Техническа спецификация за софтуерно и хардуерно надграждане на съществуваща система за 3D визуализация



Дата15.06.2017
Размер41.71 Kb.
#23628


Техническа спецификация за софтуерно и хардуерно надграждане на съществуваща система за 3D визуализация


 1. Софтуери за обработка на образи от компютърен томограф:



  1. Софтуер за количествена оценка на коронарни калцификации и сравнение на получената стойност със съответните стойности на референтна група здрави пациенти




  1. Софтуер за оценка на коронарни артерии, включително за оценка на стенози; Автоматична сегментация и маркиране на основните коронарни артерии (RCA, LAD, CX); 3D визуализация на коронарното дърво, включително дисплей на кардио и коронарна анатомия




  1. Софтуер за оценка на патология на съдове (различни от коронарни артерии), включително стенози; бърза и лесна сегментация на съдове и представянето им чрез CPR; представяне на информация относно диаметъра на стенозата, площта и др.




  1. Софтуер за функционална оценка на лявата камера (left ventricular) на сърцето; Автоматична сегментация на обема на лявата камера и миокардната стена на лявата камера във всички сърдечни фази




  1. Софтуер за визуализиране (без костите) и оценка на комплексни интракраниални васкуларни структури; очертаване на аневризми и друга васкуларна патология; автоматично премахване на костни структури от главата и врата

1.6 Софтуер за количествена оценка на динамични образи, даващ възможност за бърза оценка на типа и обхвата на церебрални перфузионни нарушения





 1. Софтуер за обработка на образи магнитно-резонансен томограф:




  1. Софтуер за оценка на образи от магнитно-резонансен томограф, включително предварително зададени изгледи (layouts) за различни части на тялото

Ъпгрейд на съществуващ компютърен томограф SOMATOM Definition AS64



 1. Ъпгрейд с итеративна техника за реконструкция на базата на суровите данни на съществуващ компютърен томограф SOMATOM Definition AS64, която дава възможност за намаляване на дозата с до 60%

Хардуерен ъпгрейд:



 1. Компоненти на инжекционната система




  1. Инжекционната система да включва инжектор и пулт за дистанционно управление на инжектора




 1. Изисквания към конструкцията на инжектора




  1. Инжекционната глава и терминалът за управление на инжектора да са отделени един от друг и да могат да се въртят самостоятелно и независимо един от друг

  2. Инжекционната глава да може да се завърта от вертикалнa позиция (90° спрямо хоризонтала, т.н. позиция за пълнене на спинцовката) до под хоризонтална позиция (т.н. позиция за инжектиране)

  3. Допълнителен ръчен бутон за контрол на инжекционния процес (стартиране, прекратяване, задържане на инжекцията)




 1. Изисквания към терминала за управление на инжектора




  1. Цветен сензорен диспей с графичен потребителски интерфейс

  2. Бутони за ръчно движение на буталото напред и назад (обезвъздушаване на инжекцинната системата и/или ръчно пълнене на спринцовката)

  3. Терминалът за управление трябва да позволява минимум следните функции:

- подготовка на инжекционната система за инжектиране (пълнене на спринцовката и обезвъздушаване)

- контрол върху инжекционния процес (стартиране, прекратяване, задържане на инжекцията)

- контрол върху инжекционните профили (конфигуриране, запаметяване, зареждане)


 1. Изисквания към пулта за дистанционно управление

  1. Цветен сензорен дисплей с графичен потребителски интерфейс

  2. Пултът за дистанционно управление да позволява минимум следните функции:

  3. контрол върху инжекционния процес (стартиране, прекратяване, задържане на инжекцията)

  4. контрол върху инжекционните профили (конфигуриране, запаметяване, зареждане)

  5. Безжична връзка към инжектора



 1. Функционални изисквания

5.1. Инжекторът да може да бъде активиран за инжекция само когато инжекционната глава е в позиция за инжектиране, т.е. наклонена надолу под хоризонталната си позиция.

5.2. Отопление на спринцовката

5.3. Крива на налягането - графично изобразяване на инжекционното налягане в реално време, както на терминала така и на пулта за дистанционно управление

5.4. Автоматично пълнене на спринцовката с произволно зададен обем от потребителя

5.5.Задържане на инжекционния процес от потребителя за неограничено време с възможност за продължаване или прекратяване на инжекционния процес

5.6. Автоматично /програмирано в инжекционния профил/ задържане на инжекционния процес за неограничено време с възможност за продължаване или прекратяване на инжекционния процес.

5.7. Промяна концентрацията на контрасното вещество /едновременно инжектиране на контрасно вещество и солеви разтвор/;

5.8. Тестова инжекция за проверка положението на инжекционната игла;

5.9. Автоматичен контрол на инжекционното налягане;




 1. Изисквания към инжекционните параметри

6.1. Максимален брой на инжекционните фази в един инжекционен профил не по-малко от 4

6.2. Инжекционен обем за една фаза – програмируем, минимум в диапазона от 1 до 200 мл

6.3. Скорост на инжектиране – програмируема, минимум в диапазона от 0,1 до 10 мл/с.

6.4. Концентрация – програмируема за всяка фаза;

6.5. Инжекционно закъснение – програмируемо, минимум в диапазона от 0 до 255 секунди

6.6. Фазово закъснение (закъснение между две инжекционни фази) – програмируемо, минимум в диапазона от 0 до 255 секунди

6.7. Максимално инжекционно налягане – програмируемо, минимум в диапазона от 5 до 21 bar

6.8. Брой на инжекционните профили – минимум 32

Минималният гаранционен срок за доставения инжектор е 12 месеца.





Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Сподели с приятели:




©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница