Тема: Град МелникДата10.04.2018
Размер65.88 Kb.
#65939
ПУ ’’Паисий Хилендарски”филиал град Смолян

Курсова работа

Тема: Град Мелник

Литовата къща и Пашовата къщаПашовата къща- Градският исторически музей

Пашовата къща – построена през 1815г. Понастоящем тя е превърната в градски исторически музей, в който се съхранява богата сбирка, представяща градския живот и бит през Възраждането. Състоящасе от каменно приземие и паянтов етаж със салон - общо 8 помещения. В приземния етаж на музея е показан основният поминък на този град и района - винопроизводството от местната мелнишка лоза. Градският исторически музей в Мелник е филиал на историческия музей в Сандански и един от Стоте национални туристически обекта. В миналото е бил разположен в известната Пашова къща, построена през 1815 г. Сега се помещава в нова сграда.Музеят има етнографска експозиция, свързана с бита, културата и основния поминък на българите от Пиринска Македония— винарството. Изложени са находки от региона, датирани към всички епохи от праисторията до новото време. В богата експозиция е представен градският тип култура и бит на гръцките фамилии в Мелник през Възраждането. Интересен е акцентът към артефакти, свързани с винопроизводството — мелнишки бъчви, аксесоари и снимки, свързани с обработката и съхраняването на мелнишкото вино.Литовата къща- най- новият туристически комплекс в Мелник

Литовата къща” е изградена през 2004 г. върху руини на средновековна къща, построена, според данните от предварително проведените археологически проучвания на това място, през втората половина на ХІІ век или първата половина на ХІІІ век. Тази къща просъществувала до Балканските войни в началото на ХХ столетие. 
Като се има предвид, че мястото й е било челно и най-удобното в някогашния квартал Мурзу, с най-добри пътни и визуални връзки с околността, както и фактът, че средновековната къща е била хубава и представителна, от типа на господарските каменни къщи, не е изключено в нея да е живял един високопоставен византийски аристократ, какъвто е бил Исак Дука Мурзуфлон. 
Литовата къща до голяма степен възпроизвежда архитектурния обем и образ от Средновековието. В приземния етаж на старата къща е имало винарска изба, издълбана в скалата. За щастие оцеляла през вековете, тя е включена и умело адаптирана към Литова къща. “Литова къща” се намира в исторически квартал на града в източния му край, днес изпълнен с развалини на каменни постройки от Средните векове и Възраждането. Най-старите следи от живот в него са от епохата на император Юстиниан І Велики (525 – 565). 
Мястото е за обиколено отвред с екзотично живописните “Мелнишки пирамиди” – скален резерват в Националния парк Пирин, под егидата на ЮНЕСКО. Това място е стратегическо и заради това е имало важно значение в живота на средновековния Мелник. От една страна, край него била някогашната югоизточна градска порта в местността “Ключ”, укрепена с две кули. До днес са оцелели руини само на едната от тях. При археологическите разкопки се установи, че кулата е изградена през VІ в. и е използвана до началото на ХХ в. До портата водел древен път, известен още от времето на Филип и Александър Македонски (ІV в. пр. Хр.), който свързвал през Парилската седловина (между Южен Пирин и Славянка) Неврокоп (дн. гр. Г. Делчев) с Мелник, респ. поречията на Места и Струма.
Пред челната част на квартала (пред Литова къща) имало още две крепостни кули, които пазели друг подход на Мелник, свързан с Роженския манастир. Тази охрана се подсилвала от крепостна кула при манастира “Св. Богородица Спилеотиса” (“Св. Зонá”) в крепостта, в подножието на който се намирал кварталът.Т. е. заради входно-изходната си позиция тази част на Мелник била изключително добре охранявана. 
От друга страна, тук се намирало градското тържище – място не само за търговия, но и за обмитяване на стоките. Специални чиновници по такива места взимали т. нар. “царица” – мита, представлявали солидно перо в държавните бюджети. 
Край този квартал от изток, т. е. извън града, се намирал един от прочутите мелнишки манастири “Св. Богородица Пантанасса”, построен от деспот Алексей Слав в началото на ХІІІ век. Той имал великолепна живописна украса. Днес е в руини, които са обект на археологическо проучване. Ктиторът Слав е построил и “деспотския и царски” или “императорски”, според документите, манастир “Св. Богородица Спилеотиса” (“Св. Зонá”) в Мелнишката крепост (платото “Св. Никола” или Славова крепост южно над дн. град). Той е най-великият от владетелите на Мелник, превърнал града в столица на своя обширна държава (1209 – 1230). Произхождал от българската царска династия на Асеневци. Два пъти се женил за френски принцеси, съюзявайки се чрез тези династични бракове последователно с Анри, императорът на Латинската Константинополска империя, и с епирският византийски император Теодор Комнин. 
Кварталът имал и своя енорийска църква, която се намирала в южния му край. Тя е построена през VІ в. Възстановена е най-вероятно през 30-те години на ХІІІ в. Посветена е на Св. Параскева, чиито мощи били пренесени от Епиват (Мала Азия) в столицата на България Търновград от българския цар Иван Асен ІІ през 1231 г. Тя била почитана като Търновска и българска закрилница. По инициатива на собственика на Литова къща – г-н Живко Литов, архитектурните останки на църквата, функционирала до края на ХІХ в., са проучени археологически и в момента се извършва нейната реставрация с цел да бъде отново действащ храм.
Кварталът, според възрожденски документи от ХІХ в. се е наричал Мурзу, според едно предание - на името на византийски стратег Мурзуфлон, който при управлението на династията на Комнините бил изпратен на заточение от Константинопол в Мелник. Името Мурзуфлон се споменава от големия средновековен историк и дипломат Георги Акрополит, който живял и творил през ХІІІ в. Той разказва, че участвал заедно с още трима души – пратеници на император Йоан Дука Ватацис, в една мисия при солунския деспот Михаил през 1254 г. Един от тях бил “дворцовият примикирий Исак Дука, когото наричаха и Мурзуфлон”. Вероятно в преданието и в хрониката става дума за едно и също лице, още повече, като се има предвид твърде рядкото име Мурзуфлон, което може би е някакво прозвище. Възможно е след тази мисия този византийски благородник от много висок ранг, както личи от титлата “дворцов примикирий” (длъжността на лица с такава титла е с дворцово-церемониални функции), да не се е завърнал в Никея, където по това време бил византийският императорски двор, а да се е установил в Мелник като стратег, т.е. управител на града или началник на гарнизона, или и двете. Напълно допустима е родствената му връзка с император Йоан Дука Ватацис (1222 – 1254) чрез фамилното име Дука.


Винарска изба "Дамяница"

В южната част на приземието е проучена, почистена и запазена в нейния автентичен вид старата винарска изба. Според археологическите проучвания, запазените основи на сградата се датират от епохата, свързана с управлението на Деспот Слав /1217- 1230 г./, което дава основание, винарската изба в Литова къща да се отнесе към този период. Както по-голяма част от мелнишките изби през средновековието са били топилни за метали/стъкло, а по-късно са били преустроени в изби, така и избата на Литова къща най-вероятно е служела първоначално за топилня на метали. За това свидетелстват откритите при археологическите проучвания късове от разтопен метал и стъкло. Има няколко хипотези за името на квартала, в който е разположена къщата. Безспорно най-приемлива е тезата, че кварталът носи името на една от най-старите църкви в града “Св. Петка Българска”, датираща от V-VІ в. Друга теза свързва квартала с името Мурджопулос, отбелязан така в стара австрийска карта. Къщата е разположена на изключително стратегическия търговски път Мелник - Солун, или на пътя, който свързва вътрешността на Балканите с Беломорието, преминаващ през т.н. Ключко дере. Поради характера на сградата и нейното стратегическо разположение, напълно допустима е версията, че в къщата е живял Георги Контустефанос Каламеас и съпругата му Ирина Контустефанос - Капандритиса. Съществува дарствен сигилий, в който е отбелязано, че те са дарители на църквата “Св. Георги Каламеас”. Предполага се, че това е малкия /най-ранен/ параклис в Роженския манастир. Обичайна била практиката в Мелник да се заточават знатни византийски сановници и военачалници. Преди заточението си в Мелник, Георги Каламеас е бил военачалник в Сирия. От там най-вероятно е пренесъл и широката мелнишка лоза. Безспорно е, че уникалната автентична изба, принадлежала на някогашната сграда – първообраз на Литовата къща, е една от най-ранните и стари винарски изби в Мелник. В югоизточната част на избата са запазени стъпаловидно разположени отвори – отдушници, ориентирани към Ключкото и Роженското дере. В лявата половина на избата стъпаловидно са разположени непознати до сега малки ниши, които започват от 1,50 м до 2,80 м височина. Най-вероятно те са свързани със старата функция на помещението като топилня за преработка на метал или стъкло. Безспорно при смяна на функциите са правени значителни промени и преустройства, които са заличили голяма част от даденостите. При почистване на избата, в насип от бигор на места до 1,50 м по цялото протежение на избата, са разкрити глинен съд за съхранение на вино. Той е декориран с обръчи от глинени плетеници, които играят едновременно и конструктивна роля. Друг ценен предмет, открит в избата на къщата, е медният калайдисан тас за дегустация на вино с размери: диаметър 10 см и височина 4,5 см. По дъното с диаметър 4 см от вътрешната страна се забелязва украса от несиметрични изчуквания, наподобяващи грозд. Съдът е силно деформиран, а в основата е с начупвания. Към него е закрепена дръжка, завършваща с халка. Безкрайно много са аналогиите с подобни тасчета, използвани в дълъг период от античността през средновековието до наши дни. Постоянната влажност и температура 12-14 градуса са безспорен фактор за съхранение и отлежаване на прочутото червено мелнишко вино. Намеренията на собственика на хотелски комплекс “Литова къща” са в най-близко време да изгради музейна експозиция, в която да покаже развитието на един от най-важните занаяти за града и региона - лозарството и винопроизводството в Мелнишкия край. ТУК СЕ Е ПРОИЗВЕЖДАЛО И ДОСЕГА ПРОДЪЛЖАВА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕДНО ОТ НАЙ-ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ВИНА, С ГАРАНТИРАНИ ВКУСОВИ КАЧЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ИЗТЪНЧЕНИ ЦЕНИТЕЛИ ХУБАВОТО ВИНО.
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница