Тема на урока : Плътност и плаване на телатаДата15.10.2018
Размер283 Kb.
#87698

 1. Тема на урока : Плътност и плаване на телата

 2. Форма на организация

  • за нови знания

 3. Цели на образование , възпитание и развитие

А. Крайни цели:

1. Да се усвоят понятията”плътност” и „изтласкваща сила”, както и условията за плаване на телата според тяхната плътност.

2. Формиране на знания и умения у учениците за пресмятане на плътност на телата .

Б. Междинни цели :

Ученикът да : • дава определение на плътност на веществото и плътност на нееднородното тяло.

 • Знае че не всяко тяло потопено в течност действа изтласкваща сила, и да обяснява качествено нейния произход.

 • Определя условията за плаване на тяло, като сравнява неговата плътност с плътността на течността

 1. Опорни понятия : маса, обем , налягане

Нови понятия: плътност , единица за плътност g/ cm3 , kg /m3 изтласкваща сила.

  • развитие на древните цивилизации:
 1. Актуализация на знания и мотивация

Чрез беседа се припомнят физичните свойствата на веществата , като цвят,

Мирис, вкус , дали веществото се превлича с магнит. Попълва се следната таблица

Вещество

Цвят

Вкус

Мирис

Обем

Маса

Желязо
Дърво
Злато
Опити


 1. Прави се опит с две еднакви по обем топчета едното дървено и едното от желязо.

Двете топчета се потапят в вана с вода и да наблюдават резултата. Едно тяло плава в течности, чиято плътност е по голяма от плътността на тялото, и потъва в течности, чиято плътност е по-малка от плътността на тялото. 1. Потопете тяло последователно в две различни течности, като например вода и олио. То ще установим резултата че силомерът отчита по малко тегло в по-плътната течност-вода.

Опити:


3. Закачете тяло на силомер и отчетете показанието на силомера. Ако потопим тялото в вода то се наблюдава че силомерът отчита по малко тегло. Този опит ученици показва, че на всяко тяло потопено в течност, действа изтласкваща сила,(Fи) насочена нагоре се дължи на по-големия натиск на течността върху долната повърхност на тялото от колкото в горната му повърхност. 1. Ход на учебно-познавателната дейност
Дейност на учителя

Дейност на учениците

-записва на дъската буквеното означение на плътност и въвежда съответната формула

-обяснява че според единиците на масата и обемът се използват различни единици за плътност(килограм върху кубичен метър и грам върху кубичен сантиметър

- дава задача за решаване на плътност като се използва въведената формула

-поставя проблемен въпрос защо айсберг с тонове маса плава а един пирон с маса по малка от един грам

Чрез обяснение се отговаря че на тяло потопено във вода действат две сили с противоположни посоки сила на тежестта и изтласкващата сила.

Задава се следния въпрос който поражда нова проблемна ситуация

Защо стоманените кораби плават?

Решава се проблемната ситуация като се дават обяснява.


Задача: домашна работа

Задачи от учебната тетрадка

И отговори на въпроси от учебникаПишат плана на урока от дъската
Записват буквеното означение за плътност и съответната формула

Решават задачи от учебната тетрадка

Отговарят на зададените въпроси

Използват таблици за плътност на веществата и разбират защо пирона потъва а айсберга плува

Правят съответните изводи

Като се опитват да отговоря т на зададения им въпрос

Сами достигат до извода коя от двете сили ще изтласка тялото на повърхността

Правят съответните изводи за плътността на телата и за изтласкващата сила

План на урока


 1. Какво наричаме плътност?

-плътността на едно вещество наричаме масата в единица обем на тялото, изградено от това вещество.

2. Защо в вода телата олекват?

а ) на всяко тяло, потопено в течност, действа изтласкваща сила, насочена нагоре.

б ) изтласкваща сила е по-голяма, когато плътността на течността е по-голяма.

3. Кога телата плават и кога пътуват?

-едно тяло плава в течност, чиято плътност е по-голяма от плътността на тялото, и потъва в течности, чиято плътност е по-малка от плътността на тялото.Югозападен университет “Неофит Рилски”

БлагоевградПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра: Физикаметодическа Разработка
Тема:

Плътност и плаване на телатаДипломант:

Проверил:
Ерфе Адем Туталъ
Доц.Р.Василева

Спец:Учител по човекът и природата

Подпис:

Фак.№ СПЧ0048

Благоевград, 2009г.
Каталог: 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Тест за проверка на математическите знания и умения на учениците в началото на четвърти клас
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница