Техническо задание технически и функционални изисквания към услугитеДата06.01.2017
Размер30.3 Kb.
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГИТЕ
относно обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) и Интернет за нуждите на Държавна Агенция за бежанците при МС и териториалните й поделения въз основа на комуникационна услуга чрез пренос на данни от различен характер и предназначение, между географски отдалечени точки (VPN точки), намиращи се в едно или различни населени места на територията на Република България, чрез маршрутизиране с минимално забавяне в рамките на единна мрежа“

Общи изисквания

За реализиране на поръчката Участникът трябва да: 1. Е регистриран в RIPE LIR - посочват се номер автономна система и IР блокове.

 2. Изграждане на Виртуална Частна Мрежа между адресите: РПЦ – София, бул, Монтевидео 21A и териториалните поделения – РПЦ - с. Баня, община Нова Загора и ТЦ - с. Пъстрогор, община Свиленград" със скорост 2 Mbps 100% гарантирана и симетрична скорост.

 3. Осигуряване на Интернет свързаност със симетричен, 100% гарантиран капацитет от 10 Mbps във всяка от следните три точки: ДАБ при МС град София, бул. Мария Луиза 114Б; РПЦ – с. Баня, община Нова Загора и ТЦ – с. Пъстрогор, община Свиленград.

 4. Осигуряване на свързаност между адресите : ДАБ при МС, град София, бул. Мария Луиза 114Б и териториално поделение – РПЦ – София, бул, Монтевидео 21A със скорост 100 Mbps 100% гарантирана и симетрична скорост.

 5. Осигуряване на втора свързаност между адресите : ДАБ при МС, град София, бул. Мария Луиза 114Б и териториално поделение – РПЦ – София, бул, Монтевидео 21A по алтернативно трасе със скорост 4 Mbps 100% гарантирана и симетрична скорост.Технически изисквания

За реализиране на поръчката Оператора трябва да: 1. Приоритизира трафик маркиран като real time business. За доказателство е необходимо да се посочи описание на връзките и скоростите, както и типа на предоставената за ползване свързаност между РПЦ – София, РПЦ - с. Баня, община Нова Загора и ТЦ - с. Пъстрогор, община Свиленград" със скорост 2 Mbps 100% гарантирана и симетрична скорост.

 2. Да поддържа динамична маршрутизация (BGPv4) по вътрешните и външните си трасета. Има регистрирана публична Автономна система (АS) и да притежава собствени клас "С" мрежи от IР адреси.

 3. Предложи изцяло цифрова свързаност, симетрична и с упоменатите в общите изисквания скорости.

 4. Кандидатът за предоставяне на услугата да бъде действащ на телекомуникационния пазар обществен телекомуникационен оператор, притежаващ валидна индивидуална лицензия(разрешение) за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителна фиксирана мрежа, издадена от КРС.

 5. Участникът да разполага и оперира с оптична МАN (Metropolitan Area Network) мрежа (представя се декларация).

 6. Участникът да притежава висока надеждност и сигурност на мрежата - uptime >= 99.8% (представя се декларация).

 7. Участникът да притежава и оперира в мрежата си с активно мрежово оборудване само от водещи световни производители (CISCO Systems Inc., JUNIPER, НР или еквивалентно) (представя се декларация/списък).

 8. Участникът да разполага с център за денонощна техническа поддръжка и да осигурява непрекъснато обслужване в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината (представя се декларация).

 9. Участникът да разполага с Help Desk система (система за регистриране на инциденти и управление на поддръжката) с интегрирана Тгouble Ticket система (система за автоматични нотификации при регистриране, актуализиране, ескалация и решаване на инциденти). Help Desk системата трябва да позволява регистриране на заявки за инциденти освен по телефон и чрез е-mail достъпен за оторизирани представители на Възложителя. Представя се декларация

 10. Участникът да оперира с МРLS (Multiprotocol Label Switching) мрежа за пренос на данни (представя се декларация).

 11. Участникът трябва да предостави минимум 8 броя VLАN (представя се декларация).

 12. Участникът трябва да притежава система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 (прилагат се копия от валидни сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008).Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница