Т е Х н и ч е с к о п р е д л о ж е н и еДата24.02.2017
Размер61.69 Kb.
#15661
Образец №8
Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от:.................................................................................................................................................

/наименование на участника/

за обществена поръчка с предмет: „ Доставка на компютърна техника по обособени позиции”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В отговор на обява за събиране на оферти , Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника по обособени позиции”.
Предложената от нас компютърна техника по предмета на поръчката са, както следва:
Описание на доставките

(Техническа спецификация)Мярка

модел

Продуктови номера

1.

Обособена позиция 1

Компютърна конфигурация тип 1
2.

Обособена позиция 2

Компютърна конфигурация тип 2
3.

Обособена позиция 3

Компютърна конфигурация тип 3
Срок на валидност на предложението – ……………………………………………………….

(минимум 30 календарни дни от датата определена за краен срок за получаване на оферти ).
При изпълнение на поръчката няма да използваме/ще използваме подизпълнител (ненужното се зачертава).
Декларираме, че сме съгласни със съдържанието на приложения проект на договора и приемаме клаузите в него.
Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Потвърждаваме срока на изпълнение на настоящата обществена поръчка до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.
Потвърждаваме срока за изпълнение на гаранционните условия - минимум 3 години, считано от датата на приемо‐предавателения протокол удостоверяващ приемането на доставката без забележки.
Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на възложителя и действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
В изпълнение на обхвата на настоящата поръчка, ще доставим техниката, посочена в Таблица 1:
Таблица 1

Минимални изисквания и условия на Възложителя

Предложение на участникаОбособена позиция 1

Компютърна конфигурация тип 1

Описание/ технически характеристики/ изисквания


брой

Описание / технически характеристики/ изисквания

брой

1.
- Чипсет – Intel

- Процесор – минимум Intel Pentium G4400 (3.3 GHz, 3 MB cache) или по-добър с минимум две или повече ядра

- Дънна платка с поддръжка на необходимия socket за предлагания процесор, SATA III, DDR3 и наличие на минимум 2 броя USB 3.0 интерфейса

- RAM памет – минимум 4 GB DDR3

- Съхранение на данни – Solid State Drive (SSD) с минимален обем 120 GB със SATA III интерфейс, поддържащ минимални скорости на четене 550 MB/s и запис 400 MB/s

- Видеоконтролер – Integrated HD с изведени изводи за VGA, DVI и HDMI

- Мрежов контролер – Gigabit Ethernet Controller

- Захранващ блок – минимум 300 W Power supply

- Монитор – минимум 19.5'' с минимална стандартна разделителна способност 1440 x 900 и видеоинтерфейси VGA и DVI

- Мишка – optical mouse

- Клавиатура – standard keyboard

- Наличие на пълна софтуерна съвместимост с актуалните версии на операционни системи CentOS и GNU/Linux Debian


Обособена позиция 2

Компютърна конфигурация тип 2

Описание/ технически характеристики/ изисквания


брой

Описание / технически характеристики/ изисквания

брой

2.
- Чипсет – Intel

- Процесор – минимум Intel Core i5- 6400 (2.7 GHz, 6 MB cache) или по-добър с минимум две или повече ядра

- Дънна платка с поддръжка на необходимия socket за предлагания процесор, SATA III, DDR4 и наличие на минимум 2 броя USB 3.0 интерфейса

- RAM памет – минимум 16 GB DDR4

- Съхранение на данни – 1 бр. Hard Disk Drive (HDD) минимален обем 1 TB 5400 rpm 64 MB cache със SATA III интерфейс и 1 бр. Solid State Drive (SSD) минимален обем 120 GB със SATA III интерфейс, поддържащ минимални скорости на четене 550 MB/s и запис 400 MB/s

- Видеоконтролер – Integrated HD с изведени изводи за VGA, DVI и HDMI

- Мрежов контролер – Gigabit Ethernet Controller

- Захранващ блок – минимум 350 W Power supply

- Монитор – минимум 24'' с минимална разделителна способност 1920 х 1080 и видеоинтерфейси VGA, DVI и HDMI

- Мишка – optical mouse

- Клавиатура – standard keyboard

- Наличие на пълна софтуерна съвместимост с актуалните версии на операционни системи CentOS и GNU/Linux Debian


Обособена позиция 3

Компютърна конфигурация тип 3

Описание/ технически характеристики/ изисквания


брой

Описание / технически характеристики/ изисквания

брой

3.
- Чипсет – Intel

- Процесор – минимум Intel Core i5-6402P (2.8 GHz, 6 MB cache) или по-добър с минимум 4 ядра или повече

- Дънна платка с поддръжка на необходимия socket за предлагания процесор, SATA III, DDR4 и наличие на минимум 2 броя USB 3.0 интерфейса

- RAM памет – минимум 8 GB DDR4

- Съхранение на данни – Hard Disk Drive (HDD) с минимален обем 2 TB 7200 rpm 64 MB cache със SATA III интерфейс

- Видеоконтролер – Integrated HD с необходимия брой изведени изводи за едновременна работа на минимум 2 броя монитори съгласно спецификацията

- Мрежов контролер – Gigabit Ethernet Controller

- Захранващ блок – минимум 500 W Power supply

- Монитори – 2 броя с минимален диагонал 24'' с разделителна способност 1920 x 1200, наличие на входни видео интерфейси VGA, DisplayPort и DVI и наличие на минимум 3 броя USB 2.0 интерфейса

- Мишка – optical mouse

- Клавиатура – standard keyboard

Наличие на пълна софтуерна съвместимост с актуалните версии на операционни системи CentOS и GNU/Linux DebianДекларирам, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, нерециклирана и е в производствената листа на производителя към момента на подаване на предложението.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на обществената поръчка в пълно съответствие с гореописаната оферта.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: _______2016 г. Участник:…..……..……………

(трите имена, длъжност, подпис и печат)

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница