Създаване на личен профилДата25.06.2017
Размер70.34 Kb.
#24369


Глава 6 – SKYPE
Skype е програма за комуникация по Интернет. Възможността за безплатни гласови on-line контакти е изключително полезна за потребителите, които имат създаден личен профил в Скайп. Освен да разговарят, потребителите могат да си разменят текстови съобщения по чата, да пращат файлове, да участват в конферентни разговори, да предават on-line видео и всичко това напълно безплатно. Също така срещу заплащане могат да провеждат разговори по реалните телефони, да пращат SMS и да получават много други услуги. Skype е безплатна програма, интерфейса е преведен на български и е добре адаптирана с екранния четец Jaws. За достъпността с екранния четец допринасят допълнително инсталирани скриптове. Актуалната за момента версия на Skype е 7.0. За да работи с тази програма потребителят първо трябва да я инсталира, след което да си създаде профил със скайп име и парола. Профила може да се създаде по време на инсталацията, или след това.
СЪЗДАВАНЕ НА ЛИЧЕН ПРОФИЛ

1. След инсталацията на Скайп се отваря диалогов прозорец за създаване на профил, в който потребителят трябва да попълни личните си данни в Edit полета. Придвижването от поле в поле става с клавиша Tab. След попълване, намирате бутона Вписване и натискате Enter. Изчаквате, след което ще се отвори началният екран на Скайп с вашият новосъздаден профил. Ако е пропуснат този момент след ново зареждане на Skype имате възможност да направите това.2. Ако има вече инсталиран Скайп, но вие нямате профил, намерете на Desktop с буквата S иконата на SKYPE и активирайте с Enter. Ако няма друг вписан преди това абонат, се отваря директно диалоговият прозорец за вписване и създаване на нов профил. Но ако има друг вписан абонат се отваря Skype с неговият профил и за да се впишете, трябва първо да го отпишете. За целта с Аlt бутона активирате Файл менюто и със стрелка надолу търсите опцията Отписване. След потвърждаване с Enter на тази команда се появява на екрана диалоговият прозорец за Вписване. В този прозорец има две Edit полета, за скайп име и парола. Първото е за Скайп името. Тук, след създаване на профил си въвеждате скайп името. Ако компютъра се ползва от други потребители, в това поле се съдържа ComboBox със списък от имената на вписвали се преди абонати. След първоначалното вписване вашето скайп име също ще се запамети в този списък. Отваря се с Алт + стрелка надолу. От тук може да промените или да премахнете предишно скайп име. Следващият Tab води до линка с въпроса: "Нямате скайп име?" Ще го чуете, ако има инсталирани допълнителни скриптове, в противен случай само с Jaws курсора може да се намери. След като се придвижвите с Tab ще намерите Създаване на профил, натискате Enter и ще се отвори страницата с формите за създаване на личен профил. Попълват се данните в Edit полетата. Важно е да разграничите скайп името от пълното име на човек. Скайп името е уникално за всеки абонат и не може да се променя, чрез него той се идентифицира в мрежата. Смяната на скайп името става като си създадете нов профил. Паролата може по всяко време да бъде променяна в рамките на същият профил. След успешно създаване на профил, намерете бутона Вписване и натиснете Enter.
РАБОТА СЪС СКАЙП
След първоначално зареждане на Скайп, се отваря диалога Вписване. Придвижвате се с Tab. Въведете скайп името и паролата. Следват два Check Box, ако дадете отметки, Скайп от сега нататък ще се зарежда с вашият профил заедно с Windows. Намерете с Tab бутона Вписване и натиснете Enter. Ще се отвори първата страница от Вашият личен профил в Skype. Това е страницата Абонати, в която се намира списъка с добавените скайп имена на лицата за контакти. Първоначално преди да добавите абонати списъкът е празен, съдържа само тест за проверка на микрофона. След първоначалното отваряне на Skype, по подразбиране фокуса застава първо на страницата с Абонати. Ако фокуса се намира на друго поле, с Ctrl + 1 ще попаднете веднага на тази начална страница. В нея се намира списък с въведените имена на потребители, с които може да се свързвате. Движението по абонатите от списъка става със стрелките. Ще чувате скайп името, състоянието и неговото послание, разбира се ако е вписал такова. Всеки абонат има свой статус, състояние. Той може да бъде на линия – on-line което означава, че потребителят е активен и е готов за връзка. Отсъстващ, не е пред компютъра за по-дълго време. Недостъпен, не желае контакти. Отпочиващ - за момента не е пред компютъра. Инкогнито скрит, не желае да бъде безпокоен. Извън линия - компютърът на потребителя е изключен. Статусът може да се определи от падащият списък на файл меню. Активирайте с Alt клавиша, меню Файл, със стрелка надолу попадате на първата опция смени личния статус. Това е събменю. Стрелка надясно отваря списък, от който избирате състоянието, такова каквото искате да виждат другите абонати.

В началото контакт листа е празен с изключение на теста за проба и настройка на гласа. С Enter се набира този тест и така може да се пробва гласа през микрофона. Разбира се трябва да включите към системата микрофон. Когато търсите някой за гласов контакт, заставате със стрелка на името му и натискате Enter. Търсеният абонат ще получи прозвъняване и ако е активен ще отговори. За да се включите при повикване, вдигате слушалката с Alt + Page up и затваряте с Alt + Page down. Тези клавишни комбинации трябва първо да се активират и след това може да ги ползвате. Това става по следният начин: с Alt бутона активирате Файл менюто. Със стрелка надясно, търсите меню Инструменти. След това със стрелка надолу, намирате опцията Настройки и натискате Enter. Отваря се диалогов прозорец от типа три вю, където със стрелка надолу търсите Клавиши. Като чуете Клавиши, продължавате с Tab до Check Box, разреши бързите клавиши и му давате отметка със Space. Списъка с бързите клавиши става активен. По подразбиране бързите клавиши Page up и Page down са въведени, остава само с Tab да намерите бутона Запиши и да потвърдите с Enter. След тази настройка вече може да ползвате комбинациите, Alt + page up за вдигане на слушалката и Alt + page down за затваряне.


Създаване на списък с абонати.

Попълването на контактният списък без мишка може да стане през Файл менюто. Активирайте го с Alt, след това със стрелка надясно намерете абонати. Със стрелка надолу отивате на добавяне абонати събменю. Натискате дясна стрелка и чувате Търсене в директорията. Активирате с Enter и в отворилото се едит поле изписваме скайп името или името на търсения човек. Със стрелка на доло отиваме на търсене по скайп и натискаме Enter. Отваря се списък с откритите резултати. След като откриете със стрелките търсеното име го активирате с Enter. Появява се бутон добави, натискате Space, програмата ви предлага служебно поздравително съобщение. С Tab отивате до изпрати и натискате Enter. Намереният абонат се появява в контактната ви листа като обмислящ пълномощно.


Работа с контекстното меню.

От това меню може да намерите и да задействате основните функции на Skype. Като застанете на името на даден абонат, с бутона Application отворете контекстното меню.Със стрелка надолу се движите по списъка с командите. Първата е Проведи разговор с абонат. Възможно е към нея да има под меню, с възможност да позвъните, както по скайпа, така и по телефона му, ако е въведен. Разбира се телефонната услуга е платена. Следваща команда е Изпрати съобщение. Тази функция ви дава възможност за комуникация, чрез размяна на кратки писмени фрази и изречения. Друга опция е Изпращане на кратки съобщения, т.е. на SMS на мобилни телефони, но за нея също се плаща. Изпращане на контакти е функция, с която може да пратите вашият списък с абонати на друг абонат. Изпращане на файл прави възможно пращането на файлове по скайп. Следващата функция е Изпрати гласово съобщение. Покана за конферентен разговор е възможност да се провежда разговор едновременно с няколко абоната. С опцията Покажи профила, може да разгледате личният профил, като прочетете данните попълнени от абоната. С опцията Преименувай може да промените името на абонат, но само във вашата контактна листа. Премахни от листа, премахва името на абоната от контактната листа.
Гласовите контакти чрез Интернет са основна безплатна функция на програмата. Повикването за провеждане на разговор се задейства като застанете със стрелка на името на абонат със статус на линия, и потвърдите с Enter. По този начин се прозвънява и щом отсрещната страна отвори линията, разговорът се провежда.
Чатенето е друга важна функция, която може да ползвате в SKYPE безплатно. За целта намирате със стрелка от контактната листа абоната, с който искате да си чатите. Отваряте с бутона Application контекстното меню. Със стрелка надолу втората опция е за изпрати съобщение, активирайте я с Enter. На екрана се появява диалогов прозорец и чувате името на абоната. Фокуса застава на активно поле за писане, където веднага може да въведете текст. След като напишете нещо, за да го изпратите натискате Enter. Jaws прочита това което сте изпратили. Тази опция може да се активира с клавишната команда Ctrl+4 от голямата клавиатура. Изпратеното вече текстово съобщение, се прехвърля в полето на бокс листа, където се съхранява по хронология. Отговора също се прочита в момента на получаване и се подрежда в лист бокса. С Tab може да се прехвърлите в лист бокса и да прочетете със стрелките чатовете по хронология до месец. Също така с Alt + цифра ще чуете поредните съобщения. Alt + 1, чете последно изпратеното, Alt + 2, чете предходното и т.н. По-бърз начин за достигане до тази хронология е клавишната комбинация Ctrl+5.
Изпращането на файл е друга функция, която може да ползвате безплатно. За целта заставате на името на абоната и с Application бутона активирате контекстното меню. Със стрелка надолу търсите Изпрати файл на абоната и натискате Enter. Отваря се познатият диалогов прозорец за търсене на файлове от папките на компютъра. От тук ще потърсите файла. Фокуса застава на поле за името на файла, което е празно. С четирикратно натискане Shift + Tab отивате на Combobox със списъка от основните папки в компютъра. Избирате със стрелките папката, която съдържа файла и потвърждавате с Enter. След това с няколко пъти Tab се връщате назад и щом чуете лист вю, означава че сте на списъка на избраната папка. Със стрелка намирате нужният файл. След като Определите файла, продължавате с Tab до бутона Отвори и натискате Enter. На екрана се появява прозорец с Прогрес бар и чувате в проценти изпълнението на задачата. За да се уверите, че задачата е завършена проверете с Insert + T. Другият начин е след като сте намерили файла, натискате контекстното меню и със стрелка надолу достигате до Изпрати до събменю, отваряте с дясна стрелка и от падащото меню надолу избираме Skype. Отваря се списък на вашите абонати, със стрелки намирате абоната до когото ще изпращате файла и активирате с Enter.

Прехвърлянето на файла започва реално едва след като адресата потвърди приемането му.

Получаването става аналогично. Щом получите сигнал за повикване с Ctrl+5 или с Tab търсите прозореца на получените известия, позиционирате се върху съобщението за файл и ако желаете да го приемете с Tab отивате на Изтегляне на файл и потвърждавате с бутона Enter. След това с Tab отивате до бутон OK и натискаме интервал или Enter и изтеглянето започва. Получените файлове по подразбиране отиват в папката с настройки на Скайп, затова е добре да ги пренасочите в удобна за намиране от вас папка.

За потребителя с нарушено зрение е важно да инсталира допълнително скриптове, които ще позволят на Jaws да озвучи изпълняващите се задачи. Jaws скриптовете може да намерите и да изтеглите от тази страница: http://dlee.org/skype
Каталог: userfiles -> Rakovodstvo%20obuchiteli%20materials
userfiles -> Седмичен информационен бюлетин
userfiles -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
userfiles -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
userfiles -> Закон за бюджета на доо- 2012 г., Кодекс за социално осигуряване, 6 наредби,свързани със социалното осигуряване
userfiles -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
userfiles -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
userfiles -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
Rakovodstvo%20obuchiteli%20materials -> Информационни клавишни комбинации за прозорците


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница