Тема Интернет маркетинг Основна функцияДата01.02.2017
Размер100.45 Kb.
Тема 5. Интернет маркетинг

5.1. Основна функция

Една от основните функции на маркетинга е да предоставя на компаниите информация за потребностите на пазара по максимално бърз и достоверен начин. Тази функция се осъществява чрез специфична организация, методи и техника, които се обединяват в понятието маркетингово проучване. Един от недостатъците на обичайния маркетингов анализ е, че ценността на информацията често не покрива разходите за провеждането му. Друга негативна черта е, че проучвателният процес се проточва твърде дълго.


5.2. Предимства на онлайн маркетинга

Онлайн маркетинговите анализи предлагат изключителни възможности за бизнеса. Те се провеждат за по-кратко време, дават точна информация и са многократно по-евтини. Това е и причината Интернет маркетингът да става все по-предпочитан. Експертите се ориентират осезаемо към използване на компютри, онлайн услуги и Интернет с цел ефективно изпълнение на своите задачи.

Е-маркетингът е особено удачен за проучване на потребителската аудитория, особено що се отнася до бързо развиващ се бизнес (какъвто е секторът „Бизнес информационни технологии”), тъй като неудобните и скъпи традиционни методи са неподходящи за този тип среда. Това е и една от причините за прибягване към прилагането на редица ефективни и нескъпи техники и на продукти за онлайн изследвания. Така с използването на посочените средства всяка компания, независимо от размера си, може бързо да натрупа надеждна и детайлна информация за целевата си потребителска аудитория, като използва само малка част от разходите за традиционните методи.

Като предимство на онлайн маркетинга може да се посочи и бързината, с която могат да се извършват необходимите анализи, както и по-големият брой участващите в извадката. Например при e-mail анкета могат да бъдат анализирани мненията на неограничен брой хора.

От друга страна възможността анкетираните да си влияят помежду си е сведена до минимум, докато в традиционните групи нерядко се случва някой от участниците да доминира.
5.3. Недостатъци на онлайн маркетинга

Наред с многобройните предимства, онлайн маркетинговите анализи крият и своите недостатъци, които трябва да се отчитат. На първо място едно подобно Интернет проучване трябва да бъде съчетано със задълбочено познаване на ресурсите онлайн, на техниките и начините за обработка на получените резултати.

Трябва да се има предвид, че наред с ценната информация, Интернет съдържа и данни със съмнителен характер и достоверност. Затова източниците от Web трябва задължително да бъдат подлагани на предварителна проверка. От друга страна пазарните проучвания чрез Интернет не са подходящи за страни с ниско ниво на използване на информационни технологии. Защото все още много от фирмите, опериращи на пазара, подценяват значението на Глобалната мрежа като нова среда за развитие на бизнес.
Електронната поща - основно средство за онлайн маркетинг изследвания - също има недостатъци, свързани със защитата на кореспонденцията. Друг съществен недостатък на онлайн изследванията е липсата на директен контакт с анкетираните.
5.4. Сравнение с традиционния маркетинг

Онлайн маркетингът се различава от традиционния маркетинг в много важни аспекти:  • Той е интерактивен процес. Вместо да се създава послание под най-малкия общ знаменател, както при масовата реклама, на онлайн пазарите могат да бъдат създадени интерактивни каталози, които позволяват на потребителя да си избере информацията, която иска да види и когато иска да я види. Компаниите могат да създават интерактивни рекламни материали, които да отговарят на изискванията на всеки потребител.

  • Потребителят е активно ангажиран в много динамични дейности. Той може да контролира навигацията си с помощта на интерактивно видео, може да осъществи обратна връзка, да изпрати електронна поща, да изрази мнение, да поръча и т.н. Комуникацията е двустранна, а не едностранна.

  • Електронният маркетинг е част от виртуалната реалност. С навлизането на VRTP (Virtual Reality Transport Protocol) виртуални изложбени зали и демонстрация на продукти могат да станат част от WWW. Потребителят може да се разхожда по някоя алея и да говори с персоналния си цифров асистент.

  • Електронният маркетинг е директен маркетинг. Струпването на пазари е някак си по-различно от традиционния маркетинг. Интернет не е общоприет като масов пазар, а по-скоро означава реклама едно към едно.

  • Маркетинговото проучване е подпомагано от Web технологията. Проучванията на потребителите, интереса и реакцията към даден продукт могат автоматично да бъдат получени. Web маркетингът осигурява бърза обратна връзка от потенциалните и реалните клиенти. Това може да помогне при разработването на продукта и реализацията му в определена пазарна ниша. Регистрирането на данни от халите или магазините може да включва автоматично събиране на информация и статистическа манипулация.

  • Електронният маркетинг предлага нови форми на връзки с обществеността. Много е популярно вече, когато се пускат нови продукти и услуги в продажба, да се прави кратко представяне, като се даде адрес на страница в Интернет за повече информация. Тези пускания в продажба обикновено се публикуват в подходящи новинарски групи и пощенски списъци, като събития по мрежата. Друга рекламна дейност е спонсорирането на страници за конференции, обществена информация, на правителствени или на неправителствени организации. Чрез спонсорство на страници за някакво голямо събитие, спонсорите получават огромна видимост за компанията, продуктите или услугите си.

  • Рекламирането в Web е различно от традиционното. В традиционните медии рекламата е навсякъде. В Интернет рекламата се осъществява чрез печелене на видимост. Да се направи страница на едно добро място за посещение е най-добрата Интернет реклама.

Традиционният маркетинг се базира на стратегии за разпространяване до голям брой потенциални потребители едновременно, чрез билбордове, печатни притурки, телевизия, радио и т.н. Добрите притурки са допълнително средство за предоставяне на кратко, запомнящо се послание. Фокусът на съобщението е тесен, защото само малка част от информация ще бъде подходяща за предоставеното време или място. За разлика от традиционния маркетинг, информацията, която се разпространява чрез WWW, е многоаспектна. Задоволяват се специфичните нужди на всеки клиент, тъй като Web маркетингът предоставя средства за изпращане на специфична информация, която отговаря на специфичните изисквания на клиента. Като допълнение, чрез Web маркетинга може да се получи информация при поискване без необходимост от големи компании-разпространители.
5.5. Маркетинг технологии в Интернет
Интернет предлага богато множество нови технологии, които могат да увеличат маркетинговите дейности в глобален мащаб.

Интернет приложенията, като Web, е-mail, нюз групи и чат са били създадени за осигуряване на комуникации - тази комуникация може да бъде в случая между компаниите и техните потребители. Тези приложения са широко достъпни и лесни за употреба. Следователно са необходими познания за начина им на работа, какво може да се използва от тях и какво да се търси, така че те да бъдат ефективни за бизнеса. Интернет предлага неограничен брой канали, така че цялостното измерване на Интернет е безсмислица.


Онлайн рекламирането дава нови измерения на маркетинга - сега е възможно да се изведе реклама в реално време на компютрите на определена целева група. Всичко вече е по-динамично. Компаниите, които са подготвени да променят своите Web сайтове, да адаптират своя бизнес и маркетингова стратегия, ще имат по-добър шанс за успех в епохата на Интернет.
5.6. Форми на електронен маркетинг
Рекламите по радиото и телевизията не са подходящи в Интернет, защото те представят еднопосочно послание на публиката с интерактивни средства. Хората, които работят в мрежата, са свикнали с активна комуникация, да обменят идеи и информация с другите в електронната вселена. Подобна размяна е съществена за популярността на Usenet и другите Интернет дискусионни групи. Възможността да играят активна роля е привлякла милиони участници и разширява капацитета на мрежата на равни интервали.

Компаниите, чиито интерес е насочен да превърнат връзката си с Интернет в ефективна комуникация, трябва да възприемат подходящ модел за тази интерактивна среда. Критичните компоненти на успешния модел са високия процент на приложната информация и високото ниво на взаимодействие с клиента. Печатните материали, като брошури и детайлни продуктови спецификации, могат да предоставят много информация на клиента, но малка възможност за взаимодействие и обратна връзка. Дългите телевизионни търговски представяния в документален стил са си намерили място по телевизията, но при тях също липсват форми на взаимодействие.

Предаването на информацията по електронен път изпъква с възможността си да предават голямо количество информация. Тъй като то е предназначено за мрежова среда, електронната информация може лесно да се пригоди, за да бъде изпратена като отговор на конкретен въпрос, да бъде споделена със съответна група или да бъде съхранена в големи количества на достъпен чрез Интернет адрес, откъдето може да бъде получена при нужда. Количеството информация, до което клиентите могат да имат достъп, е практически неограничено. Цели каталози, детайлни продуктови спецификации, обширни прегледи на представяния, примери за сполучливи приложения и всичко друго, което компанията иска да сподели с клиентите, може да бъде дигитализирано и поддържано на сравнително ниска цена.

Компонентът взаимодействие при мрежовия маркетинг е втората важна характеристика.

От гледна точка на клиента, информацията е скроена според техните интереси и е достъпна, когато те поискат да се консултират с нея. Същите тези средства могат да предоставят и механизъм за директно взаимодействие с източника на информацията под формата на коментари или задаване на конкретни въпроси онлайн.

Предимствата за бизнеса са значителни. Информация, която би била твърде скъпа за представяне и разпространение като печатни материали, може да бъде публикувана на мрежови файл сървър на доста ниска цена. Голям брой потребители имат достъп до информацията по едно и също време. Реакциите към новите продукти и услуги, които иначе са трудни за проследяване, се регистрират директно по мрежата. Може да се отговаря на въпросите, а рекламациите да бъдат предотвратявани или разрешавани от хората в компанията, които могат да се справят най-добре с тях. Като допълнение на ясно формулираните въпроси и предложения, получени от обратната връзка, сървърът генерира ценна информация, за това каква точно информация са търсили клиентите и колко често.Има доста техники за разпространение на информацията по мрежата, всяка от които си има своите характерни черти и предимства. Някои от тях са:
Дискусионни списъци
Интернет дискусионните списъци са метод отделните хора да комуникират с други по определена тема. Наличието на собствен дискусионен списък предоставя възможност за професионална комуникация и широкомащабно разпространение на информацията.

Usenet групи
Най-добрият подход за намиране на групи е като прочетете често задаваните въпроси (Frequently Asked Questions - FAQ) и уставите им. Това дава повече информация за групите, включително и дали рекламите или оповестяването на продукти е разрешено.
Файлове с подписи
Подписите, които се използват при електронните писма, списъците и публикуването в новинарските групи, се наричат файлове с подписи. От тях може да получите името на компанията, електронния адрес, телефонни номера, факс номера, адрес на страницата в Интернет и др.
Пощенски сървъри и електронна поща
Пощенският сървър служи за автоматичен отговор на писма, той може автоматично да отговори на този, който иска някаква информация. Тъй като електронното писмо е било поискано, отговорът може да бъде в зависимост от контекста на писмото и специфичните нужди на клиента. Използването на софтуер за автоматичен отговор може да се окаже много ценно за бизнеса. Примерно, ако хората искат да получат ценова листа за дадена услуга или информация за определен продукт, те могат да посетят определена Web страница или да изпратят e-mail към определен адрес и да получат желаната информация по e-mail.
Изявления
Много компания правят регулярни изявления в различни новинарски групи относно появата на нова информация за продукт. Изявленията съдържат само обща информация и обикновено се използват, за да привлекат вниманието на клиентите и те да потърсят по-специфична информация.

FAQ (Frequently Asked Questions - Често задавани въпроси)
FAQ са документи, които съдържат често задавани въпроси и съответните им отговори. Такива документи се правят с цел редовните читатели на публикациите в Usenet групите или дискусионните списъци да не се налага да четат все едни и същи въпроси и техните отговори месец подир месец.
FAQ често играят важна роля при услугите по поддръжка, където едни и същи въпроси се задават от няколко групи потребители. Големите сайтове, като eBay (http://www.ebay.com/) получават седмично над 60 000 електронни писма. Повечето потребители задават едни и същи въпроси.
FAQ документът се състои от въпроси и техните отговори, които биха били интересни на повечето потребители. При големите сайтове е необходимо създаването на FAQ страница за всяка онлайн услуга или продукт.
FTP и Gopher
FTP и Gopher сайтове не са алтернатива, а допълнение към Web страниците. Наличието на Gopher сайт увеличава възможността да бъдете открити. Gopher сайтът може да се използва за привличане на интерес и пренасочване на посетителите към подходящия Web сайт.

Поздравителни картички
Tе могат да бъдат като разновидност на електронно писмо. Някои компании ги използват кореспонденция с настоящите клиенти. Те не бива да се изпращат на хора, които все още нямат взаимоотношения с вашата компания.
Бюлетини и брошури
Електронните бюлетини се използват, за да предоставят всякаква информация на настоящите и потенциални клиенти. Повечето бюлетини се разпространяват при поискване чрез електронна поща, дискусионни списъци или Gopher. Много от тях са прикрепени към FTP сайтове. Някои бюлетини се преразпределят в Usenet. Електронните брошури представляват малки списания, които са създадени, за да привлекат внимание.
Популяризиране на Web сайтовете чрез друга медия
Традиционната пазарна медия може да се използва, за да привлечете интереса към вашия Web сайт. Наличието на Интернет адрес на печатните материали дава представа за един модерен имидж на вашата компания. Популяризирането на Web сайтовете чрез друга медия увеличава ефективността на маркетинговата политика - някои потребители, които биха пренебрегнали вашите традиционни печатни притурки, може да се заинтригуват да видят вашия Web сайт.
Каталог: sandalski -> Biznes s Internet
Biznes s Internet -> 10. системи за управление на отношенията с клиентите (crm) 10 Определение за crm crm
Biznes s Internet -> Тема 11. Системи за информационен анализ на данни (data mining) 11 Същност на Data Mining
Biznes s Internet -> 12. Системи за съхраняване на данни – Data Warehousing 12 Основи на концепцията Data Warehousing
Biznes s Internet -> Тема Интернет икономика Основни понятия
Biznes s Internet -> 9. Управление на веригите за доставки scm
Biznes s Internet -> Тема 14. Електронен магазин 14 Същност на електронния магазин Електронният магазин
Biznes s Internet -> 6. Маркетингови информационни системи (мис) Бизнес информационни системи определения, организиране и
Biznes s Internet -> Тема Електронна търговия Определения и влияние върху бизнес дейностите
Biznes s Internet -> Тема Електронен бизнес Същност и предпоставки За понятието електронен бизнес


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница