Така, законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяраДата03.01.2022
Размер19.09 Kb.
#112180
ТипЗакон
5
Свързани:
Единство
    Навигация на страницата:
  • РИМЛ 6

ГАЛ 3 24 25

 Така, законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра.
25 Но след идването на вярата не сме вече под детеводител.
26 Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа

ГАЛ 5 4 14 18

РИМЛ 14 5,6

ДЕЯН 15 28, 29 19-29

4  Вие, които желаете да се оправдавате чрез закона сте се отлъчили от Христа, отпаднали сте от благодатта.

1Защото целият закон се изпълнява в една дума, сиреч, в тая "Да обичаш ближния си както себе си".


18 Но ако се водите от Духа, не сте под закон. 

РИМЛ 14 5 Някой уважава един ден повече от друг ден; а друг човек уважава всеки ден еднакво. Всеки да бъде напълно уверен в своя ум.


РИМЛ Който пази деня, за Господа го пази; [а който не пази деня, за Господа го не пази]; който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога; и който не яде, за Господа не яде, и благодари на Бог

РИМЛ 14/

ДЕЯН 15 19-29

но да им пишем да се въздържат от оскверненията чрез идоли, чрез блудство и чрез ядене удавено и кръв.
21 Защото още от старо време по всичките градове е имало такива, които са проповядвали Моисеевия закон, който се и прочита всяка събота в синагогите.
22 Тогава апостолите и презвитерите с цялата църква намериха за добре да изберат изпомежду си човеци, и да ги пратят в Антиохия с Павла и Варнава, - а именно: Юда, наречен Варсава, и Сила, водители между братята.
23 И писаха им по тях следното: От апостолите и по-старите братя, поздрав до братята, които са от езичниците в Антиохия, Сирия и Киликия.
24 Понеже чухме, че някои, които са излезли от нас, ви смутили с думите си, и извратили душите ви, [като ви казват да се обрязвате и да пазите закона], без да са приели заповед от нас,
25 то ние, като дойдохме до единодушие, намерихме за добре да изберем мъже и да ги пратим до вас заедно с любимите ни Варнава и Павла,
26 човеци, които изложиха живота си на опасност за името на нашия Господ Исус Христос.
27 И така изпращаме Юда и Сила, да ви съобщят и те устно същите неща.
28 Защото се видя добре на Светия Дух и на нас да ви не налагаме никоя друга тегота, освен следните необходими неща:
29 да се въздържате от ядене идоложертвено, кръв и удавено, тоже и от блудство; от които ако се пазите, добре ще ви бъде.

Това са стиховете. Какво разбирам, от прочетеното, и от това което ми е известно до сега.

Бог направи нашия свят съвършен. И го сътвори на основа принципа и закона на любовта. Духовните очи на човек бяха отворени и той познаваше този закон. След грехопадението, тези очи се затвориха. Човекът стана себичен егоист. Той не разбираше закона на любовта, а това щеше да доведе до духовен регрес, деградация и смърт. Бог реши да даде шанс на хората , имайки в предвид тяхната неспособност бъдат източник на любов откъснати от него. Затова направи следното. Чрез Жертвата на Исус, даде нов шанс на човека да възстанови изгубените си духовни способности. Но как човекът би разбрал и запомнил? Бог основа жертвената система- за да може човекът да разбира и помни спасителния за него план. И второ даде му моралния закон, за да разбира кое е зло , за да го избягва, Но най вече- даде своя единороден син- жертва за греховете ни, и спасител .

Посредством жертвената система и моралния закон, падналия човек търси път към своя спасител. Той разбира своето окаяно и безнадеждно състояние и с вяра очаква своето спасение от тази окаяност! Когато срещне Христос , В Него открива реализирана своята надежда. Христос е победил сатана, и обещава щедро сила и благодат, така че тази победа да стане и наша. Така че ние от грешници осъдени на смърт да станем отново Божии чада,,Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа“

Ставайки Божии чада нашите духовни очи отново се отварят. Ние започваме да разбираме духовното измерение на закона на любовта. А това е служба на Бог и грижа за другите а не за самите нас. 10 заповеди са ни довели като малки деца при Христос и вече чрез Него ние не пазим закона а го живеем посредством Божията любов в нас. Тъй като в новите църкви е имало хора на различна степен на разбиране и израстване Павел се е опитал деликатно да обясни този път –от деца- до Синове Божии. Павел нито отрича обрязването/ от вяра/ нито го препоръчва като нужно са спасението. Той разяснява че в Христос символично се обрязва сърцето, което е и целта и смисъла на Христовата жертва, Не делата, каквито и да са , а промененото изпълнено с любов сърце в Христос изпълнява съвършено закона . Но това човек сам не може да направи. Въпреки това винаги се стреми към оправдание чрез дела, което е невъзможно и не търси чрез вяра Христовата благодат .Аз не виждам нещо неясно, но може би грешно разбирам стиховете ?

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница