Техническа спецификация І. Условия и покрити рискове по застраховкиДата19.11.2018
Размер39.5 Kb.
#105543
Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

І. Условия и покрити рискове по застраховки:


  1. Застраховка „Каско”, валидна за територията на Република България и чужбина да се сключи при покритие на следните рискове и условия:

 • Природни бедствия: пожар; буря (ураган, градушка); наводнения; гръм (мълния); снежно и/или ледено натрупване следствие на обилен снеговалеж; морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, съоръжения, както и експлозия на такива съоръжения;

 • Авария на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и други съоръжения, както и от експлозия на такива съоръжения;

 • Пожар, възникнал по време на движение, или възникнал при включване и работа на двигателя при престой;

 • Пожар, възникнал по време на престой на МПС и неработещ двигател вследствие на техническа неизправност и/или случайно събитие;

 • Случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС;

 • Сблъскване с или удар от МПС и/или други физически тела, в т.ч. и ПТП, съгласно Закона за движение по пътищата;

 • Внезапно отваряне на капак или врата на МПС по време на движение, ако това не е възникнало поради невнимание или небрежност на застрахования;

 • Злоумишлени действия на трети лица – причинени повреди на МПС от трети лица чрез механично въздействие (удар с твърд предмет, надраскване, умишлено преобръщане на МПС), заливане с химически активни вещества (киселини, основи и др.), палеж и взривяване;

 • Кражба чрез взлом на трайно монтирано в МПС аудио, радиооборудване;

 • Кражба или грабеж на отделни детайли, възли и агрегати на МПС;

 • Кражба на цяло МПС;

 • Грабеж на цяло МПС;

 • Покриване на разходи за престой на МПС на паркинг до 15 дни;

 • Осигуряване на безплатна Пътна помощ на територията на Република България;

 • Ползване доверен сервиз на застрахователя за всички автомобили при ремонтни дейности за отстраняване на частични щети по застраховка „Каско”

Участниците да декларират покритие на всички посочени от Възложителя рискове, независимо от покритията, описани в Общите им условия по застраховка „Каско”.


2. Застраховка „Злополука на лицата в МПС”, валидна за територията на Република България и чужбина да се сключи при следните покрити рискове и условия:

 • Основно покритие – при смърт вследствие злополука за едно лице/място застрахователно обезщетение в размер на 20 000.00 (двадесет хиляди) лева, или при трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука за едно лице – процент от 20 000.00 лева, равен на процента загубена трудоспособност.

Не се допуска възможност за ограничаване на размера на посочената застрахователна сума за едно събитие за едно превозно средство в агрегат.

- Допълнително покритие – при временна загуба на трудоспособност вследствие злополука над 20 дни – застрахователно обезщетение в размер от 1000.00 (хиляда) лева и медицински разноски вследствие злополука на едно лице/място – не по-малки от 2000.00 (две хиляди) лева.3. Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите” се сключва на основание чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховане и при застрахователни суми, определени от Кодекса за застраховане.

Възложителят не дължи допълнително заплащане за сертификат „Зелена карта”, когато автомобилите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се намират на територията на страните-членки на ЕС, Европейското икономическо пространство (ЕИП), съгласно техните закони и трети държави (страни-членки на Международното споразумение „Зелена карта”, които са извън ЕС).ІІ. Срокове на застраховане на автомобилите по списъка от Приложение №2.

 1. Позиции от 1 до 17 включително – застраховки „Каско” и „Злополука на лицата в МПС” е от 00:00 ч. на 01.08.2013 г. до 24:00 ч. на 31.07.2015 г.

 2. Позициите от 1 до 18 включително – застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” от 00:00 ч. на 01.01.2014 г. до 24:00 ч. на 31.12.2015 г.

 3. Позиция 18 - застраховки „Каско” и „Злополука на лицата в МПС” от 00:00 ч. на 01.01.2014 г. до 24:00 ч. на 31.07.2015 г.

 4. Позиция 19 - застраховки „Каско” и „Злополука на лицата в МПС” от 00:00 ч. на 05.11.2013 г. до 24:00 ч. на 31.07.2015 г.

 5. Позиция 19 - застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” от 00:00 ч. на 05.11.2013 г. до 24:00 ч. на 31.12.2015 г.


ІІІ. Формиране на застрахователни премии

Застрахователната премия следва да се формира за всеки автомобил и вид застраховка поотделно. Общата й стойност се определя от сумата на общите застрахователните премии за видовете застраховки по точки 1, 2 и 3 от тази Техническа спецификация за всички автомобили. Участниците да представят обща стойност на дължимата застрахователна премия поотделно за първата и за втората година на застраховане и обща застрахователна премия за двете години, съгласно срока на поръчката.


ІV. Начин на плащане на дължимите застрахователни премии.

Плащанията ще бъдат извършени на две вноски, по отделно за всяка година, в български лева по банков път, срещу представяне на сметка/фактура за дължимата застрахователна премия по отделно за всяка застрахователна полица /по вид застраховка.Първото плащане ще се извърши в срок както следва:

 • до 2 (два) дни преди началото на срока на валидност на застрахователните полици за застраховки „Каско” и „Злополука на лицата в МПС”;

 • до 20.12.2013 г. за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите”

Второто плащане ще се извърши в срок както следва:

 • до 25.07.2014 г. застрахователните полици за застраховки „Каско” и „Злополука на лицата в МПС”

 • до 19.12.2014 г. за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите”


V. Участниците могат да извършат оглед на подлежащите на застраховане автомобили. За организиране на огледа след съгласуване с лицата за контакт: Ивайло Савов – 0889 279 790 и Надя Захариева – 02 9409578.
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница