Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранителиДата24.07.2016
Размер36.51 Kb.
#4274
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Охраната на общинските обекти чрез охранители включва патрулиране (обход)

в района на обекта и/или осигуряване на пропускателен режим с цел недопускане на външни лица с престъпни намерения. Охранителите следва да имат:


  • техническа възможност за връзка с прекия си ръководител, с тел. 112, с РУ на

МВР, с Център за спешна медицинска помощ, с РС – ПБЗН при възникване на извънредна обстановка;

  • помощни средства за самозащита и задържане на нарушител;

За всеки обект следва да бъде предложен “План за охрана на обекта” в съответствие с чл.24, ал.2, т.1 до т.7 от Закона за частната охранителна дейност по приложените от Възложителя схеми.

Участникът следва да приложи образци (снимки) на униформеното облекло и опознавателните (фирмени) знаци на служителите си, според спецификата на обекта.

Минималните изисквания за работно време и брой охранители, необходими за осъществяване на охрана са според спецификата на всеки обект (обществена значимост, режимност, статут, работно време и др.), както следва:
1. Обект „Пропуск” в сградата на Община Добрич, адрес: ул.”България” №12, охрана –

дневна, работно време – 07:00 ч. до 19:00 часа, охранители: 2 охранители;


2. Обект “Център за защита на природата и животните ” – площ: 160 дка, адрес:

ул.”Никола Петков” №15, охрана: в делнични дни - дневно/нощна, работно време –

от 17.00 часа до 08.00 часа, в почивни и празнични дни – денонощна – 24 часа,

охранители: 6 охранители


3. Обект “Освободен войскови район” (казарми) – площ: 420 дка, адрес: ул.”Армейска”

34, охрана: денонощна, работно време – 24 часа, охранители: 12 охранители


4. Обект “Градски парк “Св.Георги” – площ: 100 дка, охрана: делнични дни

дневно/нощна, работно време – от 17.00 до 08.00 часа, почивни и празнични дни –

денонощна, работно време – 24 часа, охранители: 10 охранители
5. Обект “Декоративен разсадник” – площ: 205 дка, адрес:ул.”Н.Петков”, охрана: в

делнични дни - дневно/нощна, работно време – от 17.00 часа до 08.00 часа, в

почивни и празнични дни – денонощна – 24 часа, охранители: 6 охранители
6. Обект стадион „Дружба”, футболно игрище с изкуствена трева, тренировъчно

игрище „Полигона”, СК „Простор”, площ: 35 дка, охрана: в делнични дни -

дневно/нощна, работно време – от 17.00 часа до 08.00 часа, в почивни и празнични

дни – денонощна – 24 часа, охранители: 4 охранители


7. Обект „Гробищен парк”, площ: 250 дка, охрана: денонощна, работно време – 24

часа, охранители: 6 охранители


8. Обект „Градски пазар”, площ: 7 дка, район между ул.”Отец Паисий”, ул.”Княз

Дондуков”, ул.”Пере Тошев”, ул.”Огоста” и ул.”Гоце Делчев”, охрана: нощна,

работно време – от 20.00 до 06.00 часа, охранители: 3 охранители

Срок за поемане на охраната на общинските обекти чрез охранители –

до 24 часа, считано от 01.01.2014 г.
Техническата охрана със СОТ трябва надеждно да регистрира опити за

проникване в охранявания обект с цел опазване цялостта на обекта.

Охраната със СОТ се активира в установеното извънработно време на обекта.

Използваната сигнално-охранителна техника, следва да отговаря на следните

изисквания:


  • да има устойчива връзка с мониторингов ( диспечерски ) център на участника, изграден на територията на град Добрич към датата на подаване на офертата (заявлението);

  • да разполага с повече от един радиоканал за известяване;

  • да позволява комбиниране на датчици за периферна охрана (отваряне на врати и прозорци) и инфрачервени и микровълнови датчици за обемна охрана (движение на човек в помещение) – според спецификата на обекта

  • да бъде собственост на кандидата;

Сигнално-охранителната техника в обекта трябва да има резервно

електрозахранване, което да осигурява най-малко 12 часа автономна работа.

Времето от получаване на сигнала за нерегламентиран достъп в обекта до

фактическото явяване на мобилна група (наряд, патрул) не може да надвишава

5 минути (за обекта в кв.Рилци – 10 минути).

Срок за поемане на охраната на общински обекти чрез СОТ – от 24 часа до 30 дни, според спецификата на обектите, считано от 01.01.2014 г.
При извършването на охрана чрез паник-бутон следва надеждно да се гарантира, че мобилна група (патрул) на участника ще се яви в охранявания обект за предотвратяване и/или прекратяване на причинен от граждани конфликт – с персонал от охранявания обект, вандалски прояви, опит за обир и др. до идване на органи на МВР. „Паник-бутона” следва да има обхват за активиране 100% на територията на обекта.

Услугата по охрана с паник-бутон се извършва в рамките на работното време на охранявания обект.

Времето от получаване на сигнала от охранявания обект до фактическото явяване на мобилна група (наряд, патрул) на кандидата не може да надвишава

3 минути.Срок за поемане на охраната на общински обекти чрез паник-бутон – до 24 часа, считано от 01.01.2014 г.
Материални щети в резултат на извършване на противоправно посегателство над охранявания обект се възстановяват на 100% от Изпълнителя:

  • за материални средства – по цени с амортизационни отчисления към датата на събитието;

  • за парични суми – в пълен размер/

Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година
info pages -> Тeхнически спецификации предмет: „доставка на сървър, компютри и периферни устройства за община град добрич”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница