Тема 1: Теория на алгоритмите 1страница5/5
Дата14.09.2023
Размер245 Kb.
#118661
1   2   3   4   5
1.1 algoritmi
Свързани:
My Christmas vacation essay Hristo Yonchev, Create New Doc 09-11-2023 21.49, Êóðñîâ ïðîåêò ¹1, Êóðñîâ ïðîåêò ¹1 2, Êóðñîâ ïðîåêò ¹1 3, Реферат ХИВ
3. Видове алгоритми - В зависимост от своята структура алгоритмите могат да бъдат:
Линейни –При тях последователността от действия винаги е една и съща. Всяка стъпка на алгоритъма има само една предходна и една следваща.
Разклонени – Последователността от извършвани действия зависи от стойността на входните данни.
Циклични – Определена част от действията се повтаря многокротно докато не се изпълни зададеното условие.
Алгоритъм представлява всяко точно и еднозначно описана крайна последователност от действия над определени входни данни, която винаги води до резултат, който е във функционална зависимост от стойностите на входните данни.
Ако така описаната последователност завършва не винаги, а само за определена област от стойности на входните данни, такъв алгоритъм се нарича частичен алгоритъм или процедура. http://193.192.57.240/po/courses/problemni/programirane/lesson1.html


2. Свойства на алгоритмите

2.1. Дискретност – всеки алгоритъм трябва да се състои от отделни, разграничени по време една от друга стъпки, всяка от които се извършва за крайно време.


2.2.Детерминираност – Резултатът от действията върху данните и посочването на следващото стъпка трябва да бъдат еднозначно определени от действията, извършвани в текущия момент.
2.3. Масовост – процедурата трябва да дава резултат не за краен брой съчетания на входните данни, а за едно потенциално безкрайно множество от входни данни.
2.4. Резултатност – процедурата трябва винаги да дава резултат, ако входните данни принадлежат на допустимото подмножество.
2.5. Крайност – процедурата трябва да завършва с резултат за краен брой стъпки.

Т 1/1 Алгоритми и задачи /


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница