Световно стопанство и Мeждународни икономически отношенияДата28.01.2017
Размер29.29 Kb.
ВЪПРОСНИК

по научна специалност ”Световно стопанство и Мeждународни икономически отношения” (Международен мениджмънт)за провеждане на изпит за прием в докторантура

 1. Съвременните възгледи за място на международния мениджмънт в управленската теория и практика.

 2. Международен мениджмънт: основни предпоставки и двигатели за развитие. Връзки и взаимодействие с формите на международния бизнес. Международен мениджмънт в практиката на ТНК и малкия и среден бизнес.

 3. Теоретични начала на международния мениджмънт.

 4. Международен мениджмънт в перспективата на стратегическия мениджмънт. Модели на международно обкръжение. Стратегии и планиране в международния мениджмънт

 5. Международен мениджмънт и управление на промяната.

 6. Стратегии за навлизане на международните пазари. Конкурентно ориентирани стратегии. Стратегия „Син океан”.

 7. Стратегически съюзи и стратегически партньорства. Основни методи и форми на осъществяване. Отраслови измерения на стратегическите съюзи и партньорства.

 8. Сливания и придобивания в международните междуфирмени отношения. Управленски аспекти: приложение на управление на проекти при сливания и придобивания.

 9. Човешкият фактор в международния мениджмънт. Международно управление на човешките ресурси: теоретични възгледи и практически измерения.

 10. Мотивация и стимулиране в практиката на ТНК и МСП. Кризисните процеси и промените в стимулирането на кадрите.

 11. Лидерство и международен мениджмънт.

 12. Екипност в международния мениджмънт. Теория за културните различия и екипност .

 13. Организиране на международния бизнес. Модерни организационни решения в международния мениджмънт.

 14. Междукултурно общуване. Модели на междукултурно общуване. Теоретични възгледи за влиянието на културата в общуването.

 15. Верига на доставките и логистика в международния мениджмънт. Роля и значение на веригите на доставки за развитието на международния бизнес

 16. Информационни системи и международен мениджмънт.

 17. Управление на знанието и неговото въздействие върху теорията и практиката а международния мениджмънт. За промяната на модела на веригата на интернационализация в условията на икономика на знанието.

 18. Управление на риска в системата от методи и форми на международния мениджмънт

 19. Вземане на решения и международен мениджмънт. Модели на решения

 20. Маркетингът в системата на международния мениджмънт на съвременната компания

 21. Етични аспекти на международния мениджмънт.

 22. Корпоративна социална отговорност и корпоративно социално отговорно поведение.

 23. . Публично.частно партньорство. Модели на взаимодействие на държавата с частния бизнес.

 24. Регулиране на международния бизнес. Основни функции и средства. Модели на регулирането на международния бизнес Ролята на регулирането за конкурентоспособността на международния бизнес.

 25. Регионални и странови модели на управление: управленски практики в условията на Европейския единен вътрешен пазар. Особености на управлението в страните с появяваща се пазарна икономика

 26. Междукултурен мениджмънт.

 27. Кризисни процеси и международен мениджмънт.

 28. Международна конкурентноспособност и фирмено управление.

Литература

Монографии и учебници

 1. Боева, Б., Международен мениджмънт ,изд. Стопанство, УНСС, С.2004

 2. Боева, Б., Василева А Международен маркетинг , изд. Стопанство, УНСС, 2010

 3. Василева, А. Международен бизнес, изд. Стопанство, 2011

 4. Василева, А., Комуникации в международния бизнес, Консулт АГ, 2002

 5. Каракашева, Л., Международни инвестиционни проекти, С., Призма, 2007

 6. Троменаарс, А., Да се носиш на вълните на културата, Класика и стил, .2006

 7. Хофстеде,Г., Култури и организации. Софтуер на ума, С., Класика и стил 2001

 8. Deresky, H., International Management. Managing Across Borders and Cultures, 6e, Prentice Hall, 2009

 9. Hill, Ch., International Business. Competing in the Global Marketplace, 8e, McGraw-Hill International Edition, 2010

 10. Luthan, F., J. Doh, International Management: Culture, Strategy and Behaviour, 7e, McGraw Hill/Irwin, 2009,

 11. Lassere, Ph. Global Strategic Management, Palgrave MacMillan, 2009

Издания на международни организации

 1. Global Competitiveness Report(2007/8-2012/13) WEF

 2. Doing Business, 2007/08 - 2011/12 WB

 3. World investment report( 2007 - 2012) UNCTAD

София 2012
Каталог: uploads -> Main
Main -> П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по научна специалност Икономика и управление
Main -> П р о г р а м а по Икономикс
Main -> В ъ п р о с н и к за кандидат-докторантски конкурсен изпит по научно направление „Социология”
Main -> Програма в областта на Мениджмънта и Съвременния свят насочена към млади дипломирани икономисти, инженери и юристи
Main -> Конюнктурата като икономическо понятие и научно- приложна
Main -> Конкурс „Млад икономист 2013г
Main -> София 1700, Студентски град "Хр. Ботев",  81-95-505
Main -> Конспект за кандидат докторантски изпит по приложение на изчислителната техника в икономиката тема Въведение в информатиката. Данни и информация. Обработка на данни


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница