Съвременни методи за сеизмична оценка, усилване и възстановяване на съществуващи сградиДата06.01.2017
Размер54.15 Kb.
#11998
Съвременни методи за сеизмична оценка, усилване и възстановяване на съществуващи сгради

Лектор: доц. д-р инж. Йордан Милев от УАСГ

Анотация: България няма норми за сеизмична оценка, усилване и възстановяване на съществуващи сгради. Предлаганият курс има за основна цел да даде практически насоки на практикуващите инженери относно сеизмичната оценка, възстановяването и усилването на съществуващи сгради. Разглеждат се и се прилагат изискванията на EUROCODE 8, като където информацията в него е недостатъчна се използват съответните японски и американските норми.

Основна цел на курса е да бъдат дадени практически насоки относно проблеми недостатъчно разгледани в действащата българска нормативна база. Допълнително участниците в курса ще бъдат запознати със съвременните методи за сеизмична оценка, възстановяване и усилване на съществуващи сгради. Лекционният материал е илюстриран с практически примери предимно от българската строителна практика.А. Организация на курса

1. Курсът ще се проведе петък следобед, събота и неделя

2. Хорариумът на курса ще бъде 26 (двадесет и шест) академични часа по 45 минути.

3. Учебните занятия ще се провеждат по следния дневен график:

Петък:

-13:00 -14:40 с междинна почивка от 10 минути – 2 академични часа-14:40 - 15:00 почивка, през която лекторът е на разположение на желаещите за дискусии, въпроси и коментари;

-15:00 - 16:40 с междинна почивка от 10 минути – 2 академични часа

-16:40 - 17:00 почивка, през която лекторът е на разположение на желаещите за дискусии, въпроси и коментари;

-17:00 - 18:30 без междинна почивка – 2 академични часа.

Събота и неделя:

-8:30 - 10:10 с междинна почивка от 10 минути – 2 академични часа

-10:10 - 10:30 почивка, през която лекторът е на разположение на желаещите за дискусии, въпроси и коментари;

-10:30 - 12:10 с междинна почивка от 10 минути – 2 академични часа

-12:10 - 12:50 обедна почивка;

-12:50 - 14:30 с междинна почивка от 10 минути – 2 академични часа

-14:30 - 14:50 почивка, през която лекторът е на разположение на желаещите за дискусии, въпроси и коментари;

-14:50 - 16:30 с междинна почивка от 10 минути – 2 академични часа

-16:30 - 16:50 почивка, през която лекторът е на разположение на желаещите за дискусии, въпроси и коментари;

-16:50 - 18:30 с междинна почивка от 10 минути – 2 академични часаБ. План на курса

I част. Сеизмична оценка на съществуващи сгради – 10 часа

I.1. Въведение.

Необходимост от процедура за сеизмична оценка на различни нива. Основни принципи на методите за сеизмична оценка. Основни проблеми и обхват на задачата при методите за сеизмична оценка. Поведение на елементите от конструкциите и форми на разрушението им при сеизмични въздействия. Анализ на резултати от експерименти.I.2 Събиране на информация за конструкцията на сградата

Събиране на информация за състоянието на конструкцията на сградата: геометрични размери, характеристики на вложени материали, армиране и детайли, фундиране, дефекти и повреди и др. Нива на достоверност на информацията съгласно Еврокод 8.I.3 Тристепенна процедура на японските норми за сеизмична оценка

Сеизмичен индекс и индекс на сеизмична осигуреност. Класификация на елементите от конструкциите на сградите за сеизмичната им оценка. Първо, второ и трето ниво на сеизмична оценка. Носеща способност и дуктилност на отделни елементи от конструкцията на сградата, съгласно японските норми. Пример за приложение на процедурата на японските норми на съществуваща училищна сграда със стоманобетонна конструкция.I.4 Процедури за сеизмична оценка на американските норми (ATC 40, FEMA 273&274 и др.) и Еврокод 8

Нива на поведение. Капацитивен спектър. Оценка на поведението на конструкцията чрез статичен нелинеен анализ (pushover analysis). Параметри и характеристики за статичен нелинеен анализ на отделни елементи от конструкцията (греди, колони, връзки колона-греда, носещи стоманобетонни и зидани стени) в зависимост от състоянието (начини на армиране, форми на разрушение и др.). Реализация на статичния нелинеен анализ в средата на SAP2000 и ETABS. Пример за статичен нелинеен анализ със SAP2000.II част. Оценка на повредите на конструкциите на сградите след земетресение (базирана на японските норми) – 4 часа

Обхват на инспекцията - процедура за оценка на повредите. Форма за попълване при бърза оценка на повредите на съществуващите сгради. Класификация на нива на повреди за отделни елементи на конструкцията (греди, колони, стоманобетонни и зидани стени) непосредствено след земетресение. Изчисляване на редукцията на носещата способност на отделните елементи от конструкцията в зависимост от нивото им на повреда. Методи за аварийно усилване.III част. Съвременни методи за сеизмично усилване на сгради – 12 часа

III.1. Въведение

Цели и задачи на сеизмичното усилване. Технологии за сеизмично усилване. Съвременни материали за сеизмично усилване – външно залепена полимерна армировка (FRP), самоуплътняващи се бетони и др. Стратегии при сеизмичното усилване – повишаване на носещата способност, коравината, дуктилността или комбинация от тях.III.2. Поведение на сеизмично усилени елементи – анализ на експериментални данни

Изследвания при сеизмичното усилване. Поведение на усилени рамкови конструкции – с вградени стоманобетонни стени и различни по конфигурация стоманени връзки. Поведение на колони усилени с кожуси – стоманобетонни, стоманени и с FRP.III.3 Проектиране на сеизмичното усилване

Процедури за проектиране. Проектиране на вградени стоманобетонни стени и вградени в стоманобетонна рамка стоманени връзки. Проектиране на различни видове кожуси за стоманобетонни елементи –стоманобетонен кожух, стоманен кожух, FRP кожух (кожух от външно залепена полимерна армировка, най-често базирана на въглеродни нишки). Проектиране на анкерните съединения между новите и старите елементи. Сеизмична оценка на усилените сгради.III.4 Особености при усилването на зидани конструкции

Усилване на зидани конструкции със стоманобетонни и стоманени кожуси. Приложение на FRP за сеизмично усилване на зидани конструкции.III.5 Пример за сеизмична оценка и усилване на съществуваща сграда

В. Помощни материали

1. Презентации в PDF формат на представяния материал, които ще бъдат дадени на участниците в курса.

2. Други материали в PDF формат на български и английски език, които ще бъдат дадени на участниците в курса.

Г. Начин на провеждане на курса

Курсът се провежда, като онагледяването на материала е чрез презентации с помощта на мултимедиен панел. Използват се MS PowerPoint презентации, PDF презентации, компютърни симулации, видеоматериали и др.Д. За лектора

Доц. д-р инж. Йордан Милев е преподавател от 1986 г. в катедра Масивни конструкции, Строителен факултет в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Успоредно с това се занимава с научна и изследователска дейност. В периода 1994-1995г., 1996г. и 2000-2003г. специализира сеизмично изследване на строителни сгради и съоръжения към Токийския университет. Голяма част от знанията и уменията си е придобил при специализациите си в Chalmers University of Technology, Гьотеборг, Швеция; University of Nаples, Италия; Technische Universität, Дармщат, Германия; City University, Лондон и др. Участва в редица семинари и конференции – на Асоциацията на инженерите-конструктори в Калифорния, Сан Диего (2001г.), в Работна среща с практическо приложение за сеизмично проектиране на сгради по Еврокод 8 в Лисабон (февруари 2011г.), в семинар за Еврокод 2 - основи и приложения, Брюксел (септември 2011 г.) и др. Има над 60 публикации в научни списания и специализирана литература. Водещ проектант, експерт и консултант на уникални сгради и съоръжения като ЕЛИПС ЦЕНТЪР, ТРИМОНЦИУМ ЦЕНТЪР, офис и жилищна сграда ЖАКЛИН, РОЯЛ СИТИ, МЕЖДУНАРОДНО ЛЕТИЩЕ КАЗАН, Русия, офис сграда Q ЦЕНТЪР и много други. Предава опита и знанията си на студенти, докторанти и млади инженери.
Каталог: images -> custom -> File -> Plovdiv
Plovdiv -> Алармени системи видеонаблюдение контрол на достъпа озвучаване
Plovdiv -> Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Plovdiv -> Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Plovdiv -> Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции – общ практически курс
Plovdiv -> Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Plovdiv -> Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (киип)
Plovdiv -> До: До колегите от секция еаст в киип пловдив Относно
Plovdiv -> Курс за работа с програмeн продукт tower 7 professional
Plovdiv -> Камара на инженерите в инвестиционното проектиране р е г и о н а л н а к о л е г и я п л о в д и в


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница