Тема Муз материал за пеенеДата14.01.2018
Размер114.16 Kb.
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТема

Муз. материал за пеене

Муз. материал за слушане

Понятия и задачи

1.

Да запеем нови песни

„Пети клас“ –

м. Г. Красимиров, т. Б. Мирчев, песни по избор от начален курс


Разучаване на новата песен, припомняне на певчески навици, колективно и солово изпълнение на любими песни. Понятия – хор, солист, диригент, съпровод (преговор).

2.

Да си припомним

Припомняне на любими песни от четвърти клас

Право хоро Пайдушко

Дайчово


Тест (стр. 4–5). По избор на учителя тестът може да се реализира в един час или да се раздели в различни уроци паралелно с новите теми.

3.

Химн

„Мила родино“ – т. и м. Цв. Радославов

Химн на Европейския съюзХимн на Република България Химн на Европейския съюз – инструментални варианти

Химн, държавни символи и уважението ни към тях. Знания за Цв. Радославов и Бетовен, коментар на характера на творбите и преговор на проста двуделна форма. Разучаване на Химна на

Р България и Химна на ЕС.4.

Да запеем нови песни

„Есенен пазар“ – м. Б. Карадимчев, т. Б. Мирчев

Слушане на рап изпълнители по избор

Стил рап, репертоар, информация за известни рап изпълнители по избор и с активното участие на учениците. Сравняване на пеенето (речитативно) в стил рап и школуваното пеене.

Работа върху дикция, дишане, артистичност, ансамблово и индивидуално пеене.5.

Духови музикални инструменти

„Край Босфора“ – т. Ив. Вазов

Марш „Ний ще победим“ Дунавско хоро от Дико Илиев

Духов оркестър, духови музикални инструменти, звукоизвличане. Приносът на Д. Илиев за развитието на духовите оркестри в България.

6.

Дървени духови музикални инструменти

Песни по избор

Из „Утро“ от Едвард Григ

Из Концерт за кларинет и оркестър от В. А. Моцарт

Из „Бадинера“ от Й. С. Бах


Тембър, флейта, обой, кларинет, фагот. Сравняване и разграничаване на тембрите на дърв. духови инструменти. Определяне на солиращия инструмент при слушане, характер на мелодиите, настроение.

7.

Медни духови музикални инструменти
Из „Неаполитанска песен“ от П. И. Чайковски

Из „Музика на водата“ от Г. Фр. ХенделТромпет, цугтромбон, валдхорна, туба. Разпознаване на инструментите в муз. творба по тембъра; характер и настроение на творбата. Тембърът – изразно средство в музиката.

8.

Изразни средства в музиката – ритъм

„Скривалица“ –

м. Н. Радулович, т. Д. МашовичПо избор за илюстрация на понятието ритъм

Ритъм, изразни възможности на ритъма, богатство на ритмични модели, изпълнение на ритмични модели на познати песни, разпознаване на песен по ритмичен модел.

9.

Изразни средства в музиката – метрум

„Скривалица“ –

м. Н. Радулович, т. Д. Машович и песни по изборИз „Музикално пътешествие“ от Добри Палиев: „Пътуване“, „Валс на горски те птици“, „Марш на жабите“

Из „На хубавия син Дунав“ от

Й. Щраус-син


Метрум, разнообразие и изразни възможности. Разлика между ритъм и метрум, равноделен и неравноделен метрум, изпълнение на дву- и тривременен метрум с ударни муз. инструменти или пляскане. Съчиняване на мелодии по текст в различен метрум.

10.

Безмензурна музика
„Излел е Дельо хайдутин“

„Ой, Яно, Яно“Безмензурност, безмензурните песни – най-сложен и съвършен жанр в бълг. нар. музика. Орнамент, мелодия, характер и съдържание на песните. Изпълнители на безмензурни песни, майсторство.


11.

Неравноделни метруми и размери.

Размер 7/8 – разновидности„Девойче бело, цървено, джанъм“

Гайдарска ръченица

7/8 с тривременна група в края и 7/8 с тривременна група в началото. Определяне на мястото на тривременната група при слушане на различни муз. илюстрации. Разграничаване на мъжка и женска ръченица.

12.

Размер 9/8 – разновидности

„Грънчар си грънците продава“ „Девойче бело, цървено, джанъм“

Дайчово хоро Ръченица Пайдушко хоро Грънчарско хоро

9/8 с тривременна група в края 9/8 с тривременна група във втори дял. Разграничаване на Дайчово от Грънчарско при непознати творби. Понятие за народен стил на пеене, изпълнение на песните от стр. 18 и 19.

13.

Ударни музикални инструменти

„Грънчар си грънците продава“

„Тракийски танци“ от П. Стайнов, изп. на ансамбъл „Полиритмия“.

„Кукерски танц“

из „Картини от България“ от В. Казанджиев


Перкусии, перкусионист. Разпознаване на уд. муз. инструменти с неопределена височина на тона – тъпан, барабан, дайре, кастанети, маракаси, и с определена височина на тона – ксилофон, маримба, вибрафон, камбани. Изразни възможности на уд. муз. инструменти.

14.

Изразни средства в музиката: – мелодия; – мажорен и минорен лад

„Моя страна, моя България“ –

м. Ем. Димитров, т. В. Андреев „Край Босфора“ – т. Ив. Вазов„Адажио“ от Т. Албинони „Време е да си кажем сбогом“,

изп. А. Бочели

и С. Брайтмън


Мелодията – основно изразно средство в музиката. Характер, изразителност, посока на мелодическото движение, национална принадлежност. Мажорен и минорен лад – общо понятие, разграничаване при слушане в муз. творба.

15.

Музикален фолклор в България – Тракия

„Ходих долу, ходих горе“

„Тудоро, Тудорке“„Тракийски напеви“

„Ясен месец“ Песни от Тракия по изборХарактерни особености на муз. фолклор на Тракия – муз. инструменти, мелодии, метроритъм, известни изпълнители. Разучаване на песните и изпълнение – солово и ансамблово с характерен народен стил на пеене. Древната култура и съкровищата на Тракия, Орфей.

16.

Коледа и Нова година

„Коледа“ –

м. Д. Христов Английска песен „Януарски гости“ – м. П. Ступел,

т. Д. Спасов „Дядо Коледа“ – м. Б. Карадимчев, т. М. Стоянов


„Алелуя“ от Хендел

Коледа, коледуване в различни области на България. Християнският празник Рождество Христово. Нова година, сурвакане.

17.

Струнни музикални инструменти

„Януарски гости“ – м. П. Ступел,

т. Д. СпасовИз Концерт за цигулка и орк. от Менделсон

Из „Атмосферата“ от „Сътворението“ м. Вл. ДжамбазовСтрунни лъкови и струнни арфови (дърпащи) инструменти, звукоизвличане, характерен тембър, лютиер, спейс-цигулка. Сравняване на тембрите и изразно богатство.

18.

Музикален фолклор в България – Родопи

„Радо мари“ „Шинко льо“ „Рипни, Калинке“ „Пустоно лудо и младо“

„Руфинка“ „Бела съм, бела, юначе“ оркестър „Стоте гайди“

Понятие за муз. фолкл. област Родопи. Характер на муз. фолклор: – песенен и танцов, типични муз. инструменти; каба гайда, събори, надпявания. Разучаване на песните.

19.

Клавишни музикални инструменти

По избор

„Тема с вариации“ от Бетовен

Понятие за клавишен инструмент – пиано, орган, акордеон, електронни клавишни инструменти, звукоизвличане, известни композитори и изпълнители на клавирни творби.

20.

Музикален фолклор в България – Пирин

„Снощи е Добра“

„Китчице, буйна лобода“

„Ай да идем, Яно“


Чорбаджийско хоро „Расти, боре“ изп. мъжка група от гр. Банско „Йовано, Йованке“ и др. по избор

Специфика на муз. фолклор в Пиринския край, характерен исов и терцов двуглас. Муз. инструменти – тамбура, прозодия.

21.

Музикални форми Рондо

По избор

Из Рондо соната №8 „Патетична“ от Л. в. Бетовен „На Елиза“ от Л. в. Бетовен

Понятие за муз. форма, що е рондо форма? Рефрен – епизод, проследяване. Преговор на формообразуващи принципи – еднаквост, подобие, контраст.

22.

Музикални форми Вариационна форма
„Тема с вариации“ – Бетовен „Вариации върху тема от Пърсел“ от Б. Бритън

Понятие за вариационна форма, видоизменение на основна тема, майсторство. Изпълнение на муз. пример, разграничаване по размер, жанр, лад. Проследяване на оркестровите групи.

23.

Местни фолклорни обреди и обичаи

„Брала мома, Лазаре“

„На седенка ще отида“„Джелем, джелем“ – ромска песен

„Нъ вълогъ никъ“ – армънска нар. песенРазучаване на лазарската песен, лазаруване и пролетни обичаи, музикална визитка, характерни интонации на ромската песен, армъните в България. Богатата палитра от етноси, интерес и уважение към фолклора и традициите на другите.

24.

Автор, изпълнител, произведение. Първите български композитори

Припомняне на учени песни от

Д. Христов,

П. Пипков и др.


По избор муз. примери – „Бадинера“ от Бах Изпълнения на рок групи „Щурците“, „Куин“ и др.

Автор, безименни автори на нар. песни, първите български композитори и техният принос. Изпъл нител на музика, разграничаване на автора и изпълнителя, авторите могат да са и изпълнители. Колективното творчество в музиката.

25.

Музикални жанрове – сюита

„Брала мома, Лазаре“ теми из сюитата „Тракийски танци“от

П. СтайновИз„Тракийски танци“ от

П. Стайнов

Из „Пер Гинт“ от Е. Григ – „Утро“ и „Танц на Анитра“


Сюита – формообразуващи признаци, тема, различие, еднаквост, подобие. Характер на музиката. Бълг. муз. фолклор – вдъхновение за композиторите ни.

26.

Музика на нашите съседи

„Скривалица“ „Снощи е Добра“

Муз. из филма „Аризонска мечта“ и сиртаки из филма „Зорба гъркът“, муз. откъси от Румъния, Турция, Сър бия, Македония като муз. викторина

Музиката на Балканите – представа за облика на региона, национална принадлежност на мелодиите по интонации, характер и метроритъм, музикална викторина. Балкански творци заедно в музиката.

27.

Теми от слушани творби

„Свръхбагаж“ м. В.Чучков,

т. М. СтояновТеми от слушани муз. творби от Бетовен, Моцарт, Менделсон, Григ

Тема – муз. построение, муз. тема – сигнал, разпознаване на муз. теми от изучавани творби, мелодия, изразност, настроение.

28.

Химн Да си припомним

Химн на св. св. Кирил и Методий – м. П. Пипков,

т. Ст. МихайловскиХимн на св. св. Кирил и Методий – м. П. Пипков,

т. Ст. МихайловскиИстория на създаването на песента, определяне на формата на песента, разпознаване на ладовото наклонение, припомняне на признаците на химн. Разучаване на песента.

29.
Изпълнение на любими песни, разу чени през годината.

По избор

Урокът е разработен като тест за проверка на усвоеното през годината.


Бележка: По преценка на учителя част от темите могат да бъдат разработени в два последователни часа или паралелно към други теми.
Каталог: files -> teachers files
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по музика за клас
teachers files -> Правила за работа в компютърен кабинет. Устройства и програми (Начален преговор) комбиниран
teachers files -> Примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание по информационни технологии за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по география и икономика за клас
teachers files -> Тема музикален материал
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебния материал по музика за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение
teachers files -> Примерен тематичен план по биология и здравно образование клас, задължителна подготовка за учебната 2009/2010 година
teachers files -> 2. годишно календарно-тематично разпределение
teachers files -> История и цивилизация клас – 51 часа


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница