Съвет на европейската бизнес общностДата06.07.2017
Размер113.61 Kb.
#25084


СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА

БИЗНЕС

ОБЩНОСТ

www.eucity.hit.bg/eucity.html www.naukaikultura.hit.bg e-mail:expertsbg@gmail.com

София, ул.”6-ти септември”35, tel/fax: +359 2 850 82 24, 0888 314 555

"ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за Европейски мениджмънт и Социална отговорност

На вниманието на инж. Йордан Величков, "ЕКОЗЕМ - ШУМЕН" ЕООД
Уважаеми инж. Йордан Величков,
На Официална среща в чест на Деня на народните будители, "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" ще се връчи на определени Бизнес Компании, които са номинирани в чест на Националния празник за Независимостта на България, да бъдат Почетни членове на "Съвета на европейската бизнес общност" заради Европейски мениджмънт и Социална отговорност. Тяхното име ще бъде изписано и върху Сертификата на Златната монета, която се изработва в Монетния двор на България този месец, в чест на Годината на писмеността -2013-та.

/ Представяме Ви на следващите страници част от досегашните Почетни членове – Европейски компании, които правят бизнес в България и Български компании, които притежават качествата да са предпочитани партньори в Европейските страни. Почетни членове са и други представители на българската Научна,Културна и Социално отговорна Бизнес общност/

Има предложена Номинация от представители на Техническия университет - София и на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия "ЕКОЗЕМ - ШУМЕН" също да бъде Почетен член на "Съвета на европейската бизнес общност" и да получи на Официалната среща "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за Европейски мениджмънт и Социална отговорност.

С Печата могат да се подпечатват всички важни документи на "ЕКОЗЕМ - ШУМЕН" към държавни институции в страната и партньори в Европейските страни. РЕФЕРЕНЦИЯТА за Европейски мениджмънт и Социална отговорност на "ЕКОЗЕМ - ШУМЕН" се предоставя в Министерствата на Икономиката и на Регионалното развитие и Компанията ще може да разчита на специално създадената Практика “Динамичен диалог” с Министерствата.

Почетните членове внасят само еднократна вноска за членство, без годишен членски внос след това. Отличените със "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за Европейски мениджмънт и Социална отговорност Бизнес Компании, които стават Почетни членове на "Съвета на европейската бизнес общност", внасят до 16-ти октомври еднократната вноска за членство в подкрепа на българската култура и Националната инициатива “Златна монета“ 3 хил.лв /без годишен членски внос след това/ по банкова сметка: ПроКредит Банк, София, Клон Раковски, Банков BIG : PRCBBGSF, Банкова сметка: BG 60 PRCB 9230 104 19 92 811, за Съвета на европейската научна и културна общност.

Каним Ви на Официалната среща в чест на Деня на народните будители, на която да бъде връчено на "ЕКОЗЕМ - ШУМЕН" като на Почетен член на "Съвета на европейската бизнес общност" "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за Европейски мениджмънт и Социална отговорност. Официалната среща е на 24-ти октомври ,от 16 ч., в Галерия "София Прес", ул. "Славянска" 29.


"ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" се връчва на обществено признати представители на Българския Научен, Културен и Социално отговорен Бизнес елит и на български градове със статут на уникален Европейски град. Отличията се присъждат от "Съвета на европейската бизнес общност" и от "Съвета на европейската научна и културна общност".

Номинациите се правят от 180 известни представители на българския научен, културен и социално отговорен бизнес елит, които вече притежават Златни отличия от "Съвета на европейската бизнес общност" и "Съвета на европейската научна и културна общност" и от представители на 56 български градове, които притежават статут на уникален Европейски град. /Представяме Ви част от имената им, повечето от които са включени в Ръководните Департаменти, наблюдаващи критериите за Номинация на Научните, Културните и Социално отговорните Бизнес институции - "Авторитет в научната, културната и бизнес общността", "Доверие на потребителите", "Възможности за развитие"/

Необходимо е да потвърдите участието си в Официалната среща-на тeл/факс:

02 850 82 24, на GSM: 0888 314 555 или на е-mail: expertsbg@gmail.com
С поздрав,
Росица Златанова,

Председател на Съвет на европейската бизнес общност

Проф. Кирил Панов,

Председател Департамент Европейски комуникации

Инж. Георги Гушлеков,

Председател Департамент Научна политика и Бизнес иновации

Проф. Милена Моллова,

Председател Департамент Културна политика

Надежда Кутева,

Председател Департамент Културно наследство

Допълнителна информация

Представяме Ви на следващите страници част от Бизнес Компаниите, от Научните и Културните институции и личности, които притежават като Почетни члeнове Отличието "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" от "Съвета на европейската бизнес общност" и "Съвета на европейската научна и културна общност", повечето от които са включени в Ръководните Департаменти и участват в Номинирането:
CISCO SYSTEMS,

КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ,

ПОСТОЯННО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ООН ЗА РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ, НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ,

АЙ БИ ЕМ БЪЛГАРИЯ,

ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ,

ИДЕАЛ СТАНДАРТ,

КОМПАНИЯ ГИДО,

ОРГАХИМ АД,

ХЮЛЕТ - ПАКАРД БЪЛГАРИЯ,

ОФИС НА СВЕТОВНА БАНКА – БЪЛГАРИЯ,

КОМПАНИЯ ЕКОФАРМ,

ЛЮБЕН УШЕВ ЕООД,

СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ АРГОГРУП,

БОДИ –Д ООД,

ЕNA ООД,

БОРЯНА АД,

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА ЮНЕСКО – БЪЛГАРИЯ,

АСОЦИАЦИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ,

БРБ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД,

СТЕФАНОВ-04,

ЛЕКС ГРУП АД,

ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ,

ДИАВЕНА ООД,

ЕХНАТОН,

ТЕВА ФАРМАСЮТИКЪЛ,

РОЗА ИМПЕКС ООД,

КАСТИВА ООД

DENYL ООД,

МУСАЛА СОФТ,

ПМУ АД,

БУЛМИНЕРАЛ,

СИАНА ЕЛЕКТРИК,

ПЕЛТИНА ЕООД,

РОКОН ТРЕЙД АД

ФИЛИПОПОЛИС РК ООД,

ФИЛКАБ АД,

БИО ФРЕШ ООД,

АНЕС 96

RAIS Ltd,

ЛАЗАТЕК ООД

НАМИКОН 2001

МP СТУДИО

СЕНТИЛИОН ООД

АРНИ БРАДЪРС ООД

ВиД ИНТЕРНАЦИОНАЛ

ДРАГИЕВ И КО

THE POINT INERNATIONAL

P.I.C. Co S.A.

РИКАТ ООД

АНДИ БГ ООД

САМЕЛ- 90 АД

ТИРЛИН АД,

…………………….ИНСТИТУТ ПО СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО И РОБОТИКА,

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ,

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА И ГЕНЕТИКА,

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ,

ФАКУЛТЕТ ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА ТУ-СОФИЯ ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ",

ИНСТИТУТ ПО ПОЛИМЕРИ,

МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТУТ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ, ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА,

ФАКУЛТУТ ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НА ТУ-СОФИЯ, ИНСТИТУТ ПО МАХАНИКА,

ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА,

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТУТ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ, ИНСТИТУТ ПО ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ,

МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТУТ НА ТУ-СОФИЯ,

ИНСТИТУТ НА ТВЪРДОТО ТЯЛО,

ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА,

ИНСТИТУТ ПО ОПТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ,

УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА "СВ.ЕКАТЕРИНА",

ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ,

ИНСТИТУТ ПО НЕВРОБИОЛОГИЯ,

ИНСИТТУТ ПО БИОФИЗИКА И БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО,

ФАКУЛТУТ ПО АВТОМАТИКА НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ,

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПРИ БАН С МУЗЕЙ,

ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ - ПЛОВДИВ, ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ,

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА,

БОЛНИЦА ПО ОРТОПЕДИЯ – ГОРНА БАНЯ,

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА „СВЕТА СОФИЯ”,

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ",

ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНИСТИКА С ЦЕНТЪР ПО ТРАКОЛОГИЯ,

УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ",

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО,

ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА,

ЕО-ДЕНТ,

ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ,

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ …………

………………...АКАД. НИКОЛА СЪБОТИНОВ – Учен в областта на квантовата електроника, Българска академия на науките в областта на квантовата електроника - - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ ЛАМБОВ- Декан на Фармацефтичния факултут- притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

ДОЦ. Д-Р ЛЕАНДЪР ЛИТОВ - Физик, ръководител на научен колектив в най-мащабния Международен експеримент в ЦЕРН Женева за елементарните частици на материята и "големия взрив" - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука.

ДОЦ. Д-Р БОЖИДАР ГАЛУЦОВ- Декан на Биологическия факултет в СУ "Св.Климент Охридски" - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

ПРОФ. Д-Р НЕДКО НЕДКОВ - Директор на Института по розата и етеричномаслените култури притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

ПРОФ. ЙОВКА ДРАГИЕВА- Президент на Националния център по нанотехнологии- притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

ПРОФ. Д-Р ГРИГОР ГОРЧЕВ Д.М.Н - Ректор ва Медицински университет - Плевен притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

ПРОФ. ХРИСТО ПИМПИРЕВ - Директор на Български Антарктически Институт - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

АКАД. МАТЕЙ МАТЕЕВ - Физик - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

СТ.Н.С. Д-Р ТАНЯ ИВАНОВА - Учен, ръководител на научен екип в Международен проект, подготвящ полета до Марс- притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

ПРОФ. РАДОМИР ЕНИКОВ - Директор на Института по електроника - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

АКАД. КИРИЛ БОЯНОВ - Учен в областта на високите технологии, ръководи Научен център за изследване на зараждането на Земята и участва в работата на ЦЕРН - Женева, директор на Института по паралелна обработка на инфорамцията на БАН- притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

ЧЛ. КОР. АНГЕЛ БАЛТОВ - Ректор на Центъра за обучение на Българска академия на науките - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

ПРОФ. Д-Р ДАМЯН ДАМЯНОВ - Лекар, Председател на съюза на учените в България - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

АКАД. ГЕОРГИ МАРКОВ - Историк, Директор на института по история - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

СТ.Н.С. Д-Р ПЕТКО ВИТАНОВ - Директор на Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

СТ.Н.С. Д-Р БОГДАНА ЗИДАРОВА - Първата жена откривател в науката на България, - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

ПРОФ.БОЖИДАР ЧОРБАНОВ - Учен в областта на органичната химия, директор на Института по органична химия - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

АКАД. ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ - Автор на космическите храни, учен в Института по криобиология - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

ПРОФ. Д-Р ИВО КРЕМЕНСКИ - Генетик - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

СТ.Н.С. Д-Р КОНСТАНТИН ЦАНОВ - Генерален директор на Националния институт по метеорология и хидрология - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

ПРОФ.ОХАНЕС САНТУРДЖИЯН - Директор на Института по водни проблеми - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

ПРОФ. ЕМИЛИЯ ЗАПРЯНОВА - Генетик - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

ЧЛ. КОР. ЙОРДАН СТАМЕНОВ – Физик - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

ПРОФ. Д-Р МАРИЯ ЗЛАТЕВА - Еколог, ръководител на Международен проект за възстановяване на почвата от тежки метали - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

СТ.Н.С.Д-Р АРХ.ИРИНА ФАЙТОНДЖИЕВА – Архитект в Центъра по архитектура при БАН - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

СТ.Н.С. КИРИЛ ПАНОВ - Учен астроном - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ - Икономист, Директор на Центъра за авторско право при УНСС- притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука

АРХ. ПЕТЪР ДИКОВ - Главен архитект на столицата - притежава Почетен Сертификат за завоюван висок престиж и принос за развитието на българската архитектура …….

……………………………………..ПРОФ. ЕЛЕНА КУТЕВА - Директор на Ансамбъл "Филип Кутев",

ПРОФ. АНДРЕЙ ПАНТЕВ – Историк,

СИЛВИ ВАРТАН – Певица,

ГЕОРГИ ЧАПКЪНОВ – Скулптор,

РАЙНА КАБАИВАНСКА - Оперна певица,

АКАД. ЛЮДМИЛ СТАЙКОВ – Режисьор,

ПРОФ. ПЛАМЕН КАРТАЛОВ - Директор на Националната опера и балет,

ПРОФ. КРУМ ДАМЯНОВ – Скулптор,

ХРИСТО МУТАФЧИЕВ – Актьор,

МАКСИМ МИНЧЕВ - Директор на Българска телеграфна агенция,

ВАЛЕРИЙ ТОДОРОВ- Генерален директор на Българско национално радио, ПРОФ.СТЕФАН ДАНАИЛОВ - Актьор…………

……………………………………….АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО “МАРИН ДРИНОВ”

НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ……………

Отличени български градове и села, притежаващи статут на Уникално европейско селище заради древна история и култура и възможности за развитие, повечето от които участват в Номинирането на личностите, на институциите и на фирмите с Европейски мениджмънт и социална отговорност:
Созопол

Добринище

Бургас

Балчик

Хисар

Етрополе

Чепеларе

Белчин

Копривлен

Стефан Караджово

Момчиловци

София

Враца

Шумен

Сребърна

Брезово

Калофер

Варна

Търговище

Казанлък

Пазарджик

Силистра

Монтана

Девин

Радомир

Нова Загора

Айтос

Белоградчик

Черноморец

Брацигово

Поморие

Пловдив

Батак

Смядово

Вършец

Бяла

Видин

Широка лъка

Чипровци

Садово

Тополовград

Стара Загора

Мадара

Стражица

Сандански

Момчилград

Драгоман

Пирдоп

Генерал Тошево

Кюстендил

Мизия

Златоград

Дулово

Доспат

Минерални бани

Клисура

Патриарх Евтимово

Брацигово

Генерал Инзово

Кърджали

Болярово

Ихтиман

Разград

Козлодуй

Ахтопол

Малко Търново

Калояново

Рибарица

Тетевен

Правец

Никопол

Приморско……


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница