Тема : Варанти


Вътрешна стойност на варанта – теоретична стойностстраница2/5
Дата23.05.2023
Размер22.15 Kb.
#117804
1   2   3   4   5
Финансови пазари - 17.05.2023г.
Свързани:
БДФ - 03.04.2023г.
Вътрешна стойност на варанта – теоретична стойност

 • Времева стойност на варанта

  3 основни инвеститорски стратегии:

  Вътрешна стойност на варанта – пазарната стойност на варанта се основава на пазарната цена на акциите и цената на упражняване единствено в случаите, в които пазарната цена на ЦК е по-голяма от цената на упражняване (Ps > Pc)
  В противен случай ако (Ps < Pc), варантът няма теоретична стойност, а само времева.
  Теоретична стойност на варанта = (P s - P с ) × N

  • P s = текуща пазарна цена на акцията

  • P c = цена на упражняване на варанта (страйк цена)

  • N = брой ЦК, които могат да се закупят с един варант


  Тема: Суап и суапови сделки

  1. Същност и значение на суаповите пазари като система от транзакции за управление на финансовия риск.

  Суапът е:

  • финансов контракт, сключен между двама контрагента (напр. между кредитополучател и кредитор);

  • с цел - обмен на активи (на периодични парични потоци, бъдещи нетни парични потоци, стоки и др.);

  • последователност от форуърдни договори;

  • размяната се осъществява по определен график;

  • на определена дата;

  • и по предварително определени методи на изчисление - към всяка дата на сетълмент се обменя само салдото от финансовите потоци.

  Суаповите контракти се сключват основно на извънборсовия пазар - те се договарят между контрагентите по конкретни, частни за случая условия, които не са стандартизирани. В споразумението са договорирани датите, на които тези потоци ще се обменят и как те ще се изчисляват.
  Въпреки, че суаповете сделки са признати като ФИ с нисък риск, те не са безрискови.


  Сподели с приятели:
 • 1   2   3   4   5
  ©obuch.info 2024
  отнасят до администрацията

      Начална страница