Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранителиДата24.07.2016
Размер36.97 Kb.
#4273
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Охраната на общинските обекти чрез охранители включва патрулиране (обход)

в района на обекта и/или осигуряване на пропускателен режим с цел недопускане на външни лица с престъпни намерения. Охранителите следва да имат: • техническа възможност за връзка с прекия си ръководител, с тел. 112, с РУ на

МВР, с Център за спешна медицинска помощ, с РС – ПБЗН при възникване на извънредна обстановка;

 • помощни средства за самозащита и задържане на нарушител;

За всеки обект следва да бъде предложен “План за охрана на обекта” в съответствие с чл.24, ал.2, т.1 до т.7 от Закона за частната охранителна дейност по приложените от Възложителя схеми.

Участникът следва да приложи образци (снимки) на униформеното облекло и опознавателните (фирмени) знаци на служителите си, според спецификата на обекта.

Минималните изисквания за работно време и брой охранители, необходими за осъществяване на охрана са според спецификата на всеки обект (обществена значимост, режимност, статут, работно време и др.), както следва:
- Обект “Освободен войскови район” (казарми) – площ: 420 дка, адрес:

ул.”Армейска” 34, охрана: денонощна, работно време – 24 часа,

охранители: 16 охранители


 • Обект “Център за защита на природата и животните ” – площ: 160 дка, адрес:

ул.”Никола Петков” №15, охрана: в делнични дни - дневно/нощна, работно

време – от 17.00 часа до 08.00 часа, в почивни и празнични дни – денонощна

– 24 часа, охранители: 6 охранители
- Обект “Декоративен разсадник” – площ: 205 дка, адрес:ул.”Н.Петков”,

охрана: в делнични дни - дневно/нощна, работно време – от 17.00 часа до

08.00 часа, в почивни и празнични дни – денонощна – 24 часа,

охранители: 6 охранители
 • Обект “Градски парк “Св.Георги” – площ: 100 дка, охрана: делнични

дни – дневно/нощна, работно време – от 17.00 до 08.00 часа, почивни и празнични дни – денонощна, работно време – 24 часа, охранители: 10 охранители
- Обект „Гробищен парк”, площ: 250 дка, охрана: денонощна, работно време –

24 часа, охранители: 6 охранители
 • Обект „Градски пазар”, площ: 7 дка, район между ул.”Отец Паисий”, ул.”Княз Дондуков”, ул.”Пере Тошев”, ул.”Огоста” и ул.”Гоце Делчев”, охрана: нощна, работно време – от 20.00 до 06.00 часа, охранители: 2 охранители

- Обект стадион „Дружба”, футболно игрище с изкуствена трева, тренировъчно

игрище „Полигона”, СК „Простор”, площ: 35 дка, охрана: в делнични дни -

дневно/нощна, работно време – от 17.00 часа до 08.00 часа, в почивни и

празнични дни – денонощна – 24 часа, охранители: 3 охранители
Срок за поемане на охраната на общинските обекти чрез охранители –

до 24 часа, считано от 01.01.2012 г.

Брутното трудово възнаграждение за издръжка на един охранител за един месец не може да надхвърля 416,67 лева без ДДС.

Техническата охрана със СОТ трябва надеждно да регистрира опити за

проникване в охранявания обект с цел опазване цялостта на обекта.

Охраната със СОТ се активира в установеното извънработно време на обекта.

Използваната сигнално-охранителна техника, следва да отговаря на следните

изисквания: • да има устойчива връзка с мониторингов ( диспечерски ) център на участника, изграден на територията на град Добрич към датата на подаване на офертата (заявлението);

 • да разполага с повече от един радиоканал за известяване;

 • да позволява комбиниране на датчици за периферна охрана (отваряне на врати и прозорци) и инфрачервени и микровълнови датчици за обемна охрана (движение на човек в помещение) – според спецификата на обекта

 • да бъде собственост на кандидата;

Сигнално-охранителната техника в обекта трябва да има резервно

електрозахранване, което да осигурява най-малко 12 часа автономна работа.

Времето от получаване на сигнала за нерегламентиран достъп в обекта до

фактическото явяване на мобилна група (наряд, патрул) не може да надвишава

5 минути (за обекта в кв.Рилци – 10 минути).
Срок за поемане на охраната на общински обекти чрез СОТ – от 24 часа до 30 дни, според спецификата на обектите, считано от 01.01.2012 г.
Цената за охрана на един обект със СОТ за един месец не може да надхвърля 90 лева без ДДС.
При извършването на охрана чрез паник-бутон следва надеждно да се гарантира, че мобилна група (патрул) на участника ще се яви в охранявания обект за предотвратяване и/или прекратяване на причинен от граждани конфликт – с персонал от охранявания обект, вандалски прояви, опит за обир и др. до идване на органи на МВР. „Паник-бутона” следва да има обхват за активиране 100% на територията на обекта.

Услугата по охрана с паник-бутон се извършва в рамките на работното време на охранявания обект.

Времето от получаване на сигнала от охранявания обект до фактическото явяване на мобилна група (наряд, патрул) на кандидата не може да надвишава

3 минути.


Срок за поемане на охраната на общински обекти чрез паник-бутон – до 24 часа, считано от 01.01.2012 г.

Цената за охрана на един обект чрез „паник-бутон” за един месец не може да надхвърля 29,17 лева без ДДС.

Материални щети в резултат на извършване на противоправно посегателство над охранявания обект се възстановяват на 100% от Изпълнителя: • за материални средства – по цени с амортизационни отчисления към датата на събитието;

 • за парични суми – в пълен размер

Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година
info pages -> Тeхнически спецификации предмет: „доставка на сървър, компютри и периферни устройства за община град добрич”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница