Талон за технически прегледи на земеделска и горска техникаДата19.11.2018
Размер28.47 Kb.
#104994

ОБРАЗЕЦ


Свидетелството за регистрация на земеделска и горска техника е справоъгълна форма с размери 85/55 mm, двустранна, на бял картон. На лицеватастрана с черен цвят са обозначени серията и поредният номер на свидетелствотоза регистрация. На същата страна се нанасят техническите данни заземеделската и горската техника, отнасящи се до регистрацията. Отдолу саподписът и печатът на РС на КТИ и на длъжностното лице, извършилорегистрацията. На обратната страна се нанасят данните за собственика на техниката.Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника 
ТАЛОН
за
технически прегледи

рег. № .......................


серия__№....................

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ 

......... 20... г.
..................
.................. 

......... 20... г.
..................
.................. 

......... 20... г.
...................
................... 

......... 20... г.
...................
................... 

......... 20... г.
...................
................... 

......... 20... г.
...................
................... 

......... 20... г.
...................
................... 

......... 20... г.
...................
................... 

Талонът за технически прегледи е с размери 85/55 mm и е неразделна част от свидетелството за регистрация на земеделската и горската техника. На лицевата страна се нанасят регистрационният номер на техниката, серията и поредният номер на талона. На обратната страна са предвидени осем полета, в които се отразяват датата, годината, подписът и печатът на контролния орган на Контролно-техническата инспекция.Размери, форма и големина на регистрационната табела

Регистрационната табела е с правоъгълна форма с външни размери 250/150 mm. Размерите на табелата са съобразени с изискванията да има добра видимост и да не пречи на движението и работата на земеделските или горските машини. Основният фон на регистрационната табела е бял. Табелата е кантована на 10 мм от края на черен кант с дебелина 5 mm. В горната част е изписано името на региона с нормален прав шрифт с височина на главните букви 30 mm и височина на малките букви 23 mm. Дебелината на буквите е 4 mm. Буквите са черни на цвят. Имената на региона не се съкращават, а се изписват целите. В горния десен ъгъл на табелата се поставя релефният печат на Контролно-техническата инспекция. В долния десен ъгъл в правоъгълник е изписано съкратеното единно европейско означение на регионите. Това означение е същото като регистрационните номера на пътните превозни средства в Република България. Вляво от съкратеното означение на регионите с височина 40 mm е поредният номер на земеделската или горската техника, като за всеки регион започва с 00001. Дебелината на цифрите от поредния номер е 10 mm.Печат

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

00001 ВТ 

__________________________________________________________________________ 

КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ 

__________________________________________________________________________ 

РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА гр. ............... 

__________________________________________________________________________ 

Временно свидетелство за регистрация 

на земеделска и горска техника №........... 

__________________________________________________________________________ 
1. Вид 

  

2. Марка 

  

3. Модел 

  

4. Рама № 

  

5. Собственик 

  

6. ЕГН/Булстат 

  

7. Дата на издаване 

  

8. Срок на валидност 

  

Подпис и печат

  Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница