Създадени за нещо по-доброДата25.06.2017
Размер135.7 Kb.
Създадени за нещо по-добро

1 Как да задоволим най-съкровените си желания

2 Разказва се историята на Томас Хъксли, който пристигнал късно вечерта в град, където трябвало да изнесе лекция. Скочил във файтон и извикал на кочияша: “Карай с всичка сила!”

3 Кочияшът се подчинил, размахал камшика и файтонът започнал да се движи бързо по неравните улици. Хъксли седнал на мястото си с облекчение, но изведнъж подскочил от вълнение. Извикал на кочияша: “Хей, знаеш ли къде искам да отида?” “Не, ваша чест - отговорил той, - но карам толкова бързо, колкото мога.”

4 В наше време голям брой хора са в движение и вървят забързано нанякъде. Проблемът е, че не знаят накъде са се запътили.

5 Книгата “Откровение” се обръща със следните думи към един свят, очакващ Исусовото идване:

6 Текст: Откровение 14:7

“Бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото настана часът, когато Той ще съди;

7 и се поклонете на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори.”

8 На кого да се поклоним? На Този, който е направил небето и земята. Да сепоклоним на Твореца.

9 Днес обаче хората са забравили, че Бог е Творецът.

10 Видео: 6 сек

Смятат, че сме еволюирали. Смятат, че всичко е създадено по случайност.

11 Знаете ли, че Бог ни е дал нещо, което да ни напомня всяка седмица, че е създал нас, света и вселената?

12 Всъщност знаете ли, че Бог ни е дал нещо, което да ни напомня всяка седмица за това, че Той е създал нас, света и вселената?

13 Без това напомняне, мнозина забравят, че Бог е Този, Който е създал света. Затова изпращаме хора на луната да търсят някакви доказателства за произхода на света.

14 Гледаме далеч в космоса с мощни телескопи и търсим следи, които да покажат как се е зародила вселената.

15 Отговорите обаче винаги са били на наше разположение

16 Бог казва: “Помнете, помнете, че съм ваш Създател. И за да не забравяте, Аз ви давам един знак, символ!”

17 Видео: 5 сек

В този век, когато еволюционната теория твърди, че сме резултат на случайност, Бог казва: “Вие не сте плод на еволюция, Аз съм ви създал!”

18 В шест дни Създателят направи света, облечен в растителност, дървета, цветя и потоци.

19 Докара слънчевата светлина, прекрасните залези и красивата луна, на която да се наслаждаваме през нощта.

20 Но най-хубавото беше, че създаде една съвършена двойка хора. Сътворени по образа на своя Създател!

21 Бог обаче не беше приключил! Забележете какво според Библията се е случило на следващия ден – седмия ден от сътворението:

22 Текст: Битие 2:2-4

“И на седмия ден, след като Бог завърши делата, който беше създал

23 на седмия ден си почина от всички дела, които беше създал.

24 И Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките Си дела.”

25 Само Бог може да освети дадено нещо, а според Библията Той е осветил седмия ден.

26 Да бъде осветено нещо, означава да бъде отделено за свята употреба. Бог отдели почивния ден настрана от всички останали дни. Той беше отделен като свят ден – посветен изцяло на Него.

Има някои хора, които се чудят с какво се различава един ден от друг. Може би този пример ще ни помогне да разберем.

27 На брачната церемония една жена е осветена, т.е. отделена за един мъж. Да си представим, че това е денят на вашата сватба.

28 Да си представим също, че бъдещата ви съпруга има шест сестри. По време на брачната церемония една жена се свързва с един мъж. Тя е отделена. Тя не е вече една от седем. Тя е осветената. Посветена на своя съпруг в брачен съюз-

29 Какво би станало, ако след брачната церемония една от сестрите на съпругата ви каже: “Какво значение има коя точно? Стига да е една от седемте. Всяка една от седемте е толкова добра, колкото и останалите шест?” Какво бихте казали? Има ли значение за вас? А има ли значение за булката?

30 Със сигурност има значение! Като съпруг бихте казал: “Моята съпрга е избрана, осветена, отделена и посветена на мене!”

И така Бог взе един обикновен ден от 24 часа – седмия ден – избра го, освети го, отдели го и посвети на Себе Си. Според Божието слово това не е кой да е ден, а седмият.

31 Бог даде почивния ден, за да отделим време да си спомним, че не сме произлезли от еволюция. Този ден трябваше да е свято време, когато човекът и Неговият Творец биха подновили клетвата си на любов и посвещение един към друг. Всяка седмица човекът трябваше да си “спомня”, че Бог е направил небето и земята в шест дни и си е починал в седмия.

32 Когато написа четвъртата заповед от закона със собствения си пръст, Бог поиска от човека да помни.

33 Ако почивният ден бе винаги спазван като паметник на сътворението, днес не би имало привърженици на еволюционната теория, невярващи или скептици. Те биха си спомняли всяка седмица за същността на отношенията им с техния Създател!

34 (Видео: 10 сек)

По времето на Мойсей израелтяните вече бяха забравили за своя Бог и почивния Му ден. Бяха започнали да се покланят на идоли, направени от хора!

35 (Видео: 10 сек)

Бог ги избави по чуден начин от враговете им и ги поведе през пустинята към “Обетованата земя”.

36 (Видео: 10 сек)

Израелтяните пътуваха известно време, но се уплашиха, че храната им ще свърши. Вярата им в Бога бе слаба и скоро започнаха да роптаят. Но в Своята любов и милост Бог бе приготвил специален план, за да укрепи вярата им и да провери тяхната верност.

37 (Текст: Изход 16:4, 5)

“Тогава Господ каза на Мойсей: Ето, ще ви изпратя хляб от небето.

38 и ще излиза народът всеки ден да събира колкото им трябва за деня.

39 за да ги изпитам – ще ходят ли по закона Ми, или не.”

“Хлябът”, за който става въпрос, обикновено се нарича манна.

40 “А на шестия ден нека сготвят внесеното,

41 което ще бъде два пъти, колкото събират всеки ден.

42 (Текст: Изход 16:6)

“И така, Мойсей и Аарон казаха на всички израелтяни:

43 Довечера ще познаете, че Господ ви е извел от Египетската земя.”

Забележете какво се случи на шестия ден от седмицата:

44 (Текст: Изход 16:21, 22)

Те го събираха всяка сутрин, кой колкото му трябваше за ядене,

45 а когато напечеше слънцето, се стопяваше.

46 А на шестия ден, когато събраха двойно количество храна, по два гомора за веки,

47 всички началници на обществото дойдоха и известиха на Мойсей.”

48 (Текст: Изход 16:23)

“А той им каза: Това, както каза Господ. Утре е събота, свята почивка на Господа.

49 опечете колкото искате да опечете и сварете колкото искате да сварите; и сложете настрана каквото остане за утре.”

50 (Текст: Изход 16:25, 26)

Във връзка със седмия ден “Мойсей им каза: Яжте това днес, защото днес е събота на Господа; днес няма да го намерите на полето.”

51 “Шест дни ще го събирате, но седмият ден е събота, тогава няма да го има.”

52 Повечето хора направиха това, което Бог им бе наредил, но някой излязоха в събота да събират манна. Забележете какво каза Бог за тях!

53 (Текст: Изход 16:28-30)

“Тогава Господ попита Мойсей: Докога ще отказвате да пазите заповедите Ми и законите Ми?

54 И така, на седмия ден народът си отпочиваше.”

55 Съботата бе учредена при сътворението и бе спазвана от Божия народ, преди да стигнат до Синай, където Бог им даде десетте заповеди.

56 В третия месец от пътуването си Бог доведе народа Си до планината Синай и там се яви на Мойсей и му даде вест за целия народ:

57 (Текст: Изход 19:5, 6)

“И така сега, ако наистина слушате гласа Ми и пазите завета Ми,

58 то повече от всички племена вие ще бъдете Мое собствено притежание, защото Мой е целият свят;

59 и вие ще Ми бъдете царство от свещеници и свят народ.

60 тези са думите, които трябва да кажеш на израелтяните.”

61 Бог направи едно предложение на народа Си. Ако спазват Неговите закони и заповеди, ще бъдат специален народ и святи люде! Една от заповедите бе дадена, за да може народът Му никога да не забравя за връзката си Създателя. Всъщност, тази заповед започва с думата “помни”.

62 (Текст: Изход 20:8-11)

“Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела,

63 а на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш никаква работа,

64 нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти,

65 нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е в дома ти; защото в шест дни Господ направи

66 небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина.

67 Затова Господ благословия съботния ден и го освети.”

68 Съботата е в центъра, или в сърцевината на тези десет заповеди. Съботният ден е паметник на сътворението. Той е толкова стар, колкото и самият свят.

69 (Видео: 7 сек)

Тъжно е да каже, че Божиите люде са забравили. Те забравили Божия свят ден и

70 (Видео: 6 сек)

не след дълго започнали да се покланят на богове от дърво и камък. Забравили за произхода си!

71 През следващите векове имало съживяване на съботното поклонение, когато Божиите пророци насочвали вниманието на народа към Бога Творец.

Исая набляга на факта, че Бог никога не е искал да ограничи съботата само за еврейския народ.

72 Съботата била учредена, преди евреите да се появят като народ.

73 (Текст: Исая 56:6, 7)

Господ кани всички хора навсякъде да помнят и да спазват съботата с Него. “Всеки от тях, който пази съботата...

74 и тях ще доведа в святия Си хълм и ще ги зарадвам в Моя молитвен дом:

75 ... защото домът Ми ще се нарече молитвен дом на всички племена.

76 Никъде в Библията седмият ден не е наречен “еврейската събота”.

Исус показа съвсем ясно, че това е ден за всички хора.

77 (Текст: Марко 2:27)

“Съботата е направена за човека, а не човекът за съботата.”

78 (Текст: Изход 20:10)

“А на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог...”

79 (Текст: Матей 12:8)

Исус каза също, че е “Господар на съботата” – защото Той е нейният Създател.

80 (Текст: Откровение 1:10)

Затова апостол Йоан, авторът на книгата “Откровение”, нарича съботата “Господния ден”. Тя е повече от паметник на сътворението и на Твореца. Съботата е знак между Бога и човека.

81 (Текст: Йезекиил 20:20)

“Освещавайте още и съботите Ми и нека бъдат знак между Мен и вас,

82 за да познаете, че Аз, Господ, съм ваш Бог.”

83 (Видео: 12 сек)

Съботата бе учредена, преди грехът да навлезе на Земята. Тя ще бъде празнувана и след като грехът бъде премахнат от нашата планета.

84 (Текст: Исая 66:22, 23)

“защото както новото небе и новата земя, които Аз ще направя, ще пребъдват пред Мен, казва Господ,

85 така ще пребъде родът ви и името ви.

86 И от новолуние до новолуние и от събота до събота

87 ще идва всяка твар да се покланя пред Мен, казва Господ.”

88 (Видео: 6 сек)

През цялата вечност Божият народ ще празнува съботата, за да го почита като Създател и Изкупител.

89 Ако имаме въпроси за съботата, можем да прочетем какво е отношението на Исус към нея.

90 Апостол Лука ни казва какво е вършел Исус в съботен ден:

91 (Текст: Лука 4:16)

И дойде в Назарет, където беше отгледан

92 и по обичай Си влезе в синагогата в събота и се изправи да чете.”

Библията казва, че Исус е имал такъв обичай.

93 Речникът “Уебстър” пише следното: “Събота;

94 седмият ден от седмицата. “Нов световен речник Уебстър, второ издание.”

95 (Видео: 9 сек)

Ако денят беше променен или забравен между времето на Адам и Мойсей, Бог би поправил тази грешка при написване на Десетте заповеди на планината Синай.

96 (Видео: 11 сек)

Ако денят бе загубен в периода между Мойсей и Исус, Христос със сигурност би поправил грешката.

97 (Видео: 9 сек)

Ако денят бе променен във времето на учениците, те със сигурност биха писали по този въпрос.

98 (Видео: 9 сек)

Разбира се, евреите, които водят много точен отчет, все още се покланят на Бога в седмия ден, събота.

99 (Видео: 19 сек)

Денят за почивка никога не е бил поставян под съмнение по време на Исусовия живот на земята. Единственият спор бил по въпроса как да се спазва. Исус се опитал да премахне създадените от хора наредби и да покаже значението на съботното поклонение.

100 Когато обвиниха Исус, че нарушава съботата, тъй като лекува хората в този ден, Той отговори:

101 (Текст: Матей 12:12)

“Затова е позволено да се прави добро в съботен ден.”

102 (Видео: 11 сек)

Значението на съботното поклонение бе показано от Исусовите последователи при Неговата смърт. В този кризисен момент исусовите приятели си починаха според Божията заповед, оставяйки работата по помазване на тялото Му за часовете след края на съботния ден.

103 (Текст: Лука 23:54-56)

“И това беше денят на приготовлението и съботата настъпваше.

104 А жените, които бяха дошли с Него от Галилея, вървяха отзад и видяха гроба и как беше положено тялото Му.

105 И като се върнаха, приготвиха аромати и миро; и в съботата си почиваха според заповедта.”

106 (Текст: Лука 24:1)

“А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, като носеха аромати, които бяха приготвили.”

107 Да разгледаме събитията от тези три паметни дни.

108 Петък: Исус умира; жените приготвят аромати и миро.

109 Събота (почивен ден): Исус си почива в гробницата; последователите Му си почиват.

110 Неделя (първият ден от седмицата): Исус възкръсва от мъртвите! Жените идват да Го помажат. Няма никакво съмнение кой е бил почивният ден по време на Исусовата смърт.

111 (Текст: Йоан 19:30)

Докато висеше на кръста в подготвителния ден (петък), Исус извика: “Свърши се!” (Йоан 19:30).

112 Делото на изкупление бе завършено! Исус си почина в гробницата в съботния ден.

113 (Видео: 6 сек)

и възкръсна в неделя, първия ден от седмицата. Когато застанем близо до кръста, разбираме, че който и да е ден от седемте няма да е достатъчен! Да принизяваме съботата, означава да принизяваме сътворението, Синай и дори Голгота!

114 Да, има значение кой ден от седемте празнуваме.

115 Създателят каза: “Помни”, но мнозина са забравили! Това не беше Божието намерение. Исус очаква християните да спазват съботата през всички епохи.

116 (Текст: Матей 24:20)

“И се молете да не се случи бягането ви през зимата или в съботен ден.”

117 (Видео: 6 сек)

Исус очакваше, че християните от 70 г.сл.Хр., когато бе разрушен Ерусалим, все още ще спазват съботата!

118 (Текст: Деяния 17:1, 2)

Новият завет отбелязва, че Исусовите последователи са спазвали съботата след възкресението: “... пристигнаха в Солун, където имаше юдейска синагога.

119 И по обичай си Павел влезе при тях и три съботи наред разискваше с тях от Писанията.” При друг случай, когато Павел проповядвал, някои езичници дошли при него със следната молба:

120 (Текст: Деяния 13:42, 44)

... езичниците ги молеха да им се проповядват тези думи и следващата събота.

121 На следващата събота се събра почти целият град да чуе Божието слово.”

122 Книгата “Деяния на апостолите” отбелязва 84 събирания, проведени от апостол Павел в събота.

123 Съботата минава като златна нишка от Битие до книгата Откровение, която описва онези, които са готови да посрещнат Исус при Неговото второ идване!

124 (Текст: Откровение 14:12)

“Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.”

125 (Текст: Йоан 14:15)

Исус заяви: “Ако Ме обичате, ще пазите Моите заповеди.” Една от тези заповеди гласи: “Помни съботния ден...”

126 Същият Исус, Който иска от нас “да помним”, протяга ръцете Си към тебе тази вечер – ръце приковани на Голгота заради твоите грехове – и нежно ти казва: “Следвай Ме.”

127 Ще последваш Създателя си сега? Ще се подчиниш ли на заповедта да си спомняш съботния ден, който е направил за тебе? Ще следваш примера на Исус и на апостолите, като се покланяш на своя Творец в съботата от седмия ден?

128 Приятелю, съботата не е просто въпрос за деня на богослужение. Става въпрос за следване на Исус. Става въпрос дали сме част от Божия народ на последното време, който според книгата “Откровение” спазва заповедите.Би ли желал да кажеш: “Да, Исусе, заставам с тебе. Ще те поставя на първо място. Ще те следвам навсякъде.” Ако това е твоето желание, вдигни ръка и ние ще се помолим.
Каталог: PRESENTACII -> Wagley
Wagley -> Slide Number Bulgarian Slide Text Текст на български
Wagley -> Тема №12 какво става, когато умрем?
Wagley -> Teма 5 Тайните на древните свитъци
Wagley -> Как да бъдем възможно на-здрави
Wagley -> Милиони измамени от един мит
Wagley -> Как да не получим белега на звяра
Wagley -> Книга на Библията Откровение ни казва как е започнало всичко. Може да се изненадате, но някога е имало война на небесата. Картина 6
Wagley -> Slide Number Bulgarian Slide Text Текст на български
Wagley -> Как да не получим белега на звяра


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница