Тема Музика за слушанеДата26.01.2017
Размер228.24 Kb.

Кален-

Дарен график

Тема

Музика за слушане

Песни за изпълнение

Понятия

Ядра на учеб-ното съдър-жание

Стандарти

Възможност за междупредметни връзки

Очаквани резултати

Забе-леж-

ки

IX - 1

Преговор

Популярна музика

Любими песни

музикален стил, изпълнител, популярна музика

Ядро 1

Стандарт

№ 2,3


История и други изкуства

изпълняват според възможностите си предпочитани песни,

изразяват свободно и аргументират лични предпочитания в областта на песенните жанрове,свързват знанията за историческото развитие на музиката с конкретни типични музикални произведения,разпознават при слушане творби от различни епохи, включително и от

българската музика.

IX - 2

Преговор

Музикално-исторически епохиМузикалната загадка № 1

Песни от училищния

репертоармузикално-историческа епоха, Древност, Средновековие, Ренесанс, Барок, Виенски класицизъм, Романтизъм, ХХ век

Ядро 4

Стандарт № 1,2

История,

географияСистематизират знанията си за музиката в историческа последователност

схващат връзката на музиката със социалните и културните явления и процеси в различни исторически условия,

опознават специфики и

исторически обстоятелства за развитието на музиката


X - 1

Преговор

Музикални жанровеПримери от различни музикални жанрове

Един неразделен клас-Трошанова

Приятели-

С. Диомов


музикален жанр, Древност, Средновековие, Ренесанс, Барок, Виенски класицизъм, Романтизъм, опера, сюита, инструментален концерт, соната, балет, оратория, симфония, квартет, песен, оперета, мюзикъл, рок опера

Ядро 3

Стандарт

№ 1


История

Ориентират се за мястото и функцията на жанровете в различните исторически епохи.Разпознават примери от различни музикални жанрове
X - 2

Преговор

Музикални жанровеМузикална загадка № 2 и 3Катерино моме,

Балада за Пловдив-Диана експрес
музикален жанр, музикално-сценичен жанр, симфония, балет, оратория, инструментален концерт, опера, оперета, соната, рок опера

Ядро 1

Стандарт

№ 2,3


История и други изкуства

Ориентират се за мястото и функцията на жанровете в различните исторически епохи.Разпознават примери от различни музикални жанрове
X - 3

Проверка на знанията –входно равнище


Произведения по избор

Любими песни
Ядро 1

Стандарт

№ 2,3


История и други изкуства,

БЕЛДобри и много добри резултати
X - 4

Музика, общество, време

Музика по избор

Любими песни

песен, ритъм, танц, композитор, изпълнител, Барок, Виенски класицизъм, Романтизъм, музикални инструменти, хип-хоп, брейк, рап, рок

Ядро 2

Стандарт

№ 1


История

схващат връзката на музиката със социалните и културните явления и процеси в различни исторически условия,

опознават специфики и

исторически обстоятелства за развитието на музиката

XI - 1

Музика, общество, време

из старинен ритуал из „We will rock you“ – „Queen“ из „Алилуя“ –

Г. Ф. Хендел из „Алилуя“ – кавър версия“Бяла тишина”

“Бягство”композитор, изпълнител, публика, хип-хоп, оратория, кавър версия, „черна“ музика, интерпретация

Ядро 2

Стандарт

№ 1


История

схващат връзката на музиката със социалните и културните явления и процеси в различни исторически условия,

опознават специфики и

исторически обстоятелства за развитието на музиката

XI - 2

Музика, общество, време

Възникване и развитие на музикалните инструментиМузикална загадка № 4

Клетва- Щурците,

Светът е за двама- Горановударни, духови и струнни музикални инструменти, ритъм, духов оркестър, симфоничен оркестър, джаз, рок, поп музика, жанр, стил, ансамбъл, тембър

Ядро 2

Стандарт

№ 1


История

опознават специфики и

исторически обстоятелства за възникване и развитие на музикалните инструменти


XI - 3

Музика, общество, време

Изпълнителски съставиМузикална загадка № 5

Музикална загадка № 6Елмаз и стъкло-Б.Т.Р.

музикални инструменти, симфоничен оркестър, струнен квартет, камерен оркестър, духов оркестър, оркестър от народни инструменти, биг-бенд, рок група

Ядро 2

Стандарт

№ 1


История

опознават специфики и

исторически обстоятелства за възникване и развитие на различните изпълнителски състави


XI - 4

Музика, общество, време

Фолклорът
Музикална въртележка Музика на балканските народи

Йовано, Йованке

композитор, сюита, менует, виенски класици, Романтизъм, салонни танци, „черна“ музика, танц

Ядро 2

Стандарт

№ 1


История

схващат връзката на музиката със социалните и културните явления и процеси в различни исторически условия,

разпознават върху основата на училищния и извънучилищния си опит

фолклорна музика от балкански и европейски страни,различават български от чуждестранен музикален фолклор

XII – 1, 2

Музика, общество, време

Български музикален фолклорФолклорни загадки № 1, 2 и 3 Колекция от ръченици

Назад, моме Калино,

Катерино моме,

Йовано, Йованке

Коледни песнимузикално-фолклорна област, Шопска, Пиринска, Родопска, Тракийска, Северняшка, Добруджа, неравноделни размери – 5/8, 7/8а, 7/8б, 9/8а, 9/8б, 11/8, равноделни размери – 2/4, ръченица

Ядро 2

Стандарт

№ 1


История

разпознават върху основата на училищния и извънучилищния си опит

фолклорна музика от балкански и европейски страни,различават български от чуждестранен музикален фолклор,разширява опита си по отношение на по-сложни неравноделни метруми,

откриват тривременни дялове, разположени на различни места в такта при три четири и петделни метруми, запознават се с метроритмичното разнообразие на българския фолклор

XII – 3

Музика, общество, време Музиката и социалните процеси

Музика по избор

“I can’t stop loving you”

“I just call”

Рей Чарлз

Арета Франклин Коледни песни
песен, танц, „черна“ музика, блус, соул, ритъмендблус, бийт, рок, метъл, хип-хоп, инструментален концерт, опера, мюзикъл, рап, соната, диско, латино, джаз

Ядро 2

Стандарт

№ 1


История, география, гражданско образование

схващат връзката на музиката със социалните и културните явления и процеси в различни исторически условия,

опознават специфики и

исторически обстоятелства за развитието на музиката

и социалните процеси


I - 2

Музика, общество, време

„Черната“ музикаКолекция от развлекателна музика

Спиричуъл

“Рагтайм”- Джоплин

Б. Смит


„черна“ музика, ритъм, импровизация, стил, блус, спиричуъл, бийт музика, ритъмендблус, рок, рокендрол, хип-хоп, техно, диско, рап, соул, хардрок, рокендрол, съвременен R&B

Ядро 3


Стандарт

№ 1


История, география, гражданско образование

схващат ролята на

афроамериканската музика като фактор за развитието на глобалните тенденции в световната музика, запознават се с музиката през 20 век – територия на революционни промени, на нови идеиI - 3

Музика, общество, време

Стилът музика,

който предпочитам


Музика по избор

Песни от училищния

репертоармузикален стил, мелодия, ритъм, музикални инструменти, изпълнител изпълнител

Ядро 1

Стандарт

№ 2,3


История и други изкуства

изпълняват според възможностите

си предпочитани песни,

изразяват свободно и аргументират лични предпочитания в областта на песенните жанрове,свързват знанията за историческото развитие на музиката с конкретни типични музикални произведения,разпознават при слушане творби от различни епохи, включително и от

българската музика


I - 4

Музикално-историческите епохи от Древността до днес

Авангардът на ХХ век

Музика по избор

Любими песни

авангард, Древност, Средновековие, Ренесанс, Барок, Виенски класицизъм, Романтизъм, мелодия, ритъм, тембър, композитор, партитура, жанр, стил, джаз

Ядро 4

Стандарт № 1,2

История,

географиясхващат връзката на музиката със социалните и културните явления и процеси в различни исторически условия,

опознават специфики и

исторически обстоятелства за развитието на музиката,прилагат знанията и опита се по отношение

настилове типични за епохата, разбират разнообразието и динамиката на музиката на ХХ векII - 1

Музикално-историческите епохи от Древността до днес

Авангардът на ХХ векиз „Малка нощна музика“ – Моцарт, из „Полиморфия“ – К. Пендерецки из „Процесия“ – К. Щокхаузен,

Л. Андерсън- „Машино-писецът“Д2- Две следи, Ледено момиче

авангард, мелодия, ритъм, тембър

Ядро 4

Стандарт № 1,2

История,

географиясхващат връзката на музиката със социалните и културните явления и процеси в различни исторически условия,

опознават специфики и

исторически обстоятелства за развитието на музиката,прилагат знанията и опита си по отношение

на стилове типични за епохата, разбират разнообразието и динамиката на музиката на ХХ векII – 2, 3

Музикално-историческите епохи от Древността до днес

Авангардът на ХХ векМузикална загадка № 7 из Токата и фуга в ре минор –

Й. С.Бах , кавър версия Ж. Люсие из „Difficult to cure“ – „Rainbow“Клетва- Щурците,

Светът е за двама- Горановавангард, композитор, мелодия, ритъм, музикални инструменти, ансамбъл, кавър версия, Средновековие, Барок, Класицизъм

Ядро 4

Стандарт № 1,2

История,

географиясхващат връзката на музиката със социалните и културните явления и процеси в различни исторически условия,

опознават специфики и

исторически обстоятелства за развитието на музиката,прилагат знанията и опита се по отношение

на стилове типични за епохата, разбират разнообразието и динамиката на музиката на ХХ векII – 4

Българска музикална култура

От изкуството на траките до първите български композиториМузика по избор

Песни по избор

ударни инструменти, църковна музика, Средновековие, духов оркестър, хор

Ядро 4

Стандарт № 1,2

История,

географияопознават специфики и

исторически обстоятелства за развитието на българската култура от началото на XVII до средата на XVIII век, през втората половина на XVIIIв.

осмислят знанията и опита си за българската музикална култура в контекста на нейното историческо развитие, откриват фолклорни елементи в творчеството на композиторите, създали българския национален музикален стил, знаят основни най-популярни произведения от изучаваните български композитори

5.

Българска музикална култура

От изкуството на траките до първите български композиториФолклорна загадка № 4 из „Господи возвах“ – група „Исихия“,

Ръченица“ –

Д. Христов

„Хвалите имя Господне“ –

Д. Христов

Византийско песнопение“Къде си вярна...”

Я кажи ми, облаче ле бяла

Хубава си моя горо


първи български композитори, хор, марш, духов оркестър, „китки“ от народни песни, песни – детски, училищни, хорови, опери, оперети, църковна музика, мелодия, ръченица

Ядро 4

Стандарт № 1,2

История,

географияопознават специфики и

исторически обстоятелства за развитието на българската култура от началото на XVII до средата на XVIII век, през втората половина на XVIIIв.

осмислят знанията и опита си за българската музикална култура в контекста на нейното историческо развитие, откриват фолклорни елементи в творчеството на композиторите, създали българския национален музикален стил, знаят основни най-популярни произведения от изучаваните български композитори

II – 6, 7

Българска музикална култура

Български композитори класицииз „Тракийски танци“ –

П. Стайнов из Българска рапсодия „Вардар“ –

П. Владигеров


Моя страна, моя България,За теб България,Нашата мила страна

първи български композитори, български композитори класици, симфония, инструментален концерт, опера, балет, хорови и камерни творби, метроритъм, мелодия

Ядро 4

Стандарт № 1,2

История,

географияоткриват фолклорни елементи в творчеството на композиторите, създали българския национален музикален стил, знаят основни най-популярни произведения от изучаваните български композитори класици
II - 8

Българска музикална култура

Българският музикален авангардиз Струнен квартет –

Л. Николов,

из „Полегнала е Тудора“ – обработил Ф. Кутев, из „Два тъпана бият“ – Ив. Спасов, из „Кукерски танц“ – В. Казанджиев


Моа страна, моя България,За теб България,

Нашата мила странаавангард, първи български композитори, композитори класици, съвременни български композитори, мелодия, ритъм, камерен жанр, музикално-сценичен жанр, обработка на народни песни, мелодия, метроритъм, тембър, хор, ансамбъл, квартет

Ядро 4

Стандарт № 1,2

История,

географиясхващат връзката на музиката със социалните и културните явления и процеси в творчеството на

съвременните български композитори, знаят основни най-популярни произведения от изучаваните български композитори


III – 1, 2

Българска музикална култура

Българско музикално-изпълнителско изкуство
Музика по избор

Песни по избор

хор, ансамбъл, диригент, симфоничен оркестър

Ядро 4

Стандарт № 1,2

История,

географияда знаят имената на български музиканти свързани с класическата, народната, рок и поп музика
III – 3, 4

Българска музикална култура

Българско музикално-изпълнителско изкуство.

Проверка на знанията


Музика по избор

Песни по избор

хор, ансамбъл, диригент, симфоничен оркестър

Ядро 4

Стандарт № 1,2

История,

географияда знаят имената на български музиканти свързани с класическата, народната, рок и поп музика
III – 5, 6

Жанровете и времето

из „Пролет“ –

А. Вивалди, из Концерт за цигулка – Л. ван Бетовен из Концерт за пиано –

Г. Минчев, из Симфония № 40 – В. А. Моцарт из „Фантастична симфония“ –

Х. БерлиозБяла тишина”

“Бягство


жанр, църковна музика, светска музика, камерна музика, музикално-сценичен жанр, Средновековие, Ренесанс, Барок, Виенски класицизъм, Романтизъм, опера, сюита, инструментален концерт, соната, симфония, песен,мюзикъл, стил, мелодия, тембър

Ядро 3

Стандарт №1

История, изобразително изкуство

ориентира се и разпознават жанрове и стилове от различни исторически епохи, свързват конкретни

произведения с жанр, стил и епоха


III – 7, 8

Импровизационни и свободни форми в съвременната музика

Музикални форми„Танц на малките лебеди“ – П. И. Чайковски, Унгарски танц № 5 – Й. Брамс, „Болеро“ – М. Равел

Ако си дал-

Емил Димитровмузикална форма, еднаквост, контраст, подобие, проста двуделна, проста триделна, сложна триделна, вариационна, рондо, сонатна форма, жанр, песен

Ядро 3

Стандарт №1

История, изобразително изкуство

разбират разнообразието и динамиката на музиката на ХХ век

откриват действието на

формообразуващите принципи на изучаваните музикални форми

в музикални творби,

знаят главните структурни

компоненти,умеят да свържат чуто произведение със съответващата им музикална форма


IV - 1

Импровизационни и свободни форми в съвременната музика

Сонатна формаСимфония № 40, І част – В. А. Моцарт

Уморени криле-Дони и Момчил

Виенския класицизъм, сонатна форма, соната, симфония, инструментален концерт, контраст

Ядро 3

Стандарт №1

История, изобразително изкуство

откриват действието на

формообразуващите принципи в сонатната форма


IV – 2, 3

Импровизационни и свободни форми в съвременната музика

Импровизацията във фолклораиз Право шопско хоро, из „Ивай-ловско хоро“ – И. Папазов–Ибря-ма, из „Копаница“ – формация „Булгара“

Излел е Дельо хайдутин, Бела съм, бела,Юначе

мелодия, музикална форма, вариантност, жанр, стил

Ядро 3

Стандарт №1

История, изобразително изкуство

разбират разнообразието и динамиката на музиката на ХХ век,умеят да открият в съвременни произведения импровизации на фолклорни теми, знаят какво означава импровизация в тесен и по-широк смисъл

IV – 4, 5


Импровизационни и свободни форми в съвременната музика

Импровизацията в джазаКолекция „Summertime“ Музикална загадка № 8

Песни по избор

джаз, марш, ритъм, мелодия, блус, суинг, биг-бенд, стил, ритъм, би-боп, куул джаз, фрий джаз, етноджаз, тембър, рок, рап, съвременен R&B, композитор, интрепретация, солист, инструментален концерт

Ядро 3

Стандарт №1

История, изобразително изкуство

схващат ролята на

афроамериканската музика като фактор за развитието на глобалните тенденции в световната музика, запознават се с традицията на блуса, с ранен нюорлеански джаз, джазът в Чикаго, джазът

от 30-те години до края на века

V – 1, 2

Взаимни вияния между европейската музика и музиката в други региони на света

Танцова загадка, из „Раподия в синьо”– Дж. Гершуин, из Българска рапсо„Вардар“ – П. Владигеров,

из „Алилуя“ – кавър версия на К. Джоунс, Колекция уърлд мюзикД2- Аз и ти,Две следи,Вярвам в теб-Киора

светска и църковна музика, Ренесанс, танц, блус, джаз, латино, танго, салонни танци, мюзикъл, опера, балет, бийт музика, рокендрол, рок, ритъм, мелодия, реге, латино, етноджаз, етно и фолкрок, ча-ча-ча, румба, самба, боса нова, ламбада, мамбо, туист, рапсодия, оратория, хор, оркестър, мелодия, метроритъм

Ядро 4

Стандарт

№ 1,2


История, география

Разбират значението на най-ярката тенденция през XX век- уърлд мюзик, съчетаваща елементи, типични за различини национални и етнически култури.
V – 3, 4

Музика, медии, технологии

Музика по избор

Д2- Ледено момиче,

Сигнал-Сбогоммедия

Ядро 2

Стандарт

№ 2


Изобразително изкуство, БЕЛ, физика

осмислят появата на нови

музикални медии и развитието на модерните технологии като водещ фактор за обогатяване на стиловото и жанрово разнообразие в музиката

на 20 и 21 век., схващат връзката на музиката със

социалните и културните явления и процеси в различни исторически

условия

V – 5, 6

Химн на св. св. Кирил и МетодийМузика по избор

Д2- Ледено момиче,

Сигнал-Сбогоммедия

Ядро 2

Стандарт

№ 2


Изобразително изкуство, БЕЛ, физика

осмислят появата на нови

музикални медии и развитието на модерните технологии като водещ фактор за обогатяване на стиловото и жанрово разнообразие в музиката

на 20 и 21 век., схващат връзката на музиката със

социалните и културните явления и процеси в различни исторически

условия

VI – 1, 2

Финални акорди

Музика по избор

Песни по избор

авангард, мелодия, ритъм, тембър, камерен жанр, джаз, соната, ансамбъл, оперета, стил, музикално-исторически епохи

Ядро 2

Стандарт

№ 2,3


История и други изкуства

Много добри познания на изучаваното учебно съдържание за VIII клас

участват активно в изпълнението на песните, знаят наизуст предпочитаните песни,толерантност към избора на другите,разпознават музикални творби от училищния репертоар
VI – 3, 4

Обобщение

Тест-изходно равнище

Музика по избор

Песни по избор

авангард, мелодия, ритъм, тембър, камерен жанр, джаз, соната, ансамбъл, оперета, стил, музикално-исторически епохи

Ядро 1

Стандарт

№ 2,3


История и други изкуства

Много добри познания на изучаваното учебно съдържание за VIII клас

участват активно в изпълнението на песните, знаят наизуст предпочитаните песни,толерантност към избора на другите,разпознават музикални творби от училищния репертоар
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница