Т10-Социална работа с групи. Групата като с-ма за взаимна помощ. Видове групиДата11.01.2018
Размер41.36 Kb.
#44621
Т10-Социална работа с групи. Групата като с-ма за взаимна помощ. Видове групи-групата (гр) е особен случай на общата интеракция- индивид – социална среда. Тя е специален вид микрообщество. Според Шварц групата за помощ е начинание за взаимна помощ, съюз на индивиди които имат потребност. един от друг в различна степен за работа върху някакви сходни проблеми. Това е система за помощ в която кл.иентите имат потребност както един от друг така и от социалния работник. Съществена съставна част на груповият процес е създаването на много помагащи отношения.Потенциала за взаимна помощ съществува в групата но събирането на хора на едно място заедно все още не означава че ще се появи помощ. Необходимо е да се създадат условия за взаимна помощ които са свързани с преодоляване на стереотипи относно хора и групи, дейност на СР която е насочена към укрепване вярата на хората, създаване на условия за даване и приемане на помощ. Динамика на взаимната помощ- това са процесите за оказване на взаимна помощ на групата– 1. споделяне на информация –споделя се жизнен опит, знания, гл.едни точки, ценности които могат да помогнат на останалите членове на гр.; 2. появяване на диалектически процес т. е. това е процес на взаимна помощ при който членовете на групата обсъждат различни идеи за да постигнат синтез приет от всички членове на групата в този процес клиента проверява своите идеи, а групата се явява като изпитна комисия; 3. Обсъждане на теми табу- процес при който член на групата повдига тема табу и помага на останалите също да говорят за нея. В този процес всеки участник внася в групата норми на поведение и теми табу. Първоначално 1 от нормите на поведение може да се избягва. С развитието на групата тя създава своя специфична култура и установява свои норми табута. В началната фаза това е 1 от основните задачи на СР да помога на участниците в групата да изработват нови норми, да се почувстват свободни да предизвикат обсъждане на някои теми табу така че да има обсъжд. и раб. на гр. да стане по ефективна. 4. феномен „всички в една лодка” процес при който членовете на групата получава подкрепа от разбиране че и другите членове на групата имат подобни на техния проблем грижи, чувства, преживявания.Групата навлиза в област която преди това е била табу. Участниците слушат емоциите на другите и откриват собствени емоции които не са съзнавали преди и откриват успокояващия факт че те не са сами в чувствата и по този начин се преживява този феномен. 5. постигане на универсална гледна точка- което е частен случай на феномена „всички в една лодка”. Тук се разгл. пробл. за подтисничество, търси се социален контекст на личния проблем с цел да има по малко самообвинен. 6. Процесът на взаимна подкрепа- създаване на групова кулрура която насърчава открито споделяне на чувста, нравствени способности на членовете на групата да съпреживява чувства наа другите и да си оказват взаимна подкрепа. Членовете на групата имат общи проблеми и те са способни по добре да разберат чувствата на другите отколкото СР. Появата на емпатия е важен момент както за този който я дава така и за който я получава7. Процесът на взаимни изисквания –това е процес на взаимна помощ при който членовете на групата си помагат като отправят един към друг изисквания и поставят очаквания относно поведението на другите това е част от създаването и развиването на продуктивна работна култура на групата. тя е свързана с установяването на изисквания за споделяне на истински чувства и мисли за взаимно изслушване, оставяне за момент на собствените си грижи с цел да се помогне на друг. 8. Процесът за решаване на индивидуални проблеми –членовете на групата помагат на отделен член от групата да реши конкретни проблеми и по този начин самите те получават помощ. 9. Процесът на репетиция- групата. може да се превърне в място за поемане на риск чрез опитване на нови начни за общуване и третиране на онова което клиента намира за трудно. Най често това става ч/з ролева игра като клиента упражнява следващата стъпка която трябва да предприеме, а СР еновете обикновено играе лицето на което трябва да се противопостави клиента а членовете на групата си помагат взаимно чрез дискусии след провеждане на ролевата игра. 10. проц. –феномен сила на множеството- проц. на взаимна помощ при който членовете на групата придобиват увереност да поемат трудни задачи. Например да се противопостави на цялата институция. Обединени в групата се понижава тяхното чувство за изолиране, преодоляване на страхове. Куража на всеки се усилва от куража на групата като цяло. Всички тези процеси превръщат групата в група за помощ. Избора на индивидуална и групова работа зависи от много фактори- най важен е колко комфортно се чувства клиента. Най добрия вариант на индивидуална групова работа е да се съчетава, а не да се противопоставя. Препядствията пред процесите на взаимна помощ-1. Препядствие на раните фази в гр. развити са- различни интереси които всеки член на групата да влага в групата споразумение, дори когато има наличие на конкретна цел е възможно потребност от помощ да се разбира различни. 2. когато членовете на гр. не виждат обща основна допирна точка на проблема си, 3. Членовете на групата не усещат свързаност пом/у си, 4. препядств. –разработване на процедури, правила които да позволят на групата да работи ефективно. Тук може да има членове кото открито или подмолно не спазват правилата. Пазителя на гр. може да се превърне в препядствие, той е член на група който се намесва винаги за да отклони разговора когато се засегнат болезнен въпрос. 5. Препядствие -трудности при открита комуникационни функции на груповия водещ- СР винаги има 2 клиента това са-1. групата и индивида, 2. водещия опосредством отнош. м/у двамата клиента т. е. м/у индивида и гр., 3. водещия се грижи за всеки член на гр. и на гр. като цяло, 4. водещия помага на индивида и групата да се свързват ефективно, 5. водещия помага на гр. да осъвършенства начина си на работа за да се отключи потенциала за взаимна помощ.
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница