Техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчкатастраница1/3
Дата05.08.2018
Размер454.11 Kb.
  1   2   3

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

НАЦИОНАЛЕН Археологически институт С музей

Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

До Директора на НАИМ към БАН

адрес: България, гр. София,

ул. “Съборна” № 2

След запознаване с условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка за строителство по чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки с предмет „ Ремонт и обновяване на фоайе и заседателната зала на НАИМ-БАН” съгласно технически проект неразделна част от техническата спецификация.

ние: ……………………..…………………………… /изписва се името на участника/ с ЕИК/БУЛСТАТ код .................................................................. /ЕИК код или код по БУЛСТАТ/, със седалище и адрес на управление ……………………………………....................................., телефон, факс и електронна поща за кореспонденция по настоящата поръчка: ...............................................


представяме нашето техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката.
Приемаме изискванията на възложителя, съгласно поканата за участие и предлагаме да изпълним поръчката, при следните условия:
1. Декларираме, че имаме възможност да започнем изпълнението на поръчката незабавно след подписване на договора от двете страни при изпълнение на изискванията на Възложителя посочени в техническата спецификация .
2. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: .......................................... календарни дни /да се попълни от участника, кото се изпълнят изискванията на т. VI –Условия за изпълнение на поръчката от Техническото спецификация/.
4. Предлагаме .......................... години гаранционен срок за извършените строителни и монтажни работи по поръчката и включително вложените материали /да се попълни от участника, но не по-малко от 5 години/. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписването от Възложителя на приемо-предавателния протокол за приемане на работата на Изпълнителя и след подписването от Възложителя на Протокол за установяване на видовете и количества работи /образец 19/.

5. Предлагаме .......................... години гаранционен срок за обзавеждането ……………………. За климатизацията/ попълва се от участника, кото се изпълнят изискванията посочени в Техническата спецификация/5. Предлагана цена за изпълнение на поръчката - количествено-стойностна сметка за изпълнение на поръчката

II. КОЛИЧЕСВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА


 1. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИВидове работи

Количества

Ед. цена в лв. без ДДС

Общо в лв. без ДДС

 

пояснение

единични

общо 

2

3

4ДЕЙНОСТИ ПО ДЕМОНТАЖ И РАЗБИВАНЕ 
1.    

Демонтаж на теракотни плочки в коридор

,м2 

 

 

 

 

8.32.    

Демонтаж на цокъл от теракотни плочки

,м' 

 

 

 

 

8.563.    

Демонтаж на таблена врата между коридор и зала

 

,бр 

 

 

 

 

 

14.    

Демонтаж на дървена врата към фоайе

 

,бр 

 

 

 

 

 

15.    

Разрушаване на тухлена стена

 

 

,м2 

 

 

 

 

 

4.136.    

Премахване на съществуваща ел. инсталация

 

 

в зала и фоайе - по проект част ЕЛЕКТРО

 

 2407.    

Прокарване на нови трасета - по проект част ЕЛЕКТРО

,м' 

в зала и фоайе - по проект част ЕЛЕКТРО

 

 3408.    

Разкриване на зазидан прозорец

,м3 

 

 

 

 

 

3.2
9.    

Демонтаж на съществуващ окачен таван в коридор

 

,м2 

 

 

6.6410.    

Демонтаж на съществуваща билетна каса - ПВЦ профили

,м2 

ПВЦ профили, табли и стъклопакети - страници и таван

 

19.2511.    

Демонтаж на вътрешни и външни климатични тела в заседателна зала

,бр 

2 външни и 2 вътрешни

 

4  
ЗИДАРИИ

 

12.    

Замазване на нови трасета на кабели по част ЕЛЕКТРО

,м' 

в зала и фоайе

 

 24013.    

Грундиране на стени преди полагане на мазилка в новоразкрита прозоречна ниша

,м2 

 

 

 

 

 

11.1614.    

Гипсова мазилка в прозоречна ниша

 

 

,м2 

 

 

 

 

 

11.1615.    

Фина гипсова шпахтловка в прозоречна ниша

 

,м2 

 

 

 

 

 

11.1616.    

Предстенна обшивка от гипсокартон в радиаторна ниша при билетна каса

,м2 

 

 

 

 

 

0.7717.

Изкърпване на дупки и неравности в съществуващи стени

,м2


318.

Оформяне и шпахтловка на външни/изпъкнали ъгли на стени

,м'Използват се алуминиеви или пластмасови профили за оформяне на ъгли под 90о.

9.519.    

 

 Вътрешно боядисване по стени трикратно - латекс 

,м2зала и коридор 

 

238.09

313.67фоайе 

75.58

 
 
НАСТИЛКИ

 
20.    

Полагане на бетон или армирана циментова замазка в коридора към залата за изравняване ниво на пода

,м3 

 

 

3.5121.    

Изравнителна циментова замазка - 1-3см

,м2 

 

 


6.6422.    

Изработка на гранитно стъпало към коридор

 

 

,бр 

изработва се и стъпалото към съседния коридор

 

223.    

Поставяне на гранитно стъпало към коридор

 

 

,бр 

другото се монтира ако се прави ремонт и на съседния коридор

 

124.    

Полагане на нова настилка от дюшеме

 

 

,м2 

Коридор на заседателна зала

7.7025.    

Частична подмяна на единични дъски от съществуваща настилка дюшеме

,м2 

Квадратурата е преоразмерена. Да се прецени на място.

2.7126.   

 


Циклене, фугиране и лакиране на дюшеме

 

,м2Съществуващо дюшеме - заседателна зала

53.85

61.55Нова настилка

7.70

27.    

Полагане на нова настилка от ламиниран паркет

 

 

,м2 

фоайе

6.5

6.5

 
ТАВАНИ

 

28.    

Обшивка от гипсокатон

 

 

 

,м2 

 

7.529.    

Замазване на снадки на плоскости ГК

 

 

,м2 

 

 

7.530.    

Латекс по тавани

 

 

 

,м2 

зала и коридор

 

 

 

29.18

64.8 

фоайе

 

 

 

35.61

31.    

Опънат полупрозрачен светопропусклив таван

 

,м2 

зала и коридор  

49.3

64.7 

фоайе

15.4

ДРУГИ

 
32.    

Боядисване на отоплителни тела

 

, брзала - 3бр.; фоайе – 2бр.; приблизителни размери 120х100см
533.

Боядисване на тръби за отоплителни тела

,м'


3334.    

Боядисване и слагане на маджун на прозорци

 

бр. 

При необходимост - потягане на прозорци.

Ориентировъчни размери на прозорец: 134/240см535.    

 


Подсилване на капак към фондохранилище в под заседателна зала

бр. Размери на капак 106 х 137см 

136.    

Скъсяване и монтаж на на дървена врата към фоайе

,бр 

Броя врати за ремонт да се съобрази с евентуален монтаж на гранитно стъпало към съседен коридор ( 1 или 2 бр. врати)

137.    

Дървена конструкция за под билетна каса

 

,м2 

 

 

 

 

 

6.538.    

Стъклена или минерална вата 

,м2 

Дебелина 60мм, полага се между греди на дървена конструкция за под на билетна каса

6.539.    

Направа, доставка и монтаж на стъклена витрина на билетна каса

,м2 

 

 

20.2940.    

Цифрово разговорно устройство за билетна каса

 

,бр. 

 

 

 

 

1

 1. Каталог: Documents
  Documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
  Documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
  Documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
  Documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
  Documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
  Documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
  Documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
  Documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница