Техническа спецификация обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя автоматични метеорологични станции“Дата15.01.2018
Размер35.44 Kb.
#47394
М
ИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “БОРБА С ГРАДУШКИТЕ”

София, бул. “Христо Ботев” № 17, тел. 9152 952, факс 951 65 97 e-mail:agency@weathermod-bg.eu

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя автоматични метеорологични станции“
I. Участникът следва да извърши доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя автоматични метеорологични станции.

1. Автоматичните метеорологични станции служат за измерване на следните метеорологични параметри: • Температура на въздуха

 • Влажност на въздуха

 • Атмосферно налягане

 • Посока и скорост на вятъра

 • Количество валеж

II. Автоматичните метеорологични станции трябва да притежават следните технически изисквания:

 1. Измерване на скорост на приземния вятър:

  1. Тип анемометър: ултразвуков (без въртящи се елементи)

  2. Скорост на измерване: от 0 м/с до минимум 60 м/с

  3. Точност: до ±5% при скорост на вятъра над 12 м/с

  4. Резолюция: до 0.2 м/с

 2. Измерване посоката на приземния вятър:

  1. Тип анемометър: ултразвуков (без въртящи се елементи)

  2. Обхват: 0 - 359°

  3. Точност: до ±5°

  4. Резолюция: до 2°

 3. Температура на въздуха

  1. Тип на сензора: Class B

  2. Обхват: минимум от -40°C до +80°C

  3. Точност: до ±0.2°C (±0.2°F)

  4. Резолюция: до 0.2°C (0.2°F)

  5. Мерни единици: °C (°F)

 4. Относителна влажност на въздуха

  1. Обхват: 0 до 100%

  2. Точност: до ±1.0%

  3. Резолюция: до 0.2%

  4. Мерни единици: %

  5. Компенсация по температурна зависимост

 5. Атмосферно налягане

  1. Обхват: минимум 600-1100 hPa

  2. Точност: до ±1.0 hPa

  3. Резолюция: до 0.5 hPa

  4. Мерни единици: hPa, mmHg

 6. Точка на оросяване

  1. Резолюция: до 0.2°C (0.2°F)

  2. Мерни единици: °C (°F)

 7. Валежи

  1. Начин на измерване: механично

  2. Обхват: без ограничение

  3. Точност: до ±5%

  4. Резолюция: до 0.5 мм

  5. Мерни единици: мм

 8. Захранване

  1. Входно напрежение: От 5V до 30V

 9. Изходен интерфейс

  1. RS232, RS422, RS485

 10. Протокол:

  1. ASCII, NMEA 0183, Modbus (RTU или ASCII)

 11. Други изисквания към автоматичната метеорологична станция

  1. Клас защита : IP65

  2. Радиационна защита на датчиците за температура и влажност, която трябва да бъде конструирана така, че да осигурява оградено пространство, което да има температура като тази на околния въздух, без да се влияе от нагряване, валежи, вятър и замърсяване.

  3. Електромагнитна съвместимост – EN 61326

III. Участникът се ангажира да монтира и въведе в експлоатация автоматичните метеорологични станции при спазване на следните условия: 1. Анемометърът да е отделен от автоматичната метеорологична станция и се инсталира на мачта на височина 10 метра от земята;

 2. Автоматичната метеорологична станция в частта температура, влажност и налягане се инсталира на мачта на височина 2 метра от земята;

 3. Дъждомерът се инсталира така, че отворът да е на 1.04 м височина от земята;

 4. Монтажът да е съгласуван с изискванията за разположение на метеорологичните станции на Световната метеорологична организация.

IV. Участникът се ангажира да инсталира комуникационно оборудване за свързване на автоматичните метеорологични станции към съществуващата ведомствена мрежа на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) и за визуализиране на данните, както в съответния локален команден пункт, така и в Централно управление на ИАБГ в гр. София, при спазване на следните изисквания: 1. Инсталиране на междинно мрежово оборудване за свързване на метеостанцията към локална мрежа на ИАБГ (RS232/RS422/RS48 към Ethernet)

 2. Тип на протокола: Ethernet

 3. Скорост на свързаност: 10 или 100 Mbps

 4. Свързаност по кабел от метеостанцията до командния пункт: UTP5

 5. Възможност за захранване по Ethernet

 6. Съхранение на данните на ниво команден пункт

 7. Възможност за експорт на данните в csv формат

 8. Резервиране на ел. захранването (дo 400VA – само за метеостанцията)

 9. Графична и цифрова визуализация през web интерфейс на метеорологичните параметри (температура – текуща, максимална и минимална, относителна влажност, точка на оросяване, количество валеж, посока и скорост на вятъра)

 10. Експорт на данните в текстови формат (tab delimited)

 11. Локално съхранение на данните (минимум 4 GB)

V. Участникът, избран за изпълнител следва при доставката да представи техническа документация и инструкция за експлоатация.

VI. Участникът, избран за изпълнител трябва да осигури обучение на служители на възложителя.

VІІ. При представяне на офертата участникът, ако не е производител, следва да престави оторизационно писмо или друг документ, доказващ че участникът е директен доставчик на предлаганите от него автоматични метеорологични станции.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница