Тема : Варантистраница1/5
Дата23.05.2023
Размер22.15 Kb.
#117804
  1   2   3   4   5
Финансови пазари - 17.05.2023г.
Свързани:
БДФ - 03.04.2023г.

Финансови пазари – 17.05.2023г.
Тема: Варанти
Деривати, които дават правото, но не и задължението притежателят им да запише една акция от предстоящото увеличени на капитала на АД по предварително определена емисионна стойност в рамките на даден срок.

Основни прилики и разлики между варанти и опции:

  • Подобно на опциите варантите биват:

  • Американски тип варанти – могат да се упражнят по всяко време на падежа

  • Европейски тип варанти – могат да се упражнят само на датата на падежа

Разлика 1: Емитент
Борсово търгуваните опции се издават /емитират/ от борса, а варантите се емитират от дружеството, което издава акциите.
Разлика 2: Падеж
Варантите имат по-дълъг срок от падежа на опциите
Разлика 3: Емисия на нови акции
При варантите се издават нови акции /при увеличаване на собствен капитал/ или облигации /при увеличаване на дълг/. Упражняването на кол опциите не включва издаването на нови акции.
В зависимост от правото за покупка или за продажба варантите се делят на:

  • Кол варинти – изразява правото за се запише (закупи) дадена акция в бъдещето увеличение на капитала на дружеството

  • Пут варинти – право, издадено от компанията, притежателят на варанта да продаде обратно на емитента определен брой акции по определена цена в рамките на падежа.

Подобно на опциите, варантите се характеризират с:

  • Страйк цена / цена на удължаване/

  • Падеж

  • Цена на варанта / премия /

Когато акционер придобие варанти, той може да ги упражни чрез покупка (кол варант)/ продажба (пут варант) на акции. При какви условия притежателят на варанта ще вземе решение за упражняване на варанта: пазарната цена на варанта е сума от две стойности – теоретична плюс времева стойност.
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница