Свидетелството на пастор Роланд Бъкстраница1/9
Дата22.11.2017
Размер1.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Това е html версията на файла:

httр://www.angelsonassignment.org/рdf/AoA_Bulgarian.рdf.

Ангелите в служението си


(Свидетелството на пастор Роланд Бък)

Чарлс и Франсис Хънтър
Първо Издание 1979, USA

Превод от Английски – Веселка Димитрова


СЪДЪРЖАНИЕ
Кой е Пастор Роланд Бък?

Думи от съпругата на п-р Бък

I глава …………………………………………………..СРЕЩАТА

II глава … …ДОБРИ НОВИНИ ЗА ВАС И СЕМЕЙСТВОТО ВИ

III глава …….…………………...СЛУЖЕНИЕТО НА АНГЕЛИТЕ

IV глава … ……….МОЕТО ПОСЕЩЕНИЕ В ТРОННАТА ЗАЛА

V глава ………… …….ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ ТРОННАТА ЗАЛА

VI глава ……..…………………………БОЖИИТЕ ПРИОРИТЕТИ

VII глава ……....………………………………ТОЙ ВКУСИ СМЪРТ

VIII глава …………………………………....НИЕ СМЕ ИЗКУПЕНИ

IX глава …….......БОЖИИТЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СИГНАЛИ

X глава …..........................КОГАТО БОГ КАЖЕ „БЛАГОДАРЯ!”

XI глава …………С МИСИЯ НА ФИЛИПИНСКИТЕ ОСТРОВИ

XII глава ...…………….……....МИХАИЛ И НЕГОВИТЕ АНГЕЛИ

XIII глава ………………………АНГЕЛИТЕ В СЛУЖЕнИЕТО СИ

XIV глава ……………………………………..ИСУС ИДВА СКОРО

XV глава ………………………………………….В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПОСЛЕСЛОВ


Кой е Роланд Бък?
Ролан Бък е роден на 13 юни, 1918 г. в град Еверет, щата Вашингтон. През 1939г. завършва Нортуест колежа в Сиатл, Вашингтон, след което се посвещава на духовно служение по църквите в Гренджър и Якима, щата Вашингтон, а по-късно в Гъдинг и Бойс, щата Айдахо. От 1950г. той е пастор в Обединена Божия Църква Център “Християнски Живот” в Бойс, Айдахо, където към края на 1978 година на неделните богослужения са присъствали повече от 1800 души. Пастор Ролан Бък получава новорождение и духовно кръщение през 1929г. Жена му, Кармен Якобсън, за която е женен от юни 1942 г., приема Исус за свой Спасител още на 10 годишна възраст, но получава духовно кръщение едва на 21 години. На 3 септември 1979 п-р Бък посещава Рая за втори път и при завръщането си свидетелства следното: „Чувствам се като живеещ в два свята!” На 6 ноември 1979 г. той е възнесен за трети път и не се връща повече на Земята.

П-р Бък бе човек, който ходеше с Бога и накрая Бог Си го прибра! (Битие 5:24). Така бихме започнали истинския разказ за един обикновен човек, който е преживял редица свръхестествени опитности и е бил изобилно благословен от Бога като Негов съработник и приятел! Когато за пръв път чухме за п-р Бък, едно приятелско семейство ни разказваше въодушевено, че Бог е назначил специални ангели войни, които да бъдат постоянно с нас и да ни защитават от огнените стрели на нечестивия. (Ефес. 6:16) Накрая нашите приятели ни попитаха учудени: Не сте ли чували нищо за този пастор от Бойс, Айдахо, който имал вече няколко посещения от Божиите ангели? Те са разговаряли с него и са му донесли специални послания от Бог! Дори и днес, когато свръхестествената сила на Бога е много по-осезаема за нас от когато и да било преди, ние пак отново и отново се просълзяваме при спомена за първия ни допир с “небесните послания на любовта”. Нашите приятели Доуд и Рут ни разказаха, че тези откровения са били донесени от Бога до п-р Бък лично от архангел Гавраил и тогава това ни прозвуча като едно от най-дръзките изявления, които някога бяхме чували. Но колкото и необичайно да бе, ние изведнъж усетихме в сърцата си непреудолим глад и жажда да научим повече.

Веднага след срещата ни с това семейство ни се струпаха толкова много задължения, че не можахме веднага да се свържем с пастор Бък. Явно съвършеният Божий план е бил да направим това малко по-късно, когато вече можехме не само да чуем, но и да опишем неговото чудно свидетелство в тази книга. Стана така, че Бог изпрати едно младо семейство от Ситка, Аляска, които ни подариха една аудиокасета „за ангелите” и горещо ни препоръчаха да я чуем. Те просто кипяха от вълнение, защото я бяха слушали през целия път от Оригън до Тексас и всичко, което можаха да ни кажат, бе: „Вие трябва да я чуете, вие просто трябва да я чуете!!!” И ние я чухме! Когато пътувахме в колата, винаги слушахме „ангелската” касета, както вече я наричахме. Късно вечер, преди лягане, слушахме пак същата касета, докато един петък следобяд Чарлс каза: Мисля, че вече трябва да се обадя на пастор Бък. Тези откровения от Бога са толкова чудни, че целият свят трябва да ги чуе. Ние трябва да напишем книга за тях. Стояхме много развълнувани до телефона, докато чакахме да ни свържат с пастор Бък. Той ни покани да посетим тяхното богослужение още същата неделя вечер и добави, че би бил повече от щастлив да ни даде интервю на следващия ден. Увери ни, че най-важното вече е казано на касетите, но все пак може да ни разказва за още много вълнуващи неща. Ние с нетърпение зачакахме срещата! В неделя вечерта пристигнахме само няколко минути преди църковната служба, а после бяхме поканени от семейство Бък на вечеря. Трябва да си признаем, че ако преди у нас се бе спотайвала известна доза скептицизъм, то последният съвсем се изпари след като пастор Бък започна да споделя от дълбините на сърцето си някои от най-чудесните истини, които Бог му беше дал чрез ангелите Си. След два дни откровени разговори, пред нас се разкри душата на един Божи човек, чийто девиз бе: „Не искам нищо за себе си, но само Бог да бъде в центъра! На Бога отдавам всичката слава!”

Задавахме му много въпроси, които сме сигурни, че и вие бихте му задали: Необикновен ли бе денят на първата среща? – Бе един от най-първите. Не, отговори той веднага, всичко си беше съвсем нормално. Този ден си легнах твърде късно и Божиите ангели бяха последното нещо на ума ми. Изненадахме се от големите му познания по Библията. Имахме чувството, че целият ни разговор беше директно от Словото. П-р Бък не просто го цитираше, но също ни даваше препратките за всеки стих. Всичко, което той каза, бе напълно подкрепено от Словото Божие и затова го попитахме дали е имал същата добра памет преди посещенията си в Небето, на което той отговори: „Трябва да призная, че не! Преди тази опитност използвах само онези текстове от Писанието, които познавах. Непрекъснато ми се налагаше да се ровя из Библията, за да намеря стиховете, които ми трябваха за проповедите. От доста години съм в духовно служение, но винаги ползвах конкорданс, за да изнамеря нужните ми пасажи. После, когато Бог благоволи да ме отнесе чак пред Своя трон, Той ми даде да запомня около 2000 стиха наведнъж. Сега вече не си служа с никакви справочници и не чета стиховете от Библията, когато проповядвам, защото ги зная наизуст! Слава на Бога!”

Едно от нещата, който ни увериха за достоверността на тези ангелски посещения беше факта, че те бяха винаги подкрепени със стихове от Библията. Няколко дни след срещата ни с п-р Бък, Чарлс изведнъж се обърна към мен: „Франсис, можеш ли да си представиш как простите хора едно време са повярвали на сина на един обикновен еврейски дърводелец, който им е казал: „Аз съм Пътят, Истината и .Животът Никой не идва при Отца, освен чрез Мене!” (Йоан 14:6). Струва ми се, че днес, в ХХ в., ние много по-лесно бихме повярвали, че Божиите ангели посещават земята, отколкото онези обикновени хорица са могли да приемат, че този младеж на име Исус е тъкмо дългоочакваният Месия, Синът на Бога! Мнозина се усъмниха, но пък и мнозина повярваха. Днес е същото: някои ще повярват на тези Божествени откровения, а други ще се усъмнят. Ние напълно вярваме на разказа на п-р Бък! Дали вие ще повярвате, това оставяме на вас и на Святия Дух! По-важното е, че тази книга може да ви помогне да познаете и почувствате Божията любов в една по-голяма дълбочина и яснота. Тя ще направи Исус жив и по-близък отвсякога за вас и ще ви накара да се почувствате още отсега, като че живеете в безграничното пространство на вечността!

Чарлс и Франсис Хънтър


Думи от съпругата на п-р Бък
В какви вълнуващи времена живеем! Въпреки, че очите ни виждат много злини и нечестие в този свят, ние всякога получаваме помощ, утеха и насърчения от нашия небесен Отец, които ни дават сили да продължим напред. Всяко духовно пробуждане е придружено с множество покайващи се души, изцеления и чудеса и едно ново, по-дълбоко докосване до любовта и живота от Бога! Откровенията са съществена част от Божия велик, предвечен план. Бог винаги е изпращал ангелите Си с послания до Земята и е откривал Своята воля на слугите Си. Няма никаква причина да не го прави и днес! Особено като се има в предвид пророческото време, в което живеем! Трудно ми е още да проумея как и защо, но съм много щастлива и благодарна на Бога, че моето семейство и нашата църква са един от плодовете на този специален израз на Неговата любов? Слава да бъде на нашия велик и вечен Бог! Когато хората разберат, че моят съпруг е имал много срещи с Божиите ангели, те най-често ми задават следните два въпроса: „А вие лично виждали ли сте ангелите?” и „Защо Бог е избрал именно вашия съпруг?” Аз все още не съм имала среща с ангели, но понякога, когато си лягам вечер, чувствам един благодатен полъх от Божието присъствие. Тогава коленича до леглото си и започвам да Го хваля. Винаги в такива случаи имам голям мир, защото зная, че всичко, което Бог върши, е най-доброто за нас! Моят съпруг бе един от служителите в църквата ни и може би затова Бог положи по специално ръката Си върху него. Но така или иначе, коя съм аз да питам или отговарям защо именно върху него? Нашата взаимна любов е толкова голяма, че ние споделяме заедно всички мигове от живота и служението си. Затова, въпреки че аз лично никога не съм виждала ангели, винаги съм била изобилно благословена от неговите свидетелства за чудните Божии истини, които ангелите му носят. В отговор на въпроса: „Защо Бог е избрал точно него?”, искам всички да знаят, че моето мнение е чисто човешко и то е, че никой не може да ограничи Бога! На първо място, моят съпруг не се поклаща лесно. Ние сме служили на Бога в Бойс, Идао цели 29 години и през цялото това време аз виждах у него такова доверие и упование в небесния ни Отец, че в мислите си съм го сравнявала със скалите на Гибралтар. Той бе абсолютно сериозен в служението си, не проявяваше никакви капризи или компромиси в духовния си живот, бе непоклатим от деноминационните ветрове, винаги преценяваше внимателно всичко, което чуваше или научаваше. Ролан се учеше постоянно от Божието Слово и винаги се стараеше да бъде в помощ, като един вид мост за невярващите към Божието Царство.

Срещите с ангелите не са първите му познания за Бога и затова много често сутрин, след като Бог му е говорил през нощните часове, аз го заварвах надвесен над Библията, където сравняваше задълбочено с Библейския текст всичко, което небесните посланници му бяха донесли. И винаги се учудваше по какъв чуден начин Бог му даваше в Словото Си недвусмислено потвърждение на тези необичайни послания. Тази негова последователност изгради в мен и в нашите четири деца едно непоколебимо и безгранично доверие в Бога! Съпругът ми изживя три сърдечни удара и едно спиране на сърцето, но през всичко това, Божият мир се излъчваше винаги от него и завладяваше цялото ни семейство. И при все, че дълго размишляваше и се молеш върху Словото, Ролан не бе някой саможив мистик, но личност, която непрекъснато растеше в любов. Накрая бих повторила, че Бог върши това, което Му е угодно и ние не можем да Му държиме сметка за великите Му дела между нас! Той и преди е посещавал чрез ангелите Си земните човеци в дните на Стария и Новия завет! Бог е способен да върши същото и в наши дни. Нашият Бог е свръхестествен Бог! Кой може да Му попречи?!


Шармейн Бък
Първа Глава: СРЕЩАТА
Най-често ми задават следните въпроси: Как стана така, че Бог избра именно Вас? Имахте ли глад и жажда за тези неща? Молехте ли се, постихте ли? Трябва да ви кажа честно: Не! Не се чувствам достоен за нито едно от нещата, което Бог ми даде и откри! Ангелските посещения, коитo имах през последните две години, са най-великите моменти от моя живот. Бог ми даде ясно да разбера, че тези послания трябва да бъдат споделени със света и аз взех твърдото решение да ги опиша и разкажа на всички, които биха искали да ги чуят. Бог осветлява Библейските Си истини по Свои безпрецедентни (необясними, неоспорими) начини и ще продължава да върши това чак до завръщането на Своя Син.

При всички, ръководени от Святия Дух служения са били давани откровения и аз никога не съм се съмнявал, че Бог може да говори и то по много и различни начини. В това отношение Бог оживи и моя човешки дух чрез Йоан 16:12-13, като ми каза: Имам още много неща да ви казвам, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи, Духът на истината, Той ще ви упътва на всяка истина, защото няма да говори от Себе Си, но това, което чуе, това ще говори, и ще ви известява за идните неща.” Сам Исус каза тези думи. С ограниченото си човешко естество аз се опитах да опиша всички срещи и послания, като съм се старал най-вече да предам възможно най-дословно онова, което ангелите изговаряха. Помислете само – това бяха около петдесет часа разговори със свръхестествените, ангелски същества, които са сгъстени и предадени с мои човешки думи и възприятия в една единствена книга. Вие със сигурност разбирате, че съм се осланял на моята човешка способност и отразявам истината така, както аз лично съм я възприел. И все пак аз ви уверявам, че не съм прибавил или отнел нищо от тези послания на Бога. Святият Дух ми отвори очите за неща, които никога преди не съм виждал, точно както Той разкрива истината Си на всеки вярвящ, който изучава Словото Му и искрено Го търси. Между многото средства, които Святият Дух използва в служението Си към нас, най-важните са: Библията, житейските обстоятелства, другите вярващи и ангелите. Той ни говори директно чрез сънища, видения и духовните дарби, също както е говорил и на апостолите някога. Ето какво казва ап. Павел за това в І Кор. 2:6-7, 10: „Ние поучаваме мъдрост между съвършените, но не мъдрост от този свят, нито от властниците на този свят, които преминават, но поучаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава... А на нас Бог откри това чрез Святия Дух, Който издирва всичко, даже и Божиите дълбочини!”

Слава на Бога, че Той ни говори и днес. Зная, че е рисковано начинание човек да се увлече по такива необичайни и тайнствени неща като срещи с небесните ангели и подобни свръхестесвени преживявания. Ето защо и моята първа реакция бе да се опитам да се измъкна от задължението да предам това послание, знаейки отлично каква би била реакцията на някои хора, когато го чуят. Аз ценях високо моята дългогодишна репутация, но както ще видите, Бог промени това ми мнение.

Хората ме питат какъв е смисълът и резултатът от тези послания? Излишно е да отговарям, защото не е по силите ми да измеря цялостното им въздействие, но очевидно е, че Святият Дух, верен на обещанията Си, е дал криле на тези послания да обиколят целия глобус чрез касетите, който направих. Често чувам за хора от разни части на света, които са получавали освобождение и изцеление при слушането на тези свежи, Божии истини, дошли директно от сърцето на Отца! Хиляди са приели Христа, а много други са се изправили отново на крака, съживени и с ново помазание в служението си пред Бога. Голямо число пастири (между които и лично мои познати), изоставили призванието си поради редица разочарования, се завърнаха отново на определените им от Бога места. О, когато Духът придружава тези послания, те оживяват и една нова врата на вяра се разтваря широко за вярващите навсякъде по света. Докато тази книга се пишеше, имах други шестнадесет ангелски посещения (общо п-р Бък е имал 27 ангелски посещения) и въпреки, че те идват често (всеки две или три седмици), аз все още не мога да свикна с тях. Виждам и усещам такава святост и величие при всяко тяхно идване, които всякога ми напомнят за вечния и неизменим Бог, Който ги изпраща за огромния Му интерес и любов към всеки един от нас и към семействата ни. Божиите послания чрез ангелите са отправени винаги към нуждите на нашия свят. Ако се опитам да обобщя всички тях в една единствена фраза, тя ще е: АЗ СЕ ГРИЖА!” Когато четете тези думи, бих ви посъветвал да погледнете зад срещите с ангелите направо към самите послания. Колко ли важно трябва да е за Бога всяко едно от тях, че да ги изпраща до нас чрез “специални пратеници”! Те не са просто някакви ангелски цитати на Писанията, но едно споделяне на живите истини, които могат да станат реалност и във вашия живот.Може би ще е интересно за вас да знаете, че по време на два до четири часовите ми разговори с ангелите, те не цитираха Писанието, но ми предаваха една жива панорама на Божиите истини, така щото те преминаваха като на живо пред мен и аз можех ясно да ги видя и разбера. Нито веднъж обаче, не са пропуснали да ми посочат къде в Библията могат да се намерят потвърждения на тези Божии послания. Поради естеството на тази книга, някои хора няма да приемат подбудите или причините, поради които Бог изпраща тези послания, които дори може да са в противоречие с техните възприети вероучения. Това е напълно разбираемо. Бог изявява реалността на Словото Си, но никога не прави усилия да поддържа или защитава известна позиция или теология. Той е оставил Словото да защити само себе си, докато Неговото горещото желание е да разкрие Своята любов към един свят, който е изгубил своя път, но ако желае, може пак да го намери чрез жертвата на Исуса. Ако всичко, казано дотук ви е заинтригувало и вие искате да научите повече за ангелското служение, то трябва първо да чуете следните думи, донесени ми като предупреждение от Бога чрез Гавриил: „Не търсете да видите ангелите! Търсете единствено Исуса! Той е далеч по-велик от всички ангели!”
Втора глава: ДОБРИ НОВИНИ ЗА ВАС И СЕМЕЙСТВОТО ВИ
Знаете ли, че ако само един член от вашето семейство е жив за Христа, то всички останали са покровителствани и високо превилигировани от Бог и едно голямо множество от ангели са получили задачата да представят всички тези хора пред Него Ангелите имат заповед да подготвят личности за специални служения ако една личност избере за себе си лош път, ангелите започват веднага да се грижат за нейното завръщане към Бога? Вечерта на 18 юни, 1978 г., си бях легнал в обичайното време, без ни най-малко да подозирам, че тази нощ с мен ще се случи нещо, което ще промени целия ми живот занапред. Около три часа сутринта бях внезапно събуден от някого, който ме улови здраво за ръцете и ме изправи да седна в леглото. Стаята бе тъмна, пердетата спуснати, но все пак аз успях да забележа очертанията на едно огромно същество, което стоеше пред мен до леглото. Трябва да си призная, че в първия момент много се изплаших. Това същество явно бе с неземна сила и аз изобщо не можех да се освободя от ръцете му. Постепенно обаче страхът ми започна да отстъпва място на едно неземна, Божествена благодат, която се излъчваше от незнайния ми гост. Не след дълго разбрах, че това свръхестествено създание бе небесен ангел от Бога. Той освободи ръцете ми и потвърди това мое предположение, като ми каза, че Бог го е изпратил при мен, защото молитвите на Божия народ са чути и той идва да предаде посланието Му! Ангелът ми каза, че нашите молитви са не само чути, но и отговорени! Алелуя! Аз не сънувах! Всичко това бе действителност. Ние продължихме да разговаряме. Гласът му бе много силен и плътен. Аз бях сигурен, че моята съпруга, която спеше до мен, непременно ще се събуди, но въпреки че силно желаех това, тя продължаваше да спи най-спокойно. Моето куче Куини често идва при нас през нощта, когато е самотна. Тя беше при мен тази вечер и изглеждаше много заинтригувана от присъствието на ангела. Зная, че всичко това звучи много странно, но аз не се притеснявам от това какво ще кажат някои хора за мен. Това не е важно! Божието послание е важно! Бог иска аз да го споделя със света. Този уникален разговор продължи цели два часа, в които ангелът сподели с мен великолепни истини от Божието Слово, разказа ми за великия Божи план за целия свят и ме направи да усетя пламенната любов на Божието сърце към всички земни народи. Любовта на Отца към цялото човечество е наистина велика и безгранична!

Осъзнах, че Бог е много по-заинтересован за нас, отколкото ние за себе си. Ангелът ми говори за много различни неща, но събрани заедно, те бяха все пояснения на посланието, което Господ Исус ни донесе преди 2000 години. Отначало не бях сигурен дали трябва да разказвам за това мое преживяване на други хора, докато една ранна сутрин, три седмици по-късно, ангелът се върна, носещ още по-прекрасни истини от Бога. Тогава аз намерих отговора и на този мой въпрос.

Искаше ми се да го видя по-добре, но и този път ангелът беше само като силует в тъмнината на моята спалня. Сутринта след второто посещение на ангела, моята съпруга ме попита дали не сме имали друг посетител тази нощ, тъй като, въпреки че не чула, нито видяла нещо, тя чувствала с цялото си същество святостта на Божието присъствие, което изпълвало цялата стая.

Наистина е прекрасно, че Бог изпраща тези специални пратеници с небесни послания за човеците и аз чувствам особена отговорност да ги споделя с всички вас. Ние живеем в прекрасно време – „последното време”, когато едно небивало през вековете духовно пробуждане залива целия ни свят. Наред обаче с освежителното действие на Святия Дух, неприятелят също засилва атаките си срещу Божието дело. В усилията си да попречат на Бога и да безпокоят Неговите избрани, сатанинските сили атакуват домовете и семействата, които са най-близко до Божието сърце. Много от тях не знаят защо са наранявани и тормозени денем и нощем, но Бог ми откри, че тези атаки са не само срещу човеците, а директно срещу царството Божие в нас.

Всеки християнин, който отвори сърцето си за Божието дело, непременно ще забележи засилване на сатанинската активност срещу него и дома му. Но не се бойте, защото Всевишният ни Отец може винаги да избавя Своите Си! Разговаряйки за тези сатанински атаки, ангелът ми напомни начините, чрез които неприятелят е воювал в миналите времена:

1) Когато Моисей се роди, Божият план вече бе предопределил излизането на израилтяните от Египет. Ние не знаем точно как и защо, но майка му бе подразбрала някакси, че детето й е “необикновено красиво”, т.е. избрано от Бога и бе готова да се съпротиви на вражеския план. Сатана не знаеше кого точно Бог е избрал за избавител на Израил, затова вложи в сърцето на Фараона да бъдат избивани всички новородени еврейски момченца. Но въпреки всички опити на Сатана да осуети Божия спасителен план за народа Си, Господ пак бе в състояние да избави бебето, определено да изпълни волята Му! (Изход 2:10)

2) На друго място в Библията четем как в столицата на цар Асуир, град Суса, излезе закон за избиването на всички евреи. Неприятелят знаеше, че времето за великото освобождение на Израел от вавилонското робство бе наближило и побърза да си намери човешко сърце, което да дръзне да изпълни пъкления му план. Но и този път Бог избави народа Си чрез вярата и жертвоготовността на царица Естир, която бе издигната на това място именно за този ден и час” (Естир 7 глава).

3) Когато Исус се роди, на земята се отвори най-великата страница от човешката история. Тогава сатанинските сили си казаха: „Този път ще попречим на Бога да осъществи намерението Си. Този е Неговият Собствен Син, Неговият Освободител. Трябва да Го провалим, но как?!” Затова и питаха чрез цар Ирод: „Къде ще бъде роден?”... И тогава за съжаление още много бебета бяха избити, но Исус не беше между тях! (Матея 2:1-7). В нашите дни е отворена една друга прекрасна страница за вярващите християни и техните семейства тук на земята. Бог благоволи да ни открие Своя спасителен план, който е не само за всеки отделен човек, а за целите ни семейства. Докато слушах ангела да ми говори за това, си помислих: „Тази теология е доста странна и не изглежда правдоподобна.” Но ангелът ми показа, че това е единственият начин, по който Бог е работил и работи и днес за нашето спасение и ми даде няколко изумително точни преобрази за това от Библията. Съгласно Своя съвършен план, Бог даде на Моисей подробно описание как да направи скинията. Ангелът обърна вниманието ми на факта, че Бог искаше да се знае името на главата на всеки един дом от Израил. Той заповяда всеки човек от израелтяните да даде по половин сикъл сребро като откуп за душата си пред Господа. Така се събраха 100 таланта сребро, с които направиха подложките на светилището и подложките на стълповете за завесата. Среброто трябваше първо да се разтопи заедно, а после да се излеят подложките. Всичко до най-малката подробност бе предвидено в Божия план и дадено като преобраз за нас, които днес сме живият храм на Бога и се съграждаме в нов духовен дом. Святият Дух е съвременният огън от Бога, който ни сплотява и съединява в едно неразделимо тяло (точно както среброто някога), в което всеки един от нас и нашите семейства си има своето място и призвание.

Тук Бог ни показва как още от Старозаветните времена е промислил изкупителен план за всеки един човек поотделно и за всяко семейство от святия Божи народ (виж Изх. 30:12, 16 38:25, 28).

Спомнете си още за Раав блудницата, която приюти израилевите съгледвачи в Ерихон. Те, вдъхновени от Бог, й обещаха: „Повикай семейството си в тази къща и всички ще бъдат избавени!” Бог откри Своята любов и милост към това езическо семейство, когато стените на Ерихон се срутиха, но домът, където те бяха събрани, не падна и всички в него бяха спасени! Бог се грижи за всеки член от дома на угодните Нему! Той работи чрез този човек, който има връзка с Него, за да изпълни Своя план за целите семейства и родове. Духовните връзки в едно семейство са вечни и ние всички ще се радваме с неземна радост, ако достигнем заедно до небесния Ерусалим, приготвен за Божиите светии. Гавраил ми обясни подробно колко са ценни в Божиите очи всички спасени семейства и заключи, че ние трябва безрезервно да Му се доверяваме в молитвите си за нашите неспасени близки. Дори и сега да не разбираме напълно как точно ще се осъществи тази семейна близост в небесата, то нека се подкрепим със словото, което казва: О, колко дълбоко е богатството на Божията премъдрост и знание!”(Римл.11:33). Неприятелят вкарва в действие най-тежката си артилерия срещу домовете на християнските семейства, търсейки да провали Божията воля и благословение за тях. Ето защо често пъти виждаме как семейната обич между съпрузите охладнява, причинявайки много безпокойства, кавги, неуспехи и омрази между деца и родители.

Бог обаче вече е заявил, че сатана не ще успява за дълго и крайната победа ще бъде пак на Господа и на тези, които са прибягнали под Неговото покровителство. Едно от най-вълнуващите неща, които ангелът ми каза бе, че Бог винаги поддържа Своя план. Божието дело ще благоуспее, независимо дали ще използва хора, ангели или сам Бог директно ще действа! Тази истина е описана най-добре в разказа за Естир, където чичо и Мардохей, подбуден от пророческия Дух и каза, че Бог я е поставил над царството точно заради това време на беда, дошло върху Божия народ. Тя трябваше да избере дали да помогне или не за избавлението на Израил. Ако не бе приела да стори това, то Бог щеше да си издигне помощник от другаде, но Неговите намерения никога нямаше да пропаднат! (Естир 4:14) Господ ми откри, че събитията, които са определени от Него да станат, НЕПРЕМЕННО ЩЕ СТАНАТ! Когато Той постанови нещо, една непреодолима сила се задвижва и нищо не е в състояние да я възпре. БОГ РАБОТИ ЗА НАС! Но трябва да знаем, че хората, които Той е включил в Своя план, не са насила пъхнати в него – тоест, без тяхното доброволно съгласие. Бог е начертал предварително събитията, но не и личностите, затова днес Исус ни кани: „Подайте Ми ръка в това Мое дело и то ще донесе радост и щастие за самите вас и домовете ви. Аз искам да Ми бъдете партньори във великия предвечен план, който имам да изпълня.”

Бог работи! Неприятелят ни също! Но Господ Исус е победителят! Зная, че много християни неведнъж са се молели за своите близки и когато ангелът ми донесе посланието, че тези молитви са вече отговорени, аз си помислих: “Значи ли това, че те всички са спасени?” Не! Бог не може да наруши свободното право на избор, което е дал на всеки индивид, но поради нашите молитви Той е решил да направи всичко възможно, за да доведе близките ни до положение, в което да могат да направят своя избор и предадат живота си в Неговите ръце. Божието искрено желание е за доброто на всички ни! Той ни обича и никога не търси причини да ни отдалечи от Себе Си, но горещо желае да ни задържи под Своя мощен покров. С Божествения Си авторитет Той ни заявява, че нашите молитви са чути! Тези, които са представили роднините си пред Него с искреност и вяра, могат вече да престанат да се молят за тях, защото това, което Бог иска сега е, те да започнат само да Го хвалят и да Му благодарят за спасението им. Той ни обещава, че ще се погрижи да задейства съответните сили и обстоятелства и да обърне дори и онези човеци, които Му се противят. Накрая ангелът ми каза: „Аз водя сега със себе си една група ангели, които да ви покажат пътя, да изчистят камъните по него, да прогонят неприятелите и да водят хората до разбирането, че сърцето на Бога е пълно с любов към тях.” От разговора, който имахме, разбрах, че този е същият ангел, явил се на Захария с подобното известие, че „неговите молитви са чути!” (Лука 1:13). Посланието, което Бог ми изпрати тогава, бе едно прекрасно видение за голямото Божие сърце и работата Му между човеците на Земята. Ангелът ми каза, че Бог е заитересуван в изцелението и възстановяването на всички християнски семейства докато достигнат до пълно единство и хармония, защото само така Той ще е в състояние да ги благославя. Той желае да възстанови общението между децата и родителите в християнските семейства, да разкърти и отстрани всяка омраза, вражда и бариера между съпрузите, така че те да имат винаги една чудесна семейна близост и свято общение. (Ние трябва да бъдем пример за този свят, в който в последно време семейната обич и единство започват да стават недостижими и почти изгубени ценности!) Бог има изключително голям интерес към семейството! Чуйте Неговите думи към нас днес: „Искам бащите да усещат винаги болките на своите домове! Искам децата да знаят, че когато врагът атакува, те винаги могат да намерят у дома си една силна опора, на която да се облегнат! Искам майчините сърца да бъдат отворени, съчувствени и състрадателни към чадата си!”

Разбира се, аз бях уверен, че Бог се интерисува от семействата, но чак когато Той изпрати ангела Си с послание по този въпрос, тази истина стана наистина реална за мен! Бог ми откри, че Неговата цел, желание и една от най-важните задачи е, да достигне до сърцата на непокорните деца и да обърне сърцата на майките и бащите към собствените им чада. Ангелът ми предаде следните думи от Бога: „Аз искам да взема онези опърничави и непослушни деца в ръката Си и да ги доведа до състояние да разберат колко реална е Моята простителност. Искам всички те да осъзнаят, че когато Ме послушат, нищо от миналото им не ще остане незаличено. Когато Аз прощавам, не само забравям нещата, които Съм простил, но дори забравям, че Ми се е налагало да прощавам нещо!” Когато дойдете при Бога, казвайки: „Боже, не смея да се обърна към Теб, защото вече за дванадесети път Те моля да ми простиш това... Не зная дали ще ми простиш още веднъж?”, бъдете сигурни, че Той ще ви погледне и ще отговори: „За какво говориш, синко? Нищо такова не помня! Доколкото знам, този е първият път, когато идваш при Мен по този въпрос!” Знаете ли колко чудесна простителност има Бог? Слушал съм много проповеди, но най-великолепното послание за мен е това, че Бог оправдава нечестивия. Думата „оправдавам” означава да обявиш някого за праведен, т.е. невинен, невиновен за никакъв грях. Сякаш нищо не се е случило! Не е ли това невероятно! Бог не просто ни прощава, но и ни облича с Христовата праведност, така че ние заставаме пред Него невинни, като че никога в нищо не сме грешили. Бог прави и още една стъпка към нас, казвайки:

Искам навсякаде да прогласите, че Аз Съм готов да оправдая нечестивия!”(Римл.4:5). Заради атаките и клопките на дявола искам Моят народ да познае колко пълно и реално е оправданието, което Аз давам! Искам да вляза в умовете и сърцата на Моите люде, да изпълня целите им същества, за да станат способни да гледат Моето лице и се уверят, че никога няма да допусна главите им да увиснат и да бъдат засрамени. Когато ги погледна, Аз виждам Моите люде като първокласни членове на святото Ми семейство!”

Ангелът ме насочи да потърся потвърждение на това послание в Лук.1:17. Аз отворих моята Библия, за да го прочета и проверя дали това е така, и ето какво пише там за Йоан Кръстител и неговото помазание от Духа, дадено му, за да навлезе в служение: “Той ще предиде пред лицето Му в Духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ.” (Мал. 4:6)

Както тогава, така и днес, Бог иска всички да познаят, че оправданието може да бъде реалност за всеки един от нас и че Той не е враг на човечеството, но Един истински, верен Баща и приятел. Господ не желае да наранява, но да помазва и изцелява! Ангелът ми напомни едно събитие, което е описано в Деяния на апостолите 27 глава. Апостол Павел пътуваше с кораб, когато една ужасна буря надвисна над морето и всяка надежда за спасение изчезна съвсем от сърцата на спътниците му. Лично аз се вълнувам много, когато чета този пасаж и сякаш чувам викът на пълно отчаяние, който се е изтръгнал от устата на пасажерите, осъзнали, че не съществува вече никаква надежда за спасение. Но вижте какво им каза апостол Павел в 22 стих: “Но и сега ви съветвам да бъдете бодри, защото ни една душа от вас няма да се изгуби, но само кораба. (Как Павел узна това?) Защото ангел от Бога, Чийто съм аз и Комуто служа, застана до мен тази нощ и рече: Не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред Кесаря и ето, Бог ти подари всички, които плуват с тебе.” (23, 24) Божият план бе в действие и никой и нищо не можеше да попречи на неговото изпълнение. На вас, молители, Бог казва днес същото: „Аз ви подарявам всички, които пътуват с вас!” След това Павел продължи така: “Затова, господа, бъдете бодри, защото вярвам в Бога, че ще бъде тъй, както ми бе казано.” (25). Павел предложи на всички да се доверят на Божия ангел, но много от тях не му повярваха. Сигурен съм, че те са си мислели нещо като: “Този вече има халюцинации. Побъркал се е от тази страшна буря. Ние сме виждали много мъже да загубват самообладание при подобни ситуации.

Трябва да измерим дълбочината под кораба, затова нека слезем долу”. Така под предлог, че ще спуснат котви откъм предницата, те бяха свалили една ладия в морето с цел да избягат, но Павел ги предупреди: Ако тия не останат в кораба, вие не можете да се избавите” (31). Тогава войниците отрязаха въжетата на ладията и я оставиха да се носи от морските вълни. Божият план бе в действие и Той наистина им изпрати ангели, които да разрушат кораба на малки парченца, така че всеки да има по една дъска, на която да се спаси. Ангелът, който ме посети, ми каза, че тогава лично той е водил една група ангели, за да направят възможно всеки един да е в състояние да стигне брега. И така всичките 276 души, които са били спасени, са имали по един голям ангел да бди над тях! Попитах го: Нямаше ли да бъде по-добре, ако всички бяха се издавили? Те явно са били лоши хора с груби характери и на всичкото отгоре престъпници. Много от тях са били убийци, крадци, с други думи утайка на обществото. Не, отговори ми ангелът, това велико чудо стана, понеже Бог искаше да се спасят и да имат втори шанс. Исус не дойде да осъди света, но да бъде светът спасен чрез Него. И така, вече имах първото послание, донесено ми чрез ангелите. Не знаех на кого да го кажа, къде да го изпратя, каква работа имаше то да върши? Бях прекарал двадесет и девет години в моята църква, стремейки се да споделям Христа с хората и те всички уважаваха моето служение. Никак не ми се искаше да разруша за една нощ делото, което бях градил цял живот, защото знаех, че ако разкажа тази моя опитност, мнозина биха се разочаровали и съблазнили в мен. Така изминаха три седмици, без да споделя това послание с никого, макар че ангелът ми каза непременно да го направя. Тогава една нощ онези същите силни ръце ме вдигнаха отново от леглото ми и ангелът каза: „Ти още не си занесъл посланието!?” Много ми беше трудно да му отговоря: „Може ли да те представя на църквата и ти лично да дадеш това послание?” Той ми отговори, че Бог не разрешава на ангелите да благовестват открито на хората, така че аз самият трябва да направя това. Много внимателно предадох посланието на църквата, защото знаех, че ангелът беше там заедно с мен, за да се увери дали ще кажа всичко точно, както Бог ми го откри. Той ми бе казал: „Знай, че аз ще бъда там, и че имам на разположение цяла армия от ангели!” Разбрах, че на тази служба ще присъстват повече ангели, отколкото човеци.

Как бих искал да можеха всички да ги видят! Понеже Бог бързо придвижва напред изпълнението на Своя план, Сатана също работи и то доста усилено. Той иска да ограби това, което Бог ни дава, но сам Господ е заявил, че Сатана не ще успее в нито едно от своите нечестиви дела. В Числа 10:35 четем, че когато облакът се раздвижваше, ковчегът и хората също бяха готови за път. Затова Моисей каза: Стани, Господи, и нека се разпръснат враговете Ти и да побегнат отпред Тебе ония, които Те мразят!” Имаше много неприятели по пътя, но когато Моисей се молеше така, ангелските духове връхлитаха от небето върху мястото, от където Моисей и израилтяните трябваше да преминат и очистваха пътя от всички физически и духовни врагове. Знаете ли, че Вие сте записани в специалния Божий план, само защото е имало или сега има някой от вашето семейство, който люби Бога и се моли за вас? Дори още да не сте предали живота си на Христа, едно голямо число Божии ангели са вече в служение заради Вас. Сигналът е даден: „Враговете да бъдат разпръснати!” и Бог вече ги е изпратил, за да се погрижат и да Ви изнесат от неприятелската територия, защото Вие сте високо облагодетелствани поради молитвите на Вашите близки! Ако сте се молили за някой член от семейството си, който не познава Бога, и искрено сте го представили на олтара пред Него, не плачете повече, но Му се доверете! Бог ще извърши останалото чрез ангелите и Святия Си Дух, Който ще се заеме лично с този човек. Един от големите ангели, който по-късно разговаря с мен, ми откри, че е стоял до Исус Навин, когато последният каза: „На моя страна ли си или от неприятелската?” Тогава ангелът му отговорил: Нито на твоя, нито на неприятелската, но съм дошъл като военачалник на една друга армия - Господното войнство, и ние сме получили заповедите си от небето. Твоят Бог, Който ни заповяда за теб, знае от какво се нуждаете!” (Исус Навин 5:13, 15)

Бог има огромна и мощна ангелска армия, която и днес действа за нас! Ако искрено представите близките си пред Бог, Той веднага ще запише имената им в специалния Си списък. Бог желае да докосне и привлече към Себе Си всички човеци по света. В Пс. 89:28-37 можем да прочетем за този специален списък. Бог е направил вечен завет с нас, според милостите, показани към Давид. Ангелът ми каза, че тези милости са и за онези чада, които се отдалечават от Бога. Те ще си навлекат много трудности и проблеми, ще изживеят усилни времена, както е писано: „Ако чадата ми оставят закона Ми и не ходят в съдбите Ми Ако престъпят повеленията Ми и не упазят заповедите Ми Тогава ще накажа с тояга престъпленията им и с бич беззаконията им (Пс. 89:32). И въпреки това Бог е обещал: „Но милостта Си не ще оттегля от него, нито ще изневеря на верността Си.” (33) Тук Бог ни обещава да застане на наша страна, да ни подпира и окуражава докато се върнем при извора на Живота. Аз не съм молил този ангел да се представи, но той сам ми каза: „За да поставиш душата си в мир относно верността на това послание и изкорениш всяко съмнение от ума си, искам да ти покажа някои места в Библията, където се споменава за мен.”

Тогава той ми откри, че той е ангелът, който е бил някога със Захария, с Моисей, с Исус Навин, а по-късно и с Павел при корабокрушението. Сякаш чух онзи боен вик: „Стани, Господи, разпръсни враговете ни!” и проумях, че в същия този момент, в който се помолим така пред Бога, ангелите вече са поставени в действие. Когато предадох това първо послание на моята църква, Бог лично потвърди, че то беше от Него. Някой бе взел касетата с „Божиите новини” и я дал на свой приятел от Канада, който му гостувал в момента. След това една събота телефонът ни събуди около два часа сутринта и моята съпруга ми подаде слушалката с думите: „Някой плаче по телефона и не мога да го разбера.”

Обадих се на човека от другата страна и го помолих да говори по-спокойно. Той ми предаде следната история: „Обаждам се от Канада. Един приятел ми подари вашата аудиокасета... Тази вечер се събрахме с няколко другарчета и решихме да си устроим голямо запиване и да се посмеем на тия врели некипели за ангелите... Заредихме се с бира и седнахме около масата. Бяхме решили да си пускаме касетата много пъти, за да можем по-дълго да се забавляваме. И така, обръщахме касетата непрекъснато, докато забелязах, че никой от нас не се докосва вече до бирата, а лицата на всички започнаха да стават все по-сериозни. Накрая един приятел започна да плаче, след което всички заревахме като малки бебета. В момента сме общо седемнадесет души. Накрая някой каза: „Ние трябва да направим нещо!” Тези хора нямали никаква представа какво трябва да направят. Всички били в недоумение от това, което чули, докато накрая някой предложил: „Защо не се обадим на този пастор?”

Така намерили моя телефонен номер от справките и ми се обадиха в два часа сутринта! Накрая този човек ме попита: „Какво да правим сега?” Отговорих: „Бог е придружил тази касета със Своя ангел и Той иска всички вие да се покаете и да предадете живота си на Сина Му, Исус Христос. Точно сега е моментът, когато трябва да се предадете в Неговата могъща десница.” След това мъжът се моли по телефона заедно с мен и накрая възкликна: „Имам чувството, че животът ми всъщност сега започва! Аз ще разкажа на останалите какво трябва да направят, за да се спасят! Благодаря Ви!” И затвори весело. След като разказах за срещата си с ангела, през първата седмица имах още шест подобни обаждания, които ме увериха, че това послание беше от Бога и е крайно необходимо да го споделя с целия свят. Нито един от тези, които ми се обаждаха, не ме познаваха предварително.

Ето един от тези случаи. Една сутрин телефонът иззвъня много рано и един човек от Уайоминг ми каза: „Чувствам се като глупак! Не зная защо ви се обаждам.” „Но все пак кажете ми, какво ви накара да ми се обадите!”, „Сигурно няма да ми повярвате, но тази нощ чух един силен глас да ми казва: „Обади се на пастор Бък от Бойс Идао!” Аз си помислих, че вече съм загубил ума си и всъщност не обърнах особено внимание на този глас, но след няколко минути го чух отново да ми заповядва с още по-голяма власт: „Веднага се обади на пастор Бък от Идао!” Накрая той решил да помоли телефонния оператор да провери дали наистина има такъв пастор в Бойс Идао. „Дадоха ми вашия номер и така, ето ме! Не зная защо беше нужно да ви се обадя, но го направих...” Веднага разбрах, че това бе дело на ангелите!!! „Аз зная защо се обаждате!” – казах аз и веднага след това го попитах: „Има ли някой от вашето семейство, който да познава и вярва в Бога?” „Имам една глупава сестра, която все повтаря, че била познавала Исус, но какво общо има това...” „Благодарение на тази „глупава” сестра, Вие сте високо облагодетелстван от Бога,” прекъснах го аз смело, „Той е обещал да стои до Вас и няма да Ви напусне, докато не бъдете спасен!...” Имаше и друга щастлива история за човек, чиито трудности от страна на неговата сестра най-после престанали, след като тя познала Бога.

Когато той чул, че ангелите имат специална заповед за близките на вярващите, паднал на колене и казал: „Господи, представям сестра ми и семейството ми пред Тебе и Те хваля за това, което правиш за тях!” Същата седмица сестра му приела Исус Христос за свой личен Спасител и Господ и сега Бог работи в останалите членове на тяхното семейство. Същите и подобни съобщения идват от всички части на света. Божиите послания за вечното спасение са „заснежили” всички пътеки и пътища по света! Духът привлича и кани хората, но много често те не желаят да слушат и силно се противят на Бога. В същото време обаче, Бог е дал заповеди на Своите ангели да подготвят сърцата на всички човеци и да ги доведат до момента, в който ще трябва да вземет съдбоносното решение за живота си да приемат или да отхвърлят Христос. Бог ми даде да разбера, че задачата на служебните ангели е, да водят хората до онези Божии работници, които с готовност ще им говорят в името на Исус. Ангелът ми напомни, че ние трябва да бъдем винаги готови да помогнем на всички, които Бог ще изпрати до нас с тази цел: „Вие сте приели учението, че Исус е вратата и пътя към Отца. Тогава водете хората до вратата Исус! Бог иска да разберете, че вие също можете да бъдете врата за човеците.” Когато Господ Исус каза: Както Отец изпрати Мен, така и Аз изпращам вас”, всъщност Той ни даде откровение за ранга, който получаваме като Негови пратеници. Ние можем да бъдем за хората врата към Христа, докато сам Исус е единствената врата към Бог! Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които Аз върша и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши, защото Аз отивам при Отца.” (Йоан 14:12). Бог Отец не само ни даде Святия Си Дух, но и мисия за изпълнение. Хората, които не могат да видят Бога в този свят, могат да намерят нас и чрез нас своя Спасител Христос! Аз Съм светлината на света.” (Йоан 8:12). Вие сте виделината на света.” (Мат. 5:17).

Тези стихове не отъждествяват човека с Бог, но ясно ни показват, че ние сме човешката врата и виделината на света (Матея 5:14-16), която отразява Божията светлина тук на земята! Той иска да вземем дадената ни власт и да Му служим! Ние можем и трябва да говорим в Исусовото име, защото Бог ни е дал сила и власт за това чрез излятия в нас Святи Дух. Когато някой искрено каже: „Исусе, аз Те приемам за свой Спасител”, нашата задача е да го доведем до познанието, че Бог също го приема. Ние сме Христови представители (посланици) тук на земята и Бог ще ни подкрепи във всичко, което вършим съгласно Словото Му. Когото развържете,” казва Исус, и Аз ще го развържа.” Не всички, които пресичат пътя ни, са направлявани от Духа, но Бог иска да бъдем достатъчно чувствителни към думите, които те ще ви кажат и да усещаме кога трябва да отворим устата си и оставим Святия Дух да им говори. При това никога не трябва да забравяме, че Божиите ангели са на поста си. Дори и човеците да се противят на думите ни, ангелите не се обезкуражават.

Те започват дадения им от Бога план отново и отново, докато човекът е жив и има шанс за спасение на безсмъртната му душа. Ангелите получават заповедите си направо от небето и слава на Бога за това! Божиите добри новини за нас днес са, че Той живо се интересува от всяка личност в семейството ни и изпраща ангели да върнат при Него онези, които са далеч от голямото Му семейство. Бог истински люби всички човеци!
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница