Техническа механикаДата22.12.2018
Размер26 Kb.
#108962
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

към студентите от всички специалности, обучавани от катедра

“ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА”

Въз основа на Чл. 17, ал. 2 от Правилника за учебна дейност, правата и задълженията на студентите в УАСГ са, както следва:

  1. За получаване на заверка на семестъра по дисциплините

Теоретична механика - І ч., Теоретична механика - ІІ ч. и Съпротивление на материалите всеки студент е длъжен да удовлетвори следните изисквания:
а) да посещава редовно учебните занятия с определените му

потоци и групи;

б) да предава ритмично за корекции курсовите си задачи;

в) да има заверени в началото на седмицата за заверкаминимум 50% от курсовите задачи за семестъра: 5 задачи – по “Теоретична механика І част, 3 задачи – по Теоретична механика ІІ част , 3 задачи по Съпротивление (първи семестър) и 4 задачи – по Съпротивление на материалите (втори семестър);

г) да има заверени и успешно защитени предвидените за

семестъра курсови задачи;

д) да няма повече от 2 неизвинени отсъствия от

упражнения по съответната дисциплина;

е) да няма повече от 5 отсъствия (извинени и неизвинени)от упражнения по дисциплината. Изключения се правят за студентки-майки и при заболяване, удостоверено от ЛКК.


  1. За полагане на изпит по Теоретична механика – ІІ ч. е

необходимо успешно да е издържан изпитът по Теоретична механика – І ч.


  1. За полагане на изпит по Съпротивление на материалите е

необходимо успешно да е издържан изпитът по Теоретична механика – І .


  1. При явяване на изпит студентите са длъжни да представят

папка със заверени курсови задачи.
Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница