Тайната на Божията сила пастор Бени Хинстраница1/5
Дата07.06.2018
Размер0.66 Mb.
  1   2   3   4   5


Тайната на Божията сила
пастор Бени Хин

І част

Вземете си Библиите. Чувствам помазанието върху мен. Чувствам Божието помазание и искам да се слея с Бог. Колко от вас искат същото? Алелуя! Първо Коринтяни 1 глава. Бог промени посланието ми от по-рано. Той е Шефът, не аз, и аз се радвам. Казах Той е Шефът и аз се радвам!

Колко от вас, хора, са гладни за истинско движение на Бог във вашия живот? Колко се измориха от фалшивите неща? Колко се измориха само от тръпките и преживяванията на тръпките? Колко искат помазанието на Бог тежко върху вас? Колко искат да ходят в това помазание? Колко искат то да потече от вашия живот? Колко вече са изморени от традиции и искат истинското нещо? Колко вече са изморени от формализъм и искат Божията Слава?

Днес е денят, в който ще видим това, което пророците са изговаряли толкова много години. Някои от вас са познавали славата на Бог, докато са пораствали, и ви казвам, сега ще дойде десет пъти по-силно, с десет пъти по-голяма слава, и това ще удари, така че, пригответе се!

И сега, Божии хора, в І Коринтяни 1 глава, т. е. ІІ Коринтяни 1 глава. Първо ли казах? Ще кажеш: Какво става, Бени Хин? Изпява: Нещо добро ще се случи с теб! Сега съм на планината, знаеш ли защо? Защото виждаме това, за което сме се молили толкова дълго време. Вчерашното молитвено събрание беше толкова експлозивно! Божията сила удари това място. И, хора, знаете ли защо съм толкова развълнуван? Поради това, което усещам в духа си. Усещам нещо вътре в духа ми. Бременен съм с нещо. Вие, стари петдесятници, мислите си, че сте видели Великата сила на Бог? Пригответе се! Това, което сте видели не е нищо в сравнение с това, което идва.

Няма да бъде вече само тръпки в пръстите ви, ще бъде река върху целия ви живот! Библията казва във ІІ Коринтяни 1:21 А Този, който ни утвърждава заедно с вас в Христос и който ни е помазал, е Бог. Има помазание върху всеки един от нас. Библията казва: Този, който ни е помазал, е Бог! Аз не съм задоволен с малки капки от Божието помазание върху живота ми.Аз искам реката на помазанието да потече по целия мен, върху мен. Не съм задоволен водите на Святия Дух да достигат само до глезените ми, искам водите Му напълно да ме заливат и дори да минават над мен, и аз да плувам в тях. Хора, издигнете ръцете си и кажете: В Името на Исус, аз ще полагам ръце на болните и те ще оздравяват. Бог е помазал ръцете ми да ги полагам на болните. Бог ми е проговорил и това ще стане. В последните дни Бог каза: Аз ще излея Духа Си върху всяка плът. Това означава: И върху мен. Вашите дъщери и синове ще пророкуват. Това значи: Моите деца. Значи моите братя, моите сестри ще видят това да се случва! Хора, Божият огън тази сутрин ще слезе върху ръцете ви. Казвам ви пророчески, Божият огън ще слезе върху ръцете ви. Мисис Бромбак, четох книгата на твоя съпруг. Това е уникална, чудесна книга, първата книга, която петдесятното движение въобще е писало правилно за силата на Бог. Какъв мощен човек! Вие видяхте силата на Бог, сигурен съм. Това, което тази жена е видяла и което мъжът й е видял, това ще се върне хилядократно и ние няма да бъдем задоволени само с едно събрание, с малко тръпки по него. Искаме да продължим с месеци, и с месеци, и с месеци. И тогава да влезем в църквата и да не трябва да стоим един час, за да усетим нещо, но още когато влезем вътре, ще усещаме славата на Бог. Бог е готов за това! И причината защо това нещо още не е дошло, е защото ние сме били мързеливи, защото сме стояли в ума си. Вие, хора, на горния етаж, вие, хора, мъже, жени, отгоре на балкона, когато тази слава удари, ще удари първо горния етаж. Алелуя! И тогава ще премине през цялата зала. Всеки път, когато виждам Бог да се движи, винаги идва през задната врата. Така че, от сега нататък, започвайте да сядате първо на горния етаж и от там нататък запълвайте залата. В Колумбия и на други места стана същото нещо. Всеки път, когато съм виждал Славата да влиза, винаги Бог влиза през задната врата. Ще кажеш: Защо не влезе през предната? Не знам, аз не съм Бог, а Той е! Отворете на Числа 11 глава. Благодаря Ти, Исусе! И хората се пръскаха наоколо и я събираха, мелеха я в мелници, или я чукаха в кутии, и варяха я в гърнета, и правеха пити от нея. А вкусът й беше като на пити, пържени в масло. Когато те ядоха манната, тя имаше вкус на масло, на помазание. Хора, Словото на Бог е това, което донася помазанието във вашия живот. Не бъдете учудени от това. Докато говоря тази сутрин, Славата ще удари. Не се учудвайте на това, което стана. Ще кажеш: Бени Хин, ти се майтапиш. Не! Не се майтапя! Чувстват го дори костите ми. Вярвате ли, че Бог ми говори? Ще ви кажа точно сега: Славата на Бог ще ви удари точно преди Коледа и не говорим за някакви тръпки. Когато казвам Славата на Бог, имам предвид хора спасявани, тела изцелявани. Славата ще удари изведнъж. И точно както Библията казва, Словото на Бог ще бъде изпълнено с масло. Идва такова помазание! В момента, в който Го чуете, ще бъде както масло, както манната. Отворете на ІІІ Царе 19 глава. Искам да ви покажа много неща тази сутрин. Кога идва това масло, това олио? Кога приемаме помазанието? Какво трябва да направим, за да го получим? Какво трябва да направим, за да се приготвим? Какво трябва аз да направя, и вие да направите, и всички ние да направим? ІІІ Царе 19:19 И тъй, Илия тръгна от там и намери Елисей, Сафатовия син, който ореше. Когато Илия намери Елисей, той ореше. Молеше се! С дванайсет двойки волове пред себе си и сам беше с дванадесетата. Илия мина към него и хвърли кожуха си върху него.

Хора, ако вие орете, Бог ще хвърли мантията Си. Той ореше! Илия дойде и хвърли мантията си, кожуха си върху него. Колко от вас искат Божия кожух на помазание върху вас? По-добре да орете! Докато Елисей ореше, Илия мина покрай него и хвърли кожуха си върху него. Аз искам това помазание, а вие? Така че, орете! Отворете на Осия 10:12, казва се: Посейте за себе си по правда, пожънете в милост, разработете престоялата си земя. Разработете, или разчупете престоялата си земя. Започнете да се молите и разбийте това робство, защото е време да потърсите Господ. Защо? Докато дойде и ви научи на правда, докато излее правдата от Небето.

Сега вижте Амос 9:13. Показах ви го миналата седмица, но е толкова мощно! Ето идват дни, казва Бог, когато орачът ще стигне жътваря и линотъпкачът сеяча, и от планините ще капе мъст и всички хълмове ще се стопят. Денят ще дойде, светии, когато човекът, който свърши да сее, този, който върви зад него, ще жъне веднага. Велико съживление ще настане.

Обърнете бързо на Исая 21 глава, след това ще вляза в посланието си. Исая 21:5 казва: Пригответе трапезата! Тоест: Вземете Словото! Поставете стражата! С други думи: Молете се! Яжте и пийте! Тоест, приложете Словото в живота си! След това: Станете, военачалници и излъсквайте в нашите Библии, а в техните помажете щитове! За какво се говори тук? Ще ви кажа. Казва се 1) Пригответе трапезата, или: Вземете Словото на Бог; 2) Бдете, т. е. молете се; 3) Яжте и пийте, с други думи: Приложете Словото в живота си! Бъдете кръстени в Духа! След това се казва: Станете и излъскайте, или помажете щитовете си, т. е. живота ви на вяра ще бъде зареден с Божията сила. На много хора животът им не е зареден с нищо.

Сега нека да вляза в посланието си. Деяния 2:1 Като дойде денят на Петдесятница, те всички бяха на едно място. Петдесятница винаги е време за жътва на евреина, а също и на нас. И изведнъж, внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър. Първият знак, първото знамение, първото проявление, първото нещо на Бог, което Той винаги върши в новото движение, е прясно помазание на Неговия Вятър. Нека да говоря малко за Този Вятър. Отворете на Йов 37 глава, брат Фред ще ни го прочете. Има нещо необичайно за вятъра, когато става дума за Духа на Господ… Шерил, остани с мен, нещо става тук. Този вятър! Някой ме попита: Бени Хин, някога виждал ли си Святия Дух? Казах: Не. Нека и теб да те питам нещо: Ти някога виждал ли си болката? Но си я почувствал, нали? Аз не съм виждал Святия Дух, но съм Го усетил. Това е като вятъра, не можеш да Го видиш, не можеш да се скриеш от Него, не можеш да избягаш, не можеш да се биеш с Него. Всичко, което трябва да направиш, е да разпънеш крилете си и да литнеш.

Бог казва нещо в Йов 37 за този вятър. Усещам нещо вече да става тук. Колко от вас усещат нещо в духа си сега? Йов 37:21 И сега човеците не могат да погледнат на светлината, когато блести на небето, но вятърът подминава и го е очистил. Нека този Вятър да мине през нашия живот! Вятърът! Това скъпо помазание! Святи Душе, ние се нуждаем от Твоето прясно присъствие. Ние се нуждаем от пресния Ти дъх. Ние сме дали на тези хора много храна, но аз се моля тази сутрин, доведи старовременно съживление на Святия Дух в тази къща, на това място! Всяка млада жена и всеки млад мъж, нека те да познаят Твоята сила, в Името на Исус...

Усещам помазанието. Обърнете на Езекил 47 глава. Сюзан, моли се, скъпа. Моли се за мен! Нещо става с мен сега... Езекил 47:1 Тогава ме върна при вратата на дома и ето, вода извираше изпод прага на дома към изток. Водата излизаше от храма, както излиза от дома на Бог. Езекил 47:3 И човекът, който държеше мярката в ръката си, като излезе към изток, премери хиляда лакти, и ме преведе през водата, и водата беше до глезените. Водата, която излезе от светилището. Водите на Святия Дух ще излязат от Божията къща, пригответе се! Библията казва, че когато той премери водата, тя стигаше до глезените. Това говори за нашето ходене в Христос Исус. Четвърти стих: Отново премери хиляда и ме преведе през водата, и водата беше до колене. Водата, която излизаше от храма започна да се увеличава. Коленете говорят за молитвения ми живот. Хора, осъзнавате ли, че докато аз ходя в Исус, водата ще докосне глезените ми, докато се моля, коленете ми. Но гледайте сега: Пак премери хиляда и ме преведе, и водата беше до кръста. Кръстът говори за сила. Бъдете здрави, силни в Господ и в силата на Неговото могъщество! Водите излизаха от църквата, от дома на Бог, от Храма, започнаха да докосват живота на хората, ходенето им, молитвения им живот, силата им, започнаха да ги правят силни. Чувствам помазанието тук. След това измери още хиляда, и беше станала река, през която не можех да премина, защото водата се беше издигнала и беше станала вода за плуване, река непроходима. О, хора от Християнски център Орландо!

Водата на Духа ще излезе от това място, ще докосне ходенето ви в Христос, молитвата ви в Христос, слабостта ви ще стане сила и ще има толкова огромно изливане, че вие ще можете да плувате в нея най-накрая. И когато тази вода започне да се излива, вижте какво става! Библията казва, 8 стих: Тогава ми каза: Тази вода изтича откъм източната страна, излиза в полето и се влива в морето. С други думи, в човечеството. Винаги, морето символизира хората, народите.И когато се излее в морето, водата му ще се изцели. Водите излязоха от Божия дом и изцелиха човечеството. Девети стих: И всяко одушевено, с което морето изобилства, ще живее на всички места, където би отишла тази пълноводна река. И там ще има твърде голямо множество риба, по причина, че тази вода е дошла там и че водите на морето са я изцелили. Когато тази вода излезе, хората ще бъдат изцелени, те ще бъдат освободени и всичко ще живее, когато реката дойде. Къде са тези води, които трябва да излязат от Божиите хора?

Погледнете 28 глава на Йов бързо, ако можете. Брус, моля те, ела на пианото, нещо става тук. Дали го усещате, или не, аз усещам нещо върху целия мен. Йов 28:10... Ние сме преживявали славата на Бог на това място. Имали сме много победа, много войнствена сила, но сме толкова гладни да бъдем използвани от Теб! Господи, тези хора са гладни за Теб! Тези майка и татко са гладни да видят децата си новородени. Тези жени са уморени вече да виждат съпрузите си да проклинат. Донеси прясно помазание! Не спирай да свириш на това пиано, Брус. Десети стих: Той разсича проломи между скалите, разсича реки. Той разсича реки. Реката на Бог излиза от скалата и Той разсича проломи между скалите. Ние сме живи камъни - това са канарите, Божии хора. Той изсича реки, проломи, между тези скали. Те ще излязат. Това идва, хора, идва. Тази река идва. Този Вятър ще задуха. Исая 6:5 казва: Тогава казах: Горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни. Понеже очите ми видяха Славата, Царя, Господ на Силите. Тогава долетя при мен един от серафимите, който държеше в ръката си разпален въглен, който беше взел с щипци от Олтара. И като го допря до устата ми, каза: Ето, това се допря до устата ти и беззаконието ти се отне, и грехът ти се омилостиви. После чух гласа на Бог. Когато Божият огън ви докосне, Той ще премахне беззаконието. Искам прясно помазание на Бог, пресен Дъх от Бог върху моя живот.Искам реката да тече. Искам Божия Огън. Нека да ви поговоря. Това ще е едно от най-богатите неща, които сте чували. Вдигнете си ръцете високо и кажете: Скъпи Исусе, помажи живота ми! Използвай ме! Отмести плътта и не позволявай на греха да ме управляват! Святи Душе! Святи Душе, аз Те викам. Вдъхни прясно върху моя живот! Слушайте сега малко. Колко от вас усещат вече помазанието? Само слушайте. Татко, благодаря Ти за това, което става тук!

Хора, когато Исус си тръгна, Той каза на учениците Си: Не можете да дойдете там, където Аз отивам, но чакайте в Ерусалим, докато бъдете изпълнени със сила! И преди да напусне, Той каза: Ще ви кажа Кого ще изпратя при вас. Вие осъзнавате, че идването на Исус на земята е най-великото нещо, което се е случвало на този свят. Но второто най-важно идване на Личност след тази на Исус, е идването на Святия Дух на тази земя. Исус каза на учениците Си: Чакайте в Ерусалим, докато Той дойде върху вас. Не отивайте никъде. Той ги погледна и каза: Вие Ме познавате, били сте с Мен, ходили сте с Мен. Перифразирам част от това, така че слушайте: Ще ви изпратя Един точно като Мен. Вие виждате Мен, можете да докоснете Мен, но Той ще живее вътре във вас и Той ще ви открие Кой Съм Аз в пълнота в живота ви. Ученици, Аз Съм тук, за да дам Живота Си за света, но Той ще дойде и ще открие този живот на целия свят. Ако сега Ме виждате и можете да Ме чувствате и пипнете, тогава светът, целият свят, цялото човечество ще Ме познава по-интимно, отколкото някога вие сте Ме познавали. Той ще бъде ваш Утешител, Съветник, ще можете да общувате с Него, Той ще ви бъде Учител, много по-дълбоко ще ви учи, отколкото Аз Съм ви учил, защото Аз Съм в плът и Съм ограничен, но когато Той дойде, Той ще ви открие цялата истина. Той ще бъде Водач. Аз Съм Пътят, но Той е Водачът по този Път. Хора, усещам помазанието тук. Той е Духът на Истината, никога няма да ви излъже - Святият Дух, Друг Утешител, Един, точно като Мен, Който говори, след като чуе Аз да говоря. Исус каза: Ученици, когато Аз дойдох на земята, Той беше Този, който Ме образува в плът и Той беше с Мен през всички тези години. Той Ми е бил Единственият Истински Приятел. И сега работата е свършена, и Аз трябва да се връщам. И вие сте били толкова верни към Мен, че Аз ще помоля Отец Той да ви Го даде на вас и когато Той дойде, Той ще свидетелства, Той ще ви каже всичко за Мен, няма да има нищо, което да не знаете за Мен, Синът на Бог. Святият Дух ще ви каже всичко. Той ще дойде и ще ви открие Мен и ще Ме прослави. Всичко, което трябва да направите, е да Му дадете устата си, тялото си, ума си. Той ще дойде да свърши цялата работа и Той търси празни съдове, празни съдове. Така че, изпразнете се и Той ще ви напълни. В деня на Петдесятница те седяха и не разбираха напълно Този, който щеше да дойде. Пророците говориха за идването на Исус, ангелите Го провъзгласиха, но за пророкуване идването на Святия Дух има също толкова много, колкото за пророкуване идването на Исус. И сега 120 човека чакаха и стояха, и не знаеха какво точно очакват. Те очакваха. Учителя им беше казал: Стойте там, докато Той слезе върху вас. Стояха там вече 10 дни и всеки ден казваха: Това ли е денят? Това ли е денят? И една сутрин, в 9 часа сутринта, чуха шум на вятър. Те погледнаха дали буря беше ударила Ерусалим, и откриха огън в този дом, в който се бяха събрали, започнаха да говорят с непознати езици. От там излязоха и проповядваха Евангелието. И там беше жътвата... Орландо, Флорида... Я, ела тук с камерата, брат Том!

Искам да говоря с хората: Вие, хора в Орландо, слушайте ме! Вие, които ме гледате на 55-ти канал, и вие, служители! Вие, пастири, които ме гледате от църквата си, вие сте умрели, загубили сте Божието присъствие и го знаете. Помазанието е напуснало живота ви и вие се опитвате да го накарате да стане, но не става. Опитвате се да се разтърсите, както Самсон, но нищо не става. Помазанието ви е напуснало и вие го знаете! Вие го знаете, жена ви го знае, децата ви го знаят, всички го знаят, но идва пресен Дъх върху тези умрели кости. Ето, Словото на Бог за тези хора в Орландо! Тогава Той ми каза: Пророкувай за Духа! Пророкувай за Духа и кажи на Духа. Така казва Господ Йехова: Ела, Душе (на английски думата за вятър и дух е една и съща), от четирите ветрища и духни върху тези убити! Така че, аз пророкувах, както Той ми заповяда. Духът влезе в тях и те оживяха и се изправиха на нозете си; една твърде голяма войска!

Вие, обезкуражени пастири, вятърът ще задуха. Вие, скъпоценни дами, които проповядвате Евангелието от години, Петдесятница идва и вече почти е настанала. Вдигнете си ръцете и благословете Бог. Не знам какво става, но всичко, което мога да ви кажа е че Святият Дух е тук. Това е Святият Дух, на балкона, на втория етаж, това е Святият Дух, хора. Това е Святият Дух!

Поискайте от Него този пресен Дъх върху вашия живот. Помолете Го за пресен Дъх върху вашия живот. Слушайте ме! Свири нежно, Брус. Започнах тази година да уча върху изповядване, влязохме в доста дълбоки поучения, но Святият Дух сега иска да донесе огън на всичко това. Искате ли Го? Стойте само още пет минути. Казвам ви, нещо става тук. Вие сте гладни, нали? Колко гладни сте? Сериозно, отговорете ми. Фред, колко си гладен? Вземи микрофона и кажи колко си гладен. Няма описание, брат! Колко си гладна ти, госпожо? Дайте й микрофона. Говоря за силата на Бог, за истинското нещо. Колко си гладна? Скъпа, ти колко си гладна? Какво искаш? Искам силата на Бог в живота ми. Какво имаш предвид? Не мога да го обясня. Искаш истинска Петдесятница, нали? Да. Госпожо, пророкувам ви, че идва. Следващите няколко седмици. А ти какво търсиш? Старовременната Петдесятница. Това ли е всичко? Това, което направихме.

Идва, хора, идва. Ти какво искаш? Искам да видя хората да се изцеляват и да падат под Силата. И нямаш нищо против да стоиш в църквата цял ден? Не. Даже бих го правила. Колко са изморени от традицията? Този формализъм? Колко са изморени от това как е било до сега и искате да бъде по-силно? Пастири от Канада, вие за какво сте гладни? За силата на Святия Дух, за истинското нещо. Когато бях на 14 години и бях спасен, знаех какво е това. Слава на Бог!

Хора, нито една сила от тези, които искахте няма да дойде без Личността, която довежда тази сила - Святия Дух. Пресен Дъх ще дойде върху вас само, когато вие започнете да викате към Духа на Бог. Апостолите имаха тази сила не, защото те търсеха нещо поради закона, или защото търсеха нещо по закон. Не! На тях им беше обещана Личност. Личност! Пророците говориха за Него, но не бяха сигурни за какво става дума. Всичко, което Господарят беше казал, беше: Един като Мен, който ще дойде. Него искам и аз, Този искам и аз. Святият Дух, хора, е върху целия мен. Сега искам всеки, който казва: Бени Хин, гладен съм да бъда изпълнен с Духа! Искам да бъда пълен. Ставай от мястото си и идвай тук бързо, с максимална скорост. А останалите, станете на краката си. Сюзан, ела тук, скъпа. Никой не искам да напуска, защото Бог ще се излее върху нас.

За това сме гладни и това е, което сме искали. Така че, нека да не напускаме без Него. Нека да не напускаме без Него! Той ще дойде върху вас, върху съпруга ви, върху дома ви.

Вдигнете си ръцете високо! Кажете: О, Душе на Бог! О, Душе на Бог, вдъхни върху мен! Вдъхни върху мен отново, в Името на Исус! О, Дъх на Бог, ела сега и вдъхни върху тези убити кости! Направи ни мощна армия, в Името на Исус!


ІІ част

Вземете Библиите си! Слава на Бог за Неговата милост, и хората да кажат Амин.

Вярвам, че това, което днес ще проповядвам буквално ще разруши вашите хомоти чрез помазанието на Бог. Така че, хора на Бог, пригответе се за съживление в душите си. Вдигнете си ръцете и кажете: Господи, дай ми да приема богато чрез Святия Дух истина, откровение и помазание в живота ми, в Името на Исус! Амин. Езекил 36:26 Ново сърце ще ви дам. Днес учим за тайната на Божията сила, така че се пригответе за истинско преживяване със Святия Дух днес.

Ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас. Ще отнема каменното сърце от плътта ви и ще ви дам меко сърце. И ще вложа Духа Си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията Ми, да пазите съдбите Ми и да ги извършвате. И ще живеете в земята, която дадох на бащите ви. Вие ще Ми бъдете хора, и Аз ще ви бъда Бог. Също ще ви спася от всичките ви нечистотии и като призова житото, ще го умножа, и не ще вече да ви докарам вече глад. И ще умножа плода на дървото, и рожбите на полето, за да не ви се присмиват вече народите затова, че гладувате. Сега, 26 стих казва, че Бог ще ви даде ново сърце и нов дух и тогава ще постави Духа Си вътре в нас, и ще ни накара. Кажете: Накарай ме!

Хора на Бог, не е това, което вие правите, а това, което Той върши. Не е това, което вие се опитвате, защото ако вие се опитвате, ще се провалите. Не е чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Моя Дух, казва Господ на Силите. Във Филипяни 2:13 Павел казва: Не вие, а Бог е! Защото Бог е, който според благоволението Си действа във вас да желаете това и да го изработвате. Така че, научете се, че не е чрез това вие да се опитвате, но Той го върши чрез вашия съд. Не се опитвайте да вършите Неговата работа! Нека Той да я свърши. Той никога няма да се провали! Бог каза: Аз ще ви накарам. Подчертайте това. Много ми харесва: Ще ви накарам! Ще ви накарам да ходите в Моите повеления, в Моите закони и ще пазите съдбите Ми и ще ги извършвате. Колко от вас искате да ходите в закона на Бог? Колко искате да вършите и да се покорявате на Божия закон? Кажете Амин. Не се опитвайте! Позволете Му Той да го направи.

Вие, които ме гледате по телевизията, обещавам ви, че това, което говорим ще промени живота ви. Така че, вземете Библията си и ме следвайте: Езекил 39:29
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница