Текстообработка с ms word Стартиране на ms wordДата16.04.2017
Размер62.49 Kb.
#19330

ТЕКСТООБРАБОТКА с MS Word

Стартиране на MS Word

1- ви начин:

Start → All Programs → MS Office → Microsoft Word

Старт → Всички програми → MS Office → Microsoft Word

2- ри начин:

Д.Б. на празно място → New /Нов/ → Microsoft Word Document / Нов документ на Word/
 1. Прозорецът на MS Word.

 1. заглавна лента – името на документа и програмата;

 2. лентово (бар) меню – ивица на менютата (File, Edit, View и т.н.)

 3. инструментално меню – бутони на най-често използваните команди;

 4. наборно поле – частта, в която пишем текста;

 5. плъзгачи (хоризонтален и вертикален) – служат да видим невидимите части от листа;

 6. лента на състоянието (долу вляво) – показват текуща страница, раздел, ред, колона и т.н.
 1. Правилно въведен текст – текст, в който препинателните знаци са записани залепени за предходната дума и след тях е натиснат един интервал, навсякъде в текста е натискан само по веднъж интервала.
 1. Меню File (Файл)

  1. New – създаване на нов документ

  2. Page Setup (Настройки на страница) – отваря се диалогов прозорец с 3 страници, най-използвана от които е първата Margins (Полета)

 • Margins (Полета) - оттук определяме размера на белите полета на листа (Top, Bottom, Left, Right)

 • Orientation (Ориентация)- ориентацията на страницата (Landscape, Portrait)

 • Apply to - върху коя част на документа да се приложат новите настройки (All document/върху целия документ/ или This point forward /оттук нататък/)

  1. Print Preview (Визуализация печат) - Преглед на документа преди печат

  2. Print – отпечатване на документа

  3. Save, Save Asзапаметяване на документа


 1. Меню Edit (Редактиране) - поправяне на грешки

  1. Redo – възвръща изтрито действие

  2. Undo – премахва предишно действие

  3. Търсене на текст – Edit → Find (Намиране) → пишем текста, който търсим бутон Find (Намери следващ)

  4. Заместване на текст - маркираме текста, който ще заместваме → Edit → Replace → пишем текста, с който заместваме

  5. Бързо придвижване в документ - Edit → Go To (Отиди на) – избираме страница, раздел, ред
 1. Меню View (Изглед)

  1. Normal, Print Layout и др. – избираме изгледа, в който пишем /Най- добре е Оформление за печат- Print Layout/

  2. Toolbars (Ленти с инструменти) – ако не са изкарани на екрана някои инструменти на екрана оттук ги извличаме /Рисуване, таблици и др./

  3. Постоянно заглавие (горен и долен колонтитул) View Header and Footer пишем заглавието
 1. Меню Insert (Вмъкване)

  1. Break (Прекъсване) – когато искаме следващия раздел да започва на нова страница, а текущата още не е завършила

  2. номериране на страници - Insert Page Numbers

  3. вмъкване на текуща дата и час - Insert→ Date and Time

  4. вмъкване на автотекст (когато ще пишем често някакъв израз) – маркираме израза → Insert→ AutoTextв поле Enter Auto Text entries here виждаме маркирания текст и го заменяме с ключа /един символ/ → натискаме бутон Add. Когато се наложи да въвеждаме израза, изписваме ключа и натискаме клавиш F3.

  5. Въвеждане на специални символи, които не са върху клавиатурата (№, $, →, ≥, ε) – Insert Symbolв отворилия се прозорец кликваме върху съответния символ и натискаме клавиш Insert)
  1. бележки под линия - позиционира се точката на вмъкване след текста, който ще се пояснява Insert → Reference (Препратка) → Footnote → пишем пояснителния текст, избираме вида на отметката пред бележката /число или символ/

  2. вмъкване на картина - Insert → PictureClip Art или From File

  3. създаване на ефектни надписи - Insert → Picture→→ Word Art

  4. въвеждане на формули - Insert → Object… В появилия се диалогов прозорец се избира Microsoft Equation и се щраква върху ОК, след което се набира формулата

  5. вмъкване на файл - Insert → Object

  6. вмъкване на хипервръзка - Insert → Hiperlink
 1. Меню Format (Форматиране) - променяме характеристиките на съдържанието на документа. Тези характеристики могат да се зададат преди въвеждането на съответния елемент или след като той е вече въведен. За да се форматира предварително въведен елемент, той трябва да се маркира.

  1. форматиране на символи – промяна на шрифт, цвят, големина на символите и прилагане на различни ефекти върху тях, Format Font /разгледайте и трите страници:

 • Font - промяна на шрифт, цвят, подчертаване, удебеляване,

 • Character Spacingразстояние между буквите,

 • Text Effectsефекти върху текста/

  1. форматиране на параграфи – Format Paragrapf (Форматиране → Абзац). Разгледайте първата страница Indents and Spacing (Отстъпки и разредка)

 • Aligment -подравняване

 • Specialотстъп от първи ред

 • Spacingразстояние преди и след абзац

 • Line spacingразстояние между редовете
  1. булети и номериранеFormat Billets and Numberingавтоматично номериране и изреждане със символи

  2. граници и оцветяванеFormat Borders and Shadingза поставяне рамки на абзац (Border), на страница (Page Border) и запълване (Shading)

  3. многоколонен текст – Format Columns

  4. голяма начална буква (като в приказките) - FormatDrop Cap

  5. фон на страница - FormatBackgroundразгледайте и трите възможности:

 • More Colorsизбор от по-голям брой цветове

 • Fill Effectsмного и различни начини за ефектно запълване на страницата

 • Printed Watemark – воден знак за фон
 1. Меню Table (Таблици) – за оформяне на таблици в текстов документ

  1. TableInsert Table

 • Columnsзадаваме брой колони в таблицата

 • Rows - задаваме брой редове в таблицата

  1. TableDraw Table – ние оформяме рамките на таблицата

  2. Autoformatизбираме готов шаблон за оформление на таблицата

  3. Вмъкване на редове – макираме ред → десен бутон на мишкатаInsert Rows (ако маркираме повече редове, толкова и ще вмъкнем)

  4. Вмъкване на колони – аналогично на редовете
 1. Отпечатване на документ – задължително преди това разгледайте как ще изглежда той във File Print Preview

File Print. . . Отваря се диалогов прозорец, в който избираме:

 • Printer Name – име на принтера

 • Кои страници да отпечатаме:

  • All - целия документ
  • Current Page – текущата страница

  • Pages – пишем номерата на избрани от нас страници

 • Колко копия да отпечатаме – пишем броя им 1. Най-често използвани клавиши

 • Shift +буква → главна буква

 • Еднократно клавиш Caps Lock → главна буква

 • Backspace - изтрива символа вляво от точката на вмъкване

 • Delete - изтрива символа вдясно от точката на вмъкване

 • Стрелки →, ↑, ←, ↓ - мести се курсора през един знак в съответната посока

 • Ctrl + или Ctrl + ← - мести курсора през една дума в съответната посока

 • PageUp - минава на предишната страница

 • PageDown – минава на следваща страница

 • Home – в началото на реда

 • End – в края на реда

 • Ctrl + Home – в началото на документа

 • Ctrl + Endв края на документа

 • Ctrl + А – маркира целия документ

 • Ctrl +С или десен бутон→Copy – копира маркиран обект

 • Ctrl +X или десен бутон→Cut – изрязва (премества) маркиран обект

 • Ctrl +V или десен бутон→ Paste – поставя на дадено място маркирания преди това обект

 • десен бутон→Delete – изтриваме маркиран обект 1. Маркиране на:

  1. текст – най-удобно с влачене със задържан ляв бутон на мишката

  2. картина, ефектен текст – кликваме веднъж с левия бутон вътре в картината (текста) и тя (той) се загражда от малки бели квадратчета


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница