Техническите данни в настоящята документация относно въздушното преминаване през водостоци над воден обект – дере, приток на река Тунджа се считат за писмено уведомление по смисъла на чл. 58 от Закона за водитеДата28.02.2018
Размер41.62 Kb.


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОНСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕЗа издаване на Разрешително за водовземане и ползване


Проектни параметри на използването

Предвижда се водовземане и ползване на повърхностен воден обект и дейности както следва: • Водовземане от повърхностен воден обект – река Тунджа за капково напояване на 250дка етерично-маслени насаждения в местността „Айдалъка”, в землището на с.Баня, община Нова Загора.

 • Изграждане на съоръжения – оформяне на уплътнена чакълирана или бетонова площадка на брега на р.Тунджа с размери 2.5м/2.5м, на която ще се разположи подвижен помпен аграгат. Към него се предвижда смукателна тръба, положена на терена, със смукателен кош. В зоната на разполагане на смукателната тръба се предвижда заскаляване на речното дъно на дълбочина оклоло 1.5м.

 • На тласкателния тръбопровод ще бъде монтирано измервателно устройство, оборудвано със спирателна арматура.

 • Тласкатели – 3броя

 • от точката на водовземане в река Тунджа до резервоар – 300м3 в имот – собственост на възложителя, с дължина 357м, ф140

 • от резервоар 300м3 до югоизточна част от масива с обща дължина 743м, ф125

 • от резервоар 300м3 до северната част от масива с обща дължина 1113м, ф125

Трасетата на тласкателите пресичат съществуващо дере – приток на река Тунджа в две точки, преминавайки въздушно в съществуващи водостоци. За преминаването са приложени съгласувателни становища от стопанисващите съоръженията.


Техническите данни в настоящята документация относно въздушното преминаване през водостоци над воден обект – дере, приток на река Тунджа се считат за писмено уведомление по смисъла на чл.58 от Закона за водите


 • Заявени водни количества за водовземане:

Q год = 22 500 м³/год

Q оразм = 18 л/сек
 • Географски координати и надморска височина на точката на водовземане от р.Тунджа:

N 42°36'23.644" Е 25°59'49.176" Н = 207.70м

 • Географски координати на точките на въздушно преминаване над дере – приток на река Тунджа през съществуващи водостоци:

 • Тръбен водосток под общински път IV клас за с.Баня.

N 42°36'28.454" Е 25°59'47.836"

 • Тръбен водосток под републикански път III-662 (нова Загора - Твърдица)

N 42°36'28.454" Е 25°59'47.836"


 • Специфични условия, при които ще бъде издаден административния акт за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Тунджа, съгласно становища на община Нова Загора и ОПУ - Сливен:

 1. Да се спазва сезонния характер на полагане на подвижния тръбопровод в съоръженията водостоци - май, юни.

 2. Да се почистват и поддържат водостоците в добро експлоатационно състояние

 3. Тласкателния водопровод да се постави във въздушното пространство на водостока на ниво, при което не се намалява проводимостта на съоръжението.

 4. Да не се нарушава конструктивната цялост на съоръженията

 5. При необходимост своевременно да се изтеглят проводите от съоръженията.


Цел на заявеното

водовземане и ползване


 • цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури (обект: Капково напояване на етерично-маслени култури – маслодайна роза на площ 250дка). • цел на ползването - изграждане на нови системи и съоръжения за водовземане (заскаляване на дъното на реката за полагане на смукателен тръбопровод с филтър и изграждане на площадка за монтаж на помпен агрегат на брега на реката).


Водно тяло /воден обект/


Водно тяло с код BG3TU700R032 – "река Тунджа от язовир Жребчево до вливане на река Асеновска"

Воден обект – река Тунджа


Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

Землище с.Баня ЕКАТТЕ 02734

Община Нова Загора, област СливенМясто за представяне на

писмени възражения и

предложения от

заинтересованите лицаБДИБР

Град Пловдив

Ул.”Янко Сакъзов” №35


ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”


4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов”35 /

Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bgКаталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2017
2017 -> Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> „ Цел на водовземането” Вместо: „Други цели” Да се чете
2017 -> Съобщение за публично обявяване
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Съществуващо водохващане и завирен обем


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница