Техническа спецификация Обект: "Изграждане на нов корпус(Блок №2 с басейн) към одз №5 в кв."Тева",гр. Перник"Дата05.03.2018
Размер39.57 Kb.
Техническа спецификация
Обект: "Изграждане на нов корпус(Блок №2 с басейн) към ОДЗ №5 в кв."Тева",гр.Перник"

Подобект: БАСЕЙН.
  1. Обща част

Проектиран e басейн с площ 25,35м2, обем 16,50м3 и дълбочина 0,65м.

Басейнът представлява комплекс от съоръжения. В този комплекс се включва самият плувен басейн и помещенията за санитарно-техническо обслужване.

Басейнът работи с оборотна вода. Водата от басейнът се пречиства и се връща отново в басейна, като непрекъснато се подава 10 % свежа вода, която покрива загубите от изпарение и прелялата вода.

Филтрацията на водата става по следния начин:

Водата от басейна се засмуква от помпата през скимерите и отвежда във филтъра. Филтрираната и пречистена вода се загрява, след което се връща в басейна през дюзите.

Загряването на водата става чрез топлообменник със слънчеви нагреватели (по проект на част: ОВ) и с ел нагревател с терморегулатор, термозащита и пресостат. Водата първо преминава през топлообменника и ако не е достигнала нужната температура се дозагрява с ел нагревателя. Процесът се осъществява посредством трипътни кранове.

Съгласно инструкция №34 за хигиена на спортните обекти температурата на водата за деца не трябва да е по-ниска от 26 С.

Водата в плувните басейни при спокойно състояние трябва да позволява във всяка точка на дъното на басейна видимост на бял диск с диаметър 15 см върху черен фон. Цветността й не трябва да е повече от 35 градуса. Количеството на неразтворените вещества не трябва да надминава 10 мг/л. Интензивността на мириса на водата независимо от температурата й не трябва да е повече от 3 бала.

По химичен състав водата на плувните басейни трябва да има следните качества: активна реакция (рН) от 6,5 до 8,5; окисляемост(перманганатна) в мг/дм куб.кислород не повече от 3,0; да не съдържа амоняк и нитрити; желязо и манган в мг/дм куб не повече от 0,1 поотделно; да не съдържа токсични вещества повече от два пъти от нормите, предвидени за вода за пиене; по радиологичните показатели да отговаря на нормите за питейна вода; остатъчен активен хлор - сумарен (свързан + свободен) в мг/дм куб от 0,2 до 0,6 и свободен в мг/дм куб от 0,2 до 0,5.

Водата на плувните басейни трябва да показва микробиологични качества, осигуряващи епидемиологичната й безопасност и ефектност на обеззаразяването: Ешерихия коли-титър и общ коли-титър - повече от 100 мл, микробно число - до 100 колонии, стафилококов титър - повече от 10 мл, и ентерококов титър - повече от - 50 мл.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 1984 г.) (1) Водата в плувните басейни се използва до 45 дни, ако рециркулира през изправни пречиствателни съоръжения и редовно се обеззаразява.

Напълването на басейна става след като той се изпразни и почисти. Водата за основното пълнене се взема от водопроводната мрежа в часовете с минимална консумация.

По нормативи времето за пълнене не трябва да надвишава 24часа.

Q = V / t = 16,50 : 24 = 0,69 м3/h = 0,19л/сек

Ako приемем тръба ф40 q=1,00л/сек=3,6м3/h

Басейна ще се напълни за:

16,5 : 3,6 = 4часа 30мин


  1. Оразмеряване на филтърната инсталация.

Пречиствателната инсталация и тръбните системи се

оразмеряват съобразно периода на рециркулация (Тц) и циркулационното водно количество (Qц), които се определят по формулите:

Тц = к / Р х qц

Qц = V х Р х qц / к

V – обем на басейна = 16,50м3

qц – относително циркулационно водно количество, което приемам = 2,0

к - коефициент, зависещ от Т1 / Т2, където Т1 – продължителността на работа на пречиствателната станция, което приемам = 14 часа; Т2 – работа на басейна = 10 часа.

к = 15 / 10 = 1,5

Р – относителното максимално часово натоварване на басейна с посетители чов/м3/h.

Р = 60 х F / f х t х V чов/м3/h


F – площ на басейна = 25,35м2

F – нормативната площ на посетител, която приемам = 8,0м2/чов.

T – престой на посетител в басейна, която приемам =40мин.

Р = 60 х 25,35 / 8 х 40 х 16,50 = 0,29 чов/м3/h

Qц = 16,50 х 0,29 х2 / 1,5 = 6,38м3/h

Тц = 1,5 / 0,29 х 2 = 2,58часа = 2часа и 30мин

Филтърът, който ще обслужва басейна трябва да бъде с производителност 6,50м3/h.

Засмукването на водата от басейна и подаването и’ към Филтрите ще се осъществява с помпи със следните параметри:

Q = 6,50м3/h, H = 10м

Тръбната система ще се изпълни от PVC тръби с лепени връзки.

Химическата обработка на водата ще се осъществява, като в басейна се поставят определено количество третиращи химикали.


  1. регулиране на РН в границите от 6,5 до 8,5.

Измерва се РН на водата и ако показанието е по ниско от 6,5

във водата се добавя РН+, ако показанието е по високо от 8,5 във водата се добавя РН-.  1. дезинфекция на водата.

Дезинфекцията на водата става с хлор. Подържането на

по-горе споменатите оптимални стойности става с хлор бавно действащи таблетки.

3. Обработка срещу водорасли.

Обработката срещу водорасли става с алгецид.  1. избистряне на водата.

Това става с флокулант.  1. Доливането на свежа вода става ръчно от главния

водопровод. Отклонението от главната водопроводна мрежа, проектирано за пълнене на басейна, ще се свържи с тръбата отвеждаща пречистената вода към дюзите след нагревателите.

  1. Промиване на филтрите.

Филтрите се промиват с вода от басейна. Шестпозиционният

кран се поставя на положение промиване. Примиването трае докато водата се избистри.  1. почистването на дъното на басейна става с

подочистачка, която се включва ръчно към скимерите. Шестпозиционният кран се поставя на положение „филтрация”.

  1. Изпразването на басейна става, като водата се

засмуква с помпата през сифона и шестпозиционният кран се поставя на положение „изпразване”. Водата се изхвърля в РШ5.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница