Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение №3 на Закона за биологичното разнообразиестраница10/10
Дата25.07.2016
Размер1.18 Mb.
#6881
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Alchemilla mollis

10, 200**

79.6.

Пиринско шапиче

Alchemilla pirinica

10, 200**

79.7.

Вебиев див бадем

Amygdalus webbii

50

79.8.

Ориенталски глог

Crataegus stevenii

25

79.9.

Триразделнолистен ериолобус

Eriolobus trilobata

200

79.10.

Българско омайниче

Geum bulgaricum

10

79.11.

Родопско омайниче

Geum rhodopaeum

10

79.12.

Златноцветно прозорче

Potentilla chrysantha

10

79.13.

Емилипопово прозорче

Potentilla emili-popii

10

79.14.

Храстовидно прозорче

Potentilla fruticosa

25

79.15.

Черногорско прозорче

Potentilla montenegrina

10

79.16.

Ничичово прозорче

Potentilla nicicii

10

79.17.

Мочурно прозорче

Potentilla palustris

10

79.18.

Пираканта

Pyracantha coccinea

50

79.19.

Българска круша

Pyrus bulgarica

150

79.20.

Херцинска къпина

Rubus hercinicus

10

79.21.

Едролистна къпина

Rubus macrophyllus

10

79.22.

Пирамидалносъцветна къпина

Rubus thyrsiflorus

10

79.23.

Нарязанолистен тъжник

Spiraea crenata

30

79.24.

Звънколистен тъжник

Spiraea hypericifolia

30

79.25.

Върболистен тъжник

Spiraea salicifolia

30

80.

Семейство Брошови

Rubiaceae

 

80.1.

Дребно еньовче

Galium demissum

5

80.2.

Родопско еньовче

Galium rhodopaeum

5

80.3.

Брошово еньовче

Galium rubioides

5

81.

Семейство Седефчеви

Rutaceae

 

81.1.

Балкански цялолист

Haplophyllum balcanicum

5

81.2.

Ленолистен цялолист

Haplophyllum thesioides

5

81.3.

Седефче

Ruta graveolens

15, 200**

82.

Семейство Върбови

Salicaceae

 

82.1.

Петтичинкова върба

Salix pentandra

150

82.2.

Тъполистна върба

Salix retusa

50

82.3.

Розмаринолистна върба

Salix rosmarinifolia

50

82.4.

Ксантийска върба

Salix xanticola

50

83.

Семейство Каменоломкови

Saxifragaceae

 

83.1.

Черно френско грозде

Ribes nigrum

25

83.2.

Жълта каменоломка

Saxifraga aizoides

10

83.3.

Оклопова каменоломка

Saxifraga androsacea

10

83.4.

Рохелова каменоломка

Saxifraga marginata

10

83.5.

Азиатска каменоломка

Saxifraga mollis

10

83.6.

Алпийска каменоломка

Saxifraga retusa

10

84.

Семейство Живеничеви

Scrophulariaceae

 

84.1.

Гол напръстник

Digitalis laevigata

10

84.2.

Родопска горска майка

Lathraea rhodopaea

10

84.3.

Къса лугачка

Linaria brachyphylla

10

84.4.

Гръцка лугачка

Linaria peloponesiaca

10

84.5.

Лежаща линдерния

Lindernia procumbens

10

84.6.

Блатно пропадниче

Pedicularis palustris

10

84.7.

Хоботниче

Rhynchocorys elephas

10

84.8.

Одрински лопен

Verbascum adrianopolitanum

10

84.9.

Анасонов лопен

Verbascum anisophyllum

10

84.10.

Боев лопен

Verbascum boevae

10

84.11.

Винчелистен лопен

Verbascum bugulifolium

10

84.12.

Давидов лопен

Verbascum davidoffii

10

84.13.

Декоративен лопен

Verbascum decorum

10

84.14.

Диекианов лопен

Verbascum dieckianum

10

84.15.

Пушицов лопен

Verbascum eriophorum

10

84.16.

Янкев лопен

Verbascum jankaeanum

10

84.17.

Йорданов лопен

Verbascum jordanovii

10

84.18.

Юрушки лопен

Verbascum juruk

10

84.19.

Лагуров лопен

Verbascum lagurus

10

84.20.

Дребноцветен лопен

Verbascum minutiflorum

10

84.21.

Лъжеблагороден лопен

Verbascum pseudonobile

10

84.22.

Пурпурен лопен

Verbascum purpureum

10

84.23.

Скален лопен

Verbascum rupestre

10

84.24.

Родопски лопен

Verbascum spathulisepalum

10

84.25.

Тракийски лопен

Verbascum thracicum

10

84.26.

Цар Борисов лопен

Verbascum tzar-borisii

10

84.27.

Урумов лопен

Verbascum urumovii

10

84.28.

Баумгартеново великденче

Veronica baumgartenii

10

84.29.

Черноморско великденче

Veronica euxina

10

84.30.

Гризебахово великденче

Veronica grisebachii

10

84.31.

Перестолистно великденче

Veronica multifida

10

84.32.

Търилово великденче

Veronica turrilliana

10

85.

Семейство Ежоглавичкови

Sparganiaceae

 

85.1.

Теснолистна ежова главица

Sparganium angustifolium

10

85.2.

Малка ежова главица

Sparganium minimum

10

86.

Семейство Ракитовицови

Tamaricaceae

 

 

Немска мирикария

Myricaria germanica

10

87.

Семейство Телигонови

Theligonaceae

 

 

Телигониум

Theligonum cynocrambe

10

88.

Семейство Тимелееви

Tymeleaceae

 

88.1.

Благаево бясно дърво

Daphne blagayana

30

88.2.

Лаврово бясно дърво

Daphne laureola

30

88.3.

Маслиноподобно бясно дърво

Daphne oleoides

30

88.4.

Странджанско бясно дърво

Daphne pontica

30

89.

Семейство Джулюнови

Trapaceae

 

 

Дяволски орех

Trapa natans

15

90.

Семейство Папурови

Typhaceae

 

 

Шутлевортиев папур

Typha shuttleworthii

10

91.

Семейство Копривови

Urticaceae

 

 

Родопска разваленка

Parietaria rhodopaea

10

92.

Семейство Дилянкови

Valerianeceae

 

92.1.

Келереров кентрантус

Centranthus kellererii

20

92.2.

Цялолистна дилянка

Valeriana simplicifolia

10

93.

Семейство Теменугови

Violaceae

 

93.1.

Балканска теменуга

Viola balcanica*

10

93.2.

Дългошпореста теменуга

Viola delphinantha*

10

93.3.

Стройна теменуга

Viola gracilis*

10

93.4.

Гризебахова теменуга

Viola grisebachiana*

10

93.5.

Рилска теменуга

Viola orbelica*

10

93.6.

Блатна теменуга

Viola palustris*

10

93.7.

Пиринска теменуга

Viola perinensis*

10

93.8.

Прасковолистна теменуга

Viola persicifolia*

10

93.9.

Ниска теменуга

Viola pumila*

10

93.10.

Пиренейска теменуга

Viola pyrenaica*

10

93.11.

Прекрасна теменуга

Viola speciosa*

10

93.12.

Стоянова теменуга

Viola stojanovii*

10

__________________________________________________________________________________
(*) Означава, че се заплаща 50 на сто от посоченото обезщетение за всеки набран, събран или отрязан стрък или цвят.

(**) Означава, че посоченото обезщетение се заплаща за килограм сухо тегло събрани билки от съответния вид.
 

 

  
Каталог: kcfinder -> upload -> files
files -> Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
files -> Закон за пазарите за финансови инструменти (зпфи), посочени по-долу
files -> Закон за биологичното разнообразие Обн., Дв, бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 88 от 11. 2005 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., бр. 29 от 04. 2006 г., б
files -> Приложение №1 към чл. 32, ал. 1 (Доп. Дв, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 59 от 2012 г.)
files -> Общи положения
files -> Закон за лова и опазване на дивеча (редакция от 10. 10. 2006 г.) Двуезична версия на документа: bg en
files -> Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница