската сравнителна педагогика. В: Сборник “Професор Петър Нойков (1868-1921)”. Ямбол, 1990, с. 67-73.

 4. Попов, Н. Образователната система в Обединеното Кралство (Англия, Уелс, Шотландия, Северна Ирландия). Магистър-М, 1992, бр. 3, с. 7-17.

 5. Попов, Н. Екологичното образование в Норвегия. Магистър-М, 1993, бр. 6, с. 44-48.

 6. Попов, Н. Екологичното образование в Китай. Магистър-М, 1993, бр. 7, с. 43-50.

 7. Попов, Н. Средното образование в най-развитите страни. Педагогика, 1993, кн. 12, с. 58-74.

 8. Попов, Н. Началното образование в Европа. Начално образование, 1994, кн. 1, с. 48-61.

 9. Popov, N., Taulowa, R. Bulgaria: as recentes mudancas do pais e da educacao. Em Aberto, Brasilia, ano 14, n. 64, out./dez. 1994, 95-101.

 10. Попов, Н. Сравнение на структурите на системите на висше образование в 20 европейски страни. Стратегии на образователната и научната политика, 1996, кн. 4, с. 80-87.

 11. Попов, Н. Сравнение на управлението и финансирането на средното образование в 20 европейски страни. Управление на средното образование. 1996, кн. 8-9, с. 81-94.

 12. Popov, N., Taulova, R. Bulgarien: Das Jahr 1997: Ende der Expansion der Hochschule. Ost-Dokumentation: Bildungs- und Wissenschaftspolitik, Jahrgang 11, 1997, No 2, S. 9-12.

 13. Popov, N., Taulova, R. Akkreditierung der Hochschulen in Bulgarien. Ost-Dokumentation: Bildungs- und Wissenschaftspolitik, Jahrgang 11, 1997, No 2, S. 12-15.

 14. Popov, N., Taulova, R. Allgemeinbildung in Bulgarien. Ost-Dokumentation: Bildungs- und Wissenschaftspolitik, Jahrgang 11, 1997, No 3, S. 59-65.

 15. Popov, N., Taulova, R. Religionsunterricht in den bulgarischen Schulen. Ost-Dokumentation: Bildungs- und Wissenschaftspolitik, Jahrgang 11, 1997, No 3, S. 66-67.

 16. Popov, N., Taulova, R. Mazedonien: Berufsbildung. Ost-Dokumentation: Bildungs- und Wissenschaftspolitik, Jahrgang 11, 1997, No 4, S. 13-16.

 17. Popov, N., Taulova, R. Mazedonien: Geringe Anzahl der Unterrichtsstunden an den Grundschulen. Ost-Dokumentation: Bildungs- und Wissenschaftspolitik, Jahrgang 11, 1997, No 4, S. 16-17.

 18. Popov, N., Taulova, R. Mazedonien: Krankenschwesternausbildung. Ost-Dokumentation: Bildungs- und Wissenschaftspolitik, Jahrgang 11, 1997, No 4, S. 17-19.

 19. Popov, N. Bulgaria. In: Higher Education Policy in Central and Eastern Europe: Country Reports. (p. 12-24). Civic Education Project: Education for the Transition, 1997.

 20. Popov, N., Taulova, R. Fremdsprachenunterricht in Bulgarien. Ost-Dokumentation: Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturpolitik in Mittel- und Osteuropa, Jahrgang 12, 1998, No 1, S. 66-75.

 21. Taulova, R., Popov, N. Bildungs- und Hochschulpolitik in Bulgarien 1989-1998. Ost-Dokumentation: Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturpolitik in Mittel- und Osteuropa, Jahrgang 12, 1998, No 2, S. 49-55.

 22. Popov, N. Das Bildungswesen der tuerkischen Volksgruppe in Bulgarien 1878-1998. Ost-Dokumentation: Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturpolitik in Mittel- und Osteuropa, Jahrgang 12, 1998, No 3, S. 49-58.

 23. Popov, N., Taulova, R., Popova, K. Unterrichtsinhalte in der allgemein-bildenden Schule. Ost-Dokumentation: Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturpolitik in Mittel- und Osteuropa, Jahrgang 12, 1998, No 4, S. 67-69.

 24. Popov, N. Higher Education Reform in Bulgaria. In: Educational Research and Higher Education Reform in Eastern and Central Europe. (Studies in Comparative Education No 6). Ed: Erich Leitner. Frankfurt/M, Peter Lang, 1998, pp. 219-229.

 25. Popov, N., Taulova, R. Die Ausbildung der Unterstufenlehrer in Bulgarien. Ost-Dokumentation: Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturpolitik in Mittel- und Osteuropa, Jahrgang 13, 1999, No 2, S. 55-62.

 26. Popov, N., Taulova, R. Berufsbildungsreform in Bulgarien. Ost-Dokumentation: Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturpolitik in Mittel- und Osteuropa. Jahrgang 13, 1999, No 3, S. 49-54.

 27. Popov, N., Taulova, R. Der neue Lehrplan in Bulgarien. Ost-Dokumentation: Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturpolitik in Mittel- und Osteuropa. Jahrgang 13, 1999, No 4, S. 81-88.

 28. Preece, J., Blunt, B., Heagney, M., Popov, N. Restructuring to broaden access: a comparative study including Australia, Bulgaria, South Africa and the UK. In: Changing the Culture of the Campus: Towards an Inclusive Higher Education. Ed: L. Thomas and M. Cooper. Staffordshire University Press, 2000, pp. 104-116.

 29. Попов, Н. Сравнение на структурните аспекти на началното образование в 90 страни. Педагогика. 2001, бр. 1, с. 57-70.

 30. Попов, Н. Приносът на проф. Генчо Пирьов за развитието на сравнителното образование в България. Педагогика. 2001, бр. 2, с. 84-89.

 31. Попов, Н. Образованието в чужбина на страниците на списание “Училищен преглед” (1896-1948). Педагогика. 2001, бр. 3, с. 107-110.

 32. Попов, Н. Приносът на проф. Христо Негенцов и проф. Димитър Кацаров за развитие на сравнителното образование в България. Педагогика. 2001, бр. 4, с. 84-95.

 33. Popov, N. A Review of Higher Education Reform in Bulgaria. International Higher Education. Spring 2001, Number 23, pp. 27-28.

 34. Popov, N. A Review of the History of Bulgarian Comparative Education. In: Popov, N. (Editor) Comparative Education in Teacher Training. Bureau for Educational Services, Sofia, 2002, p. 9-20.

 35. Popov, N. History of Bulgarian Comparative Education. In: Popov, N., Wolhuter, C., Heller, C., Kysilka, M. (Eds.) Comparative Education and Teacher Training, Volume 4, 2006, Bureau for Educational Services, Sofia, p. 11-28.

 36. Попов, Н. Един американец за училищата в България: Почит към Уилям Ръсел. Стратегии на образователната и научната политика. 2006, бр. 4, с. 256-272.

 37. Popov, N., Wolhuter, C. Comparative Education: Discipline at Universities World Wide. Strategies for Policy in Science and Education, 2007, Vol. 15, No 4, pp. 362-377.

 38. Попов, Н. Съвременни тенденции в структурните училищни реформи в Европа. Българското образование – национални ориентири и европейски измерения. НМО, Габрово, 2008, с. 7-12.

 39. Wolhuter, C., Popov, N., Manzon, M. & Leutwyler, B. The Historical Evolution of the Teaching of Comparative Education at Universities Internationally. Comparative Education Bulletin, No 12, 2009. Hong Kong, Comparative Education Society of Hong Kong, p. 3 - 18.

ДОПИСКИ


 1. Попов, Н. Приносът на Генчо Пирьов за развитието на българската сравнителна педагогика. В: Юбилеен лист “Професор Генчо Пирьов на 90 години”, София, 1991, с. 2.

 2. Попов, Н., Р. Таулова. “Десант” в педагогическата ни наука. Учителско дело, 1992, бр. 31, с. 5.

 3. Попов, Н. Конференция върху изучаването на европейските идеи. Стратегии на образователната и научната политика. 1994, бр. 2, с. 93-94.

 4. Попов, Н., Ж. Томс. Център за диагностика, изследвания и консултации. Стратегии на образователната и научната политика. 1995, бр. 3, с. 93.

 5. Попов, Н. Едно забележително сътрудничество в сравнителното образование. Педагогика. 2000, бр. 1, с. 107-110.

 6. Popov, N. A book review of “Comparative Education: continuing traditions, new challenges and new paradigms” (Ed.: Mark Bray). Comparative Education, 2003, Vol. 39, No 4, p. 510-511.

 7. Попов, Н., Четвъртата международна конференция на тема „Сравнителното образование и подготовката на учителите” – средище за дискусии на компаративисти от цял свят. Стратегии на образователната и научната политика. 2006, бр. 1-2, с. 62-66.

ПУБЛИКАЦИИ в on-line издания


 1. Popov, N. A Comparative Study on Higher Education Acts in Bulgaria, Hungary, Poland, Romania and Russia. Research Support Scheme: E-Library. 2000. <http://e-lib.rss.cz/diglib/pdf/107.pdf>

 2. Popov, N. A Review of the System of Higher Education in Bulgaria. Discussion Series, Volume 1, 2000, No 4, Civic Education Project. <http://www.cep.org.hu/discussion/discbu2.htm>

 3. Popov, N. A Review of the System of Higher Education in Bulgaria. South East European Educational Cooperation Network. 2002. <www.see-educoop.net/portal/id_bul.htm>

 4. Popov, N. Higher Education Governance in Bulgaria. Higher Education Reform Network. 2003. < http://www.srhe.ac.uk/Hern/index.htm>
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница