Създаването на копия на файлове върху носители на информация, различни от оригиналното местоположение на файловете, се наричаДата23.10.2018
Размер50.37 Kb.

ВХОДНО НИВО-9 клас


1. Създаването на копия на файлове върху носители на информация, различни от оригиналното местоположение на файловете, се нарича

а) копиране б) архивиране в) дублиране 1 т.

2. Процесът на намаляване на размера на файловете със специални кодиращи програми се нарича:

а)компресиране б)свиване в)архивиране г) декомпресиране 1 т.

3. Четвърто поколение компютри се основава на :

А)електронни лампи б)интегрални схеми в)микропроцесори г) транзистори 1т.4.Вярно ли е, че:Операционната система представлява набор от програми за управление на компютъра и свързаните към него периферни устройства, както и взаимодействието между човека и компютъра.

А)да б)не 1т.

5. Кои от изброените програми принадлежат към системния софтуер:

а)MS Windows Vista Home; б)MS Windows Explorer; в)MS Internet Explorer

г)Mac X OS; д)WinZip е )Linux. 1 т.

6.Приложният софтуер

А)е набор от инструкции, които осигуряват възможност на потребителя да решава определени задачи; Б)осигуряват на потребителя връзка с хардуера 1т.

В) управлява периферните устойства

7. При мрежите с равноправен достъп: 1т.

a) един от компютрите играе централна роля, а чрез връзката си с него останалите компютри получават достъп до ресурсите в мрежата;

б) един от компютрите играе централна роля, а останалите са терминали за връзка с него;

в) всеки компютър в мрежата работи и като клиент и като съвър, т.е. всички компютри имат приблизително еднакви функции;

г) няма компютърни мрежи с такава организация.

8.Допълнете изречението така ,че да е вярно:Компютърът, който предоставя на други , включени в мрежата компютри данни, услуги и периферни устройства се нарича.................................... .1т.

9. Допълнете изречението така ,че да е вярно : Потребителски компютър,който е включен към мрежата и по този начин може да използва услугите, предоставени от нея се нарича ............................. .1т.

10. На коя фигура е показано споделено устройство:

А) б) в) г) 1т.11.Вярно ли е , че ако една папка е споделена , то всички файлове, които се намират в нея също са споделени

А) да б)не 1т

12. Локална мрежа е:

a) система за осъществяване на достъп до поделени ресурси;

б) компютърна мрежа, при която компютрите са на голямо разстояние;

в) мрежа от компютри, които се намират в една сграда;

г) система, позволяваща достъп до други компютри и ресурсите им, без ограничения 1 т.

13. Глобална мрежа е:

a) компютърна мрежа, при която компютрите са на голямо разстояние;

б) мрежа от компютри, които се намират в една сграда;

в) система за осъществяване на достъп до поделени ресурси;

г) система, позволяваща достъп до други компютри и ресурсите им, без ограничения 1т.

14 Мрежовият протокол е:

a) формално множество от правила, при които компютрите свързани в мрежа използват, за да комуникират помежду си;

б) описанието на конфигурацията на локална мрежа;

в) система за предосатавяне на мултимедийна инфорамция;

г) система за предоставяне на достъп до всякакъв тип файлове в мрежата. 1т.

15. Описанието на конфигурацията на една локална мрежа се нарича: 1т.

a) режим на мрежата; б) топология на мрежата;

в) модел на мрежата; г) организация на мрежата.

16. Означете на съответната схема типа топология!

а) б) в) г) 4т.

17. Системата DNS (Domain Name System) в Интернет се използва за: 1т.

а)преобразуване на временните IP адреси в постоянни; б)представяне на цифровите IP адреси в символен вид;

в)променяне на постоянни IP адреси във временни; г)създаване на цифрови или символни IP адреси.
18. WWW е съкращение от:1т.

a) World Wide West; б) World Wrong Way; в) Well West World; г) World Wide Web.

19.В таблицата попълнете предназначението на съответната интернет услуга: 2т.

Интернет услуга

предназначение

e-mail
WWW
FTP

20. Какви права има потребител с ограничен достъп? 1т.

а) да създава и отстранява потребителски акаунти б) само да отстранява потребителски акаунти

в) само да създава потребителски акаунти г) няма право да създава и отстранява потребителски акаунти

21.Кой от акаунтите е с най- малки права? 1т.

А)администратор б)гост в) потребител22.Избройте основните начини за защита на данните в Интернет от неупълномощен достъп?.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................2т.

Резултати:

27-24т-отличен 6 19-16-Добър 4 под12т.-слаб 2

23-20-Мн.добър 5 15-12-Среден 3Отговори на тест- входно ниво- 9 клас

1-б


2-а

3-б


4-а

5-а,г,е


6-а

7-в


8-сървър

9-клиент

10-а

11-а


12-в

13-а


14-а

15-б


16а-кръгова б- линейна шина в- звезда г-дървовидна

17-б


18-г

19-електронна поща

Разпостранение , визуализиран на мултимедийни документи

Файлов трансфер(обмен)20-г

21-б


22-защитна стена , антивирусна програма, потребителски акаунти


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница