Тема : Варанти


Основните рискове при суаповите сделки састраница3/5
Дата23.05.2023
Размер22.15 Kb.
#117804
1   2   3   4   5
Финансови пазари - 17.05.2023г.
Свързани:
БДФ - 03.04.2023г.
Основните рискове при суаповите сделки са:

  • Ликвиден риск - риск от неплатежоспособност на контрагента

  • Риск, ако контрагентът не изпълни условията по договора – това означава, че трябва да се договорира нов суапов контракт към нови пазарни условия.

Лихвен риск – от повишаване или спадане на пазарните лихвени равнища.
Валутен риск – от повишаване или спад н валутните курсове.
Нормативен риск: договорните клаузи могат да бъдат оспорени в съда.
Регулаторен риск: в случай на промени в нормативната уредба.
Цели на суаповите инструменти:

  • хеджиране на риска - прехвърлянето на риска от един контрагент към друг (покриване на риска от промяна на лихвените проценти);

  • спекулативни цели.

 1. Видове суап

Най-често срещаните форми на суап са:
стандартен лихвен суап - обмяна на парични потоци от заем по плаващ срещу фиксиран лихвен процент (plain vanilla interest rate swap, Interest Rate Swap, Plain vanilla swaps)
Валутен суап (Currency swap, Cross Currency Swap или Currency Interest Rate Swap (CIRS) – плащане (главница + лихви) на 2 валути по:


Суап за обща доходност (Total return swap) – двете страни се ангажират в размяна на общата доходност от ФИ:

  • пример – обмяна на възвръщаемостта от ДЦК в замяна на възвръщаемостта на корпоративните облигации;

  • когато един от основните активи са акции (или борсов индекс), то този вид суап се нарича Equity swap.

 • Стоков суап (commodity swap) – плащания, свързани с размяна на цените на стоките (на едно и също количество суровини) - фиксирана цена срещу пазарна цена.

  • На практика стоковият суап се състои от финансови потоци, които се променят в зависимост от цените на суровините. • Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница