Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение №3 на Закона за биологичното разнообразиестраница2/10
Дата25.07.2016
Размер1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
А.

БОЗАЙНИЦИ

MAMMALIA

 

I.

РАЗРЕД НАСЕКОМОЯДНИ

INSECTIVORA

 

1.

Семейство Таралежи

Erinaceidae

 

 

Таралеж

Erinaceus concolor

50

2.

Семейство Земеровки

Soricidae

 

 

Етруска земеровка

Suncus etruscus

25

II.

РАЗРЕД ПРИЛЕПИ

CHIROPTERA

 

3.

Семейство Подковоноси прилепи

Rhinolophidae

 

3.1.

Средиземноморски подковонос

Rhinolophus blasii

50

3.2.

Южен подковонос

Rhinolophus euryale

50

3.3.

Голям подковонос

Rhinolophus ferrumequinum

50

3.4.

Maлък подковонос

Rhinolophus hipposideros

50

3.5.

Подковонос на Мехели

Rhinolophus mehelyi

50

4.

Семейство Булдогови прилепи

Molossidae

 

 

Булдогов прилеп

Tadarida teniotis

50

5.

Семейство Гладконоси прилепи

Vespertilionidae

 

5.1.

Широкоух прилеп

Barbastella barbastellus

50

5.2.

Северен вечерник

Eptesicus nilssoni

50

5.3.

Полунощен прилеп

Eptesicus serotinus

50

5.4.

Савиево прилепче

Hypsugo savii

50

5.5.

Дългокрил прилеп

Miniopterus schreibersi

50

5.6.

Златист нощник

Myotis aurescens

50

5.7.

Дългоух нощник

Myotis bechsteini

50

5.8.

Остроух нощник

Myotis blythi

50

5.9.

Нощник на Брандт

Myotis brandti

50

5.10.

Дългопръст нощник

Myotis capaccinii

50

5.11.

Воден нощник

Myotis daubentoni

50

5.12.

Езерен нощник

Myotis dasycneme

50

5.13.

Мустакат нощник

Myotis mystacinus

50

5.14.

Трицветен нощник

Myotis emarginatus

50

5.15.

Голям нощник

Myotis myotis

50

5.16.

Нощник на Натерер

Myotis nattereri

50

5.17.

Голям вечерник

Nyctalus lasiopterus

50

5.18.

Малък вечерник

Nyctalus leisleri

50

5.19.

Ръждив вечерник

Nyctalus noctula

50

5.20.

Кафяво прилепче

Pipistrellus pipistrellus

50

5.21.

Прилеп на Натузий

Pipistrellus nathusii

50

5.22.

Средиземноморско прилепче

Pipistrelus kuhlii

50

5.23.

Малко кафяво прилепче

Pipistrellus pygmaeus

50

5.24.

Кафяв дългоух прилеп

Plecotus auritus

50

5.25.

Сив дългоух прилеп

Plecotus austriacus

50

5.26.

Двуцветен прилеп

Vespertilio murinus

50

III.

РАЗРЕД ГРИЗАЧИ

RODENTIA

 

6.

Семейство Сънливци

Gliridae

 

6.1.

Мишевиден сънливец

Myomimus roachi

100

6.2.

Лешников сънливец

Muscardinus avellanarius

75

7.

Семейство Скачащи мишки

Dipodidae

 

 

Скачаща (степна) мишка

Sicista subtilis

25

8.

Семейство Хомяци

Cricetidae

 

8.1.

Добруджански (среден) хомяк

Cricetus cricetus

25

8.2.

Сив (малък) хомяк

Cricetulus migratorius

25

8.3.

Обикновен (голям) хомяк

Mesocricetus newtoni

25

IV.

РАЗРЕД ХИЩНИЦИ

CARNIVORA

 

9.

Семейство Мечки

Ursidae

 

 

Кафява мечка

Ursus arctos

10 000

10.

Семейство Порови

Mustelidae

 

10.1.

Видра

Lutra lutra

1000

10.2.

Златка

Martes martes

100

10.3.

Невестулка

Mustela nivalis

100

10.4.

Степен пор

Vormela eversmanni

500

10.5.

Пъстър пор

Vormela peregusna

500

11.

Семейство Котки

Felidae

 

11.1.

Рис

Felis lynx

3000

11.2.

Европейска дива котка

Felis silvestris

600

V.

РАЗРЕД ЧИФТОКОПИТНИ

ARTIODACTYLA

 

12.

Семейство Кухороги

Bovidae

 

 

Дива коза

Rupicapra rupicapra balcanica

5000

VI.

РАЗРЕД ПЕРКОНОГИ

PINNIPEDIA

 

 

Тюлен монах

Monachus monachus

6000

VII.

РАЗРЕД КИТОПОДОБНИ

CETACEA

 

 

Делфин

Delphinus delphis

1000

 

Муткуп (морска свиня)

Phocoena phocoena

1000

 

Афала

Tursiops truncatus

1000

Б.

ПТИЦИ

AVES

 

VIII.

РАЗРЕД ГМУРКАЧОПОДОБНИ

GAVIIFORMES

 

13.

Семейство Гмуркачови

Gaviidae

 

13.1.

Червеногуш гмуркач

Gavia stellata

50

13.2.

Черногуш гмуркач

Gavia arctica

50

13.3.

Черноклюн гмуркач

Gavia immer

50

IХ.

РАЗРЕД ГМУРЕЦОПОДОБНИ

PODICIPEDIFORMES

 

14.

Семейство Гмурецови

Podicipedidae

 

14.1.

Ушат гмурец

Podiceps auritus

75

14.2.

Голям гмурец

Podiceps cristatus

75

14.3.

Червеноврат гмурец

Podiceps grisegena

100

14.4.

Черноврат гмурец

Podiceps nigricollis

100

14.5.

Малък гмурец

Tachybaptus ruficollis

75

Х.

РАЗРЕД БУРЕВЕСТНИКОПОДОБНИ

PROCELLARIIFORMES

 

15.

Семейство Буревестникови

Procellariidae

 

15.1.

Жълтоклюн буревестник

Calonectris/Procellaria/ diomedea

50

15.2.

Обикновен буревестник

Puffinus yelkouan

50

ХI.

РАЗРЕД ПЕЛИКАНОПОДОБНИ

PELECANIFORMES

 

16.

Семейство Корморани

Phalacrocoracidae

 

16.1

Среден корморан

Phalacrocorax aristotelis

150

16.2.

Малък корморан

Phalacrocorax pygmeus

150

17.

Семейство Пеликани

Pelecanidae

 

17.1.

Къдроглав пеликан

Pelecanus crispus

800

17.2.

Розов пеликан

Pelecanus onocrotalus

800

18.

Семейство Рибоядови

Sulidae

 

 

Бял рибояд

Мorus bassanus

100

ХII.

РАЗРЕД ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ

CICONIIFORMES

 

19.

Семейство Чаплови

Ardeidae

 

19.1.

Гривеста чапла

Ardeola ralloides

150

19.2.

Ръждива чапла

Ardea purpurea

250

19.3.

Сива чапла

Ardea cinerea

150

19.4.

Голям воден бик

Botaurus stellaris

200

19.5.

Биволска чапла

Bubulcus ibis

150

19.6.

Голяма бяла чапла

Egretta alba

350

19.7.

Малка бяла чапла

Egretta garzetta

200

19.8.

Mалък воден бик

Ixobrychus minutus

150

19.9.

Нощна чапла

Nycticorax nycticorax

150

20.

Семейство Щъркелови

Ciconiidae

 

20.1.

Бял щъркел

Ciconia ciconia

150

20.2.

Черен щъркел

Ciconia nigra

200

21.

Семейство Ибисови

Threskiornithidae

 

21.1.

Бяла лопатарка

Plаtalea leucorodia

300

21.2.

Блестящ ибис

Plegadis falcinellus

300

22.

Семейство Фламингови

Phoenicopteridae

 

 

Розово фламинго

Phoenicopterus ruber

300

ХIII.

РАЗРЕД ГЪСКОПОДОБНИ

ANSERIFORMES

 

23.

Семейство Патицови

Anatidae

 

Каталог: kcfinder -> upload -> files
files -> Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
files -> Закон за пазарите за финансови инструменти (зпфи), посочени по-долу
files -> Закон за биологичното разнообразие Обн., Дв, бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 88 от 11. 2005 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., бр. 29 от 04. 2006 г., б
files -> Приложение №1 към чл. 32, ал. 1 (Доп. Дв, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 59 от 2012 г.)
files -> Общи положения
files -> Закон за лова и опазване на дивеча (редакция от 10. 10. 2006 г.) Двуезична версия на документа: bg en
files -> Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница