Техники за повишаване на самооценкатастраница2/19
Дата14.02.2023
Размер63.6 Kb.
#116600
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Техники за повишаване на самооценката
Групова работа
Груповата социална работа представлява практически метод на социалната работа, която подпомага личностите да подобрят своето социално функциониране и чрез целенасочени действия да подпомогне за по-ефективното справяне с индивидуални, групови или проблеми в микросоциума. Терминът "групова работата" се използва по отношение на дейностите с групи, които изискват специфични професионални знания и умения (Коларова-Василева, 2017) и е ефективен метод за повишаване на социалното функциониране на индивида, за регулиране на поведението и състоянията на членовете на групата чрез взаимопомощ и представяне на техните потребности. Тя е ефективен метод за подобряване както на личностното функциониране на индивида, така и на способностите му за социално партньорство и социални умения (Кузманова-Карталова, 2013).
Груповата работа помага на индивидите и групите да повишат капацитета на своето социално функциониране чрез опита в група, изправяйки се срещу своите лични, групови или общностни проблеми. Целта е постигане на промяна, в резултат на която се подобрява социалният живот на всички участници в тази група, както по отношение на индивидуални лични проблеми и потребности, така и в контекста на цялостната групова динамика.
Основният инструмент за постигане на промяната е опитът в група, което изисква от водещия да има следните компетенции: за наблюдение и анализ на груповата динамика, процесите на общуване и взаимодействие в група, оценка на групата; за планиране на интервенции и разработване на групова програма; за реализиране на групова програма (Методическо ръководство…, 2015).
Груповата социална работа съдържа следните етапи:

  • Предварителна фазадейности по формиране на група, предварителна оценка и идентифициране на проблеми, планиране.

  • Договорна фаза (начална фаза) – оценка на мотивацията за промяна, идентифициране на социалната ситуация, формулиране и договаряне на цели (Кузманова-Карталова, 2013) и въвеждане на участниците в предстоящия процес чрез представяне и запознаване. Този етап включва още определяне на групови норми и правила (Рангелова§Механджийска, 2009).

  • Работна фаза – реализиране на плана за работа чрез различни техники и подходи (Кузманова-Карталова, 2013), като водещият насочва процеса и проследява груповата динамика.  • Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница