Тема компютърни мрежи


ТЕМА 15. ИНТЕРНЕТ И ЕЛЕКТРОННА ПОЩАстраница3/3
Дата06.09.2016
Размер0.64 Mb.
#8378
1   2   3
ТЕМА 15. ИНТЕРНЕТ И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
Интернет е най-голямата и бързо развиващата се компютърна мрежа в света. Тя е глобална мрежа, която свързва потребители от хиляди мрежи по цял свят. Интернет е мрежа, при която компютрите комуники­рат помежду си чрез група мрежови протоколи, обединени под името TCP/IP.

Чрез Интернет потребителят получава възможност за достъп до огромно количество информация, ус­луги и възможности за комуникация с други хора. Най-популярната услуга достъпна в Интернет е WWW [World Wide Web, Web или W3). Чрез нея потребителите получават достъп до разнообразна информация съхранявана на Web servers (информационни сървъри) по цялото земно кълбо. WWW е базирана на техно­логията hypertext {хипертекст). При нея определени думи в дадена web-страница (документ) служат като hyperlink - указатели (връзки) - към други документи, съдържащи информация свързана с думите-ука-затели. Освен други документи, връзките могат да сочат и към видео, аудио, графични изображения и др.

Всеки компютър с достъп до Интернет има свой IP-адрес [електронен адрес). Той се състои от четири групи цифри разделени с точки (напр. 192.168.201.3). Същото важи и за web-страниците (съхраняват се в твърдите дискове на сървърите). Запомнянето на толкова много цифри е трудно и неудобно за работа. По­ради това вместо цифрови, в Интернет се използват буквени адреси, които представляват последователност от имена, разделени с точки (напр. nfsg.online.bg). Могат да се използват както цифровите, така и буквените адреси, като резултатът ще бъде един и същ. В действителност компютрите работят само с цифровите адре­си, като за преобразуване на буквените адреси в цифрови се използват специални сървъри наречени DNS-сървъри [Domain Name System).

За да получи достъп до информацията в WWW, потребителят се нуждае от специална програма наре­чена browser или WWW клиент. Той служи за изобразяване на web-страниците върху екрана на потребите­ля. Най-популярните браузъри са Internet Explorer и Netscape. Освен текст, те притежават възможности за изобразяване на страници, съдържащи звук, анимация и видео, благодарение на т.нар. Plug-ins, които пред­ставляват допълнения към браузъра, даващи възможност за извършването на по-сложни задачи.

Електронната поща е друг вид услуга, предлагана в Интернет, без която ежедневната работа на пот­ребителите е немислима. Тя позволява обмен на съобщения между хора, намиращи се навсякъде по света. Благодарение на специализирани програми потребителят може да изпраща и получава документи от всяка­къв тип до определен адрес в Интернет. Електронната поща успешно конкурира телефонните услуги като дори има своите предимства пред тях. Обемът на предаваната информация е много по-голям, няма нужда от постоянна връзка между двете страни, надеждността е изключително висока.

При обмена на съобщения се използва протоколът SMPT (Simple Mail Transfer Protocol) и специални програми Mail client, наречени пощенски клиенти. Пощенските клиенти се използват за управление на лична­та пощенска кутия на потребителя. Защитата на кореспонденцията е изключително добра. Достъпът до по­щенската кутия става единствено след въвеждането на потребителско име и парола известни единствено на нейния притежател. За допълнителна сигурност съобщенията могат да се кодират чрез ключ, известен само на изпращащия и получаващия съобщението. За връзка с пощенските кутии се използват техните e-mail address (електронни адреси). Те се формират на базата на адреса на компютъра с добавена информация за идентификация на потребителя.
Адресите на пощенските кутии изглеждат така: danev@аbv.bg където:

» danev- наименование на пощенската кутия;

» @ - разделител (указва, че това е адрес на пощенска кутия);

» abv.bg - адрес на пощенския сървър;

ТЕМА 16. ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Информацията в Интернет непрекъснато се променя. Всеки ден се появяват нови web-страници, а старите се обновяват с актуална информация или се заменят с нови. Това прави намирането на информация по търсената тема изключително трудно. Един от начините за лесно намиране на информация е използване­то на т.нар. дискусионни групи. При тях потребителят може да задава въпроси по интересуващата го тема към другите регистрирани потребители в дискусионната група.

Напоследък голяма популярност придобиват специализираните web сървъри за търсене на информа­ция. Те разполагат с т.нар. търсещи машини (търсачки). Чрез тях потребителят може бързо да намери страници, съдържащи информация по определена тема. Те непрекъснато "претърсват" Интернет мрежата чрез специални програми наречени роботи, като получената от претърсването информация се съхранява в бази данни. Те съдържат адреси, заглавия, описания, често срещани думи и ключови думи, описващи най-добре съответната тема. Търсачките работят по два начина. При първия търсенето се извършва в каталози организирани по теми. Намирането на нужната информация е свързано с последователното избиране на подтеми и стесняване кръга на търсенето. При втория начин търсачките използват ключови думи и показват всички страници, които ги съдържат. Той дава повече, но и по-неточни резултати. Добър вариант е използва­нето на комбинирано търсене. При него първо се прави общо търсене в каталог и се намира подходящата подтема, след което се търси по ключови думи.
Механизмът на търсене е следният:

» Въвежда се дума или думи, описващи най-добре предмета на търсене (думата се въвежда в текс­тово поле, което най-често се нарича Search или Find);

» Търсачката претърсва своята база данни и намира всички страници съдържащи поне една от клю­човите думи;

» Резултатът от търсенето се извежда с адрес и кратко описание. Обикновено резултатите се под­реждат по точност;
За да се стесни кръгът на получените резултати може да се направи разширено търсене по различни критерии като:

  • Използване на знаците плюс и минус - при поставянето им пред търсените думи в полето за тър­сене, търсачките извеждат само страниците съдържащи думите с плюс пред тях и отстраняват от резултата тези, пред които стои знак минус;

  • Използване на точни фрази - търсачките показват само страници, в които търсените думи са една до друга;

  • Използване на филтри - чрез тях се задават параметрите на търсенето като съдържание на стра­ницата и мястото на търсената ключова дума в нея (в текста, заглавието, връзка към други страници, адрес на страницата). Резултатът от търсенето е по-точен при използването на повече от един филтър;

  • Определяне на регион и използван език - като резултат от търсенето се извеждат само страници разположени на сървъри в определения регион и написани на определения език.
Каталог: old -> temi
temi -> Тема 1: Видове изображения, модели и формати
temi -> Утвърждавам: директор: / К. Петрова / професионална гимназия по икономика
temi -> Утвърждавам: директор: / К. Петрова / професионална гимназия по икономика
temi -> Тема 1: Изисквания за изработване на уеб-сайт
temi -> 1. Обща характеристика на информационните системи Същност Съществуват много дефиниции на понятието „информационна система”
temi -> План-конспекти по отчитане на външнотърговски сделки-теория
temi -> Тема проблемен анализ
temi -> Основни понятия при формиране себестойността на изделия в производствени предприятия
temi -> 1. Маркетингови проучвания Marketingsforschungen
temi -> Въпрос 1: организационно-икономически аспекти на информационното общество


Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница