Технически характеристики на бюлетината за избор на кмет на кметство на изборите за общински съветници и кметове на 23. 10. 2011 гДата18.08.2018
Размер33 Kb.
#80787


Приложение № 3

технически характеристики на бюлетината за избор на кмет на кметство на изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г.
1. Думите и цифрите в бюлетината се изписват на шрифт „Arial”.

2. Широчината на бюлетината е 147 мм +/– 3 мм. От четирите страни на бюлетината се оставя бяло технологично поле с широчина 5 мм. Дължината на разделителните линии е 137 мм.

3. В най-горната част на лицевата страна на бюлетината се изписва последователно, отляво надясно: текст: „Община”, името на общината, текст: „Кметство”, името на кметството; текст: „Изборен район №”, номер на изборния район с получер шрифт („Bold”). Всички букви са главни. Размерът на шрифта е 14 pt. Пример: (ОБЩИНА ХХХХХ КМЕТСТВО ХХХХ ИЗБОРЕН РАЙОН № ААББ).

4. Под текста по т. 3 на лицевата страна на бюлетината се поставя поле с размери 137/10 мм. В полето с главни букви, с получер шрифт („Bold”) и размер на шрифта 14 pt се изписва наименованието на бюлетината: „БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО”.

5.1. Под полето с наименованието на бюлетината последователно се подреждат еднакви по размер полета на регистрираните в ОИК партии, коалиции от партии, местни коалиции от партии и инициативни комитети за участие в изборите за кмет на кметство.

5.2. Всяко поле е ограничено с две плътни черни линии с наситеност 2 pt, прокарани отдолу и отгоре на полето. Между полетата на отделните кандидатски листи се оставя празен ред с широчина 1 мм.

5.3. В полето преди и след редовете, съдържащи имената на партии, коалиции от партии, местни коалиции от партии и инициативни комитети, се оставя бяло поле с широчина 5 мм.

6.1. В полето отляво надясно последователно в хоризонтален ред се подреждат:

- бяло поле с широчина 5 мм;

- квадратче за поставяне на знак „Х”, отразяващ волята на избирателя, с размер 20/20 мм, изписано с плътна черна линия с наситеност 1 pt. В центъра на квадратчето се поставя поредния номер на партията, коалицията от партии, местна коалиции от партии или инициативен комитет, с размер 34 pt. и получер шрифт („Bold”);

- бяло поле с широчина 5 мм;

- поле с широчина 137 мм, в което се изписва пълното или съкратено наименование на партията/коалицията от партии/инициативен комитет, посочено в заявлението за регистрация, като пред него се изписва абревиатурата ПП – за партии; КП – за коалиция от партии; ИК – за инициативен комитет; под наименованията на ПП и КП на отделни редове се изписват собственото, бащиното и фамилното име на кандидата за кмет на кметство. Под наименованието на ИК се изписват собственото, бащиното и фамилното име независимия кандидат за кмет на кметство.

6.2. Размерът на буквите, с които се изписва текстът по т. 6.1, е 12/14 pt. Текстът е подравнен отляво.

7. Когато партия или коалиция от партии не е регистрирала кандидатска листа в бюлетината, не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред (поле).

8. На гърба на бюлетината се разполагат следните елементи:

- на разстояние 30 мм от горния край и на 10 мм от левия край на бюлетината един под друг се поставят два квадрата с размери 40/40 мм. В долния край на всеки от квадратите се поставя текст „място за печат”;- преди и след местата за печат се поставя текст „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2011” с шрифт Times New Roman, с кегел 14 pt Bold растер 15%.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница