Съюз на математиците в българия – секция бургас състезание по математика „СВ. Николай чудотворец” – 02. 12. 2006Г. Тема за пети класДата23.07.2016
Размер32.62 Kb.
#1497
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – БУРГАС

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ БУРГАС
СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ” – 02.12.2006Г.
Тема за пети клас

Тест
1. Стойността на 7,56.0,25 е:

А)18,9 Б)0,189 В)1,89 Г)0,0189

  1. Сборът на 3 единици,2 десети,7 стотни и 7 десетохилядни е равен на:

А)3,277 Б)32,77 В)32,707 Г)3,2707

  1. Десетичната дроб 14,75 се изобразява върху числовата ос между образите на числата:

А) 14 и 14,7 Б) 14,6 и 14,7 В) 14,8 и 15 Г) 14,7 и 14,8

  1. Числото, което е два пъти по-малко от 8,1 е :

А) 405 Б) 4,5 В) 4,05 Г) 40,5

  1. От червен гланцов лист са изрязани четири петици, които са разпръснати по масата.Някои от тях са се обърнали с гърба /бялата страна/ нагоре. Кои са те?

А) 1 и 2 Б) 2 и 3 В) 2 и 4 Г) 1 и 4
1 2 3 4
6. Лицето на квадрат със страна 54 сантиметра е :А) 29,16 кв.дм Б) 291,6 кв.дм В) 2,916 кв.дм Г) 0,2916 кв.дм

7. Път с дължина 5км 300м и 100дм записан в километри е:

А) 5,310 км Б) 5,301 км В) 5,3001 км Г) никое от тях

  1. Ако се смени едно от числата в клетките, ще се получи магически квадрат. Кое е това число?

0,8

10,2

1,4

2,1

1,5

2

9,2

1,8

10

1

2,4

1,2

2,2

1,3

1,6

9,4

9. Ученици пътували с влак. Колко вагона е имал влакът, ако седмият вагон, в който пътували, бил среден?

10. Всеки член на редицата, с изключение на първите два е получен по определено правило.Кое е следващото число в редицата: 1 ; 5,41 ; 6,41 ; 11,82

  1. Две платноходки взели участие в регата, с дължина на трасето 24км в едната посока. Първата платноходка изминала разстоянието на отиване и връщане, като се движела с постоянна скорост от 20 км/ч. Втората на отиване се движела със скорост 16 км/ч , а на връщане – с 24 км/ч. Коя платноходка е победила?

А) ще финишират заедно Б) първата В) втората Г) не може да се определи

12. Неизвестното число х в равенството 17,32 – ( х + 4,562 ) = 11,8 е:

А) 0,958 Б) 24,558 В) 10,082 Г) 1,958

13. Брадатият лешояд живее средно 23 години и 6 месеца , скалният орел – 2 пъти повече от него, а кондорът – с 22 години и 3 месеца повече от орела. Кондорът живее:

А) 69,5 год. Б) 68 год. 3 м. В) 69 год. 3 м. Г) 69,3 год.

14. В два кашона има общо 96 играчки за елха. Ако преместят 15 играчки от първия във втория, играчките ще са по равно. Намерете по колко играчки е имало във всеки кашон първоначално.

/Запишете броя играчки в първия кашон, а след това - броя играчки във втория кашон/15. Даден ви е план на дворно място, в което има построена сграда /оцветената част/.Размерите са в метри. Намерете площта на незастроената част от дворното място.

6 6
6 4 4 6

22

1030

16. Изразът 4,8+5,2.( 8 – 2. 1,5 ) е равен на:

А) 30,8 Б) 50 В) 51,6 Г) 90

17. Числото 3,6 е намалено с х и разликата е увеличена 4,2 пъти. Полученото число е равно на произведението на числата 0,7 ; 11 и 1,2. Числото х е :

А) 5,8 Б) 35,208 В) 1,4 Г) нито един от посочените отговори

18. Трима приятели искали да си купят електронна игра за 204 лева. Първият дал три пъти повече пари от втория, а той от своя страна – четири пъти повече от третия. Колко лева е дал първият?

А) 75 Б) 144 В) 48 Г) 12

19. Параход изминал за 4 часа по течението на реката 85,6 км ,а за 3 часа срещу течението – 46,2 км. Скоростта на парахода в спокойна вода и скоростта на течението на реката са съответно:

А) 18,4 км/ч ; 3 км/ч Б) 15,4 км/ч ; 6 км/ч

В) 18,4 км/ч ; 6 км/ч Г) 18,04км/ч ; 3 км/ч

  1. Колко правоъгълника можете да изброите на лицето на “Роботчо” ?
ЗАДАЧА


В 10 ч 20 мин джуджетата Чипоноско и Бързоходко тръгнали от къщичката си към работилницата на Дядо Коледа. Чипоноско изминавал по 3 км за един час, а Бързоходко – два пъти по – голямо разстояние за същото време. След известно време Бързоходко се сетил, че трябва да попита нещо Чипоноско и тръгнал обратно по пътя със скорост 4 км/ч. Срещнал Чипоноско в 12 ч на същия ден.

А) На какво разстояние от своята къщичката са се срещнали двете джуджета?

Б) В колко часа Бързоходко е минал край мястото на срещата , когато отивал към работилницата?

В) В колко часа и на какво разстояние от мястото на тръгване Бързоходко е сменил посоката на движение?
Каталог: math -> wp-content -> uploads -> 2008
2008 -> Решения на задачите за подготовка за състезание
uploads -> 1. Числото, което се получава от числото 194 973, като се разменят цифрите на десетиците и хилядите, е
uploads -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас десето състезание по математика
2008 -> Природоматематическа гимназия “акад. Н. Обрешков” – бургас със съдействието на училищното настоятелство на пмг
2008 -> З а д а ч и за домашна работа математика зип VІ клас
uploads -> Коледно математическо състезание тест по математика – 7 клас
2008 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас десето състезание по математика
2008 -> Регламент: Всяка задача от 1 до 9 има само един верен отговор. „ Друг отговор се приема за верен само при отбелязан резултат. Задачите от 1 до 3 се оценяват с по 3 точки, а от 4 до 6 с по 5 точки


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница