Тела, направени от човекаДата21.07.2018
Размер60.5 Kb.
#76914
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПО ЧП В 3 клас 
ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА
ТЯЛО е всяко нещо, което се среща в природата или е направено от човека.
ТЕЛА ОТ ПРИРОДАТА са скалите, планините, облаците ...
ТЕЛА, НАПРАВЕНИ ОТ ЧОВЕКА са моливът, книгата, телевизорът ...
ВИДОВЕ ТЕЛА :
НЕЖИВИ ТЕЛА са скалите, компютърът, химикалката ...
ЖИВИ ТЕЛА са растенията и животните...
ТЕЛАТА са съставени от ВЕЩЕСТВА МАТЕРИАЛИТЕ са ВЕЩЕСТВА, които хората използват в строителството, промишлеността и за други цели.

ИЗКУСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ – пластмаса, стъкло...

ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ - дърво, памук...
ТЕЛАТА имат :
ОБЕМ - големината на мястото, което едно тяло заема.
МАСА - мярка за количеството на веществото в едно тяло.
ФОРМА :
-ТВЪРДИТЕ ТЕЛА имат характерна за себе си форма, която не зависи от това, къде се намира тялото.
-ТЕЧНОСТИТЕ приемат формата на съда, в който се намират.
-ГАЗОВЕТЕ изпълват целия обем на съда, в който са затворени, приемат формата му.
ВЕЩЕСТВАТА имат различни свойства: ВКУС, ЦВЯТ, ПРОЗРАЧНОСТ, ТВЪРДОСТ, ЗДРАВИНА, ТОПЛОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛАСТИЧНОСТ, КОВКОСТ, РАЗТВОРИМОСТ, ИЗОЛАТОР, МАГНИТНИ И ДРУГИ СВОЙСТВА.
ВЕЩЕСТВАТА не се променят, ако тялото се разтроши или се стрие на прах. Някои се променят при горене – захарта.

ИЗВОД:

ТВЪРДИТЕ ТЕЛА ИМАТ СОБСТВЕНА ФОРМА,МАСА И ОБЕМ - камък, стол, тиган...
ТЕЧНОСТИТЕ ИМАТ СОБСТВЕНА МАСА И ОБЕМ, НО НЯМАТ СОБСТВЕНА ФОРМА – вода, бензин, олио.
ГАЗОВЕТЕ ИМАТ СОБСТВЕНА МАСА, НО НЯМАТ СОБСТВЕН ОБЕМ И ФОРМА – водните пари, въздухът.

ВОДАТА е безцветна прозрачна течност, която няма вкус и мирис. Има собствен обем и маса, но няма собствена форма. Добър разтворител е, включително и на въздух, и е необходима за организмите. Среща се в природата в: 

ТРИ АГРЕГАТНИ СЪСТОЯНИЯ :ТВЪРДО,ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО.

ВОДАТА се ИЗПАРЯВА, НАГРЯВА, ОХЛАЖДА, ВТЕЧНЯВА, ЗАМРЪЗВА. Непрекъснатото движение на водата между земята и облаците и преминаването й от едно в друго агрегатно състояние се нарича КРЪГОВРАТ НА ВОДАТА.

ВЪЗДУХЪТ  е смес от газове, които нямат цвят, мирис и вкус. Прозрачен е. Заема място. По-лек е от водата. Има маса, но няма собствена форма и обем. Поддържа горенето, добър изолатор е и е необходим за дишането на организмите.

ЖИВИ ОРГАНИЗМИ

ЖИВИ ОРГАНИЗМИ - хората, растенията и животните. В организмите се извършват жизнени процеси - ХРАНЕНЕ, РАСТЕЖ, РАЗМНОЖАВАНЕ, ДИШАНЕ, ДВИЖЕНИЕ.

Всеки жив организъм има свой дом в природата, който се нарича СРЕДА НА ЖИВОТ (водна и сухоземна). Средата на живот осигурява необходимите УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ – храна, вода, въздух, топлина, светлина. За да оцеляват, живите организми СЕ ПРИСПОСОБЯВАТ към своята СРЕДА НА ЖИВОТ - окраска, органи и други.


Трите най-големи групи са: ЖИВОТНИ, РАСТЕНИЯ и ГЪБИ. Човекът е от групата на животните.
В зависимост от начина на хранене и обработката на храната разглеждаме две основни групи:

САМОСТОЙНО ХРАНЕНЕ – растенията;

НЕСАМОСТОЙНО ХРАНЕНЕ -животните и гъбите.
В зависимост от движенията, които извършват също разглеждаме две основни групи :
СВОБОДНО СЕ ПРИДВИЖВАТ ОТ ЕДНО НА ДРУГО МЯСТО – животните; 

НЕ СЕ ПРИДВИЖВАТ - растенията и гъбите - те могат да движат само свои отделни части, но са прикрепени към почвата или други места с корени, което не позволява самостоятелното придвижване от едно на друго място.

РАЗНООБРАЗИЕ В РАСТИТЕЛНИЯ СВЯТ

ГРУПИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА СПОРЕД СТЪБЛОТО
ТРЕВИСТИ -кокиче, детелина, здравец...
ХРАСТИ - роза, шипка, малина...
ДЪРВЕТА - дъб, бук, орех, ябълка...
- ДЪРВЕТА СПОРЕД ВИДА НА ЛИСТАТА -
ИГЛОЛИСТНИ - бор, ела...
ШИРОКОЛИСТНИ - дъб, бук...

ГРУПИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА СПОРЕД ГРИЖАТА НА ЧОВЕКА ЗА ТЯХ

- ДИВОРАСТЯЩИ – дива ягода, мак, дрян, бук...

- СЕЛСКОСТОПАНСКИ – житни (пшеница, овес), зеленчукови (краставица, зеле), овощни(ябълка, кайсия), декоративни (теменужка, фикус).
ГРУПИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА СПОРЕД СРЕДАТА НА ЖИВОТ
ВОДНА :
ВЪВ ВОДАТА - водорасли, водна лилия...
ОКОЛО ВОДНИТЕ БАСЕИНИ - тръстика, папур...

СУХОЗЕМНА :


В РАВНИНИТЕ -треви, цветя, плодове...
В ГОРИТЕ - дъб, бук...

- ВИСОКО В ПЛАНИНИТЕ - еделвайс, боровинка, планински божур...ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯБИЛКИ – мащерка, подбел, дилянка...
ГЪБИ
ЯДЛИВИ - булка гъба, печурка, манатарка...
ОТРОВНИ - червена мухоморка, зелена мухоморка, дяволска гъба...
ИЗВОД: БЕРЕТЕ ГЪБИ САМО ПОД НАБЛЮДЕНИЕТО НА НЯКОЙ ВЪЗРАСТЕН, КОЙТО ГИ ПОЗНАВА ДОБРЕ! 

РАЗНООБРАЗИЕ В ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
ГРУПИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ СПОРЕД СРЕДАТА НА ЖИВОТ
ВОДНИ – в и покрай реки, езера, блата – сладководни (муха, комар, сладководни птици...); в и покрай морета, океани - соленоводни (мида, риби, рак, делфин...); ПРИСПОСОБЛЕНИЯрастения – слаборазвити корени, гъвкави стъбла, плоски на повърхността листа; тесни, дълги или насечени във водата; животни риби и др. водни животниудължено, вретеновидно, хлъзгаво тяло; люспи; меки къси косми; опашен плавник; перки; земноводни и газещи – плавателна ципа; дълги крака, шия и човка.

- ЗЕМНОВОДНИ – жаба, дъждовник, тритон...;


СУХОЗЕМНИ – влечуги (змия, гущер, костенурка...), насекоми (комар, муха, бръмбар...), птици (щъркел, врабче, синигер...), бозайници (прилеп, лисица, вълк...); край жилищата (муха, комар, хлебарка, мишка...), в почвата(червей, къртица...), в зеленчуковите и овощните градини (вредители- зелева пеперуда, листна въшка, попово прасе; унищожители – синигер, кълвач),в нивите(плевели – мак, метличина; животниполска мишка, лалугер...), по полето (пъдпъдък, яребица, заек, щъркел...), в планините (орел, дива коза...); ПРИСПОСОБЛЕНИЯ – растения в сухи райони – дълги корени, листа с дебела ципа или с власинки, дебели месести стъбла, бодли; растения във влажни райони – нежни листа и къси корени; листопад; животни – крила; остри нокти; тяло, покрито с косми; копита; лопатовидни крайници...

ГРУПИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ СПОРЕД НАЧИНА ИМ НА ДВИЖЕНИЕ

- ПЛУВАЩИ, ПЪЛЗЯЩИ, КАТЕРЕЩИ СЕ, ХОДЕЩИ И БЯГАЩИ, СКАЧАЩИ, РОВЕЩИ, ЛЕТЯЩИ.ГРУПИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ СПОРЕД НАЧИНА ИМ НА ХРАНЕНЕ
РАСТИТЕЛНОЯДНИ ЖИВОТНИ - сърна, елен, зайче, крава, кон, магаре...
ХИЩНИЦИ - лъв, вълк, хиена, тигър, змия...
ВСЕЯДНИ ЖИВОТНИ -дива свиня, врана, лешояд...

РАЗМНОЖАВАНЕ НА ОРГАНИЗМИТЕ

РАСТЕНИЯ – чрез семена, луковици;

ЖИВОТНИ – чрез яйца, раждат.

ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА показва откъде организмите получават храна. Всяка ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА започва с РАСТЕНИЕ. Растението се нарича ПРОИЗВОДИТЕЛ, защото само произвежда храната си 
(изсмуква от почвата, преработва и произвежда).

РАСТИТЕЛНОЯДНИТЕ ЖИВОТНИ са първи ПОТРЕБИТЕЛ в ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА.

ХИЩНИЦИТЕ, които се хранят с РАСТИТЕЛНОЯДНИ ЖИВОТНИ, са втори ПОТРЕБИТЕЛ - трева - зайче - лисица / трева - гъсеница - врабче – орел.

АЗ И МОЕТО ЗДРАВЕ
ОРГАНИ НА ДВИЖЕНИЕТО
ЧЕРЕП - предпазва мозъка.
ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ - служи за опора на черепа и на други кости и органи.
ГРЪДЕН КОШ - предпазва сърцето, дробовете и другите вътрешни органи.
КОСТИ НА РЪКАТА - служат за опора и движение.
КОСТИ НА КРАКАТА - служат за опора и движение.

СКЕЛЕТЪТ СЛУЖИ ЗА ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ НА ТЯЛОТО - СЪСТАВЕН Е ОТ 206 КОСТИ.
МУСКУЛИТЕ СА ЗАКРЕПЕНИ КЪМ КОСТИТЕ И ДВИЖАТ ТЯЛОТО - ИМА НАД 600 МУСКУЛА.
ЗЪБИТЕ : РЕЗЦИ, КУЧЕШКИ, КЪТНИЦИ - ЧОВЕК ИМА 32 ЗЪБА, ПОКРИТИ С ЕМАЙЛ.

ОРГАНИ НА ХРАНЕНЕТО

- УСТНА КУХИНА – чрез зъбите, езика и слюнката храната се преработва първично.

- ХРАНОПРОВОД – превежда храната до стомаха.
СТОМАХ - събира храната и започва да я смила.
ЧЕРВА - хранителните вещества се разтварят и чрез кръвта се разнасят из цялото тяло.
- АНУС – през него се изхвърлят ненужните вещества.
ОРГАНИ НА ДИШАНЕТО
- НОС – вдишване – затопля въздуха, овлажнява го и го пречиства.

- ТРАХЕЯ – превежда въздуха до белия дроб.


БЯЛ ДРОБ – намира се в гръдния кош, вкарва въздух в тялото.
СЪРЦЕ И КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ
СЪРЦЕ - осигурява движението на кръвта в тялото; кръвообращение – движението на кръвта в тялото ; пулс – ударите на сърцето за една минута.

ЧЕРЕН ДРОБ - пречиства кръвта.

- КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕартерии – пренасят чистата кръв; вени – пренасят мръсната кръв.

МОЗЪК И НЕРВИ

ГЛАВЕН МОЗЪК - управлява всички органи и цялото тяло - съзнателно.- ГРЪБНАЧЕН МОЗЪК – ръководи несъзнателната дейност на човека.

- НЕРВИ – проводници, по които мозъкът се свързва с останалите органи в тялото и обратно.
Каталог: wp-content -> uploads -> 3class
uploads -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
uploads -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
uploads -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
3class -> География общество – групи от хора с общи интереси, цели и задачи – семейство, клас, танцов състав. Обществени сгради
3class -> Разтвор наричаме: а разтвореното вещество; б
3class -> Постави подходящата гласна и направи проверка
3class -> Работен лист за учениците Вода. Свойства и състояние на водата


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница