Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение №3 на Закона за биологичното разнообразиестраница8/10
Дата25.07.2016
Размер1.18 Mb.
#6881
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Семейство Тинтявови

Gentianaceae

 

46.1.

Пронизанолистна блекстония

Blackstonia perfoliata

5

46.2.

Крайбрежен червен кантарион

Centaurium littorale

5

46.3.

Морски червен кантарион

Centaurium maritimum

5

46.4.

Безстъблена тинтява

Gentiana acaulis

10

46.5.

Скална тинтява

Gentiana frigida

10

46.6.

Жълта тинтява

Gentiana lutea

20, 300**

46.7.

Петниста тинтява

Gentiana punctata

20, 300**

46.8.

Истинска горчивка

Gentianella amarella

10

46.9.

Къдрава горчивка

Gentianella crispata

10

46.10.

Енгадинова горчивка

Gentianella engadinensis

10

46.11.

Петниста сверция

Swertia punctata

10

47.

Семейство Здравецови

Geraniaceae

 

47.1.

Балканско часовниче

Erodium absinthoides

5

47.2.

Бохемски здравец

Geranium bohemicum

5

47.3.

Едростълбчест здравец

Geranium macrostyllum

5

47.4.

Блатен здравец

Geranium palustre

5

48.

Семейство Силиврякови

Gesneriaceae

 

48.1.

Родопски силивряк

Haberlea rhodopensis

15

48.2.

Сръбска рамонда

Ramonda serbica

15

49.

Семейство Гологлавчеви

Globulariaceae

 

 

Равнинно гологлавче

Globularia trichosantha

15

50.

Семейство Звъникови

Guttiferae

 

50.1.

Багрилна звъника

Hypericum androsaemum

10

50.2.

Боасиерова звъника

Hypericum boissieri

10

50.3.

Чашковидна звъника

Hypericum calycinum

10

50.4.

Четинеста звъника

Hypericum setiferum

10

50.5.

Тасоска звъника

Hypericum thasium

10

51.

Семейство Конскокестенови

Hippocastanaceae

 

 

Конски кестен

Aesculus hippocastanum

500

52.

Семейство Водянкови

Hydrocharitaceae

 

 

Алоевиден стратиотес

Stratiotes aloides

15

53.

Семейство Перуникови

Iridaceae

 

53.1.

Оливиеров минзухар

Crocus olivieri*

10

53.2.

Томасиниев минзухар

Crocus tommasinianus*

10

53.3.

Блатно петльово перо

Gladiolus palustris*

15

53.4.

Безлистна перуника

Iris aphylla*

10

53.5.

Луковична пролетка

Romulea bulbocodium*

10

53.6.

Гръцка пролетка

Romulea linaresii ssp. Graeca*

10

54.

Семейство Дзукови

Juncaceae

 

54.1.

Жабешка дзука

Juncus ranarius

5

54.2.

Разперена светлика

Luzula deflexa

5

55.

Семейство Дзуковидни

Juncaginaceae

 

 

Приморски триостреник

Triglochin maritima

10

56.

Семейство Устноцветни

Lamiaceae

 

56.1.

Фривалдскиева микромерия

Micromeria frivaldszkyana

10

56.2.

Юлианова микромерия

Micromeria juliana

10

56.3.

Черноморска коча билка

Nepeta parviflora

10

56.4.

Украинска коча билка

Nepeta ucranica

10

56.5.

Форскалева какула

Salvia forskaohlei

10

56.6.

Переста какула

Salvia pinnata

10

56.7.

Кримскa какула

Salvia scabiosifolia

10

56.8.

Кримски миризлив бурен

Sideritis syriaca (S. taurica)

15, 300**

56.9.

Пясъчен ранилист

Stachys arenariaeformis

10

56.10.

Балкански ранилист

Stachys balcanica

10

56.11.

Български ранилист

Stachys cretica ssp. bulgarica

10

56.12.

Приморски ранилист

Stachys maritima

10

56.13.

Шарпланински ранилист

Stachys scardica

10

56.14.

Едногодишно подъбиче

Teucrium botrys

10

56.15.

Странджанско подъбиче

Teucrium lamifolium

15

56.16.

Прицветникова мащерка

Thymus bracteosus

10

56.17.

Пиринска мащерка

Thymus perinicus

10

57.

Семейство Лентибулариеви

Lentibulariaceae

 

57.1.

Южна мехурка

Utricularia australis (U. neglecta)

10

57.2.

Дребна мехурка

Utricularia minor

10

58.

Семейство Кремови

Liliaceae

 

58.1.

Качулест лук

Allium jubatum*

10

58.2.

Планински лук

Allium montanum*

10

58.3.

Стоянов лук

Allium stojanovii*

10

58.4.

Ресничеста белевалия

Bellevalia ciliate*

10

58.5.

Широколистен мразовец

Colchicum bivonae*

10

58.6.

Борисов мразовец

Colchicum borisii*

10

58.7.

Давидов мразовец

Colchicum davidovii*

10

58.8.

Ямболски мразовец

Colchicum diampolis*

10

58.9.

Родопски мразовец

Colchicum rhodopaeum*

10

58.10.

Дряновска ведрица

Fritillaria drenovskii*

25

58.11.

Гръцка ведрица

Fritillaria graeca*

25

58.12.

Гусихиева ведрица

Fritillaria gussichiae*

25

58.13.

Шахматовидна ведрица

Fritillaria meleagroides*

25

58.14.

Източна ведрица

Fritillaria orientalis*

25

58.15.

Черноморска ведрица

Fritillaria pontica*

25

58.16.

Стрибърнова ведрица

Fritillaria stribrnyi*

25

58.17.

Хризантемов жълт гарвански лук

Gagea chrysantha*

10

58.18.

Хелдрайхиев жълт гарвански лук

Gagea heldreichii*

10

58.19.

Албански крем

Lilium albanicum*

15

58.20.

Жълт крем

Lilium jankae*

25

58.21.

Родопски крем

Lilium rhodopaeum*

25

58.22.

Късна лойдия

Lloydia serotina*

10

58.23.

Родопска мерендера

Merendera rhodopaea*

10

58.24.

Битински синчец

Scilla bithynica*

10

58.25.

Български синчец

Scilla bulgarica*

10

58.26.

Златисто лале

Tulipa aureolina*

25

58.27.

Южно лале

Tulipa australis*

25

58.28.

Пиринско лале

Tulipa pirinica*

25

58.29.

Родопско лале

Tulipa rhodopaea*

25

58.30.

Блестящо лале

Tulipa splendens*

25

58.31.

Тракийско лале

Tulipa thracica (T. hageri)*

25

58.32.

Урумово лале

Tulipa urumoffii*

25

59.

Семейство Ленови

Linaceae

 

59.1.

Нежен лен

Linum elegans

10

59.2.

Старопланински лен

Linum extraaxilare

10

60.

Семейство Блатиеви

Lythraceae

 

60.1.

Прешленолистна амания

Ammania verticillata

10

60.2.

Мащеркова блатия

Lythrum thymifolia

10

60.3.

Мидендорфия

Middendorfia borystenica

10

60.4.

Теснолистен пеплис

Peplis alternifolia

10

61.

Семейство Воднодетелинови

Menyanthaceae

 

61.1.

Трилистна водна детелина

Menyanthes trifoliata

15, 300**

61.2.

Щитолистни какички

Nymphoides peltata

15

62.

Семейство Моринови

Morinaceae

 

 

Персийска морина

Morina persica

20

63.

Семейство Блатни рози

Nymphaeaceae

 

63.1.

Бърдуче

Nuphar lutea*

20

63.2.

Водна роза

Nymphaea alba*

20

64.

Семейство Върбовкови

Onagraceae

 

64.1.

Дребна чаровница

Circaea alpina

10

64.2.

Блатна лудвигия

Ludwigia palustris

10

65.

Семейство Салепови

Orchidaceae

 

65.1.

Обикновен анакамптис

Anacamptis pyramidalis*

Каталог: kcfinder -> upload -> files
files -> Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
files -> Закон за пазарите за финансови инструменти (зпфи), посочени по-долу
files -> Закон за биологичното разнообразие Обн., Дв, бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 88 от 11. 2005 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., бр. 29 от 04. 2006 г., б
files -> Приложение №1 към чл. 32, ал. 1 (Доп. Дв, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 59 от 2012 г.)
files -> Общи положения
files -> Закон за лова и опазване на дивеча (редакция от 10. 10. 2006 г.) Двуезична версия на документа: bg en
files -> Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница