Т е с т за проверка на математическите знанияДата22.07.2016
Размер58.49 Kb.
#342
Т Е С Т

ЗА ПРОВЕРКА НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ ЗНАНИЯ

И УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛОТО НА ВТОРИ КЛАС

 1. Запиши с цифри числата: четиринайсет, четири, двайсет.

 2. >, =,

3. Пресметни:

а) 3 + 6 =

ж) 6 + 7 =

н) 16 – 15 =

б) 2 + 8 =

з) 1 + 0 =

о) 20 – 14 =

в) 10 + 7 =

и) 9 – 7 =

п) 15 – 6 =

г) 15 + 4 =

к) 10 – 6 =

р) 12 – 8 =

д) 3 + 17 =

л) 18 – 5 =

с) 20 – 0 =

е) 9 + 8 =

м) 13 – 3 =

т) 11 – 11 =

4. Пресметни разликата 20 – 17. Направи проверка със събиране.

5. Измери отсечката и запиши.

□ см


 1. >, =,

 2. Оцвети в синьо квадратите, в жълто — триъгълниците, и в червено — кръговете. 1. 11 = □ + 7 20 – □ = 8

 2. Димитър има 8 червени топчета и с 6 повече – сини топчета. Колко сини топчета има Димитър? Реши задачата. Направи рисунка към задачата.

10. Разгледай и запиши: 18, 15, 12, □.

За проверка и оценка на теста могат да се определят следните показатели:Първо равнище:

 1. Писане на числата до 20 (зад. 1).

 2. Сравняване на числата до 20 (зад. 2).

 3. Събиране на числата до 10 (зад. 3 а, 3 б).

 4. Събиране на числата до 20 без преминаване (зад. 3 в, 3 г).

 5. Събиране на числата до 20 с преминаване (зад. 3 д, 3 е, 3 ж).

 6. Събиране, когато едното събираемо е 0 (зад. 3 з).

 7. Изваждане на числата до 10 (зад. 3 и, 3 к).

 8. Изваждане на числата до 20 без преминаване (зад. 3 л, 3 м, 3 н).

 9. Изваждане на числата до 20 с преминаване (зад. 3 о, 3 п, 3 р).
 1. Изваждане на нула от число (зад. 3 с).

 2. Изваждане, когато разликата е нула (зад. 3 т).

 3. Различаване по форма на кръг (зад. 7).

 4. Различаване по форма на квадрат (зад. 7).

 5. Различаване по форма на триъгълник (зад. 7).

 6. Измерване дължината на отсечка (зад. 5).

Второ равнище:

 1. Проверка на изваждането (зад. 4).

 2. Сравняване на число със сбор и с разлика (зад. 6).

 3. Откриване на неизвестен компонент при действията събиране и изваждане

(зад. 8).

 1. Текстова задача с едно пресмятане (зад. 9).

 2. Откриване на съществени признаци (зад. 10).

При оценка на показателите трябва да се има предвид следното: Оценка 2 се поставя:

 • при показател 1.1, ако ученикът е записал вярно две числа;

 • при показател 1.2, ако ученикът е поставил верния знак при две от задачи­те;

 • при показател 1.3, 1.4, 1.7, 2.2 и 2.3, ако е решена вярно една от задачите;

 • при показатели 1.5, 1.8 и 1.9, ако са решени вярно две от задачите;

 • при показател 2.4, ако вярно е направена рисунката, но е допусната изчис­лителна грешка.

При показател 2.1. се отчита само дали ученикът може да извърши проверката и се поставя оценка 3 или оценка 1. При останалите показатели също оценка 2 не се поставя (пише се оценка 1 или оценка 3).

За края на втори клас са предложени два нестандартизирани теста, които могат да се използват по желание от учителя.Т Е С Т 1

ЗА ПРОВЕРКА НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ ЗНАНИЯ

И УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В КРАЯ НА ВТОРИ КЛАС

 1. Запиши с цифри числата: трийсет и седем, седемдесет и три, сто, шейсет.

 2. Пресметни:

а) 45 + 3 = г) 69 – 39 = ж) 83 – 9 =

б) 12 + 56 = д) 75 + 8 = з) 92 – 37 =

в) 78 – 5 = е) 35 + 49 = и) 28 + 72 =


 1. Намери неизвестното събираемо: □ + 46 = 81.

 2. Намери обиколката на равностранния триъгълник.5. На екскурзия до водопада отидоха 27 момчета и 3 пъти по-малко момичета. Колко деца отидоха на екскурзия до водопада?
Т Е С Т 2

ЗА ПРОВЕРКА НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

НА УЧЕНИЦИТЕ В КРАЯ НА ВТОРИ КЛАС

 1. >, =,

 2. Пресметни:

а) 100 – 58 = г) 6 . 9 = ж) 90 : 10 =

б) 7 . 8 = д) 1 . 8 = з) 6 : 6 =

в) 10 . 10 = е) 63 : 9 = и) 72 : 8 =


 1. Пресметни: 7 . 3 . 2 =

 2. Пресметни: а) (12 + 69) : 9 = б) 5 + 3 . 9 =

 3. Пресметни и направи проверка с умножение: 54 : 9 =

 4. Обиколката на правоъгълник е 24 дм. Едната му страна е 7 дм. Намери дру­гите страни.

 5. Разгледай и запиши: 27, 9, 3, □.

За проверка и оценка на тестовете могат да се определят следните показатели:

Първо равнище:

 1. Писане на числата до 100 (тест 1, зад. 1).

 2. Сравняване на числата до 100 (тест 2, зад. 1).

 3. Събиране на числата до 100 без преминаване (тест 1, зад. 2 а, 2 б).

 4. Изваждане на числата до 100 без преминаване (тест 1, зад. 2 в, 2 г).

 5. Събиране на числата до 100 с преминаване (тест 1, зад. 2 д, 2 е).

 6. Изваждане на числата до 100 с преминаване (тест 1, зад. 2 ж, 2 з).

 7. Събиране, когато сборът е 100 (тест 1, зад. 2 и).

 8. Изваждане от 100 (тест 2, зад. 2 а).

 9. Таблично умножение (тест 2, зад. 2 б, 2 в, 2 г, 2 д).
 1. Таблично деление (тест 2, зад. 2 е, 2 ж, 2 з, 2 и).

 2. Намиране произведение на три числа (тест 2, зад. 3).

 3. Проверка на делението (тест 2, зад. 5).

 4. Определяне вида на триъгълник според страните му (тест 1, зад. 4).

 5. Измерване страна на триъгълник (тест 1, зад. 4).

 6. Намиране обиколка на триъгълник (тест 1, зад. 4).

Второ равнище:

 1. Спазване реда на извършване на действията (тест 2, зад. 4).

 2. Намиране на неизвестно събираемо (тест 1, зад. 3).

 3. Решаване на текстова задача с две пресмятания (тест 1, зад. 5).

2.4. Намиране страна на правоъгълник по дадена обиколка и другата страна
(тест 2, зад. 6).

2.5. Откриване на съществени признаци (тест 2, зад. 7).

При оценката на показателите трябва да се има предвид следното:


 • при показател 1.1. оценка 2 се поставя, ако ученикът е записал вярно две числа;

 • при показател 1.2. оценка 2 се поставя, ако ученикът е поставил верния знак при две от задачите;

 • при показатели 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 оценка 2 се поставя, ако е решена вярно ед­на от задачите;

 • при показатели 1.9 и 1.10 оценка 2 се поставя, ако са решени вярно две от задачите;

 • при показател 1.12 се отчита само дали ученикът може да извърши провер­ката и се поставя оценка 3 или оценка 1;

 • при показател 1.15 се пише оценка 3 и в случая, когато ученикът намира вяр­но обиколката на друг триъгълник, т.е. знае как се намира обиколка на триъгъл­ник, но не разпознава равностранния триъгълник (тогава на показател 1.13 се пи­ше 1);

 • при показател 2.1 оценка 2 се поставя, ако е допусната само изчислителна грешка;

 • при показател 2.2 се отчита само дали ученикът може да извърши проверка­та и се поставя оценка 3 или оценка 1;

 • при показатели 2.3 и 2.4 оценка 2 се поставя, ако е допусната само изчисли­телна грешка.

При останалите показатели оценка 2 не се поставя (пише се оценка 1 или оцен­ка 3).

Предложената разработка на тестове и показатели за тяхната проверка и оцен­ка е примерна и незадължителна за учителите по математика във втори клас. С нея се цели да се провокират въображението и творческата им активност.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница