Тема Брой часовеДата15.11.2017
Размер220.97 Kb.
#34637

ден

Учебна седмица

тема

Брой часове

Необходими материали

Забележка

9. 01

9-13.01

Моята България. Моят роден край

Особености на нашата природа1

1


Интернет, карти, снимки, сборници
10. 01

Да растем здрави и силни

Да растем здрави и силни1

1


филм
11. 01

Защо обичам България

Защо обичам България-подбор на матетиали1

1


Интернет, карти, снимки, сборници-Растения и животни
12. 01

Защо обичам България- ролеви игри

Защо обичам България-изработване на презентации1

1


компютри
13. 01

Домашни любимци

Домашни любимци1

1


Снимков материал, презентация
16. 01

16-20.01

Кой съм аз?

Работа с програмата Movie Maker1

1


Сборник раздел «Кой съм аз» компютри
17. 01

Общуване с възрастните

Работа с програмата Movie Maker1

1


Сборник раздел «Кой съм аз» компютри
18. 01

Ние сме против насилието

Работа с програмата Movie Maker1

1


Сборник «азбука за теб и мен», матеряли за ролеви игри Сборник раздел «Кой съм аз» компютри
19. 01

Моите родители. Промени в семейството

Моите родители. Промени в семейството


1

1


Сборник «азбука за теб и мен», матеряли за ролеви игри Сборник раздел «Кой съм аз»
20. 01

Аз и моето училище

Аз и моето училище1

1


Сборник «азбука за теб и мен», материали за ролеви игри Сборник раздел «Кой съм аз»
23. 01

23-27.01

Космос

Космос – подбор на материали1

1


Научно-популярен филм
24. 01

Планети

Планети – подбор на материали1

1


Снимков материал, интернет
25. 01

Космос – изработване на презентации

1

1


Сборник- Тайните на космоса

компютри

26. 01

Празници и обичаи на народите – изработване на презентации

1

1


Интернет, енцилкопедии
27. 01

Рисуване по асоциация

Рисуване по асоциация

1

1


хартия, фолио,
30. 01

30.01-03.02

Сезоните. Защо обичам зимата

Сезоните. Защо обичам зимата1

1


Презентация
31. 01

Екология


Екология – изработване на клип

1

1


Интернет, енцилкопедии
01. 02

178г. от рождението на Кузман Шапкарев

178г. от рождението на Кузман Шапкарев1

1


Снимков материал, презентация, табла
02. 02

Подбор на материали за делото на патрона ни

Изработване на презентации за делото на патрона ни1

1


Литература, Интернет
03. 02

Изработване на презентации за делото на патрона ни

Изработване на презентации за делото на патрона ни1

1


Компютри

06. 02

06-10.02

Фитнес или гимнастика

Изработване на рекламни брошури за приема 2012-13 на училището1

1


Видове мускулни дейности

Компютри


07. 02

Фитнес или гимнастика

Изработване на рекламни брошури за приема 2012-13 на училището
1

1


Видове мускулни дейности

Компютри


08. 02

Васил Левски

Изработване на рекламни брошури за приема 2012-13 на училището
1

1

Филм

Компютри


09.02

Васил Левски

Подготовка за участие в 4 национално състезание по ИТ1

1


Табла, макети, Компютри

10. 02

Музикална чуднотека

Подготовка за участие в 4 национално състезание по ИТ1

1


Музика

Компютри

13. 02

13-17.02

Земята-нашият дом

Земята-нашият дом1

1


Макети, табла

Интернет

14. 02

Изработване на валентинки

Изработване на валентинки1

1


Макети, табла
15. 02

Главоблъсканици

Подготовка за участие в 4 национално състезание по ИТ1

1


Судоку

Компютри

16.02

Кой ще намери държавата на картата? Подготовка за участие в 4 национално състезание по ИТ

1

1


Географска карта

Компютри

17. 02

Космически пътешествия

Подготовка за участие в 4 национално състезание по ИТ1

1


Сборник

Компютри


20. 02

20-22.02

Птици – архитекти

Птици - архитекти1

1


Сборник, материали за ролеви игри, компютри
21. 02

Социални роли свързани с пола

Подготовка за участие в 4 национално състезание по ИТ1

1


Сборник, материали за ролеви игри, компютри
22. 02

Работа в училищното радио

Работа в училищното радио1

1


Радио техника
27. 02

27.02-02.03

Моето бъдещо семейство

Моето бъдещо семейство1

1


Сборник

28. 02

Как се запознаваме

Подготовка за участие в 4 национално състезание по ИТ1

1


Сборник, компютри
29. 02

3-ти Март

3-ти Март

1

1


Интернет, енциклопедии
01. 03

Изработване на мартеници

Изработване на мартеници1

1


Материали за изработване на мартеници
02. 03

Великите Българи

Великите Българи изработване на презентация1

1


Интернет, енциклопедии
05. 03

05.03-09.03

Природни феномени

Природни феномени

1

1


Интернет, енциклопедии
06. 03

Растенията в България

Изготвяне на презентации1

1


Сборник- Сексуално и здравно образование, Компютри
07. 03

Изготвяне на презентации

Изготвяне на презентации1

1

Компютри

08. 03

Картички за 8 март

Международен ден на жената1

1


Хартия

компютри

09. 03

Насилие в училището

Подготовка за участие в 4 национално състезание по ИТ1

1


Сборник-Азбука за теб и мен, Компютри
12. 03

12.03-16.03

Фолклорни области

Подготовка за участие в 4 национално състезание по ИТ1

1


Енциклопедии

компютри

13. 03

Растенията в България

Подготовка за участие в 4 национално състезание по ИТ1

1


Сборник-Азбука за теб и мен
14. 03

Лечебни растения

Подготовка за участие в 4 национално състезание по ИТ1

1


Сборник-Азбука за теб и мен
15. 03

Как да пазим природата чиста

Подготовка за участие в 4 национално състезание по ИТ1

1


Презентация, Компютри
16. 03

Вредно действащи вещества – никотин, алкохол, наркотици

Подготовка за участие в 4 национално състезание по ИТ1

1

филм

19. 03

19.03-23-03

Съкровищата на България

Съкровищата на България

1

1


Презентация, Компютри
20. 03

Групи музикални инструменти

Подготовка за участие в 4 национално състезание по ИТ1

1


Диск с музика Компютри
21. 03

Подготовка за участие в 4 национално състезание по ИТ

Подготовка за участие в 4 национално състезание по ИТ1

1


Компютри
22. 03

Безопасен Интернет

Подготовка за участие в 4 национално състезание по ИТ1

1


Компютри
23. 03

Лечебни растения

Подготовка за участие в 4 национално състезание по ИТ
1

1


Сборник- Растения

Компютри

26. 03

26.03-30.03

Декоративни растения


1

1


Сборник- Растения, Фотоматериали

27. 03

Растенията-паразити и хищници-филм

Растенията-паразити и хищници-филм1

1

Филм

28. 03

Растенията в природата-изготвяне на презентация

Растенията в природата-изготвяне на презентация1

1


Спорник- Растения

Компютри, Интернет, Компютри


29. 03

Отровни и ядливи гъби

Растенията в природата-изготвяне на презентация1

1


Сборник

Компютри

30. 03

Отровни и ядливи гъби

Растенията в природата-представяне на презентация1

1


Сборник

Компютри

02. 04

02.04-06.04

Многообразие на гъбите – филм

Многообразие на гъбите - филм1

1

филм

03.04

Лишеи

Моите мечти – изготвяне на презентации1

1


Сборник

Компютри

04. 04

Моите мечти – изготвяне на презентации

Моите мечти – изготвяне на презентации1

1


Компютри
05. 04

Ориентиране в природата

Ориентиране в природата

1

1


Филм

Компютри

06. 04

Царство животни

Музика на народите1

1


Презентация,

Компютри

17. 04

17.04-20.04

Насекоми-„приятели“ на човека

Работа в училищното радио1

1


Презентация,

Компютри

18. 04

Паразитни червеи-глисти, тении

Работа в училищното радио1

1


Презентация,

Компютри

19. 04

Членестоноги-раци, паяци, членестоноги

Работа в училищното радио1

1


Презентация,

Компютри

20. 04

Ден на Земята-22 април

Ден на Земята-22 април

1

1


Презентация,

Компютри

23. 04

23.04-27.04

Защитени територии

Защитени територии-подготовка на материали за презентации1

1


Презентация,

Компютри, Интернет


24. 04

Национални паркове

Разработка на презентации1

1


Презентация,

Компютри, Интернет


25. 04

Разработка на презентации

Разработка на презентации1

1


Компютри, Интернет
26. 04

Защитени видове

Разработка на презентации1

1


Компютри, Интернет
27. 04

Червената книга на България

Представяне на презентации1

1


Компютри, Интернет
30. 04

30.04-04.05

Решаване на тестове

Решаване на тестове1

1


Сборници с тестове
01. 05

Решаване на научни казуси

Работа с програмата Movie Maker1

1


Азбука за теб и мен-казуси
02. 05

Работа с програмата Movie Maker

Работа с програмата Movie Maker1

1


Компютри
03. 05

Фолклор на разл.етн.общ.

Работа с програмата Movie Maker1

1


Компютри,
04. 05

Фолклор на разл.етн.общ.

Работа с програмата Movie Maker1

1


Компютри,
07. 05

07.05-11.05

Чудния свят на растенията

Чудния свят на растенията1

1


Презентация
08. 05

Изработване на хербарии

Работа с програмата Movie Maker1

1


Растителни материали, хартия, Компютри,
09. 05

Работа с програмата Movie Maker

Работа с програмата Movie Maker1

1


Компютри
10. 05

Изработване на хербарии

Работа с програмата Movie Maker1

1


Растителни материали, хартия, Компютри,
11. 05

Фотоизложба

Работа с програмата Movie Maker1

1


Снимки, Компютри,
14. 05

14.05-18.05

Нашата планета земя

Нашата планета земя1

1


Научно-популярен филм
15. 05

Слънцето-нашата звезда

Нашата планета земя-изготвяне на презентация1

1


Научно-популярен филм

Компютри

16. 05

Нашата планета земя-изготвяне на презентация

Нашата планета земя-изготвяне на презентация1

1


Компютри
17. 05

Фази на луната

Нашата планета земя-изготвяне на презентация1

1


Научно-популярен филм

Компютри

18. 05

Има ли живот на други планети?

Нашата планета земя-представяне на презентация1

1


Научно-популярен филм

Компютри

22. 05

22.05

Водни басейни

Седемте чудеса на света

1

1


Научно-популярен филм

Компютри

28. 05

28.05-01.06

Най-красивите места

Това уникално вещество-водата1

1


Филм, презентация
29. 05

100 нац.турист.обекта

Природата на България-проект на Movie Maker1

1


Клип
30. 05

Природата на България-проект на Movie Maker

Природата на България-проект на Movie Maker1

1


Компютри, Интернет, енциклопедии
31.05

Морски животни

Природата на България-проект на Movie Maker1

1


Определители, компютри
01. 06

Древните цивилизации

Природата на България-проект на Movie Maker1

1


Определители, компютри
04. 06

04.06-08.06

Земноводни

Природата на България-проект на Movie Maker1

1


Определители, компютри
05. 06

Пътешествие в миналото

История на България-проект на Movie Maker1

1


енциклопедии, компютри
06. 06

Природата на България-проект на Movie Maker

Природата на България-проект на Movie Maker1

1


компютри
07. 06

Пойни птици

История на България-проект на Movie Maker1

1


Определители, компютри
08. 06

Бозаиници

История на България-проект на Movie Maker1

1


Определители, компютри
11. 06

11.06-15.06

По света и у нас

История на България-проект на Movie Maker1

1


Научно-популярен филм

Компютри

12. 06

По света и у нас

История на България-проект на Movie Maker1

1


тестове
13. 06

История на България-проект на Movie Maker

История на България-проект на Movie Maker1

1


Компютри
14. 06

Произход на човека

История на България-проект на Movie Maker1

1


Табла, литертура

Компютри

15. 06

Доказателства за еволюцията

История на България-проект на Movie Maker1

1


Снимков материал, Интернет

компютриСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница