Техники за повишаване на самооценкатастраница1/19
Дата14.02.2023
Размер63.6 Kb.
#116600
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Техники за повишаване на самооценката

Техники за повишаване на самооценката
Особеностите на различни групи деца с емоционално-поведенчески нарушения дава основание да се предложат конкретни техники. Те са подходящи за групова работа в училищна среда както в дейностите за обща подкрепа (занимания по интереси, превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение), така и в тези за допълнителна подкрепа за личностно развитие (работа по конкретен случай и психо-социална рехабилитация). Техниките са универсални, могат да намерят приложение във всяка една класна стая и в превантивен контекст, не изискват почти никакви материални ресурси и е възможно да се реализират от всякакви специалисти – учители, педагогически съветници, психолози, социални работници. Основният фокус на тези техники е повишаването на самооценката, което да минимизира до някаква степен тревожността, стояща в основата на всички емоционално-поведенчески проблеми, но и да подкрепи целия процес на приобщаване за деца, които по някаква причина са изолирани от групата, отхвърлени или се намират в неблагоприятна позиция в рамките на групата и класа. Мнозинството от децата с емоционално-поведенческа проблематика са изолирани от връстниците си и често неприети в рамките на общността и групата, което допълнително утежнява симптоматиката и проблемите, с които те се сблъскват и поставя под заплаха пълноценното им личностно развитие. Важно е да се уточни, че ефективната интервенция при тези деца трябва да включва всички заинтересовани страни и основният фокус да е насочен към работа с родителите и полагащите грижи за тях, което съществува като възможност в стандартите за приобщаващо образование, както и към техните учители, като функция на социалната среда, към която принадлежат. Същевременно се изисква и комплексен подход, който да обхваща и конкретни интервенции с групата/класа, в която детето пребивава, които да са в подкрепа на усилията на специалистите, работещи индивидуално с детето и родителите му, което напълно съответства и на основните принципи на приобщаващото образование.
Ефективното модулиране на конкретните техники за подобряване на самооценката, социалните умения и приобщаване на децата в риск и с емоционално-поведенчески проблеми изисква адекватна структура, планиране и подготовка за реализация.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница