Свидетелства към църквата – том 9страница1/19
Дата25.01.2018
Размер2.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
    Навигация по данной странице:
  • ЧАСТ 1

СВИДЕТЕЛСТВА КЪМ ЦЪРКВАТА – том 9


 

 

ЧАСТ 1ЗА ИДВАНЕТО НА ЦАРЯ

Последната криза

Призовани да бъдат свидетели

Свят живот

Представители на Христос

Твърдо придържане към истината

Една разпространена по целия свят вест

Естеството на необходимите работници

Една впечатляваща сцена

Вътрешна мисионска дейност

Нашият пример

Резултатът от искрените усилия

Различни видове служба

Разпространение на наши издания

Работа от врата на врата

Работа за жени

Домът - мисионско поле

Място за всеки

Резултатът от недостатъчната работа

Един апел за неуморно усилие

Мисионерски семейства

Развитие чрез служба

Нуждата от сериозно усилие

Липса на състрадание

"Даром сте приели, даром давайте"

Божията щедрост

Нуждата на света от помощ

Нашият егоизъм - пречка за Божието дело

Божии раздавачи на милостиня

Част 2


* ЛИТЕРАТУРА В СЛУЖБА

Нашите издания

Една окуражаваща опитност

Единство в напредъка

Нашите помагащи книги

Връщане на дълговете

Едно предупреждение

Светлина за всички

Един урок по търговия

Един по-широк кръгозор

ЧАСТ 3

РАБОТАТА В ГРАДОВЕТЕ*

Условията в градовете

Настоящата работа

Щедрост в мисионския труд

Мотив за служба

Пригответе се

Методи на работа

Градската мисия - един образователен център

Да не бъдат отминавани класите на богатите

Планове за увеличаване на нашите работни сили

Развитие на таланта в църквата

Радостна служба

Лични усилия във връзка с лагерни събрания 

Туристически и търговски центрове

С непоколебима ревност

Един апел към мирянина

Със смелост и простота

Единство в разнообразието

С кротостта на Христос

Срещане на противодействие

Нуждата от усърден, въодушевен труд

ЧАСТ 4

Апел за лекари - мисионерски евангелисти

Санаториуми като мисионерски представителства

Обучението на работници

Медицински сестри като евангелисти

Колежът за евангелизатори в Лома Линда""

ЧАСТ 5

ДУХЪТ НА ЕДИНСТВОТО""

Единство между различни народности"

Единство в Исус Христос

Живот на благодат и мир

Издателското дело в колежа "Вю"

Отношението на Христос към националността

Една сигурна основа

Германски и скандинавски конференции

Един пример на братска доброта

ЧАСТ 6

МЕЖДУ ЦВЕТНОКОЖИТЕ ХОРА

Зов за цветнокожи работници

"Божии съработници"

Прогласяване на истината на места, където има расов антагонизъм

"С цялата мъдрост и благоразумие"

Съботата 

Въпросът за цветнокожите

Урок от работата на Христос

Време на подготовка

Войната, която предстои

Загриженост за цветнокожите работници

Нуждите на едно мисионско поле

ЧАСТ 7


РЕЛИГИОЗНОТО ДЕЛО НА СВОБОДАТА ""

Време на изпитание пред нас

Неделен труд

Думи на съвет

ЧАСТ 8

УМЕСТНИ СЪВЕТИ

“Вярно стопанство "

Поддръжката на Евангелието

Използването на десятъка

Важно задължение

Благотворителност

Славата на Евангелието

Благословения на стопанството

Събиране около кръста

Духът на независимостта*

Единство в разнообразие

Генералната конференция

Разпределение на отговорността*

Едно предупреждение

В смирение и вяра

Мъдри съветници

Вървете напред

Примерът на Христос

До работниците в Южна Калифорния

"А аз съм малко момче"

"Божии последователи, като скъпи деца"

Наградата на усърдния труд

 

 


ЧАСТ 1

ЗА ИДВАНЕТО НА ЦАРЯ


 

 "Защото още твърде малко време, и ще дойде Този, Който има да дойде, и не ще Се забави" Евреи 10:37


 

Последната криза


 

Ние живеем в последното време /времето преди края/. Бързото изпълнение на знаменията на времето посочва, че идването на Христос е вече съвсем близо. Дните, в които живеем, са сериозни и от голямо значение. Божият Дух постепенно, но сигурно се оттегля от Земята. Наказания и възмездия вече падат върху презиращите Божията милост. Бедствията по суша и море, несигурното състояние на обществото, тревогите на войната са необикновени и знаменателни. Те предвещават приближаването на събития от най-голяма важност. Представителите на злото обединяват силите си. Те се подкрепят за последната голяма криза. Големи промени ще настъпят скоро в нашия свят и последните движения ще бъдат много бързи и краткотрайни. Състоянието на нещата в света показва, че тревожни /смутни, неспокойни/ времена са точно над нас. Вестниците са пълни със знаци за ужасен конфликт в близкото бъдеще. Наглите грабежи станаха често явление. Разпространиха се стачките. Кражби и убийства се вършат на всяка крачка. Завладени от демони хора отнемат живота на мъже, жени и малки деца. Хората са заслепени от пороци и всички видове зло преуспяват. Неприятелят е успял да преиначи правдата и да изпълни сърцата на хората с желание за егоистична печалба. "Затова правосъдието отстъпи назад и правдата стои далеч; защото истината падна на площада, и правотата не може да влезе" /Исая 59:14/. В големите градове има тълпи, живеещи в бедност и мизерия, почти лишени от храна, подслон и облекло; докато в същите градове има такива, които имат повече, отколкото сърцето може да пожелае, които живеят разточително, прахосват парите си за разкошно мебелирани домове, за лични украшения; или още по-лошо - за задоволяване на плътски желания, за алкохол, цигари и други неща, които унищожават силите на мозъка, нарушават умственото равновесие и унижават душата. Виковете на умиращото от глад човечество достигат пред Бога, докато чрез всякакъв вид угнетяване и грабителство някои натрупват колосални богатства. При един случай, в Ню Йорк, аз бях извикана през нощта да видя как строежи се издигат етаж след етаж към небето. Беше гарантирано, че тези здания са огнеупорни, те бяха построени, за да се прославят техните собственици и строители. Високо и все по-високо се издигаха тези строежи, за тях се употребяваше най-скъпият материал. Онези, на които принадлежаха тези сгради не се запитваха: "Как можем най-добре да прославим Бога?". Бог не беше в техните размишления. Аз мислех: "О, ако онези, които по такъв начин инвестират своите средства, можеха да видят пътя си така, както Бог го вижда ! Те трупат великолепни сгради, но колко глупави пред погледа на Владетеля на Вселената на техните планове и изобретения. Те не учат с всички сили на сърцето и ума как могат да прославят Бога. Те са изгубили от поглед това, първото задължение на човека". Като се издигаха тези високи здания, собствениците се радваха с амбициозна гордост, затова че имат пари да задоволят желанията си и да предизвикат завистта на съседите си. Много от парите, инвестирани по такъв начин, те бяха придобили чрез изнудване, чрез тормоз над бедните. Те забравят, че на Небето се държи отчет за всяка търговска сделка; всяка несправедлива търговия, всяка мошеническа постъпка е записана /отбелязана/ там. Идва времето, когато в своите измами и безочливост хората ще достигнат една точка, която Бог не ще им позволи да преминат и те ще разберат, че търпението на Йехова има предел. Гледката, която след това ми беше представена, беше сигнал за пожар. Хората гледаха към високите и по общото мнение огнеупорни сгради и казваха: "Те са абсолютно сигурни". Но тези здания изчезнаха в огъня, сякаш бяха направени от смола. Противопожарните машини не бяха в състояние да спрат унищожението. Пожарникарите бяха неспособни да управляват машините.

Имам указание, че когато дойде времето на Господа, ако промяната не е намерила място в сърцата на надменните, амбициозни човешки същества, хората ще разберат, че ръката, която беше силна да спасява, ще бъде силна да унищожава. Няма земна сила, която да задържи Божията ръка. Няма материал, който да се употреби за изграждането на здания, който ще ги запази от разрушение, когато дойде определеното Божие време, за да изпрати възмездие на хората за тяхното пренебрежение към Неговия закон и за егоистичната им амбиция. Малцина са тези, даже сред хората на образованието и държавниците, които разбират причините, лежащи в основата на сегашното състояние на обществото. Онези, които държат юздите на управлението, са неспособни да разрешат проблема на моралното разложение на бедността и увеличаващите се престъпления. Те полагат напразни усилия да поставят търговските сделки на една по-сигурна основа. Ако хората отделяха повече внимание за изучаване на Божието слово, те щяха да намерят разрешение на проблемите, които ги смущават и объркват. Библията описва състоянието на света точно преди Второто идване на Христос. За хората, които чрез грабежи и изнудване трупат големи богатства, е писано: "Вие сте събирали съкровища в последните дни. Ето, заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на Силите. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си като в ден на клане. Осъдихте, убихте Праведния; и Той не ви се противи" /Яков 5:3-6/. Но кой чете предупрежденията, дадени от бързо изпълняващите се знаци на времето? Какво впечатление е направено на хората в света? Каква промяна се вижда в техния начин на мислене? Не по-голяма от тази, която се виждаше в манталитета на живеещите в Ноевия свят. Погълнати от светски занимания и удоволствия, предпотопните хора "не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички" / Мат. 24:39/. Те имаха предупреждения, изпратени от Небето, но отказваха да слушат. И днес светът, докрай пренебрегвайки предупреждаващия глас на Бога, бърза към вечна гибел. Светът е раздвижен от духа на войната. Пророчеството от 11 глава на Данаил е близко до пълното си изпълнение. Скоро сцените на безпокойство \скръбта\, за които се говори в пророчествата, ще настъпят. "Ето, Господ изпразва Земята и я запустява. Превръща я и разпръсва жителите й... Защото престъпиха законите, не зачитаха повелението, нарушиха вечния закон. Затова клетва погълна земята, и ония, които живеят в нея, се намериха виновни;... Веселието на тъпанчетата престава; шумът на ликуващите се свършва; престава веселието на арфата" /Исая 24: 1-8/.

"Уви за ОНЯ ден! Защото денят Господен наближи и ще дойде като гибел от Всесилния... Семената изсъхнаха под буците си, житниците запустяха, хранилищата се съсипаха, защото житото изсъхна. Как пъшка добитъкът! Скитат се чердите говеда, защото нямат пасбище; да! изгниха палмата и ябълката, дори всички полски дървета изсъхнаха; и радостта изчезна измежду човешките чада" /Иоил 1: 15-18/. "Боли ме в дълбините на сърцето ми; сърцето ми се смущава в мене; не мога да мълча. Защото си чула, душе моя, тръбен глас, тревога за бой. Погибел върху погибел се прогласява, защото цялата земя се опустошава" /Еремия 4:19-20/. "Погледнах на земята, и ето - тя беше пуста и празна, на небето - и нямаше светлината му. Погледнах на планините, и ето - трепереха, и всичките хълмове се тресяха. Погледнах, и ето - нямаше човек , и всичките небесни птици бяха избягали. Погледнах, и ето - плодородната страна бе пуста, и всичките й градове бяха съсипани" /Еремия 4 23-26/. "Горко, защото велик е оня ден, подобен нему не е бивал; Именно той е време на утеснение на Якова; но ще бъде избавен от него" /Еремия 30:7/. Не всички в този свят са на страната на неприятеля, против Бога. Не всички са станали неверни. Има малцина верни, които са лоялни към Бога, за които Йоан пише: " Тук е нужно търпението на светиите,на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса" /Откр.14:12/. \англ: "Тук са тия,които.....\ Скоро ще се води жестока битка между онези, които служат на Бога и онези, които не Му служат. Скоро ще се разклати всяко нещо, което може да бъде разклатено, за да останат онези неща, които не могат да бъдат разколебани. Сатана е прилежен библейски ученик. Той знае, че времето му е кратко и се опитва във всяка точка да противодейства на делото на Господа на тази Земя. Невъзможно е да се даде каквато и да е идея за опитността на Божиите хора, които ще бъдат живи на Земята, когато небесната слава и повторението на миналите гонения се смесят. Те ще ходят в светлината, произлизаща от Божия престол. Посредством ангелите ще има постоянна комуникация между Небето и Земята. И Сатана, заобиколен от зли ангели, претендирайки да бъде бог, ще прави чудеса от всякакво естество, за да измами, ако е възможно, избраните. Божиите чада не ще намерят своята безопасност в правенето на чудеса, защото Сатана ще фалшифицира чудесата, които ще се вършат. Божият избран и проверен народ ще намери своята сила в знака, за който се говори в Изход 31:12-18. Това е единствената основа, върху която те могат да стоят сигурно. Онези, които са нарушили своя завет с Бога, в онзи ден ще бъдат без Него и без надежда.

Божиите поклонници ще се различават изключително по отношението си към четвъртата заповед, тъй като това е знакът на Божията творческа сила доказателство за Неговото право на почит и уважение от страна на човека. Грешниците ще се различават по своите усилия да разрушат паметника на Създателя и да въздигнат Римската институция \постановленията на Рим\. Като последица от конфликта, цялото християнство ще се раздели на две големи групи: онези, които пазят Божиите заповеди и вярата на Исус, и онези, които се покланят на звяра и неговия образ и приемат неговия белег. Въпреки че църквата и държавата ще обединят силите си , за да принудят всички "малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби" да приемат белега на звяра, все пак Божият народ не ще го стори /Откр. 13:16/. Пророкът от Патмос вижда "тия, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи. И пееха песента на Божия слуга Мойсей и песента на Агнето" /Откр.15:2-3/.

Страшни проверки и изпитания очакват Божия народ. Духът на войната вълнува нациите от единия край на Земята до другия. Но в средата на времето на скръбта, което идва - време на скръб, каквото не е имало откакто съществува народ - Божиите избрани хора ще стоят непокътнати. Сатана и неговото множество \войнство\ не могат да ги унищожат, защото ще ги ангели, превъзхождащи по сила.

 ___________________________________

Божието слово към Неговия народ е : " Излезте изсред тях и отделете се...и не се допирайте до нечисто. Аз ще ви приема и ще ви бъда Отец и вие ще Ми бъдете синове и дъщери". "Вие, обаче, сте избран народ, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходството на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина" /II Кор. 6:17-18;I Петр. 2:9/. Божиите чада трябва да се отличават като народ, който Му служи изцяло, от все сърце, без да отдава почести на себе си, помнейки, че с най-сериозен договор \завет\ той е обвързал себе си да служи на Господа и единствено на Него. "Господ говори още на Мойсей, казвайки : Говори също на израилтяните, казвайки: "Съботите Ми непременно да пазите; защото това е знак между Мене и вас във всичките поколения, за да знаете, че Аз съм Господ, който ви освещавам. Прочее, да пазите съботата, защото ви е свята: който я оскверни, непременно да се умъртви; защото всеки, който работи в нея, тоя човек да се изтреби изсред людете си. Шест дни да се работи, а седмият ден е събота за свята почивка, свята Господу; всеки, който работи в съботния ден, непременно да се умъртви. Прочее, израилтяните да пазят съботата, като я празнуват във всичките си поколения по вечен завет. То е знак между Мене и израилтяните завинаги; защото в шест дни направи Господ небето и земята, а на седмия ден Си почина и Се успокои" /Изход 31:12-17/.

Не ни ли посочват тези думи като отделен Божи народ? И не ни ли декларират, че във времето, колкото и дълго да продължи, ние трябва да пазим святото деноминационно различие, както ни е възложено? Децата на Израил трябваше да пазят Съботата във всяко отношение през поколенията си "по вечен завет". Съботата никак не е загубила своето значение. Тя все още е знак между Бога и Неговия народ, и така ще бъде завинаги. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница